Zoeken
 


Georgia Guidestones doelwit van “vandalisme”

Laatste wijziging: zondag 14 december 2008 om 02:51, 5512 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 14 december 2008
 
"Dood aan de Nieuwe wereld order"
Op één van de hoogste heuveltoppen in de Provincie Elbert, Georgia bevindt zich een reusachtig granieten monument.

 

"New world Order krijg de klere" 
"De elite wil 80% van ons dood" - "inside job"
"Jezus zal overwinnen" - "Obama is een moslim"
"Geen Wereld overheid" - "dood aan de New world Order"
 
"Raad van Buitenlandse relaties (CFR) wordt geleid door de duivel"
rockefellers en de Rothshields zijn rotzakken"  (bankiers)
"Dood aan de Globalisten"
"skull en bones zijn rotzakken - Geen noord Amerikaanse unie"
"Jullie zullen niet slagen - Jezus zal jullie verslaan satanisten"
"Krijg de klere, lees dit Rockefeller"
 
Gegraveerd in acht verschillende talen op vier reusachtige stenen die de gemeenschappelijke deksteen ondersteunen staan 10 richtlijnen, of geboden vermeld. Dit monument wordt ook wel de Georgia Guidestones of de Amerikaanse Stonehenge genoemd.
 
Vrij onbekend voor de meeste mensen, is dat het een belangrijke verbinding heeft met de Geheime occulte Hiërarchie die de wereld overheerst waarin wij leven. De oorsprong van dit vreemde monument wordt gehuld in geheimzinnigheid omdat niemand de ware identiteit van de man kent, of mensen die bijdroegen aan de bouw.
 
Het enige dat heel zeker is, is dat in Juni 1979 een goed geklede, gearticuleerde vreemdeling het kantoor van de Elberton Graniet bewerking bedrijf bezocht en aankondigde dat hij een monument wilde bouwen om een boodschap aan de mensheid over te brengen.
 
Hij identificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd spoedig duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde die richtlijnen aan de mensheid wilden aanbieden, maar tot op heden, bijna twee decennia later, weet niemand wie R.C. Christian werkelijk was, of de namen die hij vertegenwoordigde.
 
Verscheidene zaken zijn duidelijk. De boodschappen die op de Georgia Guidestones werden gegraveerd behandelen vier belangrijke gebieden: (1) bestuur en de totstandbrenging van een wereldoverheid, (2) de controle van de Bevolking en de reproductie, (3) het milieu en de verhouding van de mens met de natuur, en (4) de Spiritualiteit.
 
In de openbare bibliotheek in Elberton, werd een boek ontdekt die door R.C. Christian werd geschreven. Er werd ontdekt dat hij het monument aan Thomas Paine heeft opgedragen en aan occulte filosofie die hij aanhangt.
 
Inderdaad, de Georgia Guidestones worden namelijk gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen tot aan deze eigenlijke dag. Tragisch, genoeg heeft slechts één religieuze leider in het gebied de moed gehad om zich uit te spreken tegen de Amerikaanse Stonehenge, en heeft onlangs zijn bediening verplaatst.
 
DE BOODSCHAP OP DE GEORGIA GUIDESTONES
1. Handhaaf de mensheid onder 500.000.000 in balans met de natuur.
2. Beheers reproductie - verbeter geschiktheid en diversiteit.
3. Verenig de mensheid met een nieuwe levende taal.
4. Beheers hartstocht, geloof, traditie en alle dingen met gematigd redelijkheid.
5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten in rechtbanken
6. Laat naties interne geschillen oplossen en externe geschillen voor een wereldhof.
7. Vermijd onnodige wetten en nutteloze ambtenaren.
8. Breng persoonlijke rechten met sociale plichten in evenwicht.
9. Prijs waarheid, schoonheid, liefde en streef naar harmonie met het oneindige.
10.Wees geen kanker op aarde – laat ruimte voor de natuur - laat ruimte voor de natuur
 
Het beperken van de wereldbevolking tot 500 miljoen betekent de uitroeiing van negen tiende van de mensen op aarde. De Amerikaanse Stonehenge verwijst naar de oprichting van een internationale rechtbank (Den Haag) en de huidige beweging naar een wereldoverheid (New world order).
 
De Guidestones nadruk voor het bewaren van de natuur wordt weerspiegeld in de milieubewegingen van de jaren '90, nu Global warming. De verwijzing voor “het streven naar harmonie met het oneindige“ wijst op de huidige inspanning om de Joods-christelijke geloof met een nieuwe spiritualiteit te vervangen (Interfaith beweging).
 
De boodschap van de Amerikaanse Stonehenge kondigt ook de huidige inspanningen aan voor Duurzame Ontwikkeling. Elke keer wanneer u de uitdrukking “Duurzame Ontwikkeling“ hoort gebruiken, zou u het met de term “collectivisme“ moeten vervangen om te kunnen begrijpen wat bedoeld word.
 
Later in dit syllabus zult u de volledige tekst lezen van het “Handvest van de Aarde” dat onder leiding van Mikhail Gorbachev en Maurice Strong werd gecompileerd. In dat document zult u een nadruk op dezelfde basiskwesties vinden: controle van reproductie, wereldbestuur, het belang van de natuur en het milieu en een nieuwe spiritualiteit.
 
De gelijkenis tussen de ideeën die op de Georgia Guidestones werden gegraveerd en de aangenomen “Handvest van de Aarde” wijzen allebei op een gemeenschappelijke oorsprong.
 
Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, werd onlangs geciteerd toen zij verwees naar de Amerikaanse Stonehenge, en zei:
 
“Ik wil dat mensen op de hoogte zijn van de stenen… Wij worden geleid naar een wereld waar wij ons zelf zouden kunnen opblazen en misschien zal de aarde niet meer bestaan… het is een goed moment om ons zelf opnieuw te bevestigen, het kennen van alle mooie dingen in dit land en de Georgia stenen symboliseren dat. “ (1)
 
Wat is de ware betekenis van de Amerikaanse Stonehenge, en waarom is zijn dubieuze boodschap zo belangrijk? Omdat het feit wordt bevestigd dat een geheime groep zijn aandachtig hierop heeft gevestigd.
 
(1) dramatisch vermindering van de wereldbevolking.
(2) het bevorderen van environmentalisme (Global warming).
(3) het oprichten van een wereldoverheid. (New world order)
(4) het bevorderen van een nieuwe spiritualiteit. (Interfaith)
 
Het is zeker dat de groep die de Georgia Guidestones liet plaatsen één van de vele soortgelijke groepen zijn die samenwerken naar een Nieuwe Wereld Orde, een nieuwe wereld economisch systeem en een nieuwe wereld spiritualiteit.
 
Achter deze groepen gaan donkere demonische krachten schuil. Zonder de aard van deze demonische krachten te begrijpen is het onmogelijk om de openbaring van wereldgebeurtenissen te begrijpen.
 
Het feit dat de meeste mensen nooit hebben gehoord van de Georgia Guidestones of hun boodschap aan de mensheid wijst op de graad van controle die vandaag de dag bestaat en over wat mensen denken.
 
Wij negeren een boodschap die met ons ondergang te maken heeft.


Bron: endtime

Voeg toe aan: