Zoeken
 


Een evolutionaire crisis

Laatste wijziging: vrijdag 25 september 2009 om 12:04, 7498 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 25 september 2009

Dr. Ghislaine Lanctôt uit Canada, kortweg dr. Ghis, is een luis in de pels van de medische gevestigde orde. Een vrouwelijke arts die 25 jaar lang gepassioneerd haar vak heeft uitgeoefend met veel liefde voor haar patiënten. Gaandeweg ontdekte zij vele misstanden, waardoor ze haar vertrouwen in het huidige medische systeem heeft verloren. Haar boek The Medical Mafia: how to get out of it alive and take back our health & wealth 1 is een alarmerende aanklacht tegen de huidige gezondheidszorg, die volgens haar ziekmakend en ethisch failliet is. Als vergelding voor deze moedige daad belandde ze in 2008 twee maanden in de gevangenis en raakte ze haar licentie kwijt. In een tijd waarin het vaccinatievraagstuk zeer actueel is en veel mensen voor dilemma's plaatst, komt zij met een opmerkelijke boodschap. Dit artikel is gebaseerd op een indringende internetpresentatie2, waarin zij haar visie onomwonden en onverschrokken verwoordt.

Dr. Ghis stelt dat het medische systeem van A tot Z wordt gecontroleerd door financiële belangen en overheden. Het enige doel hiervan is niet om mensen beter te maken, maar om mensen ziek te maken - en ziek te houden. In de farmaceutische industrie draait het om winst, niet om gezondheid.

'Voor een leek valt het niet of nauwelijks te doorgronden'

Veel mensen vertrouwen blindelings op artsen die deel uitmaken van een systeem dat ontworpen is om mensen ziek te maken. Het draait niet om gezondheid en om het gezond maken van de mens. Ze worstelen met de vraag: wie ga ik geloven? Veel mensen gedragen zich als machteloze wezens, makke schapen, die afhankelijk zijn van de herder (de dokter en de overheid). Ze zijn bang voor de grote boze wolf (bacteriën, virussen zoals bijvoorbeeld de Mexicaanse griep). Ze denken dat ze vaccinaties nodig hebben om hen daartegen te beschermen. Door de hogere autoriteiten te gehoorzamen, leggen ze de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en hun leven buiten zichzelf. De oplossing die dr. Ghis ziet, is dat wij in onze kracht gaan staan en de verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en ons Leven weer in eigen hand nemen. De werkelijke autoriteit zit immers in ons zelf, niet buiten ons. Het medische systeem is zo gecompliceerd dat mensen het niet begrijpen, verdwalen en opgeven. Voor een leek valt het niet of nauwelijks te doorgronden. De meeste mensen vertrouwen dan ook zonder meer op artsen, specialisten en de overheid. De wetenschappelijke aspecten van vaccinaties zijn doelbewust onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk gemaakt. De dokter maakt deel uit van een medisch systeem dat ontworpen is om mensen ziek te maken tot de dood er op volgt. De onderbelichte rol van de herder (die men vertrouwt en gehoorzaamt) is om de schapen te scheren tot er geen wol meer over is. Vervolgens leidt hij ze naar het slachthuis. De centrale vraag luidt: wie ben IK? Wie ga ik geloven en gehoorzamen? De doktoren of mijn innerlijke stem?

Natuurlijk zijn er aardige artsen. Als persoon kan hij een vriendelijk mens zijn, maar tegelijkertijd maakt hij deel uit van een systeem waar hij ondergeschikt aan is. Hij speelt een rol, waarvan hij zich zelf vaak niet bewust is. De medische wereld (ook in Nederland) wordt compleet gecontroleerd en gedicteerd door het Grote Geld (Big Pharma). Van A tot Z: scholing, wetenschappelijke onderzoeken, medische journaals, promotieonderwerpen, behandelingsprotocollen en dergelijke, zelfs het tuchtrecht. Het medische systeem is niet ontworpen om zieke mensen beter te maken, maar om meer geld te verdienen voor de farmaceutische industrie, stelt dr. Ghis.

Het grote spel
Momenteel is het vaccinatievraagstuk zeer actueel: wie profiteert van vaccinaties?

Het verrassende antwoord van dr. Ghis luidt: vaccinatie dient militaire en industriële belangen. Vaccinatie is ontwikkeld voor biologische oorlogsvoering ter vernietiging van geselecteerde doelgroepen. Het eugeneticaplan4 wat hieraan ten grondslag ligt, heeft als oogmerk om de overbevolking drastisch te verminderen. De elite, de werkelijke machthebbers achter de schermen, hebben besloten vaccinatie te gebruiken om dit doel te realiseren. Vaccins zijn in hun ogen een ideaal wapen. Men kan er in stoppen wat men maar wil. Enkele doelgroepen zijn: de zwarte bevolking, indianen, Aziaten, Aboriginals, armen, homosexuelen, ouderen en gehandicapten. Maar ook ‘rebellen' die zich tegen de plannen van de elite verzetten, omdat deze zich meer bewust zijn en anderen informeren over de plannen van de elite. Dr. Ghis noemt als voorbeeld de deplorabele situatie van de indianen in Noord-Amerika. Ze krijgen financiële en materiële steun van de regering, op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze zich laten vaccineren. Het is bekend dat de gezondheidstoestand van de indianen veel slechter is dan het landelijke gemiddelde. Veel voorkomende klachten zijn: gehoorproblemen, longproblemen, allergieën, diabetes, obesitas, invaliditeit en degeneratieve ziektes.

 De dubbele doelstelling van de elite is:
1.sterke reductie van de (over)bevolking
2.afdwingen van gehoorzaamheid bij de overblijvende bevolking, hen tot slaaf maken en robotiseren. Hiervoor is een uitgebreid Mind Control systeem ontworpen. De bedoeling is implantatie van microchips via vaccinatie6. De mens is dan volledig controleerbaar alsook manipuleerbaar. Dr Ghis zegt onomwonden: "Het doel is pure slavernij!"

Drie groeperingen werken hierbij nauw samen: de politiek, de (farmaceutische) industrie en het milimilitaire apparaat. De industrie heeft winst nodig. Het kan hen niets schelen dat mensen ziek worden of dood gaan aan hun ‘medicijnen' of dat er bijvoorbeeld misvormde baby's worden geboren. De farmaceutische industrie krijgt orders voor vaccins van het leger. Deze orders hebben hoge prioriteit. De politiek jaagt de wetten er doorheen die de farmaceuten vrijwaart van klinische tests vooraf en aansprakelijkheid voor gezondheidsschade achteraf. De verplichting om vaccins vooraf op wetenschappelijk verantwoorde manier te testen, komt hiermee te vervallen. Opdrachtgevers en producenten krijgen hiermee praktisch vrij spel.

(Opmerking van de vertalers: volgens conservatieve schattingen bespaart deze wettelijke vrijwaring de farmaceutische industrie 300 miljard (!) dollar per jaar aan schadeclaims, alleen al in zake autisme ten gevolge van vaccinaties. Degenen die schade door vaccins oplopen, draaien zelf voor de kosten op. )


Structuur van de Nederlandse gezondheidszorg.

Kijk naar de huidige situatie. Wie heeft de bevoegdheid om een pandemie uit te roepen? De World Health Organisation (WHO) 9. Dit is het Ministerie van 'Gezondheid' van de wereldregering. De WHO valt onder auspiciën van de Verenigde Naties.

Wat is deze wereldregering? Dat is de wereldelite, grote bankierfamilies en verschillende dynastieën 10 die al sinds mensenheugenis alle beslissingen nemen en de wereldpolitiek bepalen en controleren. Nationale regeringen (hoe democratisch ze ook lijken) zijn slechts marionetten van deze wereldregering. De ministers van gezondheidszorg gehoorzamen aan de orders die hen worden opgelegd door de WHO, aldus dr. Ghis.

Wie gaan de vaccinaties toedienen? Dat zijn waarschijnlijk de openbare gezondheidsdiensten, artsen en verpleegkundigen. Maar er is ook sprake van speciaal opgeleide vaccinatieteams en het inzetten van militairen. Iedereen gehoorzaamt degene die boven hem staat in de piramidale machtsstructuur. Het volk gehoorzaamt de dokter. De dokter gehoorzaamt de openbare gezondheidszorg. De openbare gezondheidszorg gehoorzaamt het ministerie. Het ministerie gehoorzaamt de WHO.

Wat zijn de (verborgen) doelstellingen van de WHO?

1. vermindering van de (over)bevolking,
2. gerobotiseerde, gehoorzame schapen.

Dr. Ghis vertelt hoe zij naar aanleiding van haar boek The Medical Mafia te horen kreeg dat ze haar baan als arts moest opgeven. Ze weigerde. Vervolgens werd gedreigd dat zij haar licentie zou verliezen en voor de rechter gedaagd zou worden. Zover kwam het ook. Ze nam zelf de verdediging op zich zonder hulp van een advocaat. Hoewel de rechtszaak 12 dagen in beslag nam, noemt ze het een formaliteit. De rechtelijke macht was totaal niet geïnteresseerd in haar verhaal. Ze spreekt van een bizarre ervaring. Bij voorbaat stond vast dat ze haar licentie zou kwijtraken. De aanklagers kwamen met vooringenomen experts in dienst van en betaald door de overheid. Zelf werd ze ondersteund door vrijwilligers en sympathisanten.

Eén van haar bewijsstukken was de aangrijpende CBS-documentaire (1979) in de reeks 60 Minutes 11. Daarin werd teruggeblikt op de varkensgriep 'pandemie' die in 1976 de Verenigde Staten in rep en roer bracht. De hele bevolking moest verplicht gevaccineerd worden. Uit de documentaire blijkt duidelijk dat de bevolking door een felle propagandacampagne bang werd gemaakt voor iets wat niet bestond. Vervolgens werd 33% van de bevolking gedwongen gevaccineerd. Onder druk van de publieke opinie werd het vaccinatieprogramma stopgezet. De illusie werd gecreëerd dat dit hen zou beschermen. In werkelijkheid was er geen gevaar. Slechts één persoon overleed aan de varkensgriep. De hele vaccinatiecampagne was van A tot Z op leugens gebaseerd. De rechter wees dit bewijsstuk af als zijnde niet ter zake doende. Dr. Ghis betrok onafhankelijke experts in haar rechtszaak, onder wie dr. Buchwald uit Duitsland. Hij stelt dat vaccinaties juist leiden tot meer klachten en ziektes. Elk vaccin vernietigt een deel van de hersenen. Op deze manier vernietigt het de intelligentie van toekomstige generaties.

Ze vraagt zich openlijk af: waarom willen de machthebbers domme, gehoorzame robots op deze planeet? Verplaats je in de schoenen van de elite.Het gaat niet eens om het geld, daarvan hebben ze meer dan ze kunnen uitgeven. Het gaat om macht. Ze zijn bang om ontmaskerd en gedomineerd te worden. Hun motto luidt: als je niet gedomineerd wil worden, moet je zelf domineren. Ze domineren elk volk op aarde. Steeds meer mensen doorzien het bedrog. Hoe meer de waarheid aan het licht komt, hoe meer gevaar zij lopen om hun machtspositie te verliezen. Tot voor kort konden ze ongestoord hun gang gaan.

Het cruciale punt is:
de vaccinatiekwestie is in essentie geen medisch probleem, maar een politiek probleem

Top Secret
De volgende vraag die ze stelt is: wat zit er in de vaccins? Dat zullen we nooit te weten komen. De precieze samenstelling is geheim:"Top Secret!" volgens dr.Ghis. Conclusie: ze hebben iets te verbergen. Zouden we de precieze samenstelling kennen, dan zou de bevolking vaccinaties weigeren. De cocktail bevat in ieder geval genetisch gemanipuleerde, kunstmatig samengestelde en dus lichaamsvreemde microben. Een brouwsel van ziek gemaakte, vervuilde en besmette cellen van dierlijke (o.a. groene apen 12) en menselijke oorsprong (embryo's), die kankerverwekkend zijn.

Als de bevolking volledig kennis zou hebben van de toegevoegde conserveringsmiddelen, zou men weigeren. De conserveringsmiddelen (zoals formaldehyde, een vloeistof die bij het conserveren van lijken wordt toegepast) zijn bijzonder giftig. Ze doden gezonde, levende cellen. De toevoegingen, fixeermiddelen en conserveringsmiddelen kunnen onherstelbare, levenslange neurologische beschadigingen veroorzaken. Verlammingen, epilepsie, MS, fibromyalgie, hersenaandoeningen: het is een waslijst aan bijwerkingen die zich pas na verloop van tijd gaan openbaren. Verdere toevoeging is squaleen, een stof die -juist bij injectie- de microben in het vaccin heftig doet uitbreken. Squaleen schakelt witte bloedcellen uit, waardoor de immuniteit sterk verzwakt. Een andere toevoeging is kwik, bekend uit thermometers en spaarlampen. Een levensgevaarlijk vloeibaar zwaar metaal, dat eenmaal in je lijf, jaar in jaar uit je hersenen aanvreet. Kwik verlengt de houdbaarheidsdatum van de vaccins. Verbijsterend dat dit nog steeds wordt toegestaan. Hetzelfde geldt voor aluminium, waarvan bekend is dat het de ziekte van Alzheimer veroorzaakt. Naast autisme veroorzaakt aluminium bij kinderen ook degeneratieve ziektes, zoals diabetes. Kinderen krijgen de gezondheidsconditie van een verouderd lichaam. Fabrikanten geven blijkbaar meer om geld dan om uw welzijn en gezondheid.

Niet voor niets stelt Dr. Ghis:
Vaccins zijn heksenbrouwsels, "Black Magic Potions."

Vaccins zijn vaak gericht op specifieke bevolkingsgroepen. Niet iedereen krijgt hetzelfde vaccin toegediend. Het zijn biologische oorlogswapens.

Hoe worden vaccins getest?
Bijvoorbeeld op militairen. Het Golfoorlogsyndroom (naar schatting 150.000 -200.000 slachtoffers) wordt gelinkt aan experimentele Anthraxvaccinaties, die o.a. squaleen bevatten. Het wordt ook getest op gevangenen, psychiatrische patiënten, daklozen, vrijwilligers (bijvoorbeeld studenten geneeskunde!). Dr. Ghis waarschuwt dat gifstoffen eveneens worden uitgetest op het grote publiek via chemtrails in de lucht. De giftige stoffen komen ons lichaam binnen via de longen en via de huid. Geen wonder dat de inhoud 'Top Secret' is.

Wat houden ze nog meer verborgen? Herhaalde vaccinaties vernietigen het immuunsysteem.

Wie verdient geld aan vaccins? De farmaceutische multinationals strijken het geld op. Het is een miljardenindustrie. De huidige griep 'pandemie' is uiterst lucratief. Wie betaalt? De regering. Waar haalt de regering haar geld vandaan? Bij de burgers (belastinggeld, ziektekostenpremies). 

Wij betalen enorme bedragen, die gebruikt worden om onze gezondheid te vernietigen. 

Update
Het staat nu al vast dat gedwongen massale vaccinatie zeer binnenkort gaat plaatsvinden in de Verenigde Staten en -dichter bij huis- in Frankrijk. In Frankrijk is dit publiekelijk nog niet bekend gemaakt, terwijl het al vast staat. Dit blijkt uit een uitgelekt, 19 pagina's tellend document d.d. 21 augustus 2009, uitgevaardigd door de Franse minister van Gezondheid, Roselyne Bachelot13. Eind augustus benadrukte dezelfde minister nog dat de vaccinaties vrijwillig zouden zijn. Die uitspraak heeft blijkbaar geen enkele waarde. Heeft de overheid een verborgen agenda? Liegt ze in het openbaar? Zou dit zijn om georganiseerd verzet zo moeilijk mogelijk te maken?

Op 9 september 2009 hebben vijftig Franse onderzoekers, onder wie een nobelprijswinnaar, doktoren, politici en vakbondsleiders hun ongerustheid geuit. Zij vrezen dat de democratie ernstig gevaar loopt tijdens een gevreesde pandemie. Ze refereren aan het uitgelekte document waarin angstaanjagende mobilisatieorders staan beschreven. Het document is gericht aan de minister van Sport en Gezondheid, de prefects van het leger, provincies en streken als ook aan directeuren van regionale ziekenhuizen. Het document is ondertekend door Bachelot en haar collega van Binnenlandse Zaken, Brice Hortefeux. Bachelot reageert op 11 september 2009 en zegt dat zij het vaccinatiebeleid bepaalt. Nu beweert ze dat vaccinatie niet verplicht is, maar zeer wordt aanbevolen. Ze noemt mensen die vaccinaties zullen weigeren asociaal. In dezelfde verklaring zegt ze echter ook dat de minister van Binnenlandse Zaken boven haar staat. Wat krijgen de Fransen morgen te horen? Op 11 september 2009 staat in La Liberation dat een niet met name genoemde Franse bank zijn employees verplicht tot vaccinatie...

Witte en zwarte schapen
Dr Ghis onderscheidt witte schapen en zwarte schapen. Witte schapen zijn makke, afhankelijke schepsels die alle verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. Zij zijn afhankelijk van een externe autoriteit die het beste met hen voor heeft: hun herder. Zij vertrouwen en gehoorzamen de dokter blindelings. Zij weten meer van ziekte dan van gezondheid. Gehoorzame schapen (burgers, verpleegkundigen, artsen, ministers) worden beloond met een wortel.(geld, promotie, aanzien, lintjes)

Zwarte schapen zijn rebellen. Zij slikken niets voor zoete koek, informeren zich, vormen hun eigen mening, gaan zo nodig over tot actie, protesteren en tekenen petities. Ze zijn in verzet. Rebellen zijn lastposten en verdienen stokslagen. Zij worden buitengesloten, krijgen boetes, riskeren gevangenisstraf, kunnen hun bezittingen kwijtraken en worden outcasts. In de Verenigde Staten zijn ruim 800 zwaar beveiligde, volledig bemande FEMA-kampen. Nu nog leeg, maar klaar voor gebruik zodra de noodtoestand wordt afgekondigd.

Dit is de keus waar we voor gesteld gaan worden: gedwongen vaccinatie of onvrijwillige gevangenschap. Hoezo keus? Dr. Ghis zegt: "Ik ga voor geen van beide opties, want van werkelijke keus is geen sprake. Het is een nepkeus tussen twee kwaden. Als ik zou kiezen voor vaccinatie, is dat louter uit angst. Dan dood ik mijzelf. We gaan dood aan angst en uitputting, niet aan ziekte. We sterven aan de manifestatie van angst".

Dr. Ghis roept uit: zijn wij schapen of niet? Wie zijn wij eigenlijk?
We zijn onsterfelijk! We zijn scheppers. In ons diepste wezen, zegt ze, zijn we pure liefde. Uit liefde voor mezelf laat ik me niet vaccineren, ongeacht de consequenties.

De ultieme beslissing
Er is wel degelijk keus! Deze vaccinatiekwestie stelt ons voor de ultieme beslissing, die in wezen een vermomde zegen is. Blijf ik een schaap, geleid door angst, of claim ik mijn soevereiniteit geleid door liefde? Dat is de essentiële vraag en de uiteindelijk keus waar we voor gesteld worden. Het is momenteel crisis op alle fronten: politiek, religieus, sociaal, financieel, klimatologisch, en op voedselgebied. Maar in feite is er slechts één crisis: een evolutionaire crisis. De mens als schaap is stervende. Het schaapachtige is een valse identiteit gebaseerd op leugens en  illusie. De wereld van illusies houdt op te bestaan. Het bevindt zich in een stervensproces. Deze evolutionaire crisis is de kraamkamer van ons echte wezen.

We gaan nu ontdekken wie we werkelijk zijn: grootse wezens. Slechts gehoorzamend aan onze innerlijke authentieke autoriteit. Dit is exact hetzelfde proces als de transformatie van rups naar vlinder. Zij lijkt te sterven, verliest haar cocon, maar krijgt vleugels! Laten we ons verheugen in plaats van angstig te zijn. Het is het einde van het schapentijdperk. Oorlogen, vaccinaties, hongersnood, armoede en geweld komen ten einde. Zie deze keuze als een zegen. Ons werkelijke wezen staat op het punt zich te ontpoppen.

De afwachtende houding van het witte schaap is niet het antwoord. Het opstandige gedrag van het zwarte schaap werkt ook niet: het leidt naar het FEMA-kamp. We moeten de polariteit van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid overstijgen.

Wanneer ik nee zeg tegen vaccinatie, betekent het dat ik ja zeg tegen wie ik in mijn diepste wezen ben.

We moeten het oude loslaten. Doe niet langer moeite het wetenschappelijk jargon van doktoren en politici te begrijpen. Uit onderzoek in Quebec bleek dat slechts 6% van de burgers politici vertrouwt. Dit betekent dat 94% het geloof in politici heeft verloren. Een schokkend onderzoeksresultaat en een teken aan de wand. Daarentegen heeft 85% van de ondervraagden vertrouwen in artsen. Deze volgen echter gewild of ongewild de Gezondheidsraad en daarmee indirect de politici. Als je in de piramidale machtsstructuur politici niet meer vertrouwt, kun je evenmin op artsen vertrouwen. Zij gehoorzamen immers aan de politiek. Zo luidt de conclusie van dr. Ghis.

Onvoorwaardelijke liefde
Realiseer je waar de ultieme macht ligt: in de kracht van onvoorwaardelijke liefde. Het gaat uiteindelijk om het transformeren van valse macht van buitenaf naar authentieke kracht van binnenuit. Deze transformatie brengt ons naar wie we werkelijk en in diepste wezen zijn. "Ik nodig je uit om de realiteit vanuit dit perspectief te zien", aldus dr. Ghis.

Namens de Werkgroep 9-9-9.
La Vie Tara, 6-12 september 2009
Lalouvesc, Frankrijk.
Beatrijs Penn
Albert Toby
Nico Appelman

Illustraties: Marianne van den Dungen

Noot redactie:
We danken Spiegelbeeld voor het vrij geven van dit artikel ondanks dat het pas in oktober in het blad zal verschijnen. Een goede voorbeeld.
Gaarne dit artikel verspreiden, op site's plaatsen als het maar wordt gelezen.

Tevens nog een attentie richting verontrustemoeders.nl voor het doorsturen van het artikel.Bron: Spiegelbeeld -oktober 2009

Voeg toe aan: