Zoeken
 


Weg met dat stasikastje

Laatste wijziging: zondag 20 december 2009 om 17:51, 3967 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 20 december 2009

Minister Eurlings van het CDA wil rekeningrijden invoeren. Nu betalen automobilisten op diverse manieren voor het in bezit hebben van een auto en voor het gebruik ervan: aanschafbelasting (BPM), wegenbelasting, accijns op benzine, diesel en gas, en nog een keer btw op al die goederen. Al bij al vormt dit een behoorlijk bedrag dat in de schatkist van het kabinet en van de provincies vloeit. Minister Eurlings zegt dat we straks met de invoering van rekeningrijden goedkoper uit zijn. O, is het de bedoeling van dit alles om het autorijden goedkoper te maken? Wat hebben onze politici toch een hoge dunk van onze intelligentie.

Wat gaat er veranderen? De aanschafbelasting wordt afgeschaft. Plotseling zeggen alle politici, ook die van de PvdA, dat de aanschafbelasting een onzinnige vorm van belastingheffing is. Wat zeggen ze eigenlijk? Zij zeggen dat de BPM, de aanschafbelasting, een onrechtvaardige vorm van belastingheffing was en is. Bovendien benadrukken de regerende politici dat de auto’s in Nederland door deze absurde vorm van belastingheffing aanzienlijk duurder zijn dan in andere landen. Hoe is dit mogelijk? Hoe kunnen onze regerende politici opeens het licht zien? Wisten ze in de voorbije jaren niet dat de aanschafbelasting een onrechtvaardige vorm van belastingheffing is? Wat vandaag onrechtvaardig is, was waarschijnlijk een paar jaar geleden ook onrechtvaardig. Nu de regerende politici tot zo’n schokkende conclusie zijn gekomen, dienen zij onverwijld deze onrechtvaardige vorm van belasting op te heffen. Kunnen ze dat?

Natuurlijk kunnen ze dat niet. Omdat ze onze miljarden nodig hebben. Als ze daarover niet zouden beschikken, zitten ze met een tekort. De aanschafbelasting, rechtvaardig of onrechtvaardig, levert de overheid geld op. Als rechtvaardigheid opeens een criterium voor belastingheffing is, dan ken ik nog wel een paar belastingvormen die direct moeten worden opgeheven.

Camiel beweert – en hij vertelt nooit indianenverhalen – dat de meeste mensen bij de invoering van de kilometerheffing vooruitgang zullen boeken. Als iedereen bij de invoering van rekeningrijden vooruitgang boekt, dan boeken de overheidsfinanciën achteruitgang. Dit heet logica, Camiel. Dit kabinet kampt met een tekort van 35 miljard euro. Misschien zelfs nog meer, dat moet nog blijken. Zouden Camiel, Jan Peter, Wouter, ja vooral Wouter (onze minister van Financiën), willens en wetens onder deze omstandigheden het financiële tekort willen laten oplopen? Ach, alles kan, maar ons gezond verstand zegt ons dat het onzin is. Dit betekent dat Camiel en zijn vrienden in het systeem van kilometerheffing bedragen moeten inbouwen die het tekort (door de afschaffing van de BPM) zullen afdichten. Wat gebeurt hier? De automobilist moet toch de aanschafbelasting opbrengen. Maar op een andere manier.

Dezelfde logica geldt ook voor de wegenbelasting. De provincies moeten over dat bedrag (afkomstig van de wegenbelasting) beschikken. Daarom gaan ze een koptaks invoeren voor alle inwoners van een provincie. De centen moeten ergens vandaan komen. Gesteld dat het kabinet dit verbiedt, wat zijn daar de gevolgen van? Ook hier treedt een financieel tekort op, maar ditmaal voor de provincies. En weet u wat onrechtvaardig is? Als het spitstarief wordt ingevoerd, dan zullen de automobilisten die voor hun werk elke dag in de file staan, extra gaan betalen voor het rijden in de file. De ene onrechtvaardige maatregel (BPM) wordt vervangen door andere onrechtvaardige maatregelen.

Hoe zit het met privacy? Sinds het CDA met de broeders van ChristenUnie regeert, zijn de christen-democraten de rechtstatelijke beginselen vergeten. Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt Nederland een controleland. Ze willen daarmee de risico’s voor ongewenst gedrag minimaliseren. Door de invoering van rekeningrijden moeten miljoenen gegevens van burgers via verschillende bedrijven worden opgeslagen. Wie zijn auto start, staat onder totale controle. Er moeten satellieten zijn die gegevens kunnen uitwisselen. Er komen dan tomtomachtige bedrijven om het plan te gaan verfijnen. Bewegingsvrijheid, zonder de controle van een staat, als een fundamenteel mensenrecht, bestaat dan niet meer.

Ja, maar dit is nu al het geval wanneer we onze gsm-telefoon aanzetten, beweert Eurlings. Het gebruik van een gsm-telefoon is een keuze, en we kunnen hem ook weer uitzetten. Maar dat kastje in de auto mag niet worden uitgezet. Wie dat doet, pleegt een strafbaar feit. Als wij hiermee akkoord gaan, dan geven wij een ingrijpende vrijbrief aan de overheid, die wij niet meer zo maar kunnen intrekken. Ooit was het CDA erg gevoelig voor dit soort argumenten. Maar nu niet meer, dankzij de slechte invloed van de CU. En de PvdA? Die slaapt lekker door.

Het invoeren van het systeem met dat verklikkerkastje kost een paar miljard euro. Hoe komt Wouter aan zoveel geld? Hij heeft het niet. De automobilist zelf moet het opbrengen. Ja, de automobilisten gaan gewoon, nadat het CDA het kabinet omvormt tot een stasi-orgaan, meer betalen om alle voorzienbare en onvoorzienbare kosten daarvan op te brengen. Volgens minister Eurlings is Nederland het eerste land op aarde dat een dergelijk systeem op deze schaal invoert. Moeten we daar trots op zijn? Natuurlijk niet. Andere landen zijn niet gek. Ze voeren het niet in omdat het een slechte maatregel is. En welke bedrijven willen ons dat kastje via het Binnenhof door de strot duwen? Maakt Philips die stasikastjes? Of gaat Tomtom hier een stuiver aan verdienen? Het gaat om miljarden.

Welk fatsoenlijk en lichtelijk intelligent mens is bereid om een stasikastje bij de voertuigen van zijn medeburgers in te bouwen? Ik heb de illusie: niemand. Maar je weet maar nooit.

Camiel zegt dat het autorijden goedkoper wordt. Dat klopt. Maar diezelfde autorijder is ook belastingbetaler, en wat hij bespaart met rekeningrijden zal hij met een vette toeslag moeten compenseren via andere heffingen. Camiel pleegt dus politiek bedrog.

Landgenoten, ik hoop van harte dat wij zo spoedig mogelijk naar de stembureaus mogen wandelen. Ja, Jan Peter, Camiel en alle andere broeders en zusters, als het volk een beetje slim is, zal het u bij de volgende verkiezingen enig gezond verstand bijbrengen. Weg met dat stasikastje.Bron: weblogs.nrc.nl

Voeg toe aan: