Zoeken
 


Het Raadsel van de 666

Laatste wijziging: woensdag 6 januari 2010 om 14:31, 5273 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 6 januari 2010

Door de eeuwen heen hebben theologen zich het hoofd gebogen over de betekenis van het getal 666 zoals dat in de Openbaring van Johannes wordt beschreven: “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” (Openbaring 13:18)

Wetenschappelijk Benaderd

Toen ik voor het eerst hoorde van de beschrijving van het Beest en de associatie ervan met het getal 666, had ik geen idee wat ik ervan moest maken (ik was destijds, ongeveer 15 jaar gelden, net met numerologie begonnen). Zonder het te weten gaf ik toen blijkbaar een seintje aan mijn onderbewuste dat ik de betekenis van het Beest en het getal 666 wilde doorgronden want tot mijn verbazing werd mij het antwoord kort geleden aangereikt.

Om dit antwoord te kunnen uitleggen geef ik hier eerst nog een citaat uit Openbaring dat er betrekking op heeft: “En het maakt dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.” (Openbaring 13:16-17). Betrekken we deze woorden op de huidige tijd dan zien we dat inderdaad elk individu een sofi-nummer krijgt toegewezen, dat betalingsverkeer niet meer mogelijk is zonder een bankrekening en wellicht dat het kopen van kleding en voedsel straks alleen nog kan met pinnen of chippen. We groeien met andere woorden naar een maatschappij toe waarin we in onze primaire behoeften volledig afhankelijk dreigen te worden van een geautomatiseerd systeem.

Nu is het zo dat alle levende materie een essentieel component bevat, namelijk het koolstofatoom. In het periodieke stelsel, het stelsel dat met scheikunde wordt gehanteerd en waarin alle bekende atoomelementen zijn gerangschikt, heeft koolstof atoomnummer 6. Kijken we naar koolstof-12 dan zien we dat deze 6 protonen, 6 neutronen en 6 elektronen heeft. Zie hier het patroon 666!

Levende materie is in feite een koolstofproduct. Ons fysieke lichaam bevat de 666, het beest, maar alleen als we ons leven door haar verlangens en behoeften laten bepalen. En dat is nu precies waar onze samenleving op afstevent: volledige materiële behoeftigheid. Geven we hieraan toe dan activeren we het beest in ons. Nu is het absoluut niet zo dat we niet zouden mogen genieten van het leven, integendeel, ik denk dat het zelfs de bedoeling is dat we van alles wat het leven ons te bieden heeft genieten, maar wij zijn degenen die het lichaam bezitten, het lichaam kan niet ons bezitten, want dan zou onze tempel een voertuig worden van het beest, beheerst door de verlangens van het koolstofatoom, de 666.

Het 666-patroon in de Wereld

Het is niet toevallig dat de energie van het getal 6 op dit moment sterker voelbaar is aangezien het huidige jaartal 2004 op 6 uitkomt (2+0+0+4=6). Daarnaast staat het grootste deel van dit jaar de planeet Venus, geassocieerd met de 6-trilling, prominent aan de hemel en is er op 8 juni een zeldzame overgang waarbij Venus precies tussen de Zon en de Aarde in staat, een constellatie die 122 jaar geleden voor het laatst plaatsvond. De dagen dat ik mijn gedachten liet gaan over dit artikel waren in de week voor 6 juni, een datum met grote betekenis aangezien op die dag precies 60 jaar geleden de geallieerden in Normandië landden. Toen viel het mij op dat deze datum 6-6-2004 ook het patroon van de drie zessen laat zien, een merkwaardige overeenkomst. Reden voor mij om die dag nader te beschouwen met het oog op het wereldgebeuren. De herdenking in Normandië op zondag 6 juni wordt bijgewoond door president Bush, en ofschoon het heel normaal is dat hoogwaardigheidsbekleders bij zulke evenementen aanwezig zijn, voelde ik deze gebeurtenis toch als iets bijzonders.

Na wat onderzoek kwamen voor mij interessante feiten naar voren. Als we de letters van Bush’ geboortenaam bij elkaar optellen dan komen we uit op een 6:

G-E-O-R-G-E - W-A-L-K-E-R - B-U-S-H
7+5+6+9+7+5 + 5+1+3+2+5+9 + 2+3+1+8 = 78, 7+8=15, 1+5=6

Doen we hetzelfde met zijn geboortedatum 6-7-1946 dan zien we:

6+7+1+9+4+6 = 33,3+3=6

Kijken we naar de datum waarop George Bush als president werd geïnstalleerd, 20 januari 2001 dan krijgen we wederom een 6:

Alleen als president zien we bij George Bush dus het patroon 666, niet als individu! Ik wil hier met klem benadrukken dat ik aan deze bevindingen geen enkele betekenis kan geven omdat ik die namelijk gewoon niet weet. Zeker is wel dat Bush beslist niet de enige is die deze 6-trillingen heeft. Overal in de samenleving kunnen we het 666-patroon terugvinden, zoals in de barcode van producten, of de code van de wereldbank. Er zal zeker een dag komen dat we het hoe en waarom van wat er in de wereld gebeurt begrijpen. Als getallen zich manifesteren dan is daar altijd een reden voor en dus breng ik deze kennis naar voren opdat we er notie van kunnen nemen.

OGENSCHIJNLIJK ZINLOZE OPOFFERING

Als iemand mij vraagt wat de betekenis van het getal 6 is dan ben ik altijd geneigd te zeggen: “ogenschijnlijk zinloze opoffering. In veel numerologieboeken wordt aan het getal 6 de betekenis “opofferende dienstbaarheid” toegekend. Toen ik onderzoek deed naar “6-gebeurtenissen” in onze geschiedenis bemerkte ik dat veel van deze gebeurtenissen in de algemene opinies als zinloos werden beschouwd. Voorbeelden zijn de 6 miljoen joden die in de holocaust het leven lieten, het Duitse 6e leger dat bij Stalingrad werd opgeofferd voor de onbuigzaamheid van één man. Recentelijk was er de moord op Pim Fortuyn op 6 mei 2002 (=15/6) om 6 minuten over 6!

Ik denk dat de opoffering die al deze mensen zich hebben getroost beslist niet zinloos was; zij zijn het grootste voorbeeld van de Christusboodschap (33/6), namelijk naastenliefde. Jezus predikte 2000 jaar geleden, en ook nu nog, dat niet-liefde moet worden beantwoord met liefde en begrip. Het is de enige weg. Christus Zelf plaatst zich niet tegenover het kwaad in de wereld, Hij toont begrip omdat de enige oplossing transformatie is. Schaduw kan niet worden bestreden, zij kan alleen worden getransformeerd tot het Licht. Ik denk dat dat - vooral dit jaar - de grote boodschap is voor alle mensen.

LETTERWAARDE x 6

Ik wil hier de aandacht vestigen op een zeer populaire maar onvoldoende begrepen toepassing van naamberekening, namelijk die waarbij de letterwaarde van elke letter van een naam of woord wordt vermenigvuldigd met 6. In de getallenleer wordt nooit iets ‘zomaar’ gedaan, dus moet er een gegronde reden zijn om letterwaarden met 6 te vermenigvuldigen. De enige reden om dat te doen is om de uitkomst van een naam of woord binnen de context van de betekenis van het getal 6 te plaatsen. Het is waar dat de waarde van het woord ‘computer’ volgens deze methode 666 is. Ik heb veel verschillende publicaties gezien waarin mensen om die reden de computer als het beest zien, of als het werktuig van de duivel. Dat is natuurlijk grote onzin. De computer is een fantastisch instrument waarmee je heel veel goede en mooie dingen kunt doen. Het is de manier waarop mensen ermee omgaan die de waarde ervan bepaalt.

Door Frank HoogerbeetsBron: symbolic.be

Voeg toe aan: