Zoeken
 


Het begin van de Zesde NACHT van de Galactische Onderwereld

Laatste wijziging: maandag 7 december 2009 om 10:56, 2061 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 7 december 2009

Voordat ik begin met de bijzonderheden van de komende Zesde NACHT, meen ik dat ik een aantal van mijn uitgangspunten duidelijk moet maken, over hóe we de Maya kalender kunnen begrijpen, omdat er nogal wat ideeën rondgaan die hierover tamelijk uiteenlopen.
Zo zijn er b.v. sommigen die geloven dat de einddatum van de Maya kalender enkel het einde van een cyclus markeert en het begin van een nieuwe. Ik denk echter dat we toegaan naar iets veel belangrijks dan alleen een punt in een cyclus die dan weer herhaald wordt.

Er is een grote hoeveelheid empirisch bewijs dat we toegaan naar een moment in de tijd waarop de negen evolutionaire niveaus van het kosmisch plan op hetzelfde moment voltooid worden. Dit is in overeenstemming met de enige Maya inscriptie uit de oudheid, het Tortuguero monument, dat beschrijft wat er zal gebeuren op de einddatum.

Dit betekent dat we niet naar een nieuwe cyclus toegaan of een andere verschuiving, maar naar het einde van alle verschuivingen, iets waar de hele evolutie de voorbereiding en opbouw voor geweest is. Alleen een dergelijk eind van alle verschuivingen kan de grondslag vormen voor een millennium van vrede.

Wat nu staat te gebeuren is met andere woorden, iets dat NOOIT eerder gebeurd is in de geschiedenis van het universum. Mogelijk dat deze komende en gedeeltelijk onbekende verandering een, naar ik merk bij veel mensen wijdverspreide ontkenning veroorzaakt. Liever dan geconfronteerd te worden met geweldige veranderingen in onze sociaal economische verhoudingen (iedere verandering in het menselijk bewustzijn betekent ook een verandering in onze verhoudingen) geven veel mensen er de voorkeur aan te fantaseren over een fysieke of astronomische gebeurtenis, zoals het einde van de wereld dat dan op een bepaalde datum zou moeten gebeuren.

In werkelijkheid gaat de Maya kalender niet over iets dat op een bepaalde dag gaat gebeuren, maar is zij de beschrijving van een goddelijk plan voor de evolutie van het bewustzijn waarbij kwantumverschuivingen tussen kalenderenergieën verschuivingen in het bewustzijn tot stand brengen. Het bewustzijn van de mens zal verder getransformeerd worden in overeenstemming met dit plan totdat we bij de werkelijke einddatum komen van het scheppingsproces op 28 Oktober 2011. Op deze datum wordt de hoogste kwantumtoestand van het universum bereikt (13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau). Op dat moment zullen de verschuivingen die de harmonie verstoren ophouden en het is duidelijk dat we daar nog niet zijn aangekomen.

In dit plan voor de evolutie van het bewustzijn, naderen we nu de Zesde NACHT van de Galactische Onderwereld, de Achtste Onderwereld, die op 8 November 2009 begint. Als ik de Maya kalender goed begrijp zullen we in de komende periode getuige zijn van de belangrijkste transformatie van het bewustzijn die ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaats gevonden. Het opwindende hiervan is dat een beeld van hoe de nieuwe wereld geboren zal worden, duidelijk wordt. Wat aan de andere kant ook steeds duidelijker wordt is dat deze geboorte erg veeleisend zal zijn.

Het is daarom des te belangrijker om te begrijpen op welke wijze sommige van deze komende moeilijkheden aan de geboorte van deze nieuwe wereld bijdragen. Als de mensen een realistische voorstelling kunnen krijgen hoe deze nieuwe wereld geboren zal worden, kunnen zij hoop houden voor de toekomst die eerder op de werkelijkheid dan op wensvoorstellingen gebaseerd is.

Jammer genoeg bestaat er veel verwarring over de Maya kalender en velen die zich als deskundigen presenteren ontkennen de wijsheid van de Maya’s dat er negen kosmische krachten zijn die op het punt staan zich te manifesteren. De Zesde NACHT van de Galactische Onderwereld duurt van 8 November 2009 tot en met 2 November 2010. Deze periode kan echter niet goed begrepen worden zonder te kijken naar de overlapping van deze NACHT met de cycli die het hoogste niveau in het kosmische evolutieplan voorbereiden, de Universele Onderwereld (zie afbeelding).

Door deze overlapping en door de versnelling van de tijd die samengaat met deze laatste Onderwereld, denk ik niet alleen dat de komende periode erg intens zal zijn maar ook dat het wat de energie betreft nogal complex zal zijn.

Op het moment dat ik dit schrijf (21 Oktober 2009, 4 Akb’al) zijn we nog steeds in het laatste gedeelte van de Zesde DAG, de periode van bloei in het proces van zaad tot gerijpte vrucht, in de Galactische Onderwereld, die voorafgaat aan de Zesde NACHT. Zoals ik in een eerder artikel voorspeld heb beginnen sommige mensen nu te zeggen dat de wereldwijde economische recessie (of het ergste ervan) al voorbij is.

Maar tegelijkertijd zijn er bepaalde dingen in de wereld aan de hand die dit tegenspreken en die meer in overeenstemming zijn met de eerder door mij gemaakte voorspelling van een verdere economische neergang, wat vooral tot uitdrukking zal komen bij het begin van de Zesde NACHT met de vermindering in waarde van de US dollar. (Of dit zal gebeuren precies bij het begin van de Zesde NACHT, op 8 november 2009 is nog wel een open vraag en kan afhangen van wat het veroorzaakt).

Deze voorspelling is gebaseerd op de waarneming dat NACHTEN, in de tweede helft van een onderwereld, gewoonlijk tenminste een vertraging van de economische groei betekenen. (2) Een indicatie van een dergelijke komende teruggang bij het begin van de komende NACHT, is bijvoorbeeld dat er een run op goud is dat voor de eerste keer over de magische grens ging van 1000 troy ounce. Bovendien toonde een handelsindex dat degenen die daar verstand van hebben, de Amerikaanse aandelen als veel te hoog gewaardeerd beschouwen en begonnen zijn ze te verkopen.

Er gaan in alle hoeken van de wereld stemmen op, om de US oliedollars en dus ook de US dollar, te gaan vervangen als de ‘Mondiale Wereldmunt’. Deze verschillende aanwijzingen geven niet aan dat de ‘recessie’ voorbij is, maar dat een verdere economische neergang, vooral in het door schulden geteisterde westen, onafwendbaar is. Het lijkt er op dat investeerders waarden op papier of in digitale vorm gaan ontwijken, wat nu precies datgene is wat we kunnen verwachten in het laatste deel van de Galactische Onderwereld als er een verschuiving plaats vindt van abstracte naar concrete economische waarden.

denk dat wat gebeurt in de wereldeconomie veel diepgaander en fundamenteler is dan een recessie en dat dit een direct gevolg is van de bijzondere transformatie van het bewustzijn die door de Galactische Onderwereld gedragen wordt. Zoals ik in mijn nieuwe boek  ‘Het Doelbewuste Universum’ schrijf, is het bewustzijn niet iets dat alleen maar plaats vindt in de hoofden van mensen. Het is hoofdzakelijk een verhouding tot de Levensboom, de bron van de verschuivende energieën die door de Maya kalender beschreven wordt en die op veel verschillende niveaus in de kosmos bestaat: Kosmisch, Galactisch, Solair, Planetair, Menselijk etc.

Als er kwantumverschuivingen in de Levensboom plaats vinden veroorzaken deze dus gesynchroniseerde verschuivingen op al deze verschillende niveaus, wat zoveel betekent dat de verschuiving in bewustzijn zowel de mens als de planeet betreffen. Een verandering in bewustzijn zal dus altijd een verandering in onze relatie tot de wereld in het algemeen en tot andere mensen betekenen. Als dit gezichtspunt juist is, kunnen we nog eengrotere verwijdering van abstracte waarden verwachten, bij het begin van de Zesde NACHT.

Dit is een verandering waarvan we kunnen verwachten dat zij de economieën van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten het zwaarst zullen treffen, die immers de financiële centra van de wereld zijn en veel van de bankactiviteiten in de wereld beheersen. Op dit moment zijn deze landen en vooral de Verenigde Staten, zo in de schulden geraakt dat het geen uitleg behoeft waarom er een verdere neergang in de economie plaats zal vinden.

Er gaat op de een of andere manier toch wel het een en ander gebeuren, er is/lijkt alleen ‘iets’ nodig dat het proces oproept.

Hoewel veel dingen deze neergang kunnen veroorzaken en de media daar alle aandacht aan zullen besteden, is de diepere reden voor deze neergang het beste begrepen vanuit de Maya kalender, omdat zij beschrijft hoe de menselijke geest door kosmische energieverschuivingen beïnvloed wordt. Vanuit het perspectief van de Maya kalender, is de daling van de economische groei de afspiegeling van een stapsgewijze aanpassing aan het einde van economische cycli die overeenkomt met de einddatum van de Maya kalender (of met de ‘begindatum’ van een nieuwe wereld – zo u wilt).

aztec-calendar-wheel groot

Als de neergang van de economie deel is van het proces dat de voorwaarden schept voor de geboorte van een nieuwe wereld, dan is het relevant om te vragen hoe diep deze neergang zal zijn? Zelfs als het duidelijk wordt dat het ‘papieren geld’ en vooral de US dollar getroffen zullen worden, blijft het toch nog wel een open vraag hoe verrijkend de consequenties hiervan zullen zijn. Ik denk dat dit alleen maar begrepen kan worden door te bestuderen hoe de aard van deze nieuwe wereld zal zijn. Maar als we dit willen begrijpen blijkt dat er geen oude Maya bronnen zijn om te raadplegen.

De Maya bronnen zeggen alleen dat als de Maya kalender eindigt, de Negen Onderwerelden zich zullen manifesteren. Er is geen oude inscriptie die vertelt wat er hierna zal gebeuren.

Door dit gebrek aan materiaal, stel ik voor dat we ons richten op de bronnen van de grote Abrahamitische religies, zoals de Bijbel en de Koran, die er wel wat over zeggen. Als we dit combineren met ons inzicht in de Maya kalender, denk ik dat we wel een idee kunnen krijgen van wat staat te gebeuren.

In de Sura 82:17-19 zegt de Koran: “En wat zal u verklaren wat de Dag des Oordeels is? En opnieuw, wat zal U verklaren wat de Dag des Oordeels is? (Het zal) De Dag(zijn)  dat geen ziel meer de macht zal hebben over een andere, want de macht zal die dag geheel bij Allah zijn”.

Ik denk dat het verdwijnen van de overheersing verwijst naar de Universele Onderwereld, die een bewustzijn van heelheid zal brengen en transparantie van ons gehele wezen en onze vroegere daden. Als we dit serieus nemen dan betekent dit dat alle ketenen waarmee we aan anderen die ons overheersen gebonden zijn, verbroken moeten worden.
Ook het laatste boek van de Bijbel, de Openbaringen van Johannes, beschrijft in vers 21: 4-5 een nieuwe wereld die geboren wordt: “Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij. Hij die op de troon zat zei: Alles maak ik nieuw!”

Als we dit in ernst nemen, dan betekent dit dat alle ketenen waarmee we aan het verleden gebonden zijn, verbroken moeten worden opdat de nieuwe wereld geboren kan worden. Nemen we beide uitspraken bij elkaar, dan betekent dit dat het een voorwaarde is voor de geboorte van de nieuwe wereld, dat we ons volledig bevrijden van onze ketenen met het verleden en ook van die welke ons aan andere mensen binden.

Voor sommigen kunnen deze veranderingen zo groot lijken dat het gemakkelijker kan zijn als de wereld aan haar einde komt, dan al deze noodzakelijke veranderingen te ondergaan als onze wereld op zijn kop gezet wordt. Natuurlijk zijn er veel mensen in gezagsposities die een dergelijke transformatie naar gelijkheid en harmonie niet graag zouden zien gebeuren. Deze citaten echter kunnen ons een aanwijzing geven hoe moeilijk de economische neergang kan worden. Zal geld bijvoorbeeld helemaal verdwijnen?

Ik denk dat het antwoord hier op is dat geld zal verdwijnen in de mate dat het de wereld niet meer vastketent aan het verleden. In de praktijk zal dat waarschijnlijk betekenen dat iedere vorm van winstgevende investering zinloos zal zijn omdat de nieuwe wereld geen groei economie zal hebben die gericht is op het verzamelen van abstracte waarden. Het is waarschijnlijker dat de nieuwe economie gebaseerd is op delen en zorg dragen door alle leden van de gemeenschap als het eenheidsbewustzijn van de Universele Onderwereld tot stand gekomen is.

In de meer nabije toekomst van de Zesde NACHT zal de praktische uitwerking van deze transformatie getest en ingevoerd worden. Vanuit de huidige wereld gezien lijkt dit ondenkbaar. Maar laten we bedenken dat er niet zoiets bestaat als een universele menselijke aard en dat onze waarneming van de werkelijkheid en waartoe we gedreven zijn om te scheppen, altijd verschilt in de verschillende Onderwerelden.

De mensen van de Regionale, de Nationale, de Planetaire en de Galactische Onderwereld zijn geheel verschillend in hun benadering van het leven en de universele mens die geschapen wordt door de Negende Universele Onderwereld zal het hoogtepunt voorstellen van de evolutie van het bewustzijn. De mens zal dan waarschijnlijk een andere waarneming hebben van de wereld en over andere mogelijkheden dan daarvoor beschikken.

Hoe komt deze transformatie van een mens die hoofdzakelijk voor zichzelf zorgt tot één transformatie, die de eenheid in alle dingen ziet en de voortbrengselen van de schepping deelt, dan in de praktijk tot stand? Een dergelijke verandering van ons leven kan nu wel net zo onmogelijk lijken als ooit de val van de Berlijnse muur. Maar net zo goed als de val van de Berlijnse muur uiteindelijk de reflectie was van een transcendentie van een oost-west polariteit in het menselijk bewustzijn, is de nieuwe wereld ontworpen als de transcendentie van de binnen- en buiten’muren’, die vooral in het Westen bestaan.

Daarom vermoed ik dat gedurende de eerste helft van de Zesde NACHT de wereldeconomie verder achteruit zal gaan en de consumptie van de Amerikaanse burgers zullen niet meer instaat zijn om de industriële machines van de wereld aan de gang te houden. Toch kan geen enkel deel van de wereld verwachten dat het niet geraakt zal worden door de indirecte effecten van deze neergang. In deze neergang komt er dan een moment waarop het veel mensen gaat dagen dat het niet meer mogelijk is om de oude groei economie weer tot leven te wekken en dat er geen terugkeer zal zijn naar “business as usual”.

Op dat moment zullen er radicale oplossingen gevonden moeten worden om mensen te laten overleven, ook op een zuiver fysieke wijze, als het duidelijk gaat worden dat het de ketenen aan de economie van het verleden zijn die deze situatie veroorzaken. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen wat er gaat gebeuren als grote delen van de bevolking in landen als het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, niet meer instaat zijn hun hypotheek te betalen?

deze mensen dan massaal hun huizen verlaten zodat ontelbare huizen waarvan de bank eigenaar is, leeg staan, terwijl de mensen zelf buiten op straat moeten leven? Deze situatie heeft zich al voor gedaan in de verschillende buitenwijken van Detroit, centrum van de auto-industrie. Dit scenario is niet hypothetisch maar is tot op zekere hoogte al werkelijkheid geworden. Wat dan waarschijnlijk zal gebeuren is dat er een roep komt voor een moratorium op alle schulden, zodat de mensen niet langer de banken hoeven te betalen om in hun huizen te blijven.

Het is denkbaar dat dit vooraf gegaan wordt door iets op een veel grotere schaal, aangezien er al stemmen zijn opgegaan om alle nationale schulden te laten vervallen. Als een dergelijk mortuarium voor schulden wordt ingesteld, komt dat feitelijk overeen met het verwerpen van de macht die het geld nu heeft.

Het betekent een complete overgang naar een economisch systeem dat niet langer gebukt gaat onder het verleden. Dit betekent dan ook er ook een einde komt aan het lenen van geld, waardoor er een breuk in de groei-economie ontstaat. In tegenstelling hiermee zal dan de nadruk komen te liggen op de behoefte van mensen op dit moment (waarbij we terugkeren naar het thema van het doorsnijden van de keten die ons aan het verleden binden) .

Dit zal niets minder zijn dan een complete revolutie en waarschijnlijk een wereldwijde om dat de economieën van de wereld zo sterk met elkaar verweven zijn. Waarschijnlijk zal zich dit verspreiden vanuit de Verenigde Staten naar de rest van de wereld. Een dergelijke geweldige verandering van het sociaal economisch systeem in de wereld zal dan waarschijnlijk plaats vinden in de periode tussen 17 juli 2010 (de Kosmische convergentie) 1) en het begin van de Zevende DAG van de Galactische Onderwereld op 3 November 2010. Het spreekt vanzelf dat het gevolgen zal hebben voor alle systemen van overheersing die de wereld geërfd heeft van de Nationale, maar ook van de Planetaire Onderwereld.

Vanuit een energitisch standpunt gezien, is deze periode van 17 Juli tot 3 November ontstaan door het overlappen van de pre-Universele Onderwereld en de Galactische Onderwereld (2) Zie deze afbeelding:

Deze revolutionaire periode zal waarschijnlijk resulteren in het ineenstorten van regeringen en nationaal gezag (niet van één bepaalde regering in het bijzonder, maar van het gezag van regeringen überhaupt; iets dat de mensheid heeft ge-erfd van de Nationale Onderwereld). De vraag zal dan in alle ernst worden gesteld, waar we ‘onze’ regeringen en nationale grenzen nog voor nodig hebben ‘als geen ziel macht zal hebben over een andere.’

Mijn visie op de tijd tussen de Kosmische Convergentie tot aan de Zevende DAG, is dat er een totale revisie plaats zal vinden van de menselijke beschaving. Dit is dan ook een belangrijke tijd voor ons om de keuze te maken welke weg wij als individu willen volgen. Waarom zou deze bijzondere tijdsperiode van 17 juli 2010 tot 3 November 2010 zo’n grote revolutionaire transformatie veroorzaken? Er zijn twee eerdere tijdsperioden die opmerkelijk zijn als parallellen van deze periode.

De ene is de periode van 1498-1617, de Renaissance, die in algemene zin de omverwerping betekende van het feodale systeem, dat in het Vaticaan de ultieme bron voor wereldse macht zag. Het is ook het begin van onze moderne tijd.

De andere is de periode van 1986-1992, waarin een revolutionaire golf van democratisering plaats vond  (inclusief de val van de Berlijnse muur) met als gevolg dat er een wereld is ontstaan waarin de twee hemisferen van deze wereld niet langer gescheiden zijn. We kunnen ook opmerken dat in deze twee perioden nieuwe vormen van spiritualiteit ontstonden. Bij de eerste periode was dit de Reformatie, en in de tweede, de Harmonische convergentie, (3) die min of meer de basis geworden is van de eclectische spiritualiteit van onze tijd.

Ik denk dat het een open vraag is, of deze transformatieve revolutie tussen 17 juli en 3 November 2010 gewelddadig zal zijn of niet. Maar het is wel duidelijk dat de mensen verdeeld zullen zijn tussen hen die met de stroom van de nieuwe energieën die tot een nieuwe wereld voeren, willen meegaan, en hen die daar weerstand aan willen bieden en willen terugkeren naar het oude systeem. Hoe zij zich tot deze verandering zullen verhouden hangt onder meer af van de mate waarin zij inzicht hebben in de Maya kalender en het kosmische plan, waar op dit moment maar een zeer kleine minderheid zich bewust van is in zijn ware oude vorm als de manifestatie van de negen kosmische krachten.

De mensen in het algemeen zullen waarschijnlijk nooit de waarschuwingsignalen herkennen van de dingen die komen gaan. Maar in de mate dat ze inzien dat de grote veranderingen voortkomen uit een goddelijk plan, betekent dit dat er een geestelijk ontwaken plaats kan vinden. Als dit zou gebeuren zijn ze niet geneigd om naar de veranderingen om hen heen te kijken als zinloze chaotische gebeurtenissen, zoals die zeker zullen worden weergegeven door de overheersende media.

Als we bedenken dat het hier gaat om de deelname aan een proces in de evolutie van het bewustzijn is er een groot gevaar dat de mensen geloven dat de Maya kalender gaat over een eenmalige gebeurtenis (gewoonlijk 21 December 2012) wanneer er iets moet gebeuren, zij het een ‘poolkanteling’, een ‘galactisch alignement ‘,  ‘Planeet X’, het einde van de wereld, of een ‘verandering van het bewustzijn’.
Dit is een geweldig naïef en hoofdzakelijk religieus gezichtspunt, waarbij gedacht wordt dat veranderingen gewoon uit de hemel vallen zonder dat de mens daar actief en bewust in participeert in de opbouw van het proces naar het eenheidsbewustzijn.

Tot slot

In de werkelijkheid is er overweldigend bewijs dat de Maya kalender opeenvolgende verschuivingen in het bewustzijn beschrijft, die vanaf 17 juli 2010 met een steeds hogere frequentie ervaren zal worden en nog meer na het begin van de Universele Onderwereld op 8 maart 2011.
Maar pas op 28 Oktober 2011 zullen de verschuivingen ten einde zijn en zal een eenheidsbewustzijn zich stabiliseren die de grondslag zal vormen voor een millenium van vrede. Deze frequentietoename verklaart ook hoe het mogelijk is dat een dergelijke grote vernieuwing van alle systemen van overheersing mogelijk is in zo’n korte tijd.

Onder de enkele aanbevelingen die ik wil doen, buiten die om ethisch te leven en de waarheid te spreken, is om te leren te surfen op de golven van het Negende niveau, met de focus op de manifestatie van de nieuwe wereld..!

In Lak’ech!

Carl Johan Calleman

Berlijn, 21 Oktober 2009 (4 Akb’al)

Noten:

1) In mijn vroegere boeken, heb ik getwijfeld over de duur van de Universele Onderwereld, soms dacht ik dat het een Tzolkin ronde zal duren van 260 dagen en soms dat het een twintigste deel zal zijn van de Galactische Onderwereld, wat neerkomt op 13 x 18 = 234 dagen. Nu we dichter bij het scenario van de laatste transformatie komen, heb ik de idee gekregen dat de Universele Onderwereld inderdaad 234 dagen zal duren, waarbij het begin op 8 Maart 2011 ligt en het begin van de voorafgaande pre-Universele Onderwereld op 17 juli 2010 ligt.
De moeilijkheid hierbij is dat er geen oude Maya bron is die een dergelijke periode beschrijft, ook als het de meest vanzelfsprekende lijkt. Aan de andere kant hoefden de Maya’s zich niet bezig te houden met een transformatie scenario naar een nieuwe wereld toe, en kunnen er om die reden geen aandacht aan besteed hebben, ondanks dat het erg belangrijk is in onze tijd. Er is een precedent hiervoor in de zgn. Korte tellingen van 13 katuns, die niet werden waargenomen in de klassieke Maya periode omdat hun effecten waarschijnlijk nog niet sterk genoeg gevoeld werden.
Alleen later, in de Post-klassieke periode werden de effecten van deze korte tellingen zo sterk dat ze de dominante cycli van de Maya werden en op die manier de lange telling vervingen als de centrale kalendercyclus. Daarom, als de klassieke Maya hun kalenders niet baseerden op de korte telling, zouden ze nog minder reden hebben om op een 18 dagen cyclus acht te slaan, die voor hen allen gevolgen zou hebben in een zeer verre toekomst.

2) Wat hier aan de hand is, is de wisselwerking tussen de overlappende tijdsperioden die ontstaat door de Galactische Onderwereld te verdelen in 13 en 20 als een parallel met de overlapping van de trecena en de uinal in de Tzolkin. Als de Galactische Onderwereld van 4680 dagen, gedeeld wordt door 13 ontstaan er DAGEN en NACHTEN van 360 dagen, maar als het gedeeld wordt dor 20, dan ontstaat er een golfbeweging van 234 dagen.

3) De Kosmische Convergentie waartoe wordt opgeroepen op 17-18 juli is dus een directe parallel met de Harmonische Convergentie, in de zin dat wat de Harmonische convergentie betekende voor de Galactische Onderwereld, de Kosmische Convergentie voor de Universele Onderwereld zal zijn. Dit betekent dat de Kosmische Convergentie niet alleen het begin kan zijn van een transformatieve politieke periode, overeenkomstig met wat er in 1986 gebeurde, maar dat het ook het eerste zuchtje wind zalbrengen van een geestelijk ontwaken die later volledig tot uitdrukking komt in de Universele Onderwereld.

Attentie: wanttoknow.nlBron: calleman.com

Voeg toe aan: