Zoeken
 


Big brother is watching you

Laatste wijziging: woensdag 18 november 2009 om 01:24, 3792 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 18 november 2009

En het is het Den Haag weer gelukt. Na aftappen van de telefoon, kliklijnen opzetten voor de politiedoeleinden of de fiscus, weer een meesterzet van door macht- en regelzucht bezeten Haagse politici, namelijk de kilometerheffing.

Wij schreven hier gisteren al over, maar willen vandaag nog even wat verder ingaan, hoe de individuele vrijheid van de Nederlandse burger weer een stukje verder de nek omgedraaid wordt. Gisterenavond even een telefoongesprek gevoerd met van oorsprong Oost-Duitse kenissen, die de hele DDR misere meegemaakt hebben en trouwens nog steeds in Dresden wonen. Ze wisten niet wat zij hoorden, toen naast het financiële aspect ik ze uitlegde wat de implicaties zijn van het zoveelste besluit van de Nederlandse regering haar burgers monddood te maken. George Orwell heeft met zijn in 1948 geschreven boek ” 1984 ” gelijk gekregen.

De polemiek over  eerlijker en milieuvriendelijker heb ik gisteren al beschreven. Nogmaals geen politicus op aarde is serieus geïnteresseerd in “eerlijker”, neem dat als uitgangspunt. Milieuvriendelijker is eveneens een overheids argument dat van toepassing is als de nimmer verzagdigde overheidskas weer gespekt moet worden.

Maar wat gaat er nu gebeuren ? De overheid ontvangt per jaar in Nederland circa 7 miljard euro, afkomstig van de diverse roofbronnen die auto en automonilist heten. Van dit bedrag gaat slechts maximaal 20% naar het de bron die het geld gedwongen opbrengt, de automobilist.  DE wegebelasting en de BPM worden gefaseerd afgeschaft en dat verklaart dat de kilometerheffing van 3 cent in 2012 eveneens gefaseerd wordt opgevoerd !! naar bijna 7 cent per kilometer. Logisch want natuurlijk moet de fiscus het zelfde bedrag blijven ontvangen als momenteel, fiscale presentjes zijn uit den boze. Ondanks de prachtige pagina van het ministerie van Verkeer en Waterstaat waarin de misleide burger voorgerekend krijgt hoeveel hij er “wel op vooruit gaat ” zie:https://atp63126937qyzmtvrs345mntp678vs.rdw.nl/StartScreen.aspx is dit natuurlijk ene tijdelijke misleiding om burgers, de belangenorganisaties zoals BOVAG en ANWB mee te krijgen in deze fraude.

Uiteraard als u niet meer van uw auto gebruik maakt en slechts een kilometerheffing zou betalen bent u goedkoper uit, maar uit berekeningen van “Den Haag ” blijkt dat men er op rekent dat de Nederlandse automobilist tegen 2018 circa 15% minder van zijn voiture gebruik maakt dan momenteel. Waarom ? Juist, omdat hij voorlopig fiscaal gestraft gaat worden. Ook dit verlies aan inkomsten van 15%  voor de fiscus moet gecompenseerd worden, dus omhoog die voorlopige door Camile Eurlings en zijn 7 rovers verstrekte gegevens.

Maar nu, u krijgt op kosten van de overheid een “On Board Unit ” in uw auto. Wie de installatie betaaalt is onduidelijk, maar volgens verichten is dit ene fluitje van een cent, zeg maar gelijk aan de installatie van een navigatiesysteem.  De OBU wordt draadloos gekoppeld aan een niet van de vooruit te verwijderen vignet en doordat deze 2 met elkaar communiceren worden al uw rijbewegingen draadloos doorgegeven aan de fiscus. Er kan middels de chip die b.v. eerst geladen dient te worden ook gelijk per rit afgerekend worden.

Maar, desgevraagd, verklaarde een BOVAG medewerker op TV is het natuurlijk d.m.v. dit syteem gelijktijdig mogelijk te bepalen waar u was, hoe lang u ergens was, hoe hard u gereden heeft ( dag flitspalen ) en via welke weg(en) u gereden heeft, waarbij de mogelijkheid bestaat de kilometerheffing aan te passen aan het tijdstip en de lokaties waar u zich bevindt. Nee, de overheid zou deze gegevens niet gebruiken indien er sprake is van ???? , maar kunt u zich nog herinneren welke polemiek er ontstond toen voor het eerst er een telefoon werd afgetapt. Tegenwoordig is dit voor de medewerkers van de Nederlandse STASI variant de meest normale zaak ter wereld en niemand die er nog iets aan doet.

De volgende stap wordt de verplichting om zodra u de deur uit gaat een elektronische enkelband aan uw been te bevestigen, daarna hem ook thuis ook maar om te houden en tikt de overheid u op de schouder dat u te weinig actief bent in de produktie van nieuwe Nederlndse staatsburgertjes, dit om de vergrijzing tegen te gaan.

Ik zou willen sluiten met te schrijven kijk eens om u heen. Kijk naar landen als Frankrijk, België en ook onze orde liefhebbende Oosterburen. Zou deze zoveelste overheidsramp hun treffen gaan ze de straat op, leggen de zaak plaat, vorderen het aftreden van de regering. Bij ons ? NIETS en krijgt het Nederlandse volk wat hem toekomt. Waar blijven uw gekozen volksvertegenwoordigers van de oppositie ? Een dodelijke stilte. Geennieuws,com blijft in het buitenland.

Dat u  door in te stemmen met dit wanbeleid, vlijtig meehelpt aan het timmeren van uw eigen galg wil ik met het volgende trachten te illustreren: De fabrikant van de chip die het hart van de OBU vormt, is NBX te Eindhoven, het voormalige Philips Semiconductors. Philips stootte deze divisie af, de verliezen  liepen op tot 4 miljard euro ( afgelopen jaar 2.8 miljard) en door een subisie van de gemeente Eindhoven en de provincie Brabant, wordt deze ten dode opgeschreven club met uw belastingcenten in staat gesteld bij te dragen aan een controle systeem dat over u gaat “waken” . Dat noemen wij mee helpen graven aan uw eigen graf.

Vluchten, voordat het te laat is.Bron: geennieuws

Voeg toe aan: