Zoeken
 


No-planes theorie deugt

Laatste wijziging: zondag 7 februari 2010 om 20:34, 5984 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 7 februari 2010

Mensen die beweren dat er geen vliegtuigen de Twin Towers ingevlogen zijn op 11 september 2001 worden in het algemeen behandeld alsof ze rijp zijn voor de psychiatrie. Het onderwerp is taboe. Heel de wereld heeft op televisie gezien hoe dat tweede vliegtuig de zuidelijke toren invloog en tot puin verpulverde. Ook Wikipedia maakt er melding van dat de twee torens (WTC één en twee) ingestort zijn nadat twee vliegtuigen in de gebouwen gevlogen waren. Ontkenning van de aanwezigheid van vliegtuigen in Manhattan heeft zelfs binnen de hysterische 911-community tot controverses geleid. Wie binnen dat wereldje van complotters uitkomt voor het geloof in afwezigheid van vliegtuigen, loopt kans gezien te worden als vervuiler van de discussie of als gatekeeper te worden weggezet. Een gatekeeper is iemand die anderen van de waarheid afhoudt. Toch is het niet on-interessant de no-planes theorie aan een nader onderzoek te onderwerpen. Die hard conspiracy theoristen – zij die twijfelen aan het officiële verhaal en de aanwezigheid van vliegtuigen in Manhattan – vinden twee feiten aan dat tweede vliegtuig afwijken van wat de algemene natuurwetten van onder andere Newton onder dergelijke omstandigheden voorspellen.

Als eerste is er de snelheid waarmee het tweede vliegtuig op zeeniveau vloog. Het vliegtuig ging volgens officiële bronnen rond de 510 knots per uur. Door the Pilots for 911 Truth wordt in twijfel getrokken of de United 175 (Boeing 767-222) op een dergelijke hoogte harder vliegen kan dan de door Boeing gestelde maximum snelheid van 360 Knots en 0.86 Mach. Om te kunnen vliegen is een vliegtuig afhankelijk van de opwaartse kracht veroorzaakt door de vorm van de bewegende vleugels door de lucht. Voor een vliegtuig om op tien kilometer hoogte de nodige opwaartse kracht te verkrijgen is een andere voorwaartse snelheid nodig dan bij vliegen op zeeniveau. Dat houdt verband met de hogere luchtdichtheid op zeeniveau. De officieel gemeten 510 knots per uur van de United 175 is 150 knots hoger dan de door Boeing gestelde maximum snelheid en 85 knots hoger dan een Boeing 767-222 van Air Egypte (EA990) ooit eens ‘gevlogen’ heeft ten gevolge van een duikvlucht vanaf 22.000 voet. Het vliegtuig van Air Egypte faalde structureel een paar seconde na het bereiken van die top snelheid van .99 mach wat overeenkomt met 425 knots op zeeniveau. Met een Boeing 767-222 op zeeniveau horizontaal vliegen met een snelheid van 510 knots kan volgens de piloten van the Pilotes for 911 Truth niet mogelijk zijn. Alleen daarom kan er rede tot twijfel zijn aan wat er feitelijk de Twin Towers binnen vloog 11 september 2001.

Als tweede twijfel veroorzakend feit wordt het bovenstaande beeldmateriaal aangedragen wat onmiskenbaar de indruk wekt alsof het tweede vliegtuig het tweede gebouw invliegt alsof het een mes door boter betreft. Vliegtuigen als de onderhavige (Boeing 767-222) zijn uit dun licht materiaal vervaardigd. Net aluminium bierblikjes. Vliegtuigen zijn niet gebouwd om te verongelukken. De kreukelzone is beperkt. Zo’n vliegtuig kan niet zo maar in een gebouw verdwijnen. Toch laten de beelden zien dat het tweede vliegtuig het tweede gebouw penetreert alsof het geen weerstand ervaart. Het lijkt niet eens te vertragen. Dwars door massieve stalen balken en betonnen vloeren heen duikt dat vliegtuig het tweede gebouw in om vervolgens tot explosie te komen. Geen puin van het vliegtuig onder aan de plaats van inslag, geen zichtbare vliegtuigresten in de gaten in het gebouw. Volgens de natuurwetten van Newton hoort zo’n vliegtuig aan stukken te slaan op een gebouw als de Twin Towers. Actie is immers reactie. WTC twee absorbeert het vliegtuig als een vinger in pudding. Dat is de omgekeerde wereld.

Sla maar eens met een hamer op een aluminium vliegtuig. Los dat de eigenaar dit niet leuk vindt, gaat het vliegtuig stuk en niet de stalen hamer. De dichtheid van staal is vele keren groter dan die van aluminium. Toch laten de beelden geen enkele destructie van het vliegtuig zien wanneer het in volle vaart tegen de massief stalen constructie van het WTC vliegt. Het vliegtuig doorboort het gebouw als een torpedo in volle snelheid. Het vliegtuig verdwijnt onaangeroerd het gebouw in, en explodeert daarna. Niet de te verwachten reactie van een vliegtuig tegen een stalen gebouw. Zie bijvoorbeeld het neerstorten van een B52 op deze video. Het vliegtuig breekt in duizenden stukken. Echter niet bij het WTC. Daar tart het vliegtuig elke algemeen geaccepteerde natuurwet. Het aluminium vliegtuig doet iets met het stalen gebouw wat niet past bij de specificaties van een Boeing 767-222. De kracht van het gebouw op het verongelukkende vliegtuig is volgens Newton even groot als de kracht van het vliegtuig op het gebouw, en niet kleiner zoals het bovenstaande bewegende plaatje laat zien. Het vliegtuig had stuk horen te slaan als een insect op het ruit van een rijdende auto.

Toch theater in Manhattan? Wanneer dat vliegtuig zich niet gedraagt als een vliegtuig, wat is het dan wel? Onder andere in de documentaire Continuous Pieces ? 9/11 wordt de suggestie gewekt dat de vliegtuigen feitelijk hologrammen zijn en dat de Twin Towers van binnenuit exploderen. Disneyland California heeft ook immense hologram shows om het publiek te vermaken. Niet van echt te onderschieden. De veronderstelling dat de vliegtuigen feitelijk hologrammen zijn, is misschien minder hilarisch dan het lijkt. Eenvoudig googlen op het .mil-domein van de Amerikaanse overheid leert dat het Amerikaanse leger over technieken beschikt die geavanceerde hologrammen mogelijk maken. Het Amerikaanse leger maakt bijvoorbeeld gebruik van Tactical Battlefield Visualization. Landschappen worden holografisch in een drie dimensionale foto geprojecteerd zodat militairen beter voorbereid worden kunnen op het slachtveld. Tactical Battlefield Visualization is ingezet in Irak en Afghanistan. Het Amerikaanse leger heeft onmiskenbaar ervaring met geavanceerde hologrammen.

Daarnaast kent het Amerikaanse leger Holographic CCD. Volgens de project omschrijving lijkt Holographic CCD precies die specificaties te bezitten die bij de massa de illusie van een inslaand vliegtuig op de Twin Towers technisch veroorzaken kan. Uri Geller in het kwadraat. In de projectbeschrijving op de site van the Air University Center for Strategy and Technology staat vermeld dat Holographic CCD is de ?use of realistic, multi-dimensional holograms in camouflage, concealment, and deception efforts?. Vertaling komt als overbodig voor. ?HCCD would provide a more realistic, multi-dimensional projection that ‘moves.’ SAM launches, AAA fire, friendly air defense aircraft flying, and weapons explosions are but a few of the action-based events capable of being produced by HCCD?, aldus csat.au.af.mil. Iedereen verkeert in de veronderstelling dat vliegtuigen de Twin Towers zijn binnen gevolgen alsof dit mogelijk is op de wijze zoals op TV geprojecteerd. Precies de deceptie, verhulling en camouflage die Holographic CCD mogelijk maakt. Holographic CCD wordt al in 1987 genoemd in een document wat voor het publiek beschikbaar is bij de Amerikaanse National Technical Information Service. Er kan geargumenteerd worden dat Holographic CCD een techniek is die pas in 2025 beschikbaar komt. De projectnaam verwijst immers naar dat jaar. Dit kan evenwel heel goed slaan op de Commercial Application als een home security system: a holographic watch dog that gets really mean when motion is detected in the backyard or warehouse. Holographic CCD is volgens de project beschrijving ‘work in progres’. Dat er een verwijzing is naar het jaar 2025 sluit hedendaagse militaire toepassingen niet uit.

Wanneer Hollograpic CCD in 2025 officieel wordt, lees dat het US Congres er formeel geld voor vrij maakt, is het niet ondenkbaar dat het Amerikaanse leger daar thans feitelijk al gebruik van maakt. Bovendien kan niet ontkend worden dat de beelden van dat tweede vliegtuig afwijkend imponeren. Het snijdt door staal en beton alsof er geen gebouw is. Wat dan met de mensen die verdwenen zijn is een volgende logische vraag die gesteld worden kan door ontkenners. De mensen die verdwenen zijn…. gewoon verdwenen. Vliegtuigen zijn gekaapt en ergens aan de grond gezet, bijvoorbeeld. Waarna de bemanning en passagiers zijn geëxecuteerd en in een massagraf gestopt. Of iets dergelijks. Heel gebruikelijk bij dictatoriale regiems om mensen spoorloos te laten verdwijnen. Het feitelijke bestaan van Holographic CCD maakt in ieder geval de ‘no-plane’ theorie minder ongeloofwaardig. Zelfs als verwacht wordt dat Holograpic CCD pas in 2025 werkend is. De no-plane theorie heeft door de opzichtige schending van de wetten van Newton en het bestaan van Tactical Battlefield Visualization en Holographic CCD een element van waarschijnlijkheid, er is een (redelijke) kans dat de theorie feitelijk juist is.Bron: zaplog.nl

Voeg toe aan: