Zoeken
 


Wat is Echelon & wie zijn er mee gemoeid

Laatste wijziging: donderdag 1 oktober 2009 om 21:26, 3894 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 1 oktober 2009

Echelon is een codenaam voor een wereldwijd spionagenetwerk van Amerika.

Echelon staat onder controle van de NSA (National Security Agency) en werkt samen met de diensten van:

- Engeland , GCHQ ' Govermend Communications Head quarters',
- Canada, CSE 'Communications Security Establishment'.
- Australie, DSD 'Defense Security Directorate'.
- Nieuw Zeeland, GCSB 'General Communications Security Bureau'.

Tussen deze landen is een 'geheim akkoord 1948' afgesloten, UKUSA genaamd. Volgens de Franse regering bestaat Echelon uit 55.000 medewerkers en heeft 120 satellieten in gebruik.

Wat doet Echelon en wat is de bedoeling van Echelon?
Het wereldwijde spionagenetwerk kan door dit geheime project (echelon), internet, E-mails, en telexverkeer aftappen . Dit is natuurlijk een zeer machtig wapen wat ze in handen hebben. Echelon is opgezet onder het mom terroristen op te sporen en om hun aanslagen tegen te gaan.

Als het project alleen voor deze reden gebruikt zou worden, zou het op zich een heel goed project lijken. Maar dit is echter niet het geval. Ook bij de burgers en in het bedrijfsleven wordt alles afgetapt zowel telex , telefoon en mail verkeer. Dit houdt in dat als je b.v. een mail naar een ander stuurt deze eerst door een computersysteem wordt onderschept dat verbonden is met Echelon. Naar verluidt kan elk afluisterstation twee miljoen boodschappen per uur oppikken, zowel via internet, fax, telex, en telefoon.

Deze mail wordt door speciale computers grondig geanalyseerd op verdachte woorden zoals bijvoorbeeld socialisme, koningin, Bush, aanslag en dergelijke. Na automatische filtering blijven ongeveer 1000 verdachte mails over, waarvan er 10 naar de analisten gaan, die er uiteindelijk 1 over houden. Elk afluister station kan twee miljoen boodschappen/berichten oppikken via mail, fax, telex en telefoon verkeer. Onderzoeksjournalist Duncan Cambel vermoedt dat de MID ' Militaire Inlichtingendienst' in Zoutkamp (prov. Groningen) een luisterpost beheerd en informatie doorspeelt naar de NSA.

In Zoutkamp staan inderdaad twee schotels, wat onlangs in het nieuws van SBS is geweest en waarmee de vermoedens van Duncan Cambel worden ondersteund. Het is zelfs het geval dat er een uitbreidingsplan ligt bij de gemeente voor nog zes schotels. Hier hebben reeds een hoop mensen tegen geprotesteerd, waaronder leden van de Groen Links en SP. Er is sprake van om in de toekomst 22 schotels te plaatsen in Zoutkamp. Dit zou dan naast Engeland de grootste schotel basis zijn (buiten de verenigde Staten). Zuid Engeland heeft reeds 22 schotels. De schotels van Engeland zijn gericht op Europa. Er zijn vermoedens dat gevoelige bedrijfsinformatie is gefilterd waardoor Nederlandse bedrijven grote orders zijn misgelopen.

Echelon is ook gebruikt in de Golfoorlog, ze hebben opzettelijk alle glasvezelkabels gebombardeerd zodat de Iraakse veiligheidsdienst gedwongen werd via radioverkeer te communiceren 'glasvezelkabels zijn namelijk bijzonder moeilijk af te tappen, zo niet onmogelijk' de NSA kon op deze manier eenvoudiger de berichten / gesprekken onderscheppen. Directeur Brady van de Australische geheime dienst heeft toegegeven dat 80 % van alle Australische telefoongesprekken, mail, faxen en telexen via Echelon naar de NSA gaat. SVIC 'Strategisch verbindingsinlichtingen Centrum' op de marine basis Kattenburg analyseert alle internationaal telefoonverkeer, dat via de commerciële Intelsat satellieten loopt.

Voorstanders van Echelon stellen dat wie niks te verbergen heeft ook geen bezwaar kan hebben tegen het gebruik van deze methode (spionagesysteem). Maar dan vergeten we een ding, het rechtsbeginsel. Want is het niet zo dat dergelijke inbreuk op persoonlijke levenssfeer alleen toelaatbaar is wanneer iemand op aanwijsbare gronden verdacht wordt van een misdrijf. En je moet er maar vanuit gaan dat de overheid geen misbruikt maakt van al die gegevens. Vertrouw jij daar op ??

Wat kun je er tegen doen?
Wat betreft je e-mail is er een programma dat PGP 'Pretty Good Privacy' heet. Dit programma is in 1991 uitgevonden en is nog nooit gekraakt, zelfs niet door Echelon. De tekst van je e-mail wordt door PGP omgezet in numerieke waarden. De versleutelde mail wordt dan bij de ander op de pc terugvertaald. PGP werkt met twee sleutels 'maakt de codering veiliger en makkelijker in gebruik' Er is een publieke en een geheime sleutel. Beide personen moeten PGP sleutels aanvragen. 

Dus als ik een ander een mail wil sturen, moet diegene mijn publieke sleutel weten. Met deze sleutel codeert PGP het mailbericht. Op de pc van de ontvanger wordt de mail automatisch door middel van de geheime sleutel 'van diegene zelf' terugvertaald. Iemand die zo'n mail onderschept en wil lezen , ziet alleen een onleesbare brij aan letters en tekens. Met een groot aantal zware computers zal het jaren vergen om de code te breken, mocht dat lukken dan kan hoogstens dat ene mailtje gelezen worden en niet de hele mailbox.


Schotels bij zoutkamp

Het belang van PGP blijkt uit het feit dat de maker 'Network Associates' de software pas sinds december 1999 mag exporteren van de Amerikaanse overheid. Voor landen zoals Irak, Libie en Cuba geldt nog steeds een export verbod. Inwoners mogen deze software dus niet downloaden. Met PGP verzegel je je mail niet alleen maar bouw je er ook nog een stalen kluis omheen. PGP is te downloaden op www.pgpi.com. Wat betreft je telefoon, telex en internetverkeer is er geen systeem zoals PGP om spionage tegen te gaan. Een gesprek onder "vier" ogen is toch nog steeds de meest veilige manier om vertrouwde informatie te bespreken.

Door: C.K.Voeg toe aan: