Zoeken
 


Overtreding informatieplicht sociale diensten

Laatste wijziging: vrijdag 27 november 2009 om 16:19, 1832 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 27 november 2009

Het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) heeft onderzoek gedaan bij 20 sociale diensten. De meerderheid van deze diensten overtreedt de informatieplicht en volgt, ongeoorloofd, mensen met een uitkering.

Als je een uitkering hebt dan lijk je in dit land wel helemaal vogelvrij tegenwoordig. Enige tijd geleden schreven we al over intieme vragen die gesteld worden tijdens een onderzoek, vandaag blijkt dat veel sociale diensten mensen volgen zonder ze hiervan op de hoogte te stellen.

Het CBP heeft vab 20 gemeenten de sociale dienst onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat bij 17 diensten mensen gevolgd worden zonder dat de onderzochte hiervan op de hoogte is. Dit is (uiteraard) tegen de wet en een grove aantasting van de privacy.

De informatie die tijdens deze heimelijke observatie wordt verzameld wordt vervolgens gebruikt om het recht op een uitkering te herbeoordelen.

Omdat het heimelijk observeren van personen een aantasting is van de privacy zijn gemeenten verplicht te melden dàt en waaròm mensen gevolgd worden. Het niet naleven van deze regels kan gemeenten die in gebreke blijven uiteindelijk een dwangsom opleveren.

Lees meer op de site van het CBP.Bron: scytale.nl

Voeg toe aan: