Zoeken
 


2012: Tijd in brand – De Profetie: het Recyclen van het Ineenvallen van Tijd

Laatste wijziging: zondag 7 december 2008 om 23:34, 4138 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 7 december 2008


2012, Vermeld die datum dezer dagen en hoogst waarschijnlijk kan de persoon zich niets herinneren. "2012? Is dat niet het einde van de Maya kalender?" Zouden veel mensen kunnen zeggen.

Niet precies het einde van de Maya kalender. De Maya kalender kent alleen cycli - cycli in cycli in cycli, tot in het oneindige ... het einde van een cyclus is altijd het begin van een andere. Dus als 2012 het einde van een cyclus is, waarom is er dan zoveel kabaal over de cyclus die op zijn einde loopt? Welnu feitelijk is 2012 het gelijktijdige einde van een aantal cycli. Maar het belangrijkste is dat 2012 het einde van de cyclus van de geschiedenis is. En aangezien geschiedenis de tijd is die we gemarkeerd en gemaakt hebben met onze kalender, moet het einde van de geschiedenis ook het ineenstorten van tijd zijn - en het einde van de kalender die we gebruiken. Betekent dit dat we in 2012 ook over de rand van tijd gaan? Hoe zal dat zijn? Wat betekent het werkelijk, 2012, het einde van de geschiedenis, het ineenvallen van tijd? En wat is tijd eigenlijk?

De Maya wisten iets over tijd en geschiedenis wat wij niet weten. Hoe geheimzinnig deze kennis ook moge zijn, het is waarom iedereen zijn oren spits als de datum 2012 wordt genoemd. Ja er is één of ander groot mysterie hier, om voorbij de grens van de geschiedenis te komen. Betekent dit dat we gerecycled gaan worden? Gaan we terug naar een soort inheems begin? Zal het ook het einde van de technologie zijn zoals wij die kennen? Zoveel kunnen we wel zeggen: 2012 betekent dat de cyclus gesloten wordt, en dat als gevolg, tijd, tenminste de oude tijd, in brand staat. Wat zal er gebeuren wanneer deze tijd uitbrandt en de cyclus sluit? Zal er een nieuwe tijd zijn? Hoe zal die nieuwe tijd verschillen van de oude tijd?

2012 - de Nieuwe Tijd. Een diepe stilte broedt over de planeet. Wat als de wereld weer stil was zoals 26.000 jaar geleden? Stil van alles behalve de roep van de vogels en de wind die ruist door de eindeloze bossen met bomen. Wat als de wereld niet langer gevuld zou zijn met het geluid van machines, geen straaljagers meer die genadeloos door de lucht scheuren, de verbrandingsmotoren van allerlei soort tot zwijgen gebracht en verlaten op snelwegen verstikt met onkruid dat door de scheuren in het asfalt omhoogkomt. En stel je voor, wolkenkrabbers, stil en donker, onzichtbaar op een bewolkte maanloze nacht...Ja, wat is het volgende voor de mens op het evolutionaire traject van de Aarde? Een terugreis naar de oer toekomst?

Om antwoorden te vinden, kijken we naar de stenen - - het zwijgende mysterie van stenen, schaduwen en licht. Stenen gevormd door mensenhanden, gebeeldhouwd in beelden van goden en koningen, van archetypische aanwezigheden van mythische pracht. Stenen gevormd in tempels, piramides, monumenten voor de eeuwigheid. Stenen bedoeld om een soort geschiedenis op te slaan, maar een geschiedenis voorbij de menselijke geschiedenis, een kosmische geschiedenis. Stenen uit het verleden, naar het schijnt, maar die vol hebben gehouden en langer meegaan dan het tijdperk van de machine. En als de cyclus van de geschiedenis van de mens op zijn eind loopt, zijn deze stenen een meditatie geworden op de betekenis van de kosmische geschiedenis, de voortdurende geschiedenis waarvan de afwijking van de mens slechts een vluchtige bel is.

Ga eens kijken naar de oude stenen, bijvoorbeeld de stenen die de Maya hebben achtergelaten. Kijk naar de stenen merktekens en de magische lichamen die zo vreemd soepel zijn, en toch zo duidelijk van steen. Welke magie kenden de Maya dat zij ons al die stenen nalieten en - een datum - 2012?

Vandaag de dag wedijveren de archeologen met elkaar in het fabriceren van theorieën met betrekking tot het verdwijnen van de Maya in de vroege 9e eeuw - oorlog, revolutie, hongersnood, ineenstorten van de ecologie - maar zijn dit niet slechts projecties van de angsten die door onze geest en wereld spoken? Wij, wier technologische verkrachting en uitputting van de Aarde zo episch en zo monumentaal is dat hij alles, waar iedere voorafgaande cultuur zelfs maar in de verte toe in staat was, tot dwergachtige proporties verkleint. Nee, het is meer dan slechts toeval dat het "ineenstorten" van de beschaving van de Klassieke Maya bijna gelijktijdig plaatsvond met het merkpunt van de tiende baktun van hun beroemde lange telling, dat wil zeggen, ergens rond 10.0.0.0.of 830 n.Chr.

Het is vreemd en zeer interessant dat de klassieke Maya, zoals de archeologen verwijzen naar de piek van hun beschaving, plaats vond binnen de cyclus van een baktun, de tiende, dat in de lange telling tussen 9.0.0.0.0 en 10.0.0.0 is, of op de Christelijke geschiedeniskalender van 435 n.Chr. tot 830 n.Chr. Voor deze gouden eeuw van de Maya beschaving waren er negen voorafgaande baktun cycli en na hun hoogtepunt, zijn er nog maar 3 baktun cycli te gaan. Als zij hun aanwezigheid afmaten door een telling van dagen die meer dan drieduizend jaar voor hun grote tijdperk begon, en minder dan 1200 jaar erna stopte, hoe begrepen zij dan hun plaats in dit grote schema, de Grote Cyclus van de Geschiedenis?

Als zij wisten dat de huidige cyclus van Dertien Baktuns begon op 13 Augustus 3113 v.Chr. (Babylonische Samenzwering), of 13.0.0.0.0 in de lange telling, zo'n negen baktuns voor hun hoogtepunt, zouden zij dan ook geweten hebben dat zij om het ergste te vermijden, moesten maken dat ze wegkwamen?!

In de Maya telling, is de geschiedenis een cyclus van 1.872.000 dagen - dat en niet meer. Dit aantal dagen verdeelt in 13 sub-cycli, baktuns genaamd, waar ieder baktun precies 144.000 dagen lang is. 144.000 x 13 = 1.872.000. Dus als we zeggen de "ineenstorting" van de Maya kwam in 10.0.0.0.0, betekent dat, dat die precies 1.440.000 dagen kwam na het begin van de lange aftelling van de geschiedenis. Dit betekent dat 21 december 2012 nog maar 432.000 dagen te gaan was!

In de lange telling is gregoriaans 21 december 2012 dezelfde datum als het begin van de geschiedenis 13.0.0.0.0. Dat betekent dat er (13 x 144.000) of 1.872.000 dagen voorbij zullen zijn gegaan sinds de telling begon. 13.0.0.0.0 staat gelijk met een kilometerteller van een auto die 100.000 bereikt, en dan automatisch teruggaat naar 000.000. Zo staan zowel 13 augustus 3113 v.Chr. en 21 december 2012 geregistreerd op 13.0.0.0.0 = 0.0.0.0.0. 2021 betekent dus dat we weer terug bij nul zullen zijn, klaar om weer opnieuw te beginnen. Maar zullen we in staat zijn voordeel te halen uit dit Nieuwe Begin? Ja, als we de Nieuwe Tijd binnengaan voor die tijd, een nieuwe tijd die gevormd wordt door de perfecte kalender van de Dertien Manen/28 dagen. De komst van de Nieuwe Tijd is een vervulling van de laatste profetie van de Maya, de profetie van 2012. Het is de profetie onderliggend aan de datum 2012 die feitelijk door het onbewuste van de mensen beweegt, als een onderstroom die sterker wordt naarmate we de magische datum naderen.

Ja de vloed van de verandering komt al op, en brengt de winden van profetie met zich mee, de profetie van 2012, het recept voor het menselijk ras dat wordt overweldigd door de kunstmatige tijd. Wat is de profetie van 2012?

In een notendop is de Profetie van 2012, de lering van het Graf van Pacal Votan, de beroemdste van de oude Maya. De profetie is ingebed in de feiten en de getallen van zijn graf, zijn inwijding, zijn ontdekking - en zijn relatie tot 2012.

Pacal Votan werd geboren in 603 n.Chr., op twaalfjarige leeftijd besteeg hij de troon en claimde matrilineaire afstamming via zijn moeder, Zak Kuk. Zijn ware regering en tijd van macht vond plaats gedurende een cyclus van 52 jaar tussen 631 n.Chr. en zijn dood in 683. Gedurende zijn leven heeft hij het onvergelijkbare paleis en de Toren van de Winden gebouwd. Bij zijn dood liet hij instructies na aan zijn zoon en opvolger, Chan Balum, om zijn grote graf te bouwen en daar over heen de tempel die bekend is geworden als de Piramide van de inscripties.

Het graf werd ingezegend in 692 n.Chr. 13.0.0.0 in de Lange Telling. In de volgende eeuwen werd alle herinnering aan het bestaan van het graf uitgewist en het lag gedurende bijna 13 eeuwen geheimzinnig verborgen in de jungle. Van het moment van zijn inzegening in 692 tot zijn ontdekking in 1952 ligt een tijdspanne van 1260 jaar, de getallen van de 12:60 timing frequentie (onregelmatige 12 maanden kalender, mechanisch 60 minuten uur) van het beest dat de wereldziel in de slavernij van het historisch materialisme houdt. Van zijn inzegening in 692 tot het jaar 2012, zijn precies 1320 jaar, de getallen van de 13:20 frequentie van de Wet van Tijd en de Universele Harmonie die zal overheersen op Aarde in 2012. Hoe zal dit plaatsvinden?

Het antwoord staat weer op de beroemde sarcofaag. Op de oostkant van de steen staan zes hiëroglyfen bekend als galactische zegels - een van 20 iconen gecodeerd door een getal, 1 - 13, vandaar 13:20. De tonen (getallen) van de eerste set van vier zegels geven opgeteld 28, de tonen van de tweede set van twee zegels geven opgeteld 13, de getallen van de perfecte Dertien Manen/28 dagen kalender.

De profetie 2012 zegt het volgende: "Wanneer mijn graf ontdekt zal worden, zal de gevallen mens zich in de 12:60 hel bevinden, maar binnen 60 jaar in 2012, zal de 13 Manen/28 dagen de gevallen mens uit de 12:60 materialistische hel halen, naar de 13:20 verrijzenis in tijd." Wij mogen kiezen, en die keuze kunnen wij nu maken. Er staat nog veel meer in de profetie, maar het enige dat je nu moet weten is dat de ware Machts Ring in Tijd gemeten wordt door de Dertien Manen - 28 dagen, en die telling zal overheersen in 2012.

De Maya, die precies de data voorspelden van hun eigen vernietiging, wisten dat in 2012 het sowieso allemaal voorbij zou zijn, dat de Babylonische moloch tegen die datum de planeet bijna helemaal vernietigd zou hebben. Dus bij het merkteken van de tiende baktun, vertrok de vooruitgeschoven Maya wacht, en verklaarde de cycli van de lange telling van baktuns en pictuns en calabtuns ten einde. Zij verlieten de grote tempelsteden die verspreid lagen over de immense jungle lage landen, en de Maya elite vertrok door hun kennis van tijd magiek terug naar de eeuwige galactische nacht waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen.

Ja, dit waren de Galactische Maya, de grote beschavers van voorbij de Plejaden die hun tijd wetenschap brachten naar een planeet waarvan zij wisten dat die daar ontbrak, en daarom dus niet in staat zou zijn mee te doen in het grote tornooi van tijd reizende atleten, wiens omzwervingen en mentale heldendaden opgeschreven staan in de annalen van de galactische saga van spirituele en mentale evolutie. Dus infiltreerden zij hier op Aarde, namen deel aan de sjamanistische rites van de Olmeken, werden jaguar priesters, getemde naguals, en richtten kosmische tempels op, waarop zij raadselachtige inscripties over de sterren geschiedenis zetten, episodes die plaatsvonden gedurende honderden miljoenen en zelfs miljarden jaren in het verleden - of de toekomst. Tenslotte zetten zij hun dynastieën en rivaliteit op die het einde van hun tijd op Aarde markeerde.

De grootste van deze dynastieën van de kenners van de Nacht van Tijd was die van Nah Chan - het Huis van de Slang, Palenque. Hier kun je nu het legendarische graf van Pacal Votan bezoeken, en direct ernaast in Tempel XIII, het meer mysterieuze graf zonder inscripties van de Rode Koningin. Vanuit het Huis van de Slang werden de geheime leringen in de taal van de zuvuya gegenereerd, bewaart door de Jaguar Nacht Zieners in het legendarische verloren Boek van de Zeven Generaties, de sagen van het Einde van Tijd, de kennis van de vervulling van alle profetieën, de leringen van 2012.

In hun kielzog, lieten de Galactische Maya bepaalde instructies na, bepaalde vereenvoudigde recepten om de tijd te markeren, en de profetieën neer te leggen: De telling van de jaardragers, de cycli van 52 jaar of de solair-galactische kalender rondes, de Tzolkin, en de lange telling, maar meer als een telling van dagen. Diegenen die verkozen achter te blijven, wachtten op de profeet Kukulcan-Quetzalcoatl, en toen, voor het einde van de elfde baktun, werd een nieuw rijk van tijd gevestigd, de Tolteek Maya van Chichen Itza en Mayapan, evenals die van de Quiche en Cakchiquels van de hooglanden. Hun zieners handhaafden de mythische geschiedenis, de oorsprong, de kennis van Tollan, de Popul Vuh en het herinneren van de vier oorspronkelijke profeten, Balam Quitze, Iqi Balam, Mahacutah en de Balam Agab. En vanuit Kukulkan-Quetzalcoatl vestigden zij lijnen van zieners, profeten bekend als de Ah Bobat van de traditie van de Chilam Balam, Jaguar zieners, die de komst van de vreemdelingen van over het water voorzagen, diegenen die het zaad van de destructie met zich mee zouden brengen.

En zo gebeurde het in de 12e baktun, de zeilen verschenen van over de wateren - de ijzeren zwaarden, het kanon, het paard, en de gevreesde pokken, alles vernietigde het wonder dat Maya was geweest. Maar kan dat wat waar is echt vernietigd worden?

Een boekverbranding in 1562, had een ander boek tot resultaat juist door de man die de boeken verbrandde, en dit was het eerste boek door een Europeaan over de Maya, Relation of the Things of Yucatan (De Verbinding van de Dingen van Yucatan), door Bisschop de Landa. En in de 13e en laatste baktun, had een andere boekverbranding nog een ander boek tot gevolg. In 1692 werd The Trials of Votan (de Onderzoekingen van Votan) gepubliceerd, allemaal over de mysterieuze Votan, afstammeling van Noach, het hart van het volk, de planetaire reiziger die het donkere huis bouwde en zijn legendarische graf bouwde onder een piramide in de mythische stad Nah Chan, het Huis van de Slang.

Die Spaanse monniken, die deze tekst schreven, konden op geen enkele manier weten dat precies 1000 jaar daarvoor in 692 het graf van de grote Pacal Votan, koning van Nah Chan werd ingewijd -9.13.0.0.0 datum van de lange telling. Noch de monniken, en naar het schijnt, zelfs niet de resterende Maya herinnerden zich dat graf. 1260 jaar lang lag dat graf verborgen in de jungle. Toen in 1952 kwam het aan het licht, precies 60 jaar voor het sluiten van de cyclus in 2012. En toen het aan het licht kwam, bracht het de zaden van de grote Maya her-ontwaking met zich mee, allemaal voorspeld en bekend door die oude galactische zieners in de door toortsen verlichte gangen onder de Toren der Winden - ja, de grote her-ontwaking van de Maya dat gepland stond te beginnen precies op 16 augustus 1987- slechts 25 jaar voor 2012.

 Bron: Galactisch Onderzoek Instituut van de Stichting voor de Wet van Tijd

Voeg toe aan: