Zoeken
 


Financial Times openbaart Fascistische WereldOverheid

Laatste wijziging: zaterdag 13 december 2008 om 12:46, 3026 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 13 december 2008


"En nu voor een Wereldoverheid"


Financial Times Editorial geeft toe dat een agenda bestaat voor een dictatoriale Wereld Overheid.

Het opmerkelijke rapport openbaart dat “globale bestuur“ een eufemisme is voor een antidemocratische globale overheid.

De Financial Times, één van de meest gerespecteerde en wijd gelezen krant op aarde, heeft vandaag in een hoofdartikel openlijk toegegeven dat er een agenda bestaat om tot een wereldoverheid te komen dat op antidemocratische principes is gebaseerd en verklaarde dat de term “globaal bestuur“ slechts een eufemisme is voor het initiatief naar een gecentraliseerde globale overheid.
 
Jarenlang werden wij paranoïde komplottertjes genoemd voor onze waarschuwing over de plannen van de elite om een wereldmacht te centraliseren en de Amerikaanse soevereiniteit te vernietigen. In de jaren '90 werden mensen die spraken over het alarmerende initiatief naar een globale overheid afgeschilderd als rechtse gekken door de populaire cultuur en media.
 
Nu is de agenda openbaar en wordt voor onze gezicht gehouden, de debunkers hebben geen munitie meer om ons uit te lachen.
 
Het hoofdartikel getiteld: “En nu voor een Wereldoverheid” werd geschreven door Gideon Rachman een buitenlandse zakencommentator van de Financial Times. Hij legt het plan uit van een globale overheid en hoe bedrieglijke taal en eufemismen worden gebruikt om mensen te verhinderen het geheel te zien.
 
“Voor het eerst in mijn leven, denk ik dat de vorming van één of andere soort wereldoverheid aannemelijk is,“ schrijft Rachman, en haalt de financiële crisis, “global warming“ en de “globale oorlog tegen terrorisme“ aan als de drie belangrijke voorwendsels waardoor het wordt geïntroduceerd.
 
Rachman schrijft dat het “globale bestuur“ veel spoediger zal worden geïntroduceerd dan velen denken en dat president-elect Barack Obama al zijn wens heeft uitgedrukt om dat doel te bereiken, hij maakte een verwijzing naar Strobe Talbott eén van de adviseurs van Obama, die in 1992 verklaarde, “in de volgende eeuw zullen naties zoals wij weten dat wij verouderd zijn; alle staten zullen een enkel globaal gezag erkennen. De nationale soevereiniteit was achteraf niet zo,n goed idee.“
 
Rachman verklaard dat de meer abstracte term “globaal bestuur,“ dat vaak wordt gebruikt door hoge globalisten zoals David Rockefeller als een sluier wordt gebruikt om beschuldigingen te compenseren dat een gecentraliseerde globale overheid de echte agenda is.
 
Het is slechts een truc van “kalmerende taal“ dat gebruikt wordt om “mensen in Amerika niet aan te sporen” hun geweren op te pakken en hun hartland Amerika te verdedigen.“
 
“Maar sommige Europese denkers denken te weten wat er gebeurt,“ zegt Rachman. “Jacques Attali, een adviseur van President Nicolas Sarkozy van Frankrijk suggereerde dat: “Globale bestuur enkel een eufemisme is voor globale overheid.“ Wat hem betreft, kan één of andere vorm van globale overheid niet te spoedig komen. Attali gelooft dat de “kern van de internationale financiële crisis ervoor zorgt dat wij globale financiële markten krijgen en geen globale rechtsstaat.“
 
Rachman gaat verder en schets hoe de eerste stappen van een officiële wereldoverheid eruit zullen zien, inclusief de verwezenlijking van een “juridisch bindende klimaat verandering overeenkomst onder toezicht van de VN en de verwezenlijking van een sterke VN vredesmacht met 50.000 manschappen“
 
“Een wereldoverheid” zal veel meer inhouden dan alleen samenwerking tussen naties,“ schrijft Rachman. “Het zou een entiteit met Staatsachtige kenmerken zijn, dat door wetten word gesteund. De Europese Unie heeft reeds een continentale overheid met 27 landen opgezet, dat zou een model kunnen zijn voor een wereldoverheid.
 
De EU heeft een opperste hof, eén munt, duizenden pagina’s wetgeving, een grote ambtenarij en de capaciteit om een militaire macht op te stellen.“
 
“Het schijnt dus dat alles op zijn plaats is. Voor het eerst sinds homo-sapiens op grotmuren begonnen te krabbelen, is er nu een argument een kans en een middel om serieuze stappen naar een wereldoverheid te maken,“ concludeert Rachman, om vervolgens te erkennen dat de weg naar een globale overheid “ langzaam en pijnlijk zal zijn.”
 
Rachman concludeert dat een “Internationale bestuur efficiënt schijnt te zijn, alleen wanneer het antidemocratisch is,“ hij haalt de voortdurende verwerping van de EU uitbreiding aan wanneer de vraag in een referendum wordt gesteld. “In het algemeen is de Unie het snelst wanneer verreikende overeenkomsten door technocraten en politici worden goedgekeurd en doorgedrukt zonder directe doorverwijzing naar de kiezers“ schrijft Rachman.
 
Dus hier heeft u het bewijs - één van de top kranten in de wereld, die editorial geleid wordt door economische commentator Martin Wolf een hoge prominente Bilderberg lid, verkondigd openlijk dat niet alleen wereldoverheid de agenda is maar ook dat de wereldoverheid slechts door dictatoriale maatregelen bereikt zal worden omdat de meerderheid van de mensen tegen is.
 
Zullen wij nog steeds paranoïde samenzwering theoristen worden genoemd voor onze waarschuwingen dat een dictatoriale wereldoverheid systeem wordt opgezet, zelfs nadat één van de invloedrijkste kranten in de wereld het feit toegeeft?
 
Of zullen mensen eindelijk beseffen en aanvaarden dat er een globalisten agenda is om de soevereiniteit, elke vorm van echte democratie en de vrijheid te vernietigen in een poging om een almachtige, gecentraliseerde, niet-representatieve en dictatoriale wereldoverheid op te zetten?


Bron: endtimes

Voeg toe aan: