Zoeken
 


Fases van zelfbewustwording

Laatste wijziging: maandag 5 oktober 2009 om 11:28, 6612 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 5 oktober 2009


Om te komen tot bewust Zijn is het belangrijk om inzicht te krijgen in het proces. Het helpt om je reeds ervaren levensgebeurtenissen hierin te herkennen en te weten waar je naar toe gaat. Dit proces bevat verschillende fases. Hieronder worden ze vernoemd. Het is een globale en eenvoudige weergave, het is zeker geen absolutie want iedereen heeft zijn eigen pad te volgen. Je kunt verder klikken om te lezen hoe je deze fases kunt herkennen in je dagelijks leven, je relaties met anderen en in je persoonlijk beleven.


De fases in bewustwording zijn als globaal onder te verdelen:

1. Veel ego, gevoelswereld nog niet ontwikkeld, onderbewust Zijn

2. Ego en gevoel ervaren, weinig bewust Zijn, onderbewust Zijn

3. Samenhang tussen ego en het onderbewust Zijn, bewustwording ontstaat

4. Bewustwording van het ego, contact met het onderbewust Zijn

5. Dit is het keerpunt, veel bewust Zijn en ego heeft weinig invloed, terug naar het Zelf

6. Internaliseren van het bewust Zijn, bewust van het ego, contact met het Zelf, bewust in contact
met anderen

7. Vanuit volledig bewust Zijn leven, onvoorwaardelijke liefde en hierin verbinden met anderen,
andere energieën ervaren, levenstaak volgen

8. Hoger bewust Zijn, het diepe weten over de schepping ontstaat, Goddelijke ervaringen, sterkere
verbinding met de kosmos, het collectief bewust Zijn ervaren

9. Hogere staat van bewust Zijn, energieën versmelten, volledig een zijn met de kosmos, andere
dimensie ervaren

10. Het niets, het absolute nulpunt, Zijn, geen tijd geen ruimte, het zwarte gat, overgang naar een
volgende dimensie en weer opnieuw bij 1 beginnen.

In dit proces zie je weer de tegenwerkende bewegingen tussen plus en min. Het leven is een leerschool, we worden als het ware getoetst om naar de volgende klas te gaan, naar een andere dimensie. Het hele bestaan en de hele schepping bestaat uit processen van ontwikkeling en groei. Groei kan alleen plaatsvinden wanneer een bepaalde weerstand wordt overwonnen.


Zelfreflectie is een belangrijk aspect om te kunnen groeien:

• Wat zijn mijn intenties, wat zijn mijn ware bedoelingen?

• Welke emoties ervaar ik, krijg ik hier energie van?

• In welke behoefte voel ik me gefrustreerd als ik negatieve emoties ervaar?

• Waarom maak ik bepaalde keuzes, is het voor 100%?

• Wat is mijn gedrag bij tegenslagen en waarom gedraag ik me zo?

• Hoe gedraag ik mij in het contact met de ander?

• Is mijn gedrag zuiver of komt het toch vanuit een onderliggend eigen belang?

• Hoe reageert de ander op mij, wat doet de reactie van de ander met mij?

• Heb ik kracht om bij mezelf te blijven of pas ik me aan en waarom?

• Hoe kom ik tot die kracht? Waar haal ik kracht en energie uit?


'Beperkingen zijn er alleen maar daar, waar ik ze zelf neerleg!'Bron: nieuwbewustnederland

Voeg toe aan: