Zoeken
 


Het verloren symbool: De Bijbel, magisch gebonden in het Washington Monument

Laatste wijziging: dinsdag 26 januari 2010 om 18:02, 9343 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 26 januari 2010

Links: het eeuwenoude magische vierkant dat de zonnegod Ra vertegenwoordigt. De som van de getallen is zowel horizontaal, diagonaal als verticaal 111. Zes rijen van 111 = 666, de afmetingen (inch) van iedere zijde van de Washington Obelisk en tevens de hoogte (6660 inch).
 
Zowel de bekende schrijver Dan Brown (The Da Vinci Code, Angels & Demons) als de christelijke auteur Tom Horn (Apollyon Rising 2012) onthullen in hun laatste boeken wat het 'verloren symbool' is waarmee het geheimzinnige en verborgen doel van de stichting van de Verenigde Staten door de Vrijmetselaars en Illuminati kan worden verklaard: de Bijbel. Volgens beide schrijvers is er met opzet een Bijbel in de obelisk van het Washington verborgen, waarbij Tom Horn een grote stap verder gaat dan Brown door aan te tonen dat dit doelbewust gedaan is om de Bijbel te 'binden', waardoor de komst van de antichrist 'Apollyon' mogelijk moet worden gemaakt.

Wedergeboorte onderwereld-godheid in Washington
In Apollyon Rising 2012 laat Tom Horn zien dat volgens de belangrijkste authoriteiten op dit gebied -inclusief officiële archiefstukken van de overheid en zelfs Vrijmetselaars-wetenschappers-de Amerikaanse hoofdstad Washington DC ontworpen is als een symbool van de eeuwenoude droom van de Rozenkruisers: dat Amerika het Nieuwe Atlantis zal worden en uiteindelijk de hele wereld zal leiden in een hersteld 'gouden tijdperk' van de god Osiris.

Dit bij het grote publiek totaal onbekende gegeven werd door de legendarische Vrijmetselaar Manly P.Hall omschreven als 'de geheime bestemming van Amerika'. Deze visie wordt zowel weerspiegeld in het stratenplan van Washington, de overheidsgebouwen als in andere belangrijke Amerikaanse symbolen, zoals het Grote Zegel van de VS met daarop de frase 'Novus Ordo Seclorum' (een Nieuwe Orde der Eeuwen). Tijdens zijn tweede inauguratie zei de Amerikaanse president George W. Bush over de grondleggers van Amerika, die deze zin op het Grote Zegel plaatsten: 'Zij deden dit op grond van een zeer oude hoop diebedoeld is om vervuld te worden.'
 
De uitdrukking 'Novus Ordo Seclorum' is afgeleid van de profetiën van Cumaean Sibyl, een heidense profetes van Apollo, de Griekse versie van de Egyptische god Osiris. Sibyl voorspelde dat deze godheid ergens in de toekomst zou terugkeren naar de aarde, en dat de mensheid dan herenigd zou worden door de goden. Dat is de 'zeer oude hoop' waar president Bush heimelijk naar verwees.
 
In de Bijbel wordt deze 'god' die zal terugkeren omschreven als de geest die zijn intrek zal nemen in de Antichrist. Verreweg de meeste Amerikanen beseffen dus niet dat het Grote Zegel van hun land de komst van de 'zoon des verderfs' (in het Engels: man van zonde) aankondigt.

Hoe vergezocht Tom Horns conclusies in de oren van sommigen ook mogen klinken - tijdens de talloze vraaggesprekken en interviews die hij naar aanleiding van zijn boek reeds hield (zo'n 8 per dag, zowel voor radio als tv) zijn zijn conclusies door niemand weersproken - niet door Congresleden, niet door Senatoren, en zelfs niet door 33ste graad Vrijmetselaars. Gedurende zijn onderzoek voor Apollyon Rising 2012 (dat op de 1e dag gelijk op de 1e plaats belandde) had hij dan ook een ontmoeting met hoge Vrijmetselaars in het Huis van de Tempel in Washington, dat het hoofdkwartier van de Opperraad van de Schotse Rite is, de belangrijkste tak (of Loge) van de Vrijmetselaars.

Tijdens dit bezoek werden de meeste van Horns vragen beantwoord. Toen hij echter vroeg naar het ritueel dat de Opwekkings Ceremonie wordt genoemd (het opwekken van Osiris uit de dood - ook wel bekend als Hiram Abiff), dat in de Tempel Kamer op de derde verdieping van het gebouw plaatsvindt, raakten de Vrijmetselaars zichtbaar niet op hun gemak en ontweken ze zijn vragen.
 
De reden is dat deze ceremonie zonder dat het publiek hiervan kennis heeft wordt uitgevoerd tijdens de inauguratie van iedere Amerikaanse president. In de diepgaande esoterische betekenis achter de Egyptische- en Rozenkruisersmagie, die de basis vormt van de rituelen van de Vrijmetselarij, wordt de geest van Osiris namelijk opgeroepen uit de onderwereld en in de zittende 'koning' of president 'geinstalleerd'. Om die reden zijn zowel het Capitol Gebouw als andere overheidsarchitectuur op een specifieke manier gepositioneerd ten opzichte van de obelisk van het Washington Monument.

Egyptische mythologie en rituele seks
Achter deze positionering zit een zeer oud concept dat gebaseerd is op regeneratie, wederopstanding en vergoddelijking - de incarnatie van een uit de onderwereld afkomstige godheid op Aarde. De koepel van het Capitol gebouw staat daarbij voor de baarmoeder van Isis en de obelisk voor het 'vermiste' mannelijke geslachtsorgaan van Osiris. In de oude legende kon Isis, de vrouw/zus van Osiris, deze namelijk niet meer vinden nadat Osiris door Seth in 14 stukken was gehakt. Isis verving het missende orgaan door een obelisk en bezwangerde zichzelf er op magische wijze mee, waarna ze Horus baarde, de wederopgestane Osiris. Deze legende vormde de kern van het oude Egyptisch werelbeeld en werd door heel het land vereerd door middel van opgerichtte obelisken.
 
Hoe bizar het op ons 'moderne' mensen ook zal overkomen, de Obelisk en de Koepel in Washington representeren de voortplantingsorganen van Osiris en Isis. Deze twee godheden zouden in de filosofie van de Vrijmetselaars door middel van de Amerikaanse overheid in onze realiteit kunnen worden gebracht. Daarom waren de tempelprostituées in het gebouw, als zijnde de menselijke uiting van de godin, eveneens beschikbaar voor rituele seks, als een soort imitatie van de bijbehorende magie van de oude Egyptische legende.
 
Door deze rituele seks werden de Koepel en de Obelisk 'energie ontvangers' die in staat waren de essentie van de (in de Egyptische mythologie zichzelf bevredigende) zonnegod Ra op te vangen door middel van zonnestralen. Zo zou het 'zaad' van de onderwereld, Osiris, kunnen worden opgeroepen, dat op een bovennatuurlijke en magische manier uit de obelisk in de baarmoeder (het Koepelgebouw) van Isis zou worden geejaculeerd. Op deze wijze zou Osiris 'opnieuw geboren' kunnen worden, of keer op keer gereïncarneerd worden als Horus.

De Obelisk van het Washington monument, dat gebouwd is door Vrijmetselaars en opgedragen is aan de eerste president van de VS, staat bij het westelijke einde van de National Mall (park). Het is de grootste obelisk in zijn soort ter wereld, is 6660 inch (555 voet) hoog en aan de voet aan iedere zijde 666 inch (55,5 voet) breed.

In Egypte, waar het opwekken van Osiris door middel van deze magische rituelen en bouwsels was geperfectioneerd, werd de farao beschouwd als een 'geschikt verlengstuk' (zoals de -gevallen- engelen in het Oude Testament in de tijd van Noach   menselijke vrouwen als 'geschikt' bevonden) voor de wedergeboren god. De 'seks' die hier voor nodig was vond plaats tijdens een ritueel in het grootste religieuze gebouw ooit: de tempel van Amun-Ra in Karnak. Daar werd de farao tijdens het feest van Opet de 'ontvanger' van de geest van Osiris. Dit feest vond plaats in de bekende tempel van Luxor, waar de farao de heilige baarmoeder-tempel die zich onder de obelisk bevond binnenging, en daar 'getransformeerd' werd in een levende godheid, de zoon van Amun-Ra en Osiris.
 
Vanaf dat moment werd de farao in Egypte beschouwd als de incarnatie van de god Horus (of de wederopgestane Osiris). Als hij stierf zou hij in de onderwereld terugkeren als Osiris, om vanuit daar in een oneindige cyclus weer op de zojuist beschreven manier terug te keren in de nieuwe farao/koning op Aarde. Zo was de farao, net als de komende godheid die beschreven wordt op het Grote Zegel van de VS dat zal zijn, de zoon en spirituele incarnatie van wat de Vrijmetselaars zien als de 'opperste godheid'.
 
Het verloren symbool / De Bijbel magisch gebonden
In de obelisk van het Washington monument is een Bijbel verborgen die op 'magische' wijze 'gebonden' zou zijn binnen de vierkantige vorm van basis van de obelisk. Dan Brown onthulde net als Tom Horn dat deze Bijbel het 'verloren symbool' is, maar volgens Horn is deze Bijbel slechts een klein -maar wel zeer belangrijk- gedeelte van het wáre verloren symbolische diagram.

Dat bestaat volgens Horn niet alleen uit het feit dat de oprichters van Amerika en de ontwerpers van Washington DC met hun symbolen, bouwwerken en rituelen de terugkeer van Apollo/Osiris en daarmee het begin van een nieuwe 'gouden tijdperk' (= de profetie van Sybil op het Grote Zegel van de VS) aankondigden, maar ook uit de bijna fantastisch klinkende hoge graad van door zowel historische als moderne Vrijmetselaars gepraktiseerde magie om de profetie van Sybil ook daadwerkelijk te realiseren, en de letterlijke, dus fysieke/lichamelijke komst van Apollo -door het opwekken van de geest van Osiris- mogelijk te maken.

Deze incarnatie van Osiris wordt tijdens iedere inauguratie van een Amerikaanse president ritueel uitgebeeld in het Huis van de Tempel, net zoals het oude Egyptische ritueel waarmee de geest van Osiris werd opgeroepen om in de farao te varen. In Washington staat dit ritueel echter in het teken van de lichamelijke terugkeer van Apollo/Osiris zélf, waarna de 'Novus Ordo Seclorum' een aanvang zal nemen.
 
De rituelen in het Huis van de Tempel kunnen daarom worden gezien als een 'warming up' voor de wederkomst - niet die van Jezus Christus, maar van de Antichrist. Om te zorgen dat diens komst niet verhinderd zal worden door de invloed van het Christendom -waar zoveel Amerikaanse burgers zich sinds de oprichting van het land aan gewijd hebben- werd het 'verloren symbool', de Bijbel, 'gebonden' in een magisch vierkant, in de basis van het obelisk-monument. Volgens het occultisme is deze 'binding' bedoeld om de invloed van de Bijbel te beperken, waardoor het 'zaad' van Osiris zich uiteindelijk zal materialiseren in een levend persoon.

Deze verborgen doelstelling wordt bevestigd door het feit dat deze symbolen getrouw gereproduceerd zijn in het Huis van de Tempel - inclusief de 13 treden tellende, onbedekte pyramide boven op het gebouw -zoals deze ook de vinden is op het Grote Zegel-, net zoals het pyramidion boven op het obelisk-monument, dat eveneens bestaat uit 13 marmeren rijen die afgedekt zijn met aluminium. Daarnaast bevat het Huis van de Tempel eenzelfde magisch 'bindings' vierkant met dezelfde numerieke waarden als die van het obelisk-monument (namelijk 666x666 inch).
 
Het belang van deze specifieke symbolen en numerieke waarden, die gedupliceerd werden in het Huis van de Tempel, kan volgens Horn niet vaak genoeg onderstreept worden. Naast de 13 treden tellende, onbedekte (=zonder hoeksteen) pyramide en het magische plein is het Huis van de Tempel namelijk 13 blokken noordelijk van het Witte Huis gebouwd en zijn er 33 zuilen die het gebouw omringen, die ieder 33 voet hoog zijn. En het adres van het gebouw? Juist - nummer 33.
 
Amerika en de 'wil van de goden'
Met kennis en begrip van de oude Babylonische, Assyrische, Egyptische, Griekse, Kabbalistische en Rozenkruisers magie wordt duidelijk dat de straten, gebouwen en symbolen van Amerika's hoofdstad net zoals in mythische tijden op specifieke wijze zijn vormgegeven, om zo de bovennatuurlijke band tussen hemelse en aardse machten weer te geven. Zo is bijvoorbeeld het Witte Huis zó gebouwd, dat een direkte verticale lijn vanuit het Huis van de Tempel naar het Washington/Osiris monument de hoek van de woning van de president passeert. Dit illustreert dat de president van de VS een horizontale (Aardse) rol te vervullen heeft, maar dat de bovennatuurlijk regering van de wil van de goden -de verticale verbinding tussen hemel en aarde-voortkomt uit de Opperste Moeder Loge van de Vrijmetselaars.
 
Op die plek wordt de 'Opwekkings Ceremonie' vervult, waarmee het 'zaad' van Osiris via de fallische obelisk van het Washington monument in de 'baarmoeder' van Isis, de koepel van het Capitol, wordt geinjecteerd, en waar vervolgens de Aardse leiders 'verwekt' worden om de wil van de goden op Aarde uit te voeren. Dit is tevens de plek waar de vleselijke vertegenwoordigers van de godheid hopen op een dag verheven te worden 'als goden', zoals wordt afgebeeld in de plafondscene van George Washington (zie afbeelding hieronder) en de basis vormt van de gnostiek van Dan Browns boek en het geloof van de Vrijmetselarij.
De opwekking van Osiris zoals afgebeeld op het plafond van het Capitol. De afbeelding wordt omcirkeld door 72 pentagrammen (=72 goden/demonen), waarmee o.a. Obama's uitspraak 'Ik zal mijn werk afronden in 72 dagen, en op de 73e dag zal ik rusten' een nieuwe, metafysische betekenis krijgt, en die alleen bedoeld was als een signaal voor ingewijden. Merk op dat de vijf sterren van het pentagram 72 graden uit elkaar staan. 5x72=360. 72 pentagrammen x 360 =-25.920, het exacte aantal jaren van één precessie (de tijd dat de draaiingsas van de Aarde nodig heeft om één volledige omloop te voltooien en in oude beschavingen -zoals de Maya's- gehanteerd werd als maatstaf voor de opkomst en ondergang van beschavingen).
 
Dat is tevens de reden waarom de presidenten juist daar worden geinaugureerd, bij de Koepel -waarvan de 'founding fathers' van de VS erkenden dat deze een religieuze tempel is die gebaseerd is op de Vrijmetselarij en de verering van Osiris- met hun gezicht naar de obelisk, en waar ze toespraken geven waarmee de 'regering van de goden' op Aarde weerspiegeld wordt. Iedere keer dat een (nieuwe) president van Amerika dit doet, worden publiekelijk de machten die door deze symbolen worden vertegenwoordigd -Isis, Osisris en Apollo- geëerd, erkend en onderdanigheid betoond.
 
Weer... 2012
En zoals we in eerdere delen van 'De opkomst van Apolllyon' al zagen, verwachten de Vrijmetselaars / Illuminati de verwezenlijking van hun eeuwenlang zorgvuldig voorbereidde plan in het jaar... 2012, als het Christelijke tijdperk volgens hen definitief vervangen moet gaan worden door het 'gouden tijdperk' van Lucifer, en de mensheid onder leiding zal komen te staan van de teruggekeerde Apollo (de Bijbelse Antichrist, volgens steeds meer researchers dezelfde persoon als de Islamitische Mahdi) en zijn trouwe, tot 'goden' verheven Vrijmetselaars-dienaren.

Xander

Bron:
 


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: