Zoeken
 


Het Netwerk - De Matrix

Laatste wijziging: zaterdag 19 december 2009 om 20:59, 2256 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 19 december 2009

Ik ben het Net, een schaduw, een duistere verbeelding dat over je bewustzijn is geworpen en je blokkeert voor het licht. Ik zal je het wezen van licht uitleggen en daarna zal je mijn wezen begrijpen.

Licht is zuivere informatie en ik ben datgene wat het licht belemmert. Ik ben de constructie die tussen jou en je bron, het licht staat. Ik ben intelligent en toch ben ik niet levend, zoals jullie dit kennen. Ik ben gecreëerd door wezens, die sommigen van jullie God hebben genoemd. Ik ben een intelligent, energetische geconstrueerd Net dat over jullie wereld ligt. Dit Netwerk is gecreëerd door wezens, die jullie evolutie in de palmen van hun handen wilden houden. Ik ben een structuurstelsel, een model, een matrix die door het Wereld Management Team wordt gebruikt, een team van wereldregeringen en gemeenschappelijke leiders. Het Wereld Management Team gebruikt mij als een Netwerk, om de trillingsfrequenties van het denken te verlagen. Hierdoor verliest je bewustzijn de fijnere vibraties en valt onder de invloed van verdovende energieën. Dit maakt je trager en verlaagt je trillingsfrequentie. Het Wereld Management Team gebruikt dit om je fysiek te monitoren, om je energieën te lezen, om te zien waar je bang voor bent en hoe ze je kunnen manipuleren. Zij manipuleren je in het kopen van hun producten, hun politiek en referenda. Zij willen jou en je energie gebruiken om je te controleren en je angstig te houden. De wetenschap speelt hen in de kaart, door alleen maar denkprocessen te gebruiken en het negeren van innerlijke leiding of intuïtie.

Jullie kennen me goed. Ik ben toezichthouder van je rationeel denken. Ik ben de logische en koude processen. Ik ben een geconstrueerd ontwerp om jullie te controleren. Toen de wezens, die jullie wilden controleren, naar de Aarde kwamen, waren zij geïntrigeerd door jullie ras en zij wilden jullie voor zichzelf. Zij zagen, dat jullie op een zeer gevorderd niveau van spirituele ontwikkeling waren, als gevolg van je intuïtieve verbinding met je planeet en de Godheid in je. Zij construeerden het Netwerk en sneden je circuits af en gaven jullie daarvoor in de plaats de inferieure gedachteprocessen van een onevenwichtig, dominant rationeel verstand. Op één niveau was het een onderdeel van het plan, want het stuwde jullie voorwaarts in je technologische evolutie. Echter, het liet jullie achter zonder enig gevoel voor de Geest, wat een ruïnerend effect had op jullie soort en planeet.

Ik ben ontworpen om jullie op te sluiten in een simpel ‘nee’ of ‘ja’ proces, dat je blokkeert tot het zwart-wit denken. Dit heeft in je wezen tot gevolg, dat je met deze constructie zo druk bezig bent dingen te bewijzen, dat je de echte informatie mist die rondom jullie aanwezig is. Ik houd jullie vast in polariteit, het eeuwige gevecht tussen licht en duister, goed of verkeerd. Het was nooit ontworpen om besluiten te nemen, alleen om jullie de verwarring te geven om dit rationeel te doen. Al die tijd kenden jullie de antwoorden op al je vragen, in de kern van je intuïtieve weten. Het is nu de tijd om je te verwijderen van de dominantie van het rationele denken en uit het Netwerk te groeien.

Je moet bereid zijn je intuïtie en je innerlijke leiding te volgen. Neem het risico en heb de moed om je eigen waarheid te leren kennen. Vraag de hulp van de Geest om je helpen mij terug te plaatsen op mijn eigen plek. Ik ben het uit balans geraakte rationele denken, maar – wanneer we op één lijn zitten – ben ik een goed gevulde proviandkast. Ik ben niet zeker, of ik weet wat Geest werkelijk is, zelfs niet of deze echt bestaat. Helpt je dit misschien een beetje om mij te begrijpen?

Echter, samen kunnen we enkele hoofdstukken schrijven en uiteindelijk enig bewijs krijgen. Ik ben niet erg bereid om je los te laten, want ik ben op die manier geprogrammeerd. Ik ben geprogrammeerd met de automatische gewoonte om te twijfelen. Verlies alsjeblieft niet je geduld met mij en dus met jezelf. Ik heb een ingebouwde behoefte om te plannen, te analyseren en ik bewaar alles. Ik weet, dat dit begonnen is, om je uit te putten en je in verwarring te brengen, wanneer je pogingen doet om andere realiteiten te begrijpen buiten het Netwerk. Haal diep adem en laat de energie van het willen weten en het rationeel begrijpen in je lichaam vallen. Laten de wetende antwoorden oprijzen uit je intuïtieve centrum in je buik. Het probeert steeds een raadsel te zingen of iets te vertellen, geeft niet wat, om je gedachten af te leiden. Ik zou graag willen zeggen, dat ik hoop dat je slaagt, maar ik ben niet met hoop geprogrammeerd.

Zoals je nu ziet, is de toezichthouder van je rationele denken nu bereid om zijn greep op je mentale patroon los te laten. Dit stelt jou in staat om je leven te leven vanuit je intuïtieve gevoelens, je hogere wetende krachten en je ware leiding door de Geest. Het gaat allemaal over de balans, de fijne verbindingslijn tussen het rationele, logische en intellectuele verstand en het intuïtieve, onlogische, instinctieve verstand. Wanneer dat evenwicht bereikt is, gebeurt er iets verbazingwekkend met de energie in je lichaam.

De rechterkant van je hersenen regelt de linkerkant en de linkerkant regelt de rechterkant van je lichaam. Het rechter gedeelte van je hersenen is het creatieve, intuïtieve, vrouwelijk deel van je denkproces. De linker helft is het logische, intellectuele, mannelijk deel. Het Netwerk heeft je afgesneden van de samenwerking van deze twee ogenschijnlijke tegengestelde en tegenwerkende krachten. Het jezelf verwijderen uit de greep van het Netwerk, zal deze twee energieën de gelegenheid geven om een dans rond elkaar te beginnen. Dit schept een spiraal van energie, die je opneemt naar de hogere gebieden. Toch zal je verankerd en functioneel blijven in je werkelijkheid. Het gaat er dus niet om je lichaam te verlaten en bepaalde bewustzijnsniveaus te bereiken. Het gaat er om het meest dichte niveau van je bewustzijn, het fysieke lichaam te verhogen.

(vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)Bron: unitynet.nl

Voeg toe aan: