Zoeken
 


Opslag vingerafdrukken niet zeker - (update) Hof keurt opslag toch goed

Laatste wijziging: donderdag 24 september 2009 om 09:01, 3771 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 24 september 2009


Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens neemt geen maatregelen tegen de plannen van de Nederlandse overheid om vingerafdrukken te registreren en bewaren. Van 21 september is elke burger die een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt verplicht zijn vingerafdruk af te staan, die vervolgens in een centrale database wordt opgeslagen. De vereniging Vrijbit had het Hof gevraagd om de registratie en opslag van biometrische gegevens te schorsen en juridisch te onderbouwen. Het verzoek werd zonder inhoudelijk hierop in te gaan door het Hof opnieuw terzijde gelegd.

Bodemprocedure
Het Hof neemt alleen interimmaatregelen als er onherstelbare schade door een vermeende mensenrechten-schending dreigt. In dat licht stelde Vrijbit dat de opslag van foto en vingerafdrukken de ‘digitale persoonlijkheid’ van de Nederlander in levensgevaar brengt, aangezien die aan onveilige databanken wordt uitgeleverd.

Volgens de vereniging kan de overheid niet garanderen dat gekoppelde, doorgegeven of doorverkochte gegevens ook daadwerkelijk verwijderd worden. Daarom wilde Vrijbit de opslag van biometrische gegevens in het paspoort en identiteitskaart schorsen totdat de bodemprocedure hiertegen is afgesloten. Ondanks deze tegenslag ziet de vereniging de bodemprocedure tegen de Paspoortwet wel met vertrouwen tegemoet.

 

De kogel is door de kerk, want het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft bekend gemaakt dat het vrijdag a.s. een uitspraak doet over het voornemen van het Kabinet om alle vingerafdrukken op een ID-kaart of paspoort in een centraal archief onder te brengen. De vereniging Vrijbit - die zich met hand en tand verzette tegen deze opslag - legde zich namelijk niet neer bij het feit dat er sprake zou zijn van een centraal register voor de opslag van vingerafdrukken.

Dit register zou dan moeten worden gebruikt om het frauderen met paspoorten moeilijker te maken. Het register is echter ook bedoeld voor het indentificeren van verdachten en de opsporing van misdrijven. De vereniging Vrijbit vroeg een voorlopige voorziening aan het Europese Hof, in afwachting van een bodemprocedure. Het was niet zeker of de voorlopige voorziening er voor maandag zou zijn, maar gisteren meldde het Hof dat er a.s. vrijdag een uitspraak over deze zaak zou komen. Is het Hof van mening dat dit register er niet moet komen, dan zit de huidige regering met een behoorlijk probleem. Binnenlandse zaken wil niet ingaan op de vraag wat er dan gaat gebeuren.

Link voor meer leesvoer:
http://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/07/protest-tegen-opslag-vingerafdruk.121883.lynkxBron: security.nl

Voeg toe aan: