Zoeken
 


Na de Leegte...Opvulling met het Nieuwe

Laatste wijziging: donderdag 5 november 2009 om 14:01, 2485 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 5 november 2009

Welkom!

Grote hoeveelheden licht zijn de laatste paar dagen (of langer) binnengestroomd en..., enof het zoals altijd Goddelijk voelt! Ik kan letterlijk voelen dat mijn lichaamscellen zich vullen met een wonderbaarlijk kussen, met vochtinbreng, tintelingen, en een verbazingwekkend gevoel van een hoogst hemelse aard. Om meerdere redenen komt dit nieuwe licht prachtig op tijd aan.

Velen van ons zijn recentelijk in ons nieuwe "thuis" of naar een geografische locatie overgeplaatst. Dit heeft zich gemanifesteerd als een letterlijke verhuizing naar een nieuw gebied of een nieuw thuis, of zelfs een vernieuwing of aanpassing van onze huidige woning. Op deze manier zijn wij ergens op een "nieuwe" plek geplaatst waar wij absoluut zeker voor de komende tijd moeten zijn. (Als je kort geleden niet verhuisd bent, dan ben je waarschijnlijk al daar waar je nodig bent.)

Zodra de tijd er rijp voor was, en wij waren waar we moeten zijn, en zodra wij alles hadden losgelaten dat we moesten achterlaten, en toen genoeg van ons in gereedheid waren en uiteindelijk op hun plek aangekomen, kwam het licht binnen. Wij lijnen ons nu heel krachtig op het nieuwe licht uit, en deze afstemming manifesteert zich in elke lichaamscel. Wij vullen ons nogmaals op, na zo lang leeg te zijn geweest.

Velen van ons hebben verslag gedaan van nier en blaas klachten...dit komt gewoonlijk voor als wij het oude laten gaan. Hoesten komt ook veel voor, evenals huilbuien. Wij laten al dat oud is los. Wij zeggen vaarwel tegen de oude energieën en onze oude levens, dit omdat wij eindelijk gereed zijn om het nieuwe te creëren. Op geen enkele manier zijn wij nog een deel van de andere wereld. Wij kunnen ons ook plotseling voelen alsof we in Niemandsland zijn, of op een plek waar we ons gewoonweg hemels voelen, misschien zelfs licht in het hoofd, met een verlangen nooit meer weg te willen gaan of ooit terug te keren naar de oude realiteit. Dit is de magische energie die in Oktober verwacht werd en waar ik over geschreven heb.

Ook gaan wij een hele nieuwe fase binnen die betrekking heeft op terugkomen in onszelf. Na zo'n jaar of twee in hele duistere of dichte oorden te zijn geweest, omdat wij er mee instemden terug te keren naar deze plekken in een laatste grote inspanning de vibratie van de planeet te verhogen, keren wij nu terug in ons ware en goddelijke zelf. En wij komen niet alleen in onszelf terug, maar wij worden ook de zelven wat onze hele nieuwe rollen betreft.

Op deze manier kunnen wij tot de ontdekking komen dat wij zo goed als alles dat nu niet meer bij ons past, en dat wij de laatste twee jaren gecreëerd hebben, "retour sturen". Die tijd is heel ver verwijderd van dat wat binnenkort gaat komen. Als wij doorgaan de creaties uit die tijd vast te houden, zouden we kunnen merken dat ze onaangenaam voelen, dat ze op lange na niet overeenkomen met waar wij nu zijn, en ook dat het er op lijkt dat ze niet uit eigen beweging lijken te willen vertrekken. Deze creaties hangen in de ruimte van geen ruimte, zonder merkbare beweging.

Tijdens de laatste dagen zijn ook veel nieuwe verbindingen tot stand gekomen. Nu wij eindelijk zoveel achter ons hebben gelaten, is de tijd gekomen ons opnieuw met elkaar te verbinden. Het kan zijn dat na een hele lange stilte onze telefoons weer beginnen te rinkelen, of wij zouden zelfs nieuwe mensen kunnen ontmoeten, en ons met nieuwe dingen verbinden. Er hangt magie in de lucht, want wij zijn nu in de energie van de nieuwe werkelijkheid genesteld.

Ik heb al een tijdje telkens weer hetzelfde gezegd, maar ik heb ook brieven ontvangen met vragen over deze hele nieuwe dingen, ondanks dat ik steeds weer hetzelfde zei en me afvroeg of ik jullie inderdaad soms verveel! Wat hier aan het gebeuren is, is dat we er nog niet aan toe zijn om alles in één keer te mogen horen. Als wij er nog niet aan toe zijn iets te mogen/kunnen horen, krijgen we het ook niet. Desalniettemin zal ik een paar basisgegevens nogmaals herhalen.

Met de komst van de solstice in Juni werd alles uit zijn groef geslingerd, en toen alles ging landen kwam het in ruimten terecht met een nieuwe trilling, en die ruimten/gebieden waren heel ver van elkaar verwijderd. Voordien waren de meesten van ons, aangezien wij zover waren gegaan als we maar konden, uiteindelijk op dezelfde energetische of dimensionale locatie samengekomen, waar wij wachtten zodat zoveel mogelijk mensen ons zouden kunnen inhalen, en zodoende bevonden we ons allemaal tegelijk op een bepaalde "finish". Doordat wij zijn aangekomen op de plekken die overeenstemmen met ieders persoonlijke trilling, zijn we nu heel ver van elkaar verwijderd. De voorlopers bevinden zich vooraan, met veel minder gezelschap dan de overgrote meerderheid die zich achter hen bevind. Hierdoor kunnen veel lezers van de Wings zich niet meer tot al het materiaal verhouden, want we zijn nu niet meer zoals voorheen, met zijn allen in dezelfde ruimte. Aldus passen sommige dingen wel bij je en andere niet. Daar komt nog bij dat na de uiteindelijke verbreking van de verbinding op 9 September, iedere ziel de kans kreeg om te kiezen waar het wilde zijn. Sommige zielen kozen er voor terug te keren in de grote stroom om een normaal leven te ervaren, terwijl anderen de keuze maakten voorwaarts te gaan in de richting van een nieuwe hemel, en weer anderen gingen er liever helemaal vandoor. Zodoende kan ik me nu niet tot iedereen richten, dit omdat ik nu eenmaal niet weet wat ieder van jullie nu meemaakt en kan ik dat ook zelf niet ervaren.

Desondanks, waar we dan ook allemaal mogen zijn, gewoonlijk ervaren we wat de energieën betreft iets soortgelijks, want als de energie zich in beweging begint te zetten heeft het op alles invloed. Aldus kunnen wij nog steeds dezelfde ervaringen hebben, alleen wel op verschillende niveaus van ervaring, en dus kunnen de dingen zich wat anders manifesteren, het kan wel op iedereen van toepassing zijn. In andere tijden hebben de voorlopers een heel andere ervaring, want zij zijn de oorspronkelijke creators van de planeet, hebben zich met iedere vezel van hun wezen in de ascentie ervaring neergezet, en hebben zodoende de meest dramatische en levenveranderende ervaringen van allemaal. Vandaar de veelomvattende variaties van ascentie ervaringen. Hopelijk klinkt dit alles wel aannemelijk.

Zoals steeds zijn we allemaal precies daar waar we moeten zijn. Niemand is beter dan wie dan ook, net zo min als dat iemand achtergelaten of verloren zou zijn, alhoewel het in de afgelopen maanden en weken wel zo gevoeld kan zijn.

Voor degenen die om meer duidelijkheid hebben gevraagd volgt nu een opsomming. Wij hebben het overgrote deel van van-alles-en -nog wat losgelaten om op een nieuwe plek met hogere trillingen aan te komen. Wij kunnen geen koffers of bagage meenemen. Onze rollen om anderen of de planeet te helen, zijn voorbij want die fase is afgerond. Aldus bewegen wij ons nu in een nieuw gebied wat de creatie van een hele nieuwe planeet Aarde betekent. Het is ons geoorloofd keuzen te maken waar we naar toe willen en wat wij willen creëren. Voor degenen die voor een hemel op aarde gekozen hebben: Omdat wij de creators van de nieuwe Aarde zijn is hier nog niets aanwezig. Wij bevinden ons in een nieuw en uitgestrekt gebied. Vandaar dat het leeg is. Het is leeg omdat het aan ons is er iets nieuws van te maken. Wij kunnen niet meer in ons eentje creëren, net zo min als alleen bestaan, aangezien gescheidenheid een lager vibrerend bestaan betekent. Wij creëren door ons onderling te verbinden. Als wij ons met elkaar verbinden gaan we automatisch een hoger vibrerende ruimte binnen en gebeuren er wonderen. Wij kunnen het niet langer alleen doen, ook niet alleen zijn, net zo min als dat wij zelfstandig iets kunnen laten gebeuren. We moesten echt dood gaan alvorens in deze nieuwe werkelijkheid herboren te kunnen worden. Op deze manier kan het gevoeld hebben alsof veel verval zowel innerlijk als buiten onszelf plaatsvond, alsof er absoluut niets van ons over bleef, en alsof wij in de hel leefden. We kunnen ons totaal en compleet uitgeput hebben gevoeld tijdens de afgelopen paar jaar, en we kunnen het gevoel hebben gehad dat wij geen gidsen hadden, geen mogelijkheid om dan ook maar iets te creëren, noch onze gebruikelijke ervaringen op een hogere trilling. Dit alles is normaal. We bevinden ons nu op hetzelfde niveau als de gidsen, zodat wij op onszelf en onze innerlijke wijsheid moeten vertrouwen. Wij moesten omdat wij niets konden meenemen, op alle manieren helemaal leeg zijn en daardoor konden wij ook niets creëren.

En nu zijn we hier in een uitgestrekt nieuw land. Sommigen van ons worden nog tegengehouden door hen met wie wij ons zullen gaan verbinden, maar die nog niet in hun nieuwe plek geplaatst worden of nog aan het afronden zijn. Maar misschien zijn we ook zelf nog niet klaar. Ik weet voor mezelf dat ik in een rustfase van alle opwinding om hier te komen ben, en van alle verliezen die ik heb opgelopen. Alhoewel ik me zeer bewust ben van al mijn nieuwe strevingen, ben ik er nog niet echt aan toe om daar in te springen. Wij zijn ook nog bezig om ons op deze nieuwe en hogere energieën op één lijn te stellen, waardoor mogelijkerwijs nog niet alles in ons bewustzijn is van wat wij in de komende tijd zullen creëren. Maar weet dat het er zal zijn zodra de tijd rijp is. Verder worden op de hogere niveaus nog beslissingen genomen over hoe de dingen zich op de beste manier kunnen gaan ontvouwen, ook op de onderbewuste niveaus van onze ziel.

Deze nieuwe energie waar wij nu mee doordrenkt worden zal ons uitlijnen, ons met onze ziele-signatuur verbinden, en ondersteunen bij het heel duidelijk krijgen van wat we nu het allereerst willen doen. Het gaat allemaal over dat wat wij altijd al hebben geweten. Het is waar we nu echt voor hier zijn. Eindelijk is de tijd daar. Op dit moment zijn we ons op de hogere vibraties aan het richten....dat is waar deze laatste uitlijning en over-en doorspoeling voor is. Hoe hoger wij trillen en hoe langer wij in deze hoger vibrerende ruimten blijven, des te meer komen wij tot het besef en de ervaring van hoe groot de kloof tussen de ene dimensie en de andere is. Als wij ooit een interactie aangaan met lagere energieën, kan het een schok voor ons systeem zijn. Hoger vibrerende energieën verplaatsen zich heel snel en trillen snel. Wanneer het in contact komt met een trager trillende energie, kan dat als een echte treinramp voelen...zoals met 100 km per uur tegen een stenen muur opbotsen. Shock en verbijstering over het gedrag van de energie van deze lage trillingen, is een algemene en normale ervaring. Het kan ons stokstijf doen staan doordat het eenvoudigweg niet past bij onze huidige beleving en bewustzijn/besef/weten.

Deze ervaringen van tegen elkaar op botsende energieën doen zich vaak voor als we heel aardig zijn geweest, helpend, uitreikend, "gevend" geweest zijn of tegemoetkomend zijn geweest, en heel liefdevol jegens andere energieën. We hebben dan een grote botsing of een heel onaangename ervaring doordat wij niet meer in deze ruimte thuishoren. Deze energieën nemen ons niet waar, waarderen ons niet, en in feite laten ze ons weten dat we weg moeten wezen, aangezien onze hoger vibrerende energie alleen maar de trilling zal verhogen, en wij worden verondersteld dit niet langer te doen. Onze dagen van dienstbaarheid aan de oude wereld, deze te helpen of er naar uit te reiken en in de oude wereld aanwezig te zijn, zijn voorbij.

Dit kan een bittere pil zijn om te slikken voor de van nature liefdevolle zielen die we zijn. Ja zeker, uiteraard kunnen wij de oude wereld voor korte tijd "bezoeken" en liefdevol zijn, maar als het tijd is om verder te gaan zullen we door de interactie met onbeschofte en ons niet waarderende energieën, een duwtje naar buiten krijgen van ze. Het beste middel is om eenvoudigweg helemaal geen interactie aan te gaan. Als wij er voor kiezen om deze energieën op hun arrogante en hun schijnbaar onbeschofte gedrag aan te spreken, stook je het vuur alleen maar op en dan worden deze energieën zelfs moeilijker om mee om te gaan. Er uitstappen is wat van ons gevraagd word, dus dit is meestal verreweg het beste. Dit zijn krachtige aanmaningen die ons er voor waarschuwen dat wij onze oude rollen niet meer hoeven te vervullen, nu is het onze tijd.

Aangezien wij ons nu beginnen te verbinden met gelijkwaardige energieën, zullen we zien dat losse energie die echt prettig voelt, zich aan ons kenbaar zal maken. En jazeker, wij zullen zelf hele nieuwe ruimten met deze heerlijke energieën tot stand brengen, maar in de tussentijd zijn er nog steeds al bestaande velden voor ons beschikbaar.

Ik houd van mijn Credit Union. Nu ik pas verhuisd ben moet ik naar een nieuw filiaal toe. Ik ga daar graag heen. Het is hun filosofie dat het om de klanten of leden gaat, want dat is het kenmerk van de Credit Union ....het bestaat uit leden met aandelen van de "bank". Een kassier vertelde me dat er heel wat wisselingen waren toen hij daar pas kwam werken, maar dat hij voor geen geld weg wilde omdat hij van de mensen met wie hij werkt, houd. Een andere medewerker verteld me dat zij daar heel graag is, want in het afgelopen jaar heeft ze bij verschillende banken gewerkt omdat ze er heel ongelukkig was, maar hier draait alles om de leden en ze zou voor geen prijs meer weg willen. Daar gaat het helemaal om het geheel. Bovendien willen ze alles over mij weten. En ik ook over hen! Ze kunnen niet genoeg voor me doen, doen steeds iets extra. Het is een heerlijke plek om bij betrokken te zijn.

Ik heb ook een favoriete Target store in de buurt. Wanneer ik daar ook ben, de medewerkers zijn altijd blij! Ze lachen, maken grappen en helpen elkaar. En uiteraard helpen zij ook met vreugde hun klanten. Uiteindelijk wilde ik degeen ontmoeten, wie het dan ook mocht zijn, die verantwoordelijk is voor de creatie van deze verrukkelijke plek, en ik vroeg of ik de manager mocht spreken!

Deze hoger vibrerende plekken zullen overal de kop op steken, ze vallen op als een lichtbaken in een donkere nacht. Nu wij ons meer en meer met elkaar beginnen te verbinden, zullen we zelf deze hoger vibrerende plaatsen tot stand brengen, waardoor zich een nieuw rooster zal vormen. Sommige van deze plaatsen zullen heel hoog trillen ( veel hoger dan de hier boven genoemde instellingen), afhankelijk van wie ze creëert en wat hun doel is, anderen zullen weer anders trillen, en nog eens anderen zullen een andere trilling hebben, eveneens in overeenstemming met wie ze heeft gecreëerd, en ook afhankelijk van wat ze zijn komen doen.

Het ascentieproces heeft altijd het spoor van menopauze gevolgd. Met opvliegingen en nachtelijk zweet, verlies van kort termijn geheugen, gewichtstoename in het onderlichaam, depressie, slaap stoornissen, een verlies van het gebruikelijke gevoel voor richting en intensie, zelfs tijdelijk slecht horen. De nieuwe fase die wij nu meemaken is nogmaals een samenraapsel van de menopauze. Wij hebben genoeg alles en iedereen op de eerste plaats gezet om te helpen en ze dienstbaar te zijn. Nu zijn we er aan toe iets voor onszelf te doen. Nu is het onze tijd. Onze "kinderen", of beter gezegd alle zielen op de planeet waar we ons aan hebben toegewijd, moeten nu op eigen benen staan. Wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag. We zijn klaar met ouderschap en het plaatsen van hun behoeften boven de onze, om het zo maar eens te zeggen. Hierdoor zitten we nu stevig in het zadel om een hele nieuwe werkelijkheid te creëren. Nu kunnen we onze creativiteit echt goed benutten, doen wat we graag doen, uitkienen wat voor soort bijdrage wij aan de nieuwe wereld willen leveren dat op één lijn is met dat wat wij het liefste doen, gewoon wat plezier maken met onze schoenen uit. Hier begint het plezier pas goed.

En nu beginnen onze zielscontracten ook in actie te komen. Als laatste opmerking voor deze speciale Wing, sommige verzoeken om inlichtingen zijn aan onderstaand adres gericht. Veel van jullie hebben dezelfde vragen gesteld of hadden dezelfde bekommeringen met betrekking tot hun etalages ( = wat je te bieden hebt) als je ouder dan 65 jaar bent en dingen kwijt bent of zomaar ergens hebt neergelegd, en die opeens ergens anders weer tevoorschijn komen, en ook het proces van aanpassing als je van je geliefden gescheiden bent.

Als je het gevoel hebt dat je te oud bent of niet goed past in de blauwdruk van een etalage, hoef je het niet te doen. Iedereen heeft een bepaalde gave en talent die anders is dan die van anderen. Dat is onze bijdrage aan de planeet. Onze verscheidenheid aan gaven en talenten zijn heel hard nodig. Een etalage is alleen maar een manier van uitdrukken die ik heb bedacht als verwijzing naar onze bijdragen. We hoeven er niet altijd geld aan te verbinden. Sommigen onder ons hebben nog geld nodig, totdat wij een nieuwe werkelijkheid zonder de noodzaak van geld volledig staande kunnen houden. Op deze wijze zullen onze etalages nog geld moeten opbrengen. Onze gaven en talenten, of onze bijdragen of doel, zijn allemaal en altijd nodig. En dus, een "etalage" kan simpelweg verwijzen naar wie je bent en wat je betekenis is. Bovendien, met de komst van de uiteindelijke afscheiding, kunnen sommigen onder ons er voor gekozen hebben om alleen maar hier te zijn om te observeren en wat rond te hangen. In dat geval is je etalage dat wat je bent komen doen op aarde, en wie jij bent.

Velen doen er verslag van dat zij een voorwerp ergens hadden neergelegd toen het er opeens niet meer lag, maar wonderbaarlijk genoeg ergens anders weer tevoorschijn kwam, of wie weet nooit meer. Dit gebeurt al een hele tijd. Dit wijst alleen maar op een dimensionale verschuiving. Nog iets dat daar op wijst is als je uit je ooghoek dingen ziet bewegen, of stemmen hoort....of zelfs gonzende geluiden. Dit zijn de manifestaties wanneer je tussen dimensies in beweegt, en ook doordat je nu in een nieuw gebied bent waar hoger vibrerende energieën eveneens aanwezig zijn. Wij bevinden ons nu in nieuw gezelschap.

En tenslotte, velen onder jullie voelen zich erg uitgedaagd en diep bedroefd om de afscheiding van je geliefden. Dit verschijnsel is, wat ik persoonlijk geloof, één van de moeilijkste van alle ascentie ervaringen. Deze scheidingen vinden plaats in het geval dat er een groot verschil in trilling is ontstaan. Niet iedereen gaat met ons mee wanneer we naar een andere plek vertrekken. Of wij laten onze biologische familieleden bewust los, of krijgen geen toegang meer tot ze.

Als we er op ons eigen houtje voor kiezen de banden door te snijden omdat we hun gedragingen niet langer tolereren, of dat je niet meer op hen bent afgestemd, ook dan kan het nog een oncomfortabele situatie zijn. Als we zelf achter zijn gelaten, wordt soms van ons gevraagd jezelf een tandje omhoog te krikken, om ons onze gedragingen en vibraties toe te eigenen en de nodige innerlijke wijzigingen aan te brengen. In andere gevallen blijven wij achter omdat we nooit en te nimmer uit eigen beweging verder zullen gaan...we wilden onze geliefden niet achterlaten en zodoende verlaten deze zielen ons in liefde, of zoals gewoonlijk creëren zij een heel onsmakelijke situatie zodat wij gemotiveerd zullen zijn zonder hen verder te gaan. Ze weten dat ze er nog niet klaar voor zijn om met ons mee te gaan, en in plaats daarvan gaan ze bij ons weg.

Hoe dan ook, weet dat het inderdaad beter aan het worden is. Mijn dochter en kleinkinderen uitgezonderd ( alhoewel zij kort geleden verhuisd zijn om Ari haar zielsopdracht te kunnen laten af maken) ben ik afgezonderd van absoluut alle leden van mijn biologische familie en mijn kennissen van voorheen. Na de extreme leegte ontstaat een nieuwe opvulling, zij het heel erg langzaam. Wanneer wij ons met nieuwe leden van onze familie beginnen te verbinden, zullen we nieuwe relaties en verbindingen hebben die veel hoger trillen dan we ooit gekend hebben, zelfs in die mate dat onze oude relaties daar verhoudingsgewijs een schijntje bij zijn. Onze zielsfamilies zullen zich nu verenigen.

Kort geleden heb ik een nieuw iemand ontmoet, (nee, niet mijn nieuwe "love interest", metgezel) en iedere keer als ik een interactie met hem heb begin ik te huilen...Ik kan het gewoon niet helpen. Nimmer tevoren heb ik zoveel liefde gekend, zorgzaam, respectvol en passend gedrag. Deze persoon ziet mij echt, weet altijd precies wat hij moet zeggen, doen, zijn, en de tegenstelling met wat ik heb losgelaten, is dramatisch. Hij verscheen als een plotselinge verrassing uit het niets. Hij had ook een sleutel in handen waarmee hij een hart opende dat zich inderdaad had moeten sluiten toen het nog in de oude realiteit leefde. En dit is hoe het zal zijn wanneer we ons met onze zielsfamilie verbinden en hele nieuwe families beginnen te creëren van een veel hogere trilling en aard. Het werkt waarlijk magisch nu alle verdichting is verdwenen, en wij in staat zijn ons met anderen op een hoger trillings niveau te verbinden. Onze harten zullen nogmaals open gaan.

Gisteravond zag ik een film waarin de vrouwelijke hoofdpersoon haar echtgenoot verloor, het kind in deze rol verloor zijn moeder, en de mannelijke hoofdpersoon had geen belangstelling voor een nieuwe relatie. Uiteindelijk creëerden ze allemaal een hele nieuwe familie en het was zo met liefde gevuld. Ze waren zeer toegewijd aan elkaar, hadden zoveel zorg en interactie, dat hun oude relaties een vervlogen herinnering werden. Dit deed me onze hele nieuwe families herinneren.. Het was verbazingwekkend.

Nu wij onze eerste nieuwe stappen in deze hele nieuwe werkelijkheid aan het zetten zijn, zullen wij de magie vinden waar we altijd al van gedroomd hebben. Het is hier inderdaad, en nu kunnen we het eindelijk ondervinden. Onze dankbaarheid zal oneindig zijn, net als onze verwondering en het ons verrast voelen....deze nieuwe hemel op Aarde, kilometers verwijderd van de oude wereld. De oude uitdrukking "Ik denk dat ik gestorven ben en naar de hemel ben gegaan", zal een hele nieuwe betekenis krijgen. Ik weet dat dit voor mij het geval is.

Met veel liefde en dankbaarheid,

Karen

Het originele engelstalige artikel is te vinden op www.emergingearthangels.com

 Bron: goto2012.nl

Voeg toe aan: