Zoeken
 


Milieubeweging, wie is er hier nou ’stupid’?

Laatste wijziging: donderdag 24 september 2009 om 16:20, 4211 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 24 september 2009


Je kon er op wachten. Toevallig samenvallend met de klimaattop in New York komt er weer een verontrustende film uit met de naam ‘The age of stupid‘ (trailer). Als de titel op de makers geslagen had, had de titel niet toepasselijker kunnen zijn. De film voorspelt (weer) de toekomst van ons oeverloze en onbewuste geklooi en de rampzalige gevolgen daarvan op het klimaat. Op zich een ware prestatie want het weer van de volgende week kunnen we niet voorspellen maar dat van 50 jaar later kennelijk wel. De ‘neutrale’ NOS besteedde opmerkelijk veel aandacht aan de film in haar journaal. Alsof het een wetenschappelijk werk betrof. Om het gelijk van de film de onderstrepen werden er schokkende beelden vertoond over droogte in Afrika als direct gevolg van de opwarming van de aarde. Ik heb nieuws voor de NOS. Het is altijd heet in Afrika! Altijd geweest ook. Maar volgens de NOS veranderen de woestijnen in Afrika in vruchtbare akkers en tropische zwemparadijzen als we allemaal met de trein gaan en vooral verder gaan met het oprichten van windmolens. Windmolens die er voor zorgen dat het Nederlandse landschap er steeds meer uit begint te zien als een industriegebied.

In de jaren 80 daalde de zure regen in grote hoeveelheden neer in Nederland. Zoveel zelfs dat de weinige naaldbomen die Nederland arm was als kerstbomen aan het eind van de kerst uit begonnen te vallen. De schuldige was snel gevonden. De auto. Groene experts wisten zonder enige vorm van onderzoek meteen te melden dat de uitlaatgassen opstegen en zich vermengden met water in de lucht alwaar zij chemische verbindingen aangingen die weer een verzuring tot gevolg had. En die zure troep zorgde ervoor dat onze gekoesterde naaldbossen een nare dood stierven. Maatregelen werden genomen door katalysators verplicht te stellen en Minister van kwartjes Wim Kok zag zijn kans schoon om nog enige heffingen door te voeren. Totdat enkele pientere wetenschappers de zaak onderzochten en tot een heel andere conclusie kwamen. De schuldige bleek niet de auto te zijn maar een kevertje dat onze bomen opvrat.

In de jaren 70 voerden milieu-activisten een grimmige strijd tegen de fosfaten in wasmiddelen. Die moesten en zouden eruit want al het leven in de zee ging dood. Linkse activisten zijn onbetwiste meesters in het bespelen van gevoelens en het zaaien van paniek dus wasmiddelfabrikanten buitelden over elkaar heen in het bedenken van nog nieuwere zeepjes die het milieu geen schade toebrachten. Na het verwijderen van de fosfaten ging het leven in de zee dood. Eerst de kleine organismen, toen de garnalen enz. Tegenwoordig zijn er veel visserijbiologen (o.a. Dr. Bodeke) die pleiten voor het kunstmatig uitzetten van fosfaten in zee. De tekorten aan vis in de zee worden niet veroorzaakt door overbevissing (Leest u mee Greenpeace?) maar door een te kort aan fosfaten. Het treurige van dit alles is dat de vervangende stoffen in de nieuwe wasmiddelen giftig en niet afbreekbaar zijn terwijl fosfaten natuurlijke anorganische stoffen zijn die organisch leven in stand houden. Maar de Femkes en Diederikken hebben hun zin.

Regenwouden mogen niet gekapt worden want ze zijn de groene longen van de wereld, ze produceren zuurstof. Van mij mogen ze blijven maar om andere redenen. Oceanen produceren zuurstof. Plantjes doen dat ook, behalve ’s nachts, dan keren ze het proces om. Lood om oud ijzer dus. Smeltende ijsbergen die zouden zorgen voor een zondvloed? Neem een bak met water, doe er ijsblokjes in en wacht. Na het smelten van de ijsblokjes is de waterspiegel niet gestegen. Archimedes! Ooit zag ik een documentaire van de BBC waarbij op meesterlijke wijze gehakt werd gemaakt van alle voorspelde milieu- en klimaat rampen door de jaren heen. Vanaf de ‘Club van Rome’ tot en met de huidige Global warming (de temperatuur staat stil sinds 1998). Geen enkele voorspelling is ooit uitgekomen. Geen wonder want de interpretatie van wetenschappelijke rapporten en het lezen van statistieken zijn niet voor iedereen weggelegd Dat geldt met name voor politici.

In Engeland heeft de rechter bepaald dat Al Gore’s film “An inconvenient truth” niet meer als lesmateriaal op scholen vertoond mag worden omdat de film aantoonbaar geen wetenschappelijke visie vertegenwoordigt en daardoor beschouwd dient te worden als politieke propaganda. Ik hoop dat “The age of stupid” een soortgelijk lot zal treffen maar vraag me af of er wel een rechter te vinden is in Nederland die nog niet gehersenspoeld is door de NOS.Bron: standejong

Voeg toe aan: