Zoeken
 


Wetenschappelijke Eindtijd Manie

Laatste wijziging: dinsdag 1 december 2009 om 16:05, 3052 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 1 december 2009

Er is een eindtijd boodschap die snel door de hele wereld geaccepteerd wordt. Deze nieuwe golf is gekleed in acceptabele clichés en heeft ondersteuning gekregen van vele gerespecteerde wetenschappelijke gemeenschappen.

In tegenstelling tot de meeste andere eindtijd boodschappen, is deze zogenaamd gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. De wetenschappelijke "eindtijd-profeten" dragen maskers en pretenderen dat zij rampen voorspellen gebaseerd op harde bewijzen. Dit leidt het nietsvermoedende publiek tot absoluut geloof en acceptatie van de beweringen van de eindtijd-profeten.

Als dezelfde boodschap in een spirituele omgeving gegeven zou worden, dan zouden de luisteraars waarschijnlijk aangemoedigd worden om naar God te keren in voorbereiding voor de laatste dagen. In het algemeen hebben de wetenschappers spirituele voorspellingen over het einde der tijden belachelijk gemaakt, en hebben de wetenschappers het publiek aangemoedigd hetzelfde te doen. Daarnaast gebruiken de regeringen van de wereld hun politieke macht om deze spiritueel gebaseerde groepen te onderdrukken, beperken en zelfs uit te roeien. Wetenschappers hebben nu de spirituele gelovers een opsteker gegeven door hun barre voorspellingen te ondersteunen met zogenaamd wetenschappelijk bewijs. Gebruikmakend van hun wetenschappelijke netwerk, hebben zij nu de meeste wereldleiders overtuigd om in Kopenhagen elkaar te ontmoeten. De agenda van de ontmoeting gaat over een halt toeroepen aan de globale opwarming met een verenigde en dringende benadering.

Mensen weten misschien nog dat soortgelijke vergaderingen gehouden zijn om de globale economische crisis op te lossen. In deze vergaderingen, werd elke leider verteld om hun economie te stimuleren door grote uitgaven. En over het algemeen hebben de wereldleiders daar gevolg aan gegeven. Je kunt je afvragen: is deze globale recessie voorbij door deze gemeenschappelijke benadering - of wordt het juist erger? Vele nadenkende economen hebben zich eindelijk gerealiseerd dat het inderdaad juist erger wordt.

In Kopenhagen zullen de wereldleiders de door wetenschappers voorgestelde oplossingen aannemen voor de aankomende apocalyps die de wetenschappers voorspeld hebben gebaseerd op de globale opwarming. De wereldleiders zullen vragen voor een doorgaand debat over de voorgestelde oplossingen of zij wel effectief zullen zijn. Zij zullen de opdracht krijgen hun zeggenschap over globale opwarming op te geven op dezelfde manier als zij gedaan hebben naar aanleiding van de economische crisis. In andere woorden, de vergadering in Kopenhagen is alleen maar voor de show. Geen van de regeringsleiders zal enig zinnige input hebben. De beslissingen zijn al gemaakt door de heersende elite voordat de regeringsleiders ook maar samengekomen zijn. Kopenhagen is alleen maar een plaats waar de orders uitgedeeld gaan worden, en de wereldleiders worden geacht de orders te volgen. De globale opwarming agenda is al heel lang van tevoren uitgedacht en wordt nu uitgespeeld.

De dringende roep om een globale overeenkomst om de broeikasgassen en globale klimaatverandering tegen te houden is politiek belangrijk voor de heersende elite, zelfs ondanks het vermomd is als een natuurlijk wetenschappelijk feit. Een van de rechtvaardigingen voor deze bijeenkomst is dat de wereld heter wordt, ondanks tegenwerpingen door sommige klimaat specialisten wiens stemmen onderdrukt worden. Degenen die aannemen aan dat de Aarde opwarmt noemen vaak de toenemende extreme weerspatronen. Op dit moment bijvoorbeeld ondergaat Engeland ongekende regenval en overstromingen.

Het is niet te ontkennen dat andere rampen, inclusief branden, hittegolven, overstromingen, droogten, stormen, wind, regen hagel en andere "natuurlijke" gebeurtenissen catastrofale gevolgen hebben voor bepaalde regio's, en dramatisch ecosystemen, flora, fauna en de samenleving beïnvloeden. Maar is het toenemende extreme weerspatroon een gevolg van globale opwarming, of van iets heel anders? In werkelijkheid, zijn veel van de recente calamiteiten kunstmatig veroorzaakt, en soms zijn het experimenten of een andere keer wapens, zoals bijvoorbeeld de tsunami in Azië. Zelfs als de globale opwarming teruggedraaid wordt, dan is er nog steeds het grote probleem van het toenemen van aardbevingen en de steeds heter wordende zon om op te lossen. De heersende elite wil deze onderwerpen niet aanraken omdat er anders grote paniek uit gaat breken. Als er een massale paniek is, dan verliest de heersende elite de controle.

De druk op het verhandelen van CO2 quota's is gebaseerd op de veronderstelling dat mensen primair verantwoordelijk zijn voor de globale opwarming. En gebaseerd op deze veronderstelling, lijkt de wetenschappelijke gemeenschap als één geheel te spreken, en de waarschuwing te verspreiden dat deze CO2 uitstoot de grootste oorzaak is van de globale opwarming. Vele mensen zijn overtuigd dat de wetenschappelijke wereld de waarheid spreekt omdat zij "geprogrammeerd" zijn om alles te geloven wat een wetenschappelijke basis heeft.

In feite zijn de gegevens over globale opwarming verre van overtuigend. Om de echte wetenschap hierop los te laten, en niet de Al Gore stijl propaganda, dan zouden alle gegevens openbaar gemaakt moeten worden en beschikbaar moeten zijn voor alle leden van de wetenschappelijke wereld die erin geïnteresseerd zijn.

Al Gore's campagne stuurt de "groene" boodschap dat het overleven van de Aarde groot gevaar loopt. Als dat waar zou zijn, dan zou een open en publiekelijk debat over het probleem verwelkomd worden door de voorstanders van de CO2 quota handel. In plaats daarvan worden stemmen die tegenspreken monddood gemaakt, onderdrukt, en totaal genegeerd. De voorstanders van de CO2 quota handel willen niet dat de echte feiten boven komen, zij willen hun voorstellen aangenomen en uitgevoerd zien.

Het is niet dat de "groene" stemmen over klimaat verandering helemaal op emotie gebaseerd zijn, met wetenschap die de gaten opvult als dat nodig is. Het is niet te ontkennen dat de daden van mensen zoals het grootschalig ontbossen of irrigeren, aanleggen van dammen en andere grote waterprojecten een dramatisch en negatief effect kunnen hebben op regionale ecosystemen. Maar, is er een belangrijke en niet te ontkennen correlatie tussen deze activiteiten en de globale opwarming? Om het anders te zeggen, als mensen morgen niet meer zouden bestaan op de Aarde, zou de globale opwarming dan opgelost zijn? Het zal voor de meeste mensen als een verrassing komen, maar nee het opeens verdwijnen van de mensen van de planeet zou het probleem van globale opwarming niet oplossen!

Als de CO2 handelaren werkelijk bezorgd zouden zijn over de globale opwarming en dat het zo urgent zou zijn, waarom bieden zij dan een oplossing die nog tientallen jaren duurt voordat het effect gaat krijgen? Als zij nog tientallen jaren moeten werken aan een oplossing, kan het per definitie niet echt urgent zijn. En als zij nog tientallen jaren nodig hebben om hun plannen uit te voeren, zouden zij dan eerst niet een paar jaar kunnen besteden aan het publiekelijk debatteren over welke oplossing het beste zou zijn om de planeet te redden van zijn schijnbare ondergang?

Om de absurditeit van de huidige "groene" positie eens te demonstreren, bedenk dan eens dat zij een enorme toename in atoomenergie voorstellen omdat dat zogenaamd CO2 vriendelijk zou zijn. De voorstanders van atoomenergie lijken zich niet druk te maken over het wegwerken van het nucleaire afval van deze centrales. Dit betekent dat zij een extreem kortzichtige oplossing voorstellen, wat niet echt een oplossing is. Bovendien willen de voorstanders van deze oplossing enorme beperkingen opleggen aan wie deze atoomcentrales dan wel mogen hebben in hun land. Bijvoorbeeld worden Iran en Noord Korea op dit moment al zwart gemaakt voor hun nucleaire programma's. Dit licht een tipje van de sluier op van de werkelijke agenda van de heersende elite; de voorstanders van nucleaire energie zijn helemaal niet geïnteresseerd in globale opwarming, maar veel meer in politieke overheersing.

Zoals al eerder aangegeven, zijn mensen alleen maar heel marginaal verantwoordelijk voor globale opwarming. Dat de zon heter wordt is niet te ontkennen, en dat is de belangrijkste oorzaak van de globale opwarming. Een paar jaar geleden zijn er een paar onnatuurlijke gebeurtenissen geweest die hogere temperaturen op Aarde veroorzaakten, maar deze werden niet door mensen veroorzaakt. De Lemuriaanse buitenaardsen die onderwater leven wisten dat de Aarde aan het opwarmen is en uiteindelijk onbewoonbaar zou worden. (Dit is vooral veroorzaakt door de toegenomen snelheid van de hexahedron van de zon en de afnemende snelheid van de icosahedron van de Aarde) Daarom begonnen de Lemurianen de ijsschotsen op te warmen op Antarctica om hun moederschepen los te maken die in het ijs waren ingebed. Zij gebruikten verschillende onderwater verwarmingsapparaten om hun moederschepen los te maken, en dat smolt grote hoeveelheden van het ijs op Antarctica. Dat had een grote invloed op de globale water temperaturen, en beïnvloedde het weer behoorlijk. Maar de Lemurianen zijn klaar met hun verwarming en hun moederschepen zijn inmiddels bevrijd van het ijs. Dus dragen de Lemurianen inmiddels niet meer bij aan de globale opwarming. Het was een door buitenaardsen veroorzaakte factor die inmiddels niet meer bijdraagt aan de globale opwarming. Een andere groep, de Olcars hebben geëxperimenteerd met het smelten van gletsjers en veroorzaken allerlei catastrofale waterrampen voor hun eigen agenda. Noch de Lemurianen noch de Olcar zijn mensen.

Er is een gezegde dat sinds geld gelijk is aan macht in deze materialistische wereld, degenen die geld hebben de wereld beheersen. Er is een ander gezegde dat elke organisatie of land dat de middelen heeft om het weer te controleren uiteindelijk de wereld beheersen. Maar een nog effectievere en subtielere manier van controle over de massa is door hun geest te controleren. De geest van de mensen beïnvloeden kan onder andere via straling en uitzenden van bepaalde frequenties. Als eenmaal de geest van de mensen gemanipuleerd en bespioneerd kan worden, en de illusie van vrije keuze verwijderd is dan zijn de mensen effectief geprogrammeerd om te handelen volgens de dictaten van diegenen die hun geest beheersen. Er is een gemeenschappelijke doel in alle belangrijke globale zaken die we in de wereld zien plaatsvinden. Dit gemeenschappelijk doel is controle van de wereld. De wereldleiders zijn feitelijk gehersenspoeld om hun taak te verzaken in het beschermen van hun landen in de naam van het doen van iets voor het hogere goed.

Dit zou allemaal goed en aardig zijn als je kon geloven dat de wetenschappers handelen voor het hoogste goed van de mensen. Maar sinds wanneer zijn wetenschappers onzelfzuchtig? Waarom is het geaccepteerd dat zij alleen handelen voor het beste van de mensheid? En waarom zou het geaccepteerd zijn dat wetenschappers gelijk hebben als ze zeggen dat de mensheid de oorzaak is van de globale opwarming?

Zijn wetenschappers niet verantwoordelijk voor het ontwikkelen van biologische, chemische, nucleaire en andere wapens voor massale vernietiging die gebruikt worden voor het controleren, beheersen of verwoesten van groepen mensen of plaatsen? Is het dan zo ver gezocht om te denken dat vele wetenschappers amoreel zijn?

Dus, zouden wereldleiders hun morele verantwoordelijkheid moeten overdragen aan wetenschappers die bewust of onbewust werken voor de heersende elite? De heersende elite heeft zijn eigen agenda, en die is zeker niet in het beste belang van de mensheid.

De handel in CO2 quota's en andere uitstoot gebaseerde oplossingen die gepresenteerd wordt door de onheilsprofeten van de heersende elite, zal zeker niet de globale opwarming oplossen. Maar, als zij hun zin krijgen, zal het de levens van vele mensen in een hel veranderen. Dat is deel van de agenda van de heersende elite.

© 2009 Amitakh Stanford
Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.flyingbuffaloes7.netBron: goto2012

Voeg toe aan: