Zoeken
 


Oorzaak van de verhoging in het bewust Zijn

Laatste wijziging: woensdag 23 september 2009 om 23:47, 3936 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 23 september 2009


We staan aan de vooravond van wat heet een overgang naar een nieuw tijdperk of evolutiesprong. Al enige tijd zijn kosmologen gefascineerd door een vreemd symptoom, een verhoogde golf van elektromagnetische energie, waarin onze aarde zich bevindt. Ook het nu zo snel stijgende CO2-gehalte in de lucht is hiervan een uiting. Planten groeien harder en ook bij dieren treed een verandering op.
Impulsen trekken vele keren per seconde de hele wereld rond tussen het oppervlak van onze planeet en de ionosfeer, terwijl ze coördinerende signalen uitzenden naar alle organismen. Die signalen verbinden ons met het elektrostatische veld van de aarde. Deze zogenaamde "schumann-resonanties" ( SR's ), genoemd naar hun ontdekker, leveren de orkestrerende impuls voor het leven op onze planeet.

We marcheren allemaal op de cadans van deze kosmische drummer, onze planetaire hartslag, die het tempo bepaalt waarvan onze gezondheid en welzijn afhankelijk zijn.
Helaas zijn het slechts de ongecensureerde internetkranten, die hier steeds meer aandacht aan gaan besteden. Mensen zijn er zich nog lang niet allemaal bewust van terwijl het zeer veel onrust zou kunnen wegnemen.

De aarde heeft dus nu een ander trillingsniveau. Deze verhoogde frequentie zorgt ervoor dat alles op aarde meegaat van de derde naar de vijfde dimensie. De vijfde dimensie hangt samen met de dimensie van pure kosmische liefde. Iedereen gaat deze nieuwe realiteit ervaren en vanuit een hogere energie leven. De mens ervaart door deze fotonengordel een ander trillingsniveau dat zich uit in energieveranderingen. Wanneer men de voeten op de grond zet kan men de tinteling in de voeten waarnemen.

Deze transformatie brengt ons naar een Hoger bewust Zijn ofwel een spirituele hoogbegaafdheid en zorgt lichamelijk voor celvernieuwing. De overgang naar de andere dimensie zal voor mensen die al vanuit het gevoel leven niet zo ingrijpend zijn, deze ervaren al een hoger energieniveau. Lagere vibraties zullen meer hinder gaan ervaren tijdens dit proces. Lagere vibraties zijn de trillingen van de ratio en het ego. Deze zullen gaan verdwijnen en iedereen zal vanuit het gevoel gaan leven. Men zal dus alle negativiteit gaan loslaten en er zal worden afgerekend met het verleden. De werkelijkheid en waarneming zal veranderen en dit kan erg confronterend zijn wanneer men hier niet op voorbereid is.

Nieuwe waarnemingen en ervaringen, onvoorwaardelijke liefde, terug naar het Zelf, telepathie, voorgevoelens, heldere dromen, het zien van energiebollen, entiteiten, UFO’s of beelden uit vorige levens gaan zich tijdens deze overgang voordoen.
Het lichaam gaat ook mee in deze trillingsverandering en dit uit zich door tintelingen in de voeten, in de benen, schommelende bewegingen, lichaamsschokken, hormonale veranderingen, hartritmestoornissen, duizelingen, loopneuzen, verkoudheid, oorsuizingen, hoofdpijn, burn-outs enz. Het hoort erbij en er is niets om angst voor te hebben, we komen juist terug in de oorspronkelijke liefdesenergie. Belangrijk is om zich hieraan over te geven zonder angst. Angst is een negatief gevoel en verstoord het proces.

Het DNA veranderd mee en de meeste kinderen en zeer hooggevoelige mensen hebben dit proces al doorgemaakt. Zij hebben al een hoger energieveld, leven volledig vanuit het gevoel en een Hoger bewust Zijn.

Huisartsen merken een verhoging van het aantal patiënten die bovenstaande ‘vage klachten’ hebben. Medicatie haalt dit natuurlijke proces uit balans en kan ernstige klachten opleveren.
Binnen de psychiatrie is deze verandering op het moment zeer merkbaar. Het verhogen van het bewust Zijn zorgt bij veel cliënten voor een dieper en collectief weten, waarbij de kans zich voor doet dat de diagnose eerder naar een stoornis zal leiden. Helaas berust het merendeel van deze bijzondere belevingen wel degelijk op waarheid. Medicatie die deze verschijnselen onderdrukken zorgt voor extreme klachten. Mensen die trauma’s uit het verleden niet kunnen verwerken kunnen hierdoor in ernstige problemen komen. Dit leidt tot grote angst en onrust, paniekaanvallen, agressie en een verhoging van zelfmoordpogingen. Serieuze aandacht en passende begeleiding is daarom dringend gewenst.

Helaas is er in de media nauwelijks aandacht voor dit fenomeen waardoor mensen zich in de nabije toekomst ineens geconfronteerd zien met bijzondere belevingen. Deze belevingen kunnen massaal paniekaanvallen veroorzaken. Door de verandering in het energieveld zullen verschijning van UFO’s zoals die nu al worden waargenomen toenemen. Per dag komen er vanuit de hele wereld vele meldingen binnen van mensen die UFO’s hebben gezien en met name in Nederland. Het is zeer kwalijk dat hieraan geen aandacht wordt gegeven en mensen hierin niet serieus worden genomen. De overheid is op de hoogte van de meldingen en houdt bewust de mensen onwetend. Dit belemmert het volk zich mentaal voor te bereiden op deze overgang en zich in een eigen tempo van informatie te voorzien. Mensen hebben de behoefte om te wennen aan de te verwachten veranderingen en om zich ermee vertrouwt te kunnen maken.

De mensen die de overgang al hebben doorgemaakt of UFO’s hebben gezien ervaren een diepe rust en een niet-aardse allesomvattende liefde. Kennis over het heelal en de schepping komt vanuit een diepe herinnering naar boven. Deze kennis kan verschillen met onze werkelijkheid over de geschiedenis en religie. Deze desillusie kan met name voor religieuze mensen zeer ingrijpend zijn. Liefde voor Al dat Is, compassie voor de medemens en het hemelse paradijs is wat men echter in de vijfde dimensie gaat ervaren.

Het is dus niet verwonderlijk dat de transformatie naar deze nieuwe realiteit de nodige problemen zal veroorzaken. Het hele huidige leven met alle zekerheden komt hierdoor drastisch op zijn kop te staan.

De andere trillingsfrequentie houdt alle negativiteit en ziektes buiten ons energieveld. Door middel van de Schumann resonantie training kan men zich bewust maken van deze trillingen en deze kanaliseren. Hierdoor kan men het proces naar een Hoger Bewust Zijn versnellen. De chakra’s gaan allemaal open en reinigen het lichaam. Prettige ervaringen zijn het gevolg. Lichaam en geest komen met elkaar in balans, afstemming met de energie van een ander vindt plaats door telepathie. We ontmoeten eindelijk onze soulmate(s) en onze kosmische kennis komt uit de diepe herinnering naar boven.

We leven in een matrix van oscillerende velden; de intiemste schommelingen in het ene veld brengt door de nauwe verbinding met de andere velden de verstoring over naar de andere velden.
De frequenties van de Schummansignalen met de ionosferische omstandigheden veranderen per dag, per seizoen en variëren als de zon actief is. Dat verandert op zijn beurt weer met de elfjarige cyclus van de zonnevlekken en ook met een cyclus van zevenentwintig of negenentwintig dagen, voornamelijk tijdens een zonnevlekminimum. Lunaire getijde veranderingen in de hoogte en dikte van de lagen kunnen soms ook de holteafmetingen beïnvloeden en daardoor de Schumannfrequenties. En dat geldt ook voor de sterke signalen met een extreem lage frequentie van HAARP in de Verenigde Staten, een programma in Alaska. Een programma dat vaag tot opzettelijk misleidend is en dat betrekking zou hebben op de nationale veiligheid.


Wat kun jezelf doen?

Mensen die veranderingen opmerken in de bewustwording, onrust ervaren of bepaalde nieuwe belevingen hebben die onrealistisch lijken kunnen op deze site meer informatie vinden onder zelfbewustwording of contact opnemen met Nieuw Bewust Nederland. Nieuw Bewust Nederland zal een netwerk opzetten met betrekking tot voorlichting, training en persoonlijke begeleiding. Ook betrokkenen van mensen die vastlopen in het proces kunnen betreffende informatie opvragen.

Ervaringen kunnen ook gedeeld worden middels de site - zelfbewustwording - persoonlijke ervaringen. Ervaringsdeskundigen kunnen op die wijze met hun wijsheid andere mensen steunen in het proces doordat herkenning wordt ervaren. Vaak is het nu zo dat door de onwetendheid mensen het gevoel hebben dat ze in hun leven ontsporen. Dit kost helaas nog meer energie en is te voorkomen doordat we hierin elkaar tegemoet treden door openlijke informatie te verstrekken. Het niet gehoord worden en openlijk kunnen delen van deze vaak ingrijpende veranderingen kan onnodig leiden tot eenzaamheid. Acceptatie dat deze verschijnselen bij het overgangsproces horen kan psychische problemen voorkomen. Het toegeven aan de eigenheid en creatieve talenten kanaliseert het onbestemd gevoel en brengt men dichter naar de eigenheid.

Mensen die bijzondere kennis doorkrijgen vanuit de diepe herinnering kunnen zich tevens melden bij Nieuw bewust Nederland. Alle kennis op het gebied van technologie, wetenschap, filosofie, geometrie enz. wordt gebundeld in het Centrale Weten. Van hieruit worden alle nieuwe inzichten, kennis en talenten samengevoegd tot innovatieve ideeën die kunnenBron: nieuwbewustnederland.nl

Voeg toe aan: