Zoeken
 


Fitness voor het Hart en Brein

Laatste wijziging: dinsdag 9 februari 2010 om 19:15, 4518 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 9 februari 2010


Peak Performance training met Quantumbewustzijn, Heartmath en Zengar Neurofeedback haalt het beste uit jezelf

 

Zengar neurofeedback training is een zeer effectieve methode om de hersenen te trainen. Heartmath is een training die door middel van Hartcoherentie toewerkt naar optimaal presteren en zorgt voor een optimale Hart – Brein verbinding. Beide methoden  helpen bij diverse klachten als o.a. ADHD, Autisme, Migraine, Stress en Burn-out,  leer- en gedragsproblemen, e.v.a.. Ook wordt het gebruikt bij mensen zonder specifieke klachten en werkt dan toe naar optimaal presteren ofwel Peak Perfomance. Reden genoeg om aandacht te besteden aan deze bijzondere Biofeedback trainingen die zeer geschikt zijn voor zowel kinderen als volwassenen.

 

Neurofeedback training is in Nederland een nog relatief onbekend fenomeen. In de VS en Canada daarentegen is het een bekende trainingsvorm die vaak en met groot succes wordt ingezet. Ook wordt er veel onderzoek naar gedaan. Hoewel de mysteriën van het brein nog lang niet ontrafeld zijn en ook de werking van Neurofeedback lastig wetenschappelijk is aan te tonen, zijn ook cliënten in Nederland zeer positief over de resultaten. Bij een cliënt van mij, Christiaan V. (17) was ADHD geconstateerd. Hij had veel moeite met concentreren en is soms erg druk in zijn hoofd wat weer resulteerde in druk gedrag. Via de dokter kreeg hij vervolgens Ritalin voorgeschreven. Ritalin heeft een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel en verhoogt het vermogen tot concentratie. Hierdoor worden overactieve mensen minder snel afgeleid waardoor ze rustiger worden.

 

Uiteindelijk blijft het een chemisch vervaardigd medicijn en daarmee niet echt bevorderlijk voor het gevoelige lichamelijk systeem en heeft het ook risico’s door de bijwerkingen. Op de korte termijn kan het zeker werken maar bij gebruik op de lange termijn kunnen wel degelijk, afgezien van de vervelende bijwerkingen, mogelijk schadelijke effecten optreden in de hersenstructuur / neuronen. Beter dus om de natuurlijke kracht van het lichaam zelf te gebruiken. Christiaan is daartoe met Peak Performance training bij Quantum Leap begonnen en heeft 20 trainingen ondergaan en gebruikt geen Ritalin meer. Hij kan zich nu ook zonder Ritalin goed concentreren en voelt zich veel rustiger in zijn hoofd en gedraagt zich ook rustiger. Ook kan hij zich gemakkelijker concentreren en kan beter in- en doorslapen. En zo zijn er veel voorbeelden van cliënten met uiteenlopende klachten die zeer positief zijn over de werking van de Peak Performance training.

 

Peak Performance training

Een training bij Quantum Leap bestaat  uit 3 delen: Waarbij het eerste deel alleen wordt toegepast bij volwassenen. Bij kinderen wordt bij Heartmath gebruik gemaakt van de Heartmath Games.

 

1.Quantumbewustzijn: realisatie van de ware aard van zijn en daardoor het loslaten van oude identificatiepatronen met vorm (lichaam), denken (egostructuur) en voelen (emoties, o.a. angst, boosheid). Onderwerpen: Nieuwste Inzichten in het Universum, Oude paradigma, nieuwe paradigma,  Afscheiding (dualiteit) door ego identificatie, realisatie van Eenheidsbewustzijn e.v.a.

2.Heartmath: krachtige stressreductie en training naar peak performance door Hartcoherentie.

Onderwerpen :  1. Over stress, uw doelen voor stresshantering en het emotionele landschap, Hart -Breinverbinding, Autonome Zenuwstelsel, Hormoonstelsel, Hartcoherentie  2. Het verminderen van de negatieve invloed van stress door de Neutral techniek, 3. De kracht van het Positieve Gevoel: De Quick Coherence techniek, 4. Voortdurende coherentie dmv de Heart Lock-in techniek, 5. Coherent denken en problemen oplossen met de Freeze-Frame techniek en coherent luisteren, 6. Terugblik en persoonlijk actieplan

3.ZengarNeurofeedback: training naar Peak Performance door het verminderen van turbulenties in het gehele hersenfrequentiespectrum (Delta, Theta, Alpha, SRM, Beta en Gammafrequenties) in linker- en rechterhersenhelft.

 

Het eerste en tweede deel is samen +- 30 minuten Bewustzijnscoaching en Heartmath training, het  derde gedeelte is 30-45 min. Zengar Neurofeedback.

 

De Heartmath training is een biofeedback training die een optimale Hart – Brein verbinding geeft door middel van hartcoherentie.  HeartMath biedt een uniek programma dat bij toepassing leidt tot hogere prestaties, betere gezondheid en een toegenomen gevoel van welbevinden.  

 

Harry B. (48)  is directeur van een adviesbureau en heeft daarmee een erg stressvolle baan. Dagelijks staat hij in de file. Zijn werk bestaat uit o.a. het dagelijks lezen, beantwoorden en zelf sturen van vele e-mails, het bedenken van advies-, beleids- en marketingplannen, bezoeken van klanten, voeren van acquisitiegesprekken en leidinggeven, daarnaast heeft hij een gezin met 3 kinderen. Zijn vrouw werkt ook en is lerares in het basisonderwijs. Kortom: druk, druk en nog eens druk en veel stress. Harry kwam bij mij zonder specifieke klachten maar bleek toch na wat doorvragen regelmatig last te hebben van spanningshoofdpijn, stressgevoelens en vooral een ‘wattig’ gevoel in zijn hoofd s’middags en s’avonds en voelde hij zich regelmatig erg vermoeid. Tijd voor ontspanning en tijd om toe te werken naar Peak Performance. Harry besloot daartoe om een Peak Performance training te volgen met Heartmath en Neurofeedback. Na 23 trainingen (over een periode van 15 weken) was er een duidelijk vooruitgang te zien in de grafieken van Heartmath en de Peak Performance waarden van Neurofeedback. Veel belangrijker nog dan de data is de vooruitgang die Harry zelf voelt en ervaart. De Neurofeedback hebben zijn hersenen in een betere balans gebracht en hij voelt zich daardoor veel energieker, helderder en minder dwangmatig in zijn denken en doen. Hij is zich meer gewaar van het Nu. Hij overziet de dingen veel beter en is niet meer zo gestrest ondanks zijn vele werkzaamheden. Heartmath kan hij voortaan thuis en  in de auto (met de Personal Emwave)  beoefenen als hij in de file staat naar zijn werk of naar klanten en helpt hem zeer goed om van zijn hoofd naar de kracht van zijn hart te gaan. Daardoor wordt zijn hoofd lichter, komt er ontspanning, meer plezier en vreugde en voelt hij zich veel energieker.

 

Het doel van Heartmath  is Hartcoherentie en daardoor een verbeterde Hart Ritme Variabiliteit (HRV).  Het unieke  is de solide wetenschappelijke basis; gedurende circa 15 jaar is de methode en het effect wetenschappelijk onderzocht in uiteenlopende settings. De resultaten zijn daarin gedegen aangetoond. Een groot voordeel is, dat naast 1 op 1coaching, Heartmath ook in groepsverband gegeven kan worden. Heartmath wordt dan ook regelmatig ingezet in  o.a. het onderwijs, voor particulieren, in de sportsector en in het bedrijfsleven. De methode is ontwikkeld door het HeartMath Institute In Californie, USA.

 

In een onderzoek door een Amerikaanse cardioloog is ontdekt, dat het hart een eigen brein heeft en dat er meer signalen van het hart naar de hersenen gaan dan andersom. Ook reageert het hart veel eerder op gebeurtenissen om ons heen dan de hersenen en blijkt dat gevoelens veel krachtiger zijn dan gedachten. Verder blijkt uit onderzoek dat de communicatie tussen hart en hersenen via de variatie van het hartritme verloopt. Het hartritme is het verschil in tijdsintervallen tussen hartslagen. Hoe groter de variatie is hoe gezonder en flexibeler je in het leven staat. Een gezond hart vertoont veel variatie in hartslag en ritme. Het betekent dat het hart zich makkelijk kan aanpassen en soepel met veranderingen overweg kan.

  

De kracht van het Heartmath programma ligt in de combinatie van eenvoud en effect. De wetenschappelijke basis is vertaald naar technieken die gemakkelijk te leren zijn en altijd en overal toepasbaar zijn. Consequent gebruik van de technieken levert bijzondere resultaten op.

 

 

Hartcoherentie

Bij HeartMath staat het fenomeen ‘hartcoherentie’ centraal. Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Het hartritme is het beginpunt van waaruit informatiestromen naar ons brein en het lichaam gaan. Is het ritme of zijn de tijdsintervallen coherent ( regelmatig toe- en afnemend) dan werken lichaam en brein synchroon samen, met diepgaande positieve effecten. Het hartritme staat op haar beurt weer sterk onder invloed van gevoelens en emoties. Het hartritme kan door het individu beïnvloedt worden. De HeartMath methode omvat eenvoudige technieken die dat bewerkstelligen.  Hartcoherentie betekent dat het hartritme ofwel de tijdsintervallen tussen de hartslagen in een bepaalde regelmaat kleiner worden bij een inademing (hart gaat sneller slaan) en ook in een bepaalde regelmaat groter worden bij een uitademing (hart gaat langzamer slaan naar rust en herstel). En dat uit zich in een mooie sinusgrafiek op het beeldscherm.

 

Hart coherentie zorgt ervoor dat de hersenen (o.a. de Thalamus) geordende, coherente signalen ontvangt en zodoende alle delen van het brein inschakelt en signalen afgeeft van geen gevaar maar rust en een vredige, gezonde toestand. De hersenfrequenties gaan zelfs mee resoneren op de coherente signalen en worden zelf ook coherent. Dit heeft vele gunstige effecten: beter slapen, beter concentreren, verbetering van geheugen, beter leren, sterke afname van stress en beter kunnen omgaan met veranderingen en het tot rust komen van de gedachtestroom. 

 

Kortom Heartmath bevordert een goede en gezonde hart – brein verbinding en bevordert de gezondheid en prestaties.

 

Zengar Neurofeedback training

Het tweede gedeelte van de Peak Performance training is 30-45 min Zengar Neurofeedback training. Deze Neurofeedback training is ontwikkeld door het Zengar Institute Inc. in Canada en wordt daar veel toegepast bij particulieren, sport, onderwijs en bedrijfsleven. Daar waar Heartmath op het autonome zenuwstelsel werkt, voorziet neurofeedback training het centrale zenuwstelsel van informatie.

 

Het doel van beide methoden is het optimaler functioneren van de hart-breinverbinding met als gevolg een ontspannen, heldere waarneming vanuit  bewust Zijn. 

 

Bij neurofeedback gebeurt dit door het geven van feedback over de eigen actuele hersenactiviteit. De cliënt krijgt zowel links al rechts 3 sensoren opgeplakt. Deze sensoren registreren alleen maar, er gaat dus niets het lichaam in. De sensoren meten de hersenactiviteit (EEG ) en hierin worden verschillende hersengolven gemeten met verschillende frequentiegebieden.

 

Nu is het zo dat er in de verschillende frequentiegebieden turbulentie of overactiviteit kan zijn. Vrijwel iedereen heeft wel turbulentie in een van de frequentiegebieden.  Turbulentie  kun je vergelijken met een auto waarvan het gaspedaal niet goed werkt en daardoor steeds stootjes gas bij geeft af juist afremt. Dit veroorzaakt een instabiel rijpatroon .Dit kost veel brandstof en is ook niet een heel prettig ritje. Zo kunnen de verschillende frequentiegebieden ook turbulenties hebben en dat uit zich in overactieve neurale netwerken en dus frequenties. Een kenmerk van turbulentie is dat er te snel grote veranderingen optreden binnen een bepaald frequentiegebied en dat heeft instabiliteit en minder efficiënt functioneren tot gevolg.  De hersenen functioneren dus minder goed. Je kunt de hersenen zien als een ontvangst station van het eenheidsbewustzijnsveld waarin we ons allemaal bevinden en wat we in essentie zijn. Door turbulenties ontstaat een soort ruis waardoor je waarneming niet zo helder is. Net als een tv die niet goed afgestemd is een onscherp beeld geeft en na finetunen weer een scherp beeld geeft.. Met neurofeedback ga je de frequenties finetunen zodat je weer een heldere waarneming in het nu krijgt.  Door het terugdringen van de turbulenties gaan de hersenen naar een betere balans en functioneren ze beter. Hierdoor treden allerlei positieve transformatie-effecten op als diepe ontspanning, meer in het Nu zijn, minder ‘geleefd’  worden door dwangmatig denken en daardoor minder heen en weer geslingerd worden naar verleden en toekomst, verbeterde concentratie en geheugen, beter in- en doorslapen, helderder denken, meer energie en vitaliteit, e.v.a.

 

Suzanne G. (10 jaar),  had op school moeite met spelling en had ook moeite met inslapen. Suzanne is ook begonnen met een combinatie van Heartmath en Neurofeedback. Bij de Heartmath training maakte ze daartoe gebruik van de Games en Emotion Visualizers. Deze zijn zeer geschikt voor kinderen omdat er kleurrijke visuele aspecten bij komen kijken. Zo is er een tuin die steeds meer planten, kleuren en dieren krijgt als je langdurig in hartcoherentie bent. Bij Neurofeedback keek Suzanne naar films als Kruimeltje, De Kameleon, Ratatouille, etc. Lekker ontspannen en leuk om naar te kijken. Na 15 trainingen was er een duidelijke vooruitgang in de waarden en dat vertaalde zich ook in haar resultaten op school. Op een zeker moment had ze nl zelfs een negen voor spelling en zei dat dat kwam door de Neurofeedback. Verder kan ze veel makkelijker inslapen, mede door het beoefenen van de eenvoudige Heartmath technieken terwijl ze in bed ligt om te gaan slapen.

 

Kort samengevat kan Neurofeedback helpen bij ADHD / ADD, Autisme (Asperger), Chronische pijn, Dyslexie, Angststoornissen, Depressie, Burn-Out, leer- en gedragsproblemen, Burn-out, Fibromyalgie, Epilepsie, PDD-NOS Tourette syndroom, Slaapproblemen, vermoeidheidsklachten, Whiplash, Stress, posttraumatisch stresssyndroom en ook voor het bewerkstelligen van een staat van Peak Performance, voor het leveren van topprestaties.

 

Nadat de sensoren zijn aangebracht volgt een voormeting en na de training een nameting. In het resultaat van de metingen zie je in welke frequentiegebieden snelle veranderingen of turbulenties optreden.

 

De training zelf is heel ontspannen, je zit of ligt in een stoel en kijkt en luistert naar een film of luistert alleen ontspannen naar muziek en de feedback (kort stoppen van de film of muziek) volgt indien een van de frequenties turbulenties vertonen. Je hoeft verder zelf helemaal niets te doen en het is vooral hierom dat deze methode zeer geschikt is voor zowel kinderen als volwassenen.

 

Heartmath en Zengar Neurofeedback zijn zeer krachtige en efficiënte trainingen voor fitness van het Hart en het Brein. Ze kunnen helpen bij diverse  klachten en het is juist de combinatie die elkaar versterken voor een goede  hart-brein verbinding. Het zijn sterke stressreductie trainingen en werken uiteindelijk toe naar Peak Performance om zodoende het beste uit jezelf te halen.

 

Hersengolven

De hersengolven zijn in feite hele lichte elektrische stroompjes. Het meten van de hersenactiviteit is dus hetzelfde als het meten van de elektrische activiteit van de hersencellen. De hersencellen gebruiken namelijk net als alle zenuwcellen, elektrische stroompjes om met elkaar te communiceren.

Deze stroompjes kunnen gemeten worden via de hoofdhuid via speciaal daarvoor gemaakte sensoren.

De verschillende hersengolven zijn: 

 

Delta, frequentiebereik: 1-2 Hz, de traagste hersengolven, komen vooral voor bij diepe slaap, 

Theta,  3-7 Hz, bij dagdromen, meditatie en lichte slaap,

Alfa, 8-12 Hz, bij ontspannen maar toch volledig bewuste staat,

SMR (Senso Motorisch Ritme), 13-15 Hz en heeft te maken met lichamelijk en cognitief bewustzijn,

Bèta, 15-38 Hz, komt overeen met de actieve en volledig bewuste staat van de hersenen, en

Gamma, frequentiebereik: 39-42 Hz, de snelste hersengolven en komen o.a. overeen met zeer alert functioneren en ‘ transcendent multi-focussed’ bewustzijn.

 

 

Hoe werkt Zengar Neurofeedback?

1.      Sensoren meten je hersenactiviteit tijdens het kijken naar film of luisteren naar muziek

2.      EEG Encoder zet de meting om in digitale informatie en stuurt dit naar de computer.

3.      Software registreert turbulenties in de hersenen, de software laat de film/muziek kort stoppen bij overschrijding van ingestelde grens voor de hersenfrequenties.

4.      Hersenen leggen verband tussen wat ze doen en het kort stoppen van de film/muziek en gaan zich reorganiseren naar een stabielere hersenfrequentie. Dit herhaalt zich continu gedurende de training. Hierdoor gaan de hersenen meer adequaat, efficiënter, beter en flexibeler functioneren.

 

 

Voor Jarco Zavrel is bewustzijnsontwikkeling zijn grootste passie waar hij in zijn bedrijf ‘Quantum Leap’ vorm aan geeft. Hij is gecertificeerd Zengar Neurofeedback trainer, is NLP Master, actief Iyengar Yoga en meditatie beoefenaar en is gecertificeerd HeartMath groepstrainer. Hij is gespecialiseerd in Advaita Vedanta, non-dualiteit.

 

Voor meer informatie: http://www.superbrein.nl/

 

Quantum Leap

Jarco Zavrel

Walter Kollolaan 210

3543 HS Utrecht

Tel: 030-8789812

Mobiel: 06-30731145

Email: jzavrel@superbrein.nlBron: superbrein.nl

Voeg toe aan: