Zoeken
 


Kilometerheffing: let op Big Brother is watching you

Laatste wijziging: vrijdag 25 december 2009 om 19:12, 3906 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 25 december 2009

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de ANWB erg van de kilometerheffing gecharmeerd is maar haar leden niet. Wie ik ook spreek, ik ben tot op heden maar weinig automobilisten tegengekomen die vóór de heffing zijn. Vraag: hoe betrouwbaar en onafhankelijk is de ANWB eigenlijk? Mijn gevoel zegt dat ze daar toch meer verstand hebben van auto's repareren. 

Wat betreft de opbrengsten. Minister Bos is natuurlijk bang dat het te weinig gaat opleveren en minister Eurlings lacht dit onderwerp 'snel-weg' en hij bevestigt nogmaals dat het allemaal goedkoper gaat worden. Het  is een  feit dat als men iets in Nederland verandert, dit nooit goedkoper wordt. Iedere burger realiseert zich dit, behalve belangenorganisaties als de ANWB en politici. Wie weet wordt er straks ook afgerekend over het aantal pechgevallen en is het daarom dat de ANWB zo pro heffing is.

Een gesprek op de autoradio ging over het feit dat de belastingdienst de frauderende leaserijder aan het controleren is. Op zich heb ik daar niets tegen. Wat schetst echter mijn verbazing: de belastingdienst maakt daarbij gebruik van de gegevens van de Traject Controles Camera's van Rijkswaterstaat. En nog  meer zaken waarover  de overheid in het verleden de afspraak heeft gemaakt dat ze niet gebruikt zullen worden voor andere doeleinden  om uw en mijn privacy te beschermen. De sprekers  beloofden waardig dat alle gegevens direct verwijderd zouden worden. Hier gaat het dus fout. Uw gegevens worden niet verwijderd.  Neen, alle gegevens worden verdeeld onder andere overheidsinstanties. Wat nu met de kilometerheffing? Ook hier is beloofd dat alle gegevens direct worden gewist en dat uw privacy gewaarborgd blijft.

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt een aantal fundamentele mensenrechten. Het recht op individuele vrijheid is een fel besproken thema, dat heel wat discussie heeft opgeleverd in de loop der jaren. Dit recht stelt: eenieder heeft het recht op de fysieke vrijheid. Dit betekent dat men beschermd behoort te worden tegen willekeurige beroving van die vrijheid en dat men het recht heeft om in vrijheid te leven. Als de overheid u en mij 24 uur per dag gaat controleren op iedere kilometer is deze regel al geschonden.

Wat zegt die wet nog meer? Kennisgeving van de redenen is een absolute vereiste om iemands vrijheid te beroven. Slechts om zeer uitzonderlijke redenen - zoals openbare veiligheid die in het gedrang  komt -  kan hiervan worden afgeweken. Laat dat nu allemaal niet aan de orde zijn.  U als automobilist kan in het ergste geval aangemerkt worden als verkeershufter maar een gevaar voor de openbare veiligheid neen.  Ik durf dan ook te voorspellen dat binnen nu en tien jaar Nederland is veranderd in een voormalige Sovjetstaat die iedereen controleert en dat alle kilometergegevens verdeeld worden onder diverse overheidsinstanties. Het heden en verleden hebben  bevestigd dat de overheid met betrekking tot het maken van afspraken slecht te vertrouwen is. Begrijpelijk dat burgers argwanend reageren. 

Ik vraag me af hoe het zit met buitenlanders, als die vrij door Nederland mogen rijden. U en ik wel betalen en een ander niet is onacceptabel. Over gelijke rechten gesproken, een motorrijder hoeft ook niet te betalen en scheurt met een motor waarvan de katalysator verwijderd is kris kras door Nederland. In het weekend trekt hij er lekker op uit, de motor toeren en vervuilen de natuur. Waar u met de auto niet kan komen, scheuren de motorfietsen lekker doorheen. U als burger betaalt straks veel geld omdat u moet rijden en niet omdat u mag rijden. Met de motor bent u vrij en blij.  Vreemd  toch? Dit heet rechtsongelijkheid. Als het over discriminatie van homo's en hetero's zou gaan had de politiek op zijn kop gestaan. Discriminatie tussen automobilist, motorrijder en  buitenlandse automobilist mag blijkbaar wel.

Dan  de prijsdifferentiatie van de kilometerheffing. Binnen het redelijke stel ik dat ik iedere maand op zijn minst een factuur ontvang, met daarop waar én  hoeveel kilometer ik gereden heb. Sterker, ik wil gewoon een prijslijst! Ik mag als burger toch wel kijken of ik niet even kan omrijden wat misschien wel veel goedkoper is. En naast die prijslijst wil ik ook een uitgebreide factuur die aangeeft het tijdstip en wat de prijs op dat moment was. Niet meer dan redelijk, u wilt toch ook dat u zelf kan controleren of het tarief juist is. Techneuten maken ook fouten.

Dan hebben we nog de leaserijder. Uw werkgever kijkt mee, want ook die wil weten waar hij voor betaalt en natuurlijk waar u op een bepaald moment was. Hoezo vrijheid?
Kortom, technisch zal het haalbaar zijn, maar onze vrijheid is een groot goed en dat wil niemand kwijt raken behalve politici en zogenaamde belangenorganisaties die het ergste communisme van vroeger moedwillig willen overtreffen. (HEIN LAMBERMONT, Roadreporter AD Autowereld)Bron: ad.nl

Voeg toe aan: