Zoeken
 


David Icke : Niet rellen! Dat is precies wat “ze” willen

Laatste wijziging: dinsdag 22 september 2009 om 00:12, 6462 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 22 september 2009


De macht en de strategie achter de kredietcrisis
Terwijl ik door Amerika rondreis is het duidelijk dat dit land op de rand van een economische catastrofe wankelt zoals zij nog nooit eerder gezien heeft. En dit staat natuurlijk niet op zichzelf want een soortgelijk verhaal kan over de hele wereld worden gezien.

De cijfers van het aantal hypotheek executies zijn gigantisch omdat families en anderen, vanwege fouten die niet door hen gemaakt zijn, hun huizen verliezen en als we de huidige verwachtingen volgen, neemt dat inmiddels de proportie van een vloedgolf aan.

De kredietexplosie was opgezet door vertegenwoordigers van de Illuminatie en Satanisten zoals Alan Greenspan die de belangen van Illuminatie’s Bilderberggroep, de Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie en andere exclusievere en sinistere geheime genootschappen behartigd .
Greenspan was langdurig het hoofd van de in privaat bezit zijnde Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve (zie de film Zeitgeist: Addendum). Zijn beleid manipuleerde mensen tot het aangaan van zoveel mogelijk persoonlijke en commerciële schulden totdat de stekker uit het systeem werd getrokken om dat wat is ontworpen als de wereldwijde economische meltdown, uit te lokken.

Greenspan, die onder Reagan, vader Bush, Clinton en jongetje Bush de ‘Fed’ aanvoerde, beweegt op een dieper niveau van het Illuminatie netwerk dan de meeste van hun publieke figuren. Een voormalig Satanist, een officieuze nazaat van de Rothschild familie, vertelde mij hoe hij zich Greenspan herinnerde tijdens de offerrituelen die hij bezocht:

‘Ik kan me herinneren dat de Rockefellers en de Bushes de rituelen bijwoonden maar nooit de oppermacht hadden om deze te leiden. Ik beschouw hen nog steeds als lakeien en niet als de ware meesters van occulte macht. Buiten Alan Greenspan waren de meeste van die lui aanhangers en meelopers van het occulte, voor met name economische macht en prestige. Greenspan, in mijn herinnering, was een persoon met enorme spirituele en occulte vermogens en kon de Bushes en de jonge Rockefellers met één blik in elkaar laten duiken.’

Dit is dus de man die van 1987 tot 2006 de economische macht van de Verenigde Staten beheerste en die, zoals gepland, het zieke economische beleid overzag dat leidde tot de huidige wereldwijde instorting. Als je dit vanuit een ander begripsniveau bekijkt, kun je zien dat Greenspan en andere Illuminatie verpolitiekte ambtenaren over de hele wereld precies wisten wat zij aan het doen waren en dat het resultaat van te voren gepland was.

De Zionist Greenspan (Zionisme is het streven van een bepaalde Joodse groepering om een eigen staat te stichten en te behouden – niet iedere Jood is een Zionist) verliet het schip net voordat de ware schaal en gevolgen van zijn manipulatie aan het licht kwam. Het werd vervolgens aan anderen overgelaten, waaronder de Zionistische opvolger bij de ‘Fed’ Ben Shalom Bernanke, om de ‘oplossing’ voor de problemen die Greenspan en de zijnen hadden gemaakt, aan te bieden.

Al deze ‘oplossingsmensen’ worden beheerst door de zelfde macht die achter Greenspan schuilde en daar nog steeds aanwezig is. Dit is de rede waarom Obama onbeschaamde insiders tot zijn ‘economisch team’ heeft benoemd die fundamenteel aansprakelijk zijn voor de economische instorting en nu de aangewezen personen zijn deze ‘het hoofd te bieden’.

Deze mensen zijn o.a. Zionist Tim Geitner, Larry Summers, Paul Volcker, en zijn allen volgelingen van hetzelfde Bilderberggroep – Council on Foreign Relations – Trilaterale Commissie – netwerk als Greenspan, en hebben geen intentie om een ‘oplossing’ te vinden waar de bevolking van Amerika of van andere landen baat bij heeft.

Ook bij Obama’s Budget Directeur, de Zionist Peter R. Orszag ontbreekt die intentie. Het was Orszag die het toenmalige Russische financiële ministerie van advies voorzag toen Zionistische oligarchisten de Russische economie aanrandden en haar grondstoffen ontvreemdden. Daarnaast was hij adviseur voor de Centrale Bank van IJsland, net voordat het IJslandse banksysteem onderuitging. Goede ‘keuze’, Barack.

Orszag werkte tijdens de Clinton-regering samen met Obama’s Witte Huis Chief of Staff, de ultra-Zionist Rahm Emanuel, aan het opleggen van NAFTA’s ‘vrije’ handelsovereenkomst dat een ongekend aantal Amerikaanse banen kostte – precies zoals gepland. Emanuel diende in het Israëlische leger en is de zoon van een terrorist uit de beruchte Irgun, één van de terreurgroepen die na de tweede wereldoorlog Israël tot bestaan bombardeerde. Het was Emanuel die na Obama’s verkiezing zei: ‘Je laat een serieuze crisis nooit aan je voorbijgaan.’

Emanuel, een kil en wreed stuk gereedschap, heeft direct de macht over Obama en het Witte Huis op hetzelfde niveau als de adviseur van het Witte Huis, de Zionist David Axelrod, die de marionette-president’s verkiezingcampagne leidde en toeziet op het schrijven van de toespraken die Obama van autocueschermen afleest.

Emanuel: Obama’s marionettenspeler

Axelrod: Obama’s stem op de autocueschermen

De meeste van ‘Obama’s’ politieke benoemingen in de economie zijn fundamenteel gelinkt aan de Zionist Robert E. Rubin, de minister van Financiën onder Bill Clinton, die toezag op de financiële deregulatie die uiteindelijke tot de huidige crisis heeft geleid. Rubin is onlangs bij de Citigroup afgetreden nadat hij eerst het beleid, dat het bedrijf naar de afgrond leidde, had gestimuleerd. In Januari 2009 werd Rubin door Marketwatch als één van de ’10 meest onethische mensen in zaken’ genoemd en zijn protegees en directe verwanten hebben nu, onder Obama, het bevel over de Amerikaanse economie.

Een andere grote aanslag in het vertrouwen in de economie vond plaats toen de Zionistische hedgefondsboef Bernard Madoff onthulde dat hij geld van zijn cliënten, zo’n 50 miljard Dollar, was kwijtgeraakt. Hij zij dat hij alleen op zichzelf handelde. Natuurlijk geloven we dat direct… Het A.I.G. (American International Group) droeg bij aan andere financiële rampen die de markt liet instorten. Dit is de verzekeraargigant die werd geleid door de Zionist Maurice Greenberg. Het bedrijf heeft zojuist een verlies van 61,7 miljard Dollar aangekondigd tijdens de laatste drie maanden van 2008. Het grootste kwartaalverlies in de geschiedenis van het bedrijfsleven.

Greenberg is zeer nauw verwant aan Henry Kissinger, één van Illuminatie’s meest luidruchtige wereldmanipulators van de afgelopen vijftig jaar. Kissinger was in 1987 een benoemd voorzitter van de internationale adviesraad van A.I.G.

Zionist Kissinger met Zionist Greenberg.

Ziet iemand een overeenkomstig thema hier??

Zijn deze mensen nu simpelweg adembenemend incompetent? Nee, nee, nee. Hun rol in de samenzwering is om de economie te vernietigen, met name die van de Verenigde Staten, door, onder andere, het uitlokken van een financiële crisis en vervolgens onvoorstelbaar hoge bedragen aan geleend geld te verliezen – biljoenen aan Dollars – om zeker te zijn dat er geen weg meer terug is.

Een Amerikaanse TV spot meldde ogenschijnlijk dat als je vanaf de vermeende geboortedag van Christus tot aan de dag van vandaag iedere dag een miljoen Dollar zou spenderen je nog steeds niet zoveel zou uitgeven zoals Obama aan geleend geld in zijn ‘stimulatiepakket’ doet. Laat staan als je al die andere fantastische bedragen om de banken vrij te kopen erbij zou optellen.

Ze hebben zeer snel gehandeld en gebruikten angst en de Obama hype als wapens om meer benzine op het vuur te gooien, in de volle wetenschap dat het de zaken verslechterd en niet verbeterd. De ‘bail-out’ van de banken door Bush is van het radarscherm verdwenen en er is niets uit voort gekomen en nu komt Mr. Change opdagen met de actie om een bedrag van 3 biljoen Dollar uit te geven.

De grootste ontvanger van het bail-out geld is Maurice Greenberg’s A.I.G. geweest, die 180 miljard Dollar aan geleend geld heeft ontvangen, waar de Amerikaanse belastingbetaler en hun kinderen nu de verantwoordelijken voor zijn wat de terugbetaling betreft. Rubin’s Citigroup deed mee voor zo’n 50 miljard aan geleend ‘overheidsgeld’.

Het idee is niet alleen om de Amerikaanse economie te laten klappen maar ook om op zo’n snelle manier zoveel mogelijk geld naar het probleem (met name de banken) te brengen dat de reactiemogelijkheden van de regering nihil zullen zijn tegen de tijd dat de economie werkelijk in elkaar zakt, op de schaal zoals deze gepland is.

Ditzelfde is voor de rest van de wereld geregisseerd en als we naar Engeland kijken zien we dat Premier Gordon Brown ook geleend geld naar het banksysteem slingert, enkel om het probleem erger te maken. Brown was Kanselier van de Schatkist en baas over de financiën van het land ten tijde van de Blair-jaren en streefde beleidsprogramma’s na die gelijk waren aan het beleid van Alan Greenspan.

En nu vraagt de man die een hoofdoorzaak is van de Engelse bankcrisis ons te geloven dat hij de ‘verlosser’ van het financiële systeem is. Dat is hetzelfde als iemand eerst met een honkbalknuppel zijn hoofd inslaan en dan de heldenrol opeisen door het slachtoffer naar het ziekenhuis te rijden. Deze mensen kennen geen schaamte.

De wereldwijde economische instorting is opgezet om een stroom aan ‘voordelen’ voort te brengen voor de Illuminatie-agenda. Eén daarvan, zoals ik vanaf het begin heb gezegd, is door de crisis als een excuus te gebruiken om door een Centrale Wereldbank de wereld een mondiaal economisch dictatorschap op te leggen. Maar er zijn nog meer ‘oplossingen’ en aanverwante ‘voordelen’ die gepland zijn om geëxploiteerd te worden en we hebben het nodig om daar slim en door de wol geverfd tegen in te gaan.

Een tegenreactie die ik hier wil benadrukken is kalm te blijven en rustig en vredig te reageren op dit sluwe spel en alles wat er gaande is. Dit is niet gemakkelijk wanneer er zoveel stress en angst heerst met betrekking op het economische heden en de ‘toekomst’, maar we moeten het allen op dezelfde manier doen anders zullen we rechtstreeks in een massale valstrik lopen die voor ons is uitgezet.

Laten we dit eens duidelijk zeggen: Zij willen dat er rellen uitbreken als respons op de zich ontvouwende economische catastrofe en we zien reeds dat mensen erin trappen.

Rellen in Frankrijk vanwege economische omstandigheden

Waarom willen de autoriteiten dat mensen gaan relschoppen? Trouwe lezers van mijn boeken zullen hier het antwoord onmiddellijk zien. Zij willen een rede om over de hele wereld een volledig ontwikkelde Politiestaat in te voeren en mensen die vanuit hun wanhoop (altijd aangespoord door agent-provocateurs) in opstand komen en gaan rellen vormen precies de rede die zij nodig hebben.

Wees heel, maar dan ook heel erg bedachtzaam wie de rellen begint of wie anderen aanspoort om tijdens vreedzame demonstraties te gaan relschoppen. Wie zijn zij en waarom doen zij dat, als het inhoud dat zo alle troefkaarten aan het systeem gegeven worden om een politiestaat op te zetten? Zij zijn óf idioten óf agenten van die staat.

Lezers van mijn nieuwsbrieven zullen zich die kwestie van een Engelse verkeersbeambte voor de geest kunnen halen die vanuit het niets een nieuwe licentie kreeg die hem autoriseerde werk voor de politie te doen en kon zonder toestemming privé-terreinen betreden. Zijn taak was eigenlijk alleen bedoeld om boetes voor foutgeparkeerde auto’s e.d. uit te schrijven. Zijn baas wilde hem niet uitleggen waarom deze nieuwe licenties werden uitgereikt maar een bevriende politieagent bracht hem volledig op de hoogte.

De agent zei dat de regering zich ruim op tijd aan het voorbereiden is voor een opkomende ‘oorlog’ waarbij zij massaprotesten en rellen in de straten verwachten. De politie en het leger zouden zich daar zo geconcentreerd mee bezighouden dat de andere geüniformeerde diensten, zoals parkeerwachters en veiligheidmensen en vele anderen naar voren geschoven worden om het werk te doen dat normaalgesproken door de politie wordt uitgevoerd.

Kort nadat de parkeerwachter mij had benaderd, kondigde de regering aan dat dit ambt werd gereorganiseerd tot een korps ‘civiele handhavingsagenten’ en zij zodoende uit hun rol als uitsluitend parkeertoezichthouder werden ontheven. Enkele maanden later kondigde de regering haar plannen aan voor een nieuwe groep, genaamd ‘erkende personen’. Private veiligheidsbeambten, beveiligingsmensen en CCTV cameratoezichthouders zou de autoriteit verleend worden om werk te doen dat momenteel beperkt is tot de politie.

De agent vertelde de parkeerwachter over een ‘oorlog’ die op een bepaald moment zeker zal gaan plaatsvinden. Maar het excuus van de oorlog zou ook een nepverhaal kunnen zijn voor hen die nodig waren tijdens de voorbereidingen maar niet de ware rede achter de activiteiten dienden te kennen. Die echte rede, zoals we nu kunnen zien, kunnen na de financiële val economisch gerelateerde rellen inhouden, waar de Schaduwmensen lang geleden al van op de hoogte waren omdat zij die zouden gaan veroorzaken. Alhoewel ik wederom benadruk dat er een oorlog op de tekentafel ligt waar het ‘westen’, China en Rusland bij betrokken zijn.

Ik heb dit plan om burgerlijke onrust en rellen los te woelen waar ik ook kon altijd benadrukt en nu maken de insiders een begin met het implanteren van deze gedachte in de publieke geest. Mededelingen zoals ‘er kunnen rellen komen’ is opgezet om dit thema subliminaal over te brengen als ‘ga naar buiten en schop rellen’. Hier wordt ‘bezorgdheid’ in werkelijkheid gemaskeerd door de eenvoudige kracht van subliminale suggestie.

En wie zou dit gewoonweg anders doen behalve Zbigniew Brzezinski? Hij is de medeoprichter van de Illuminatie Trilaterale Commissie en een van de hoofdmentoren en beheersers van Barack Obama. Ik zal hem overigens niet langer ‘president’ Obama noemen totdat hij met een geboorteakte op de proppen komt wat aantoont dat hij gerechtigd is voor de klus. Brzezinski zei tegen MSNBC:

‘… Er zal een toenemend conflict ontstaan tussen de klassen en als mensen werkloos zijn en echt gaan lijden, hell, dan kunnen er zelfs rellen komen!’

Nee, meneer Brzezinski, jij wéét dat er rellen zullen uitbreken omdat het netwerk die jij representeert alles zal doen om deze te laten gebeuren. We zien dit thema meer en meer verschijnen bij monde van staatsvertegenwoordigers.

Het U.S. Army War College heeft de zelfde waarschuwingen naar voren gebracht in een document met de naam Known Unknowns:

Unconventional ‘Strategic Shocks’ in Defense Strategy Development.

Daarin staat dat het leger gereed moet zijn voor ‘gewelddadige, strategische ontregelingen binnen de Verenigde Staten’ in het kader van ‘onvoorziene economische instorting’. Onvoorzien?? Dat moet een grap zijn. Het document heeft het over ‘doelbewust binnenlands verzet’, ‘algemeen verspreide noodsituaties voor de volksgezondheid’ en ‘verlies van het politieke en juridische functioneren’. Het gaat verder met:

‘Verspreid burgerlijk geweld… zal het defensieapparaat dwingen om in extreme de prioriteiten te herzien om de binnenlandse orde en menselijke veiligheid te verdedigen. Een Amerikaanse regering en verdedigingsapparaat die door een langdurig verzekerde binnenlandse orde in zelfvoldaanheid is gaan rusten, zal gedwongen worden zich snel van enkele of de meeste buitenlandse veiligheidsverplichtingen te ontdoen om de zich snel uitbreidende menselijke onzekerheid aan te pakken.

Onder de meeste extreme omstandigheden kan dit ook het gebruik van militaire macht tegen vijandige groepen binnen de Verenigde Staten inhouden’.

Zoals de parkeerwachter, nu ‘burgerlijk handhavingsagent’ ondervond, is dit exact wat ze in het Verenigd Koninkrijk aan het opzetten zijn en hetzelfde zal in ieder land plaatsvinden, omdat zij allen beheerst worden door een wereldwijd netwerk die een mondiale agenda organiseert. Het document van The War College meldde dat het Ministerie van Defensie het ‘gelegenheidsgevende centrum’ voor de ‘continuïteit van politieke autoriteit in een multi-staat of landelijk burgerlijk conflict of opschudding’ zal zijn.

Haal dat eens door de Orwelliaanse Vertaaleenheid en dan krijg je ‘het leger zal het land overheersen’. Dit is allemaal reeds lange, lange tijd geleden gepland terwijl ik en anderen hier al jaren voor hebben gewaarschuwd. De ‘vijandige groepen’ waar het document het over heeft, zal ieder mens zijn die het politieke/militaire dictatorschap betwist, op welke manier dan ook. Al is het slechts een uitgesproken uiting van twijfel.

In dit licht zul je niet verrast zijn te weten dat de Amerikaanse krijgsmacht op dit moment bezig is met het uitgeven van nog eens 6 miljoen Dollar aan ‘oproeruitrustingen’.

Dennis C. Blair, Obama’s Directeur van Nationale Inlichtingen en tevens lid van de Trilaterale Commissie heeft ook gezegd dat de economische crisis voor burgerlijke onrust in de VS en de rest van de wereld zou kunnen zorgen. Hij zei dat de crisis ‘bewindsbedreigend’ zou zijn als het meer dan één of twee jaar zou aanhouden en deze gefabriceerde crisis is juist ontworpen om veel groter en langduriger te zijn dan dat. In eenvoudige taal die Blair zo moeilijk vind aan te halen, zegt hij dat er tijdens economische turbulentie een grotere kans op oorlog is en er bestaat geen twijfel dat zij dat, in het kielzog van wat er nu aan het gebeuren is, gepland hebben.

Andere figuren van de gevestigde orde die voor onrust en oproer gewaarschuwd hebben, zijn de leidinggevenden van de Wereldhandelsorganisatie en het Internationale Monetaire Fonds, beiden tot in de kern Illuminatie organisaties en een ieder die daar aan het hoofd staat zal, per definitie, een loopjongen van de Elitaire samenspanning zijn.

In het Verenigd Koninkrijk, en dit bevestigt wederom de geldigheid van het verhaal van de parkeerwachter, heeft het hoofd van de politieafdeling die zich met publieke orde bezighoudt gewaarschuwd voor een mogelijke ‘Zomer van Woede’ over de stijgende werkeloosheid en de economische crash. Hoofdcommissaris David Hartshorn van de London Metropolitan Police zei dat ‘bekende activisten’ van plan waren om de situatie uit te buiten en een massaprotest te organiseren en wees de G20 Top in Londen, April 2009, aan als een vermoedelijk doel, samen met de banken.

Het Londense Sunday Express heeft verslag gedaan dat de Engelse politie en ‘veiligheidsdiensten’ zich opmaken om met rellen en oproer om te gaan en ook het ‘afschrikkende vooruitzicht van soldaten die in de straten gedetacheerd zullen worden is niet buiten beschouwing gebleven…’

Rellen in Griekenland

Massaprotesten in de wereld zijn geen voorspellingen meer want ze vinden reeds plaats en met een mondiale economie die op het punt staat in elkaar te klappen, en wel op zo’n schaal zoals het bedoeld is, hebben we nog niets gezien. Zo’n 120.000 mensen demonstreerden in Dublin over het afhandelen van de economische crisis in Ierland; meer dan een miljoen demonstranten zijn in Frankrijk de straten opgegaan; Britse arbeiders uit de olie- en energie-industrie lanceerden een reeks stakingen om te protesteren tegen het inzetten van buitenlandse werknemers en de rellen in Griekenland aan het einde van vorig jaar hadden met name een economische achtergrond.

Albert Pike

Ik kan wat er gaande is samenvatten aan de hand van een brief waarvan beweerd wordt dat deze in 1871 door Albert Pike, een soevereine Groot-Commandeur van de Schotse Rite van de Vrijmetselarij in de VS geschreven is aan Giuseppe Mazzini, de Illuminatie ‘revolutionair’ uit Italië. In deze brief heeft Pike de achtergronden van drie wereldoorlogen gedetailleerd uit de doeken gedaan die de Illuminatie gepland hebben om hun mondiale dictatorschap te vestigen. De eerste twee oorlogen hebben plaatsgevonden zoals Pike voorspelde en dit is wat hij over de derde schreef:

‘De Derde Wereld Oorlog moet gestimuleerd worden door voordeel te halen uit de verschillen tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld die door de ‘tussenpersonen’ van de ‘illuminatie’ in de wereld gebracht zijn. De oorlog moet op zo’n manier begeleid worden dat de Islam (de Moslim Arabische Wereld) en de politieke Zionisten (nu de Staat Israël) elkaar wederzijds vernietigen. Tussentijds dienen andere landen, wederom verdeeld over dit onderwerp, genoopt te worden om te vechten tot het punt van volledige fysieke, morele, spirituele en economische uitputting…

…Wij zullen de Nihilisten en atheïsten de vrije loop laten en we zullen een geweldig sociaal cataclysme uitlokken die in al haar verschrikking de landen duidelijk de gevolgen van absoluut atheïsme, de oorsprong van wreedheid en de meest bloedige beroering, laat zien.

Dan zullen burgers over heel de wereld aan zichzelf verplicht zijn zich tegen de minderheid van revolutionairen te verdedigen en deze vernietigers van de beschaving uit te roeien. Het merendeel, gedesillusioneerd door het Christendom wiens deïstische geesten vanaf dat moment zonder kompas of richting zijn – verlangend naar een ideaal maar zonder te weten waar de verering in om te zetten – zal het ware licht ontvangen middels een universele manifestatie van de zuivere doctrine van Lucifer, die eindelijk in het publieke zicht naar voren wordt gebracht. Deze manifestatie zal voortkomen uit de algemene reactionaire beweging die op de vernietiging van het Christendom en het atheïsme zal volgen, die beiden op hetzelfde moment zijn overwonnen en uitgeroeid.’

Zie voor meer achtergronden: www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm

Velen doen deze brief af als een mythe maar in de context waarin ik het gebruik maakt dat niet veel uit. Wat het naar voren brengt is dat wat er gepland is: een economische en sociale catastrofe waarin het volk in voorbedachte wanhoop op zichzelf is aangewezen en alle moraliteit in een strijd voor vermeende overleving ondergedompeld wordt.

De term ‘nihilisme’, zoals deze in Pike’s brief gebruikt wordt, heeft volgens het woordenboek de volgende definitie:

· De leer die het bestaan van morele of religieuze waarden ontkent met de bereidheid om alle voorgaande theorieën van morele of religieuze aard te verwerpen.

· De overtuiging dat vernietiging van bestaande politieke of sociale instituten voor toekomstige vooruitgang noodzakelijk is.

Dat vat alles wel zo’n beetje samen en dit is de rede waarom ze willen dat er wereldwijd rellen en oproer uitbreekt om de bestaande orde kapot te maken. En ja, deze was door de Illuminatie gecreëerd maar zij zijn nu op zoek naar een ingang om deze met de volgende fase van hun tirannie te vervangen – totale mondiale controle. Dit houdt in dat nationale regeringen en landsstaten vernietigd moeten worden om het een wereldregering toe te staan hun dictatorschap in te voeren.

Bekijk de voorgaande tekst nu nog eens vanuit de definitie van ‘nihilisme’: ‘De overtuiging dat vernietiging van bestaande politieke of sociale instituten voor toekomstige vooruitgang noodzakelijk is’.

‘Relschoppers en politie die met de relschoppers afrekent – allen dragen dezelfde dienstschoenen. Natuurlijk gewoon een toevalligheid; niets om je zorgen over te maken.

In de coulissen staan de agent-provocateurs en dienstige meelopers al te wachten. Allen klaargestoomd om de rellen en de burgerlijke onrust te beginnen, waarvan zij denken dat die de gevestigde orde op de proef zal stellen. Maar de ‘gevestigde orde’ is gecreëerd door dezelfde families van het Illuminatienetwerk die er nu op uit zijn om de ‘nieuwe orde’, de Nieuwe Wereldorde, te scheppen waarvan de bedoeling is dat deze uit de opschudding en chaos die ze op dit moment construeren, zal verrijzen.

Om dit te kunnen bereiken hebben ze, zoals altijd, onze medewerking nodig. En laat niemand enige twijfel hebben dat diegenen die, als gevolg van wat er plaatsvindt, ervoor kiezen om te rellen en te plunderen en anderen opstoken mee te doen, in een valstrik trappen die keurig voor hen is uitgelegd. De agent-provocateurs van de regering en het leger zullen daar kennis van hebben maar de noodzakelijke dienstige idioten niet. Maar deze keer is het tijd dat zij hier wél van weten.

Ik heb zelden meer betonhoofdige mensen of naïevelingen ontmoet dan hen die beschreven worden als mensen aan het uiterste einde van politiek ‘links’. Gedurende honderden jaren zijn zij al als een viool bespeeld om de wereld naar het beeld van Illuminatie’s blauwdruk te veranderen middels gewelddadige revoluties om het establishment neer te halen. Nu worden zij wederom bij elkaar verzameld om de reis naar mondiale tirannie af te maken en het geweld en de chaos te leveren die opgezet is om de weg naar een wereldregering, wereldleger, wereld centrale bank, elektronische wereldgeldeenheid en een gemicrochipte bevolking die met global positioning satellite systems, oftewel GPS, en vele andere technologieën van bewakingstoezicht en controle, vrij te maken.

De rellen en het plunderen dat zij willen zien, de chaos, zal tegemoet worden gekomen met de invoering van een Politiestaat met avondklokken, gevangenneming zonder rechtzaak, militairen op de straten en het actief worden van concentratiekampen voor ‘dissidenten’ waar we al lang geleden voor hebben gewaarschuwd. Officieel worden zij ‘militaire vestigingen’ genoemd, bestuurd door de FEMA, het zeer sinistere Federal Emergency Management Agency en het is geen toeval natuurlijk dat een wetsvoorstel met nummer H.R. 645 nu de regering in Washington langsgaat om ‘de Minister van Binnenlandse Veiligheid opdracht te geven om nationale nood- en eerste hulpcentra te vestigen in militaire vestigingen’. Niet dus, concentratiekampen, en andere landen zullen deze kampen ook klaar moeten hebben.

Kijk naar wat het eerder genoemde document van het War College zei: ‘Onder de meeste extreme omstandigheden kan dit ook het gebruik van militaire macht tegen vijandige groepen binnen de Verenigde Staten inhouden’. Kan? Het is een zekerheid omdat dat het plan is en alle wetten zijn paraat om hen toe te staan het gebruik van militaire macht uit te voeren. Deze zijn als ‘anti-terreurwetgevingen’ aan regeringen over de hele wereld langsgekomen maar ze gebruiken de begrippen ‘terreur’ en ‘terrorist’ op zo’n aspecifieke manier dat al deze wetten toegepast kunnen worden op de gehele bevolking van een land die juist door deze ‘wetten’ beschermd zouden moeten worden, althans dat is wat de pleitbezorgers ervan naar voren brachten.

Het is allemaal slechts een gigantisch bedrog, zoals enkelen tot vermoeienis toe hebben uitgelegd. Het had niets van doen met terroristen die bommen aangebracht zouden hebben. Deze wetten zijn allen slechts in werking gezet met het specifieke doel in een politiestaat de mensenmassa te beheersen wanneer zij, samen met de nieuwe oorlogen, een economische instorting hebben uitgelokt.

Tel daarbij de vloed aan presidentiële stille instructies die door opeenvolgende presidenten ondertekend zijn, zonder dat het Huis van Afgevaardigden of de Senaat deze hebben ingezien. Deze zijn ongrondwettig en maken van de president feitelijk een dictator. Zie http://www.freedomfiles.org/war/fema.htm om de macht te bekijken die de Staat, dankzij deze instructies, kan activeren als de krijgswet (martial law) wordt afgekondigd.

Dit is de werkelijk rede waarom Obama’s Zionist Svengali en de Chef van het Witte Huis Rahm Emanuel erop uit zijn om het persoonlijk wapenbezit te beperken – dit om de militaire machtsovername makkelijker te maken. In de tussentijd zoeken meer en meer mensen naar bewapening en de aanvragen voor wapenvergunningen zijn alleen al in de Staat Florida in 45 dagen met 42 procent gestegen; dit met de gevolgen van de economische beroering in het achterhoofd.

Militairen in de straten van Irak. Hoe lang zal het duren voordat

hetzelfde beeld in de straten van Amerika en elders te zien is?

De enige manier om dit allemaal tegen te houden, is door níet te reageren zoals zij dat willen, dat wil zeggen: reageren met geweld en vijandigheid naar zowel de overheid als naar elkaar. Hoeveel gewelddadige revoluties hebben door het oude regime te vervangen niet simpelweg naar een ander tirannie geleid, officieel of niet-officieel? En zo zal het ook zijn, want wat door geweld vernietigd is zal door dezelfde energie vervangen worden. Zoals ik in mijn boeken geschreven heb: wat je bevecht, word je…

John Lennon heeft dit zeer goed weergegeven, toen hij zong:

You say you want a revolution
Well, you know
We all want to change the world
You tell me that it’s evolution
Well, you know
We all want to change the world
But when you talk about destruction
Don’t you know that you can count me out …

… You say you got a real solution
Well, you know
We’d all love to see the plan
You ask me for a contribution
Well, you know
We’re doing what we can
But when you want money
for people with minds that hate
All I can tell is brother you have to wait

Revolution (1968) Video..(uit de lucht)

Ook Martin Luther King heeft dit briljant verwoord toen hij over rellen en oproer zei:

‘De beperkingen van rellen, buiten de morele aspecten ervan, is dat zij nooit tiot winst leiden en hun deelnemers weten dat. Vandaar, relschoppen is niet revolutionair maar reactionair omdat het een nederlaag uitnodigt. Het impliceert een emotionele catharsis en loutering, maar dat wordt gevolgd door een gevoel van nutteloosheid’..

Dit zijn de woorden van een revolutionair die slaagde vanwege vreedzame non-coöperatie. En ja, ze hebben hem vermoord maar wat hij door geweldloosheid en vastberadenheid tot stand bracht is doorgegaan en eindigde de rassenscheiding. Het fysieke leven is niet belangrijk wanneer het vergeleken wordt met dat wat juist is, omdat wij allen eeuwig Bewustzijn zijn die een illusoire ervaring hebben waarvan de grootste illusie de dood is.

Ik zou liever ‘eerder’ sterven terwijl ik doe waarvan ik weet dat het juist is dan een paar illusoire jaren meer en het als een slaaf in een tirannie uit te kreunen.

Maar dat is niet nodig om een einde aan deze onzin te brengen. Er zijn miljarden mensen die in slavernij verkeren met een betrekkelijk handjevol mensen die de onderwerping uitvoeren. Eh, ik denk dat ik een manier zie om hier uit te komen.

We moeten samenkomen in wederzijdse steun, liefde, vriendelijkheid en empathie. We moeten de kunstmatige breuklijnen die ons scheiden naast ons neer zetten – religie, politiek, ras, cultuur en inkomensklassen. Dit betekent niet dat mensen hun overtuigingen moeten verwerpen maar deze geen wapens tot afscheiding laten zijn.

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en het is nodig om deze uitdaging allen aan te gaan, niet door van elkaar te stelen, plunderen of relschoppen of door de andere kant op te kijken omdat iets wat een ander overkomt ‘niet mijn probleem’ is. Zij zijn er niet op uit om Moslims, Joden, zwarte mensen of de witte middenklasse te onderwerpen. Zij streven het na om ons allemaal tot slaaf te maken en ze kiezen één voor één verschillende groepen uit, net zoals de Nazi’s dat in Duitsland deden. Herinner je de volgende beroemde woorden want zij zijn erg toepasselijk op dit moment:

Eerst kwamen zij voor de Joden en ik was geen Jood, dus ik deed niets.

Toen kwamen zij voor de Communisten en ik was geen Communist, dus ik deed niets.

Toen kwamen zij voor de vakbondsleden en ik was geen vakbondslid, dus ik deed niets.

Toen kwamen zij voor mij en er was niemand over om het voor mij op te nemen.

Laten we samenkomen en gaan staan achter dat wat ons allen aangaat – het verlies van onze meest basale vrijheden. En als dit nu beraamt wordt, in wat voor een wereld zullen onze kinderen en kleinkinderen komen te leven? Kun je met die gedachte leven terwijl je niets doet of je gaat relschoppen zoals de autoriteiten dat graag willen? Ik kan dat niet.

We moeten beginnen ons te organiseren in gemeenschappen en groepen om elkaar te steunen en stoppen om met het systeem mee te werken – niet het te bestrijden. Het systeem kan alleen voortbestaan met onze medewerking en zwijgende instemming. Wij houden het in stand. Zij hebben hun mannen en vrouwen van geweld, het leger en ‘Swat’ teams of mobiele eenheden genaamd, om met gewelddadig verzet af te rekenen.

Maar hun ergste nachtmerrie is onze non-coöperatie – het weigeren om belasting te betalen; weigering om onze huizen te verlaten wanneer banken beslag op hen leggen; weigering om te ‘gehoorzamen’ aan slavernij in welke vorm dan ook. Het systeem kan er niet mee omgaan als dit op een massale schaal wordt gedaan. En dat is waar het om gaat: om dit te doen moeten we het en-masse doen en zij die nog niet direct geraakt zijn door de situatie moeten hen die wel in de problemen zijn gekomen steunen en helpen.

In plaats van onderdanig te zijn (compliance) moeten we non-onderdansig zijn (non-comply-dance) en mensen worden die op een ander ritme bewegen en niet voegen naar dat wat oneerlijk, onjuist is of hun vrijheid of die van anderen aanvalt. Deze benadering weigert te volgen in een sfeer van vijandigheid, woede of geweld maar reageert met liefde, vreugde en plezier – samen met een onbreekbare vastberadenheid niet mee te werken aan haar eigen onderwerping en slavernij.

We hebben een massaweigering nodig om het leger te dienen, en zeker wanneer zij de dienstplicht willen invoeren; een weigering om de opgelegde ‘gemeenschapsservice’ voor jonge mensen uit te voeren, die de beheersers van Obama willen instellen (zo ook de Britse regering); en een weigering om deel te nemen aan, of de rechtsgeldigheid te accepteren van Obama’s geplande burgerveiligheidsdiensten, wat niets anders is dan oplichterij om mensen uit naam van de Elite in het midden van de economische instorting en oorlog zover te krijgen over andere mensen politieagentje te spelen.

Het is nodig een begin te maken met lokale geldsystemen die buiten het officiële systeem kunnen functioneren en, ja, mensen zouden ook massaprotesten moeten houden als zij daar voor kiezen, zo lang deze maar vredig zijn. Maar zij moeten een deel vormen van de campagne voor geweldloosheid, non-coöperatie en niet de focus ervan zijn.

Hoeveel massaprotesten zijn er de afgelopen jaren niet over de gehele wereld geweest en ondanks dat gaat alles gewoon weer volgens het oude patroon, zij het oorlog of globalisatie. Het is nodig dat we stoppen met die gemaakte houdingen en vervolgens naar de kroeg te gaan om ons goed over onszelf te voelen. We dienen dat te proberen en te doen wat echt het verschil zal uitmaken.

Massaprotesten kunnen frustratie verlichten – stoomafblazers noem ik ze – maar wat voor goeds doen de meeste demonstraties? Massale non-coöperatie met het systeem is veel effectiever.

Het protest moet gericht zijn op non-coöperatie; het weigeren wetten te accepteren die samenkomsten op grote schaal verbieden door met grote getallen op te komen dagen; het omringen van de huizen van buren als deurwaarders van de bank hen op straat komen zetten; en zo de werkterreinen van de regering en financiën met massa’s mensen te vullen dat het systeem niet kan functioneren. Werknemers die de regering, politie en financiële instanties van essentiële diensten voorzien, kunnen weigeren dit te leveren totdat de Orwelliaanse wetten en het financiële onrecht verwijderd zijn. Op deze manier zullen de daders geraakt worden en niet de volksmassa zoals bij grootscheepse stakingen.

En het is van groot belang dat dit in goed humeur en volledig vreedzaam verloopt.

Ik wil dit ook graag aan hen in een uniform zeggen. Je mag denken dat je macht hebt maar jullie zijn feitelijk pionnen in een spel zoals ieder ander mens. Jij hebt de macht niet, je uniform heeft die omdat die een verlengstuk van de Staat is. Zij die in een uniform rondlopen zijn er slechts om dat uniform tot leven te brengen en voeren het bevel uit van diegene die het vertegenwoordigd. Wanneer je nuttig bent voor de politieke hofkliek dan zullen ze je prijzen en wanneer je overbodig bent als werktuig voor hun verborgen agenda dan wijzen ze je de deur.

Jij hebt ook kinderen of kleinkinderen die in de wereld zullen moeten leven die jij tot bestaan ‘politiëert’. Deze wereld help je mee tot stand brengen door ‘bevelen op te volgen’ en het geloven in de manipulatieve onzin die je gevoerd wordt door de overheid en ‘trainingslinies’ van de Elitaire samenzwering, zoals het in Engeland gevestigde Common Purpose (een invloedrijk trainingsinstituut die een breed leiderschapsprogramma levert aan beslissingsmakers uit alle sectoren van de maatschappij. Zij verklaren dat zij zich richten op het verbeteren van de wijze waarop de maatschappij werkt door het verbreden van visie, verbeteren van besluitvaardigheid en beïnvloeding van alle soorten leiders, RH)

Wordt wakker uit deze trance en stop met het aanleggen van een Politiestaat voor je eigen kinderen of kleinkinderen – en voor verder iedereen. Denk na over de gevolgen voor diegenen waar je van houdt die voortkomen uit wat je nu doet – en stop het te doen.

Wat we het meest nodig hebben is dat wij allen onze geest bevrijden en bewust worden. Vanaf dat punt zal alles vanzelf komen, inclusief de intuïtie, de inspiratie en het weten dat ons zal gidsen in hoe we het effectiefst kunnen omgaan met dat wat we onder ogen komen.

Stel dat je een aantal dingen moet doen in een kamer, maar in die kamer is het donker en je kunt geen hand voor ogen zien – wat is de meeste fundamentele stap die je moet nemen voordat de rest kan plaatsvinden? Juist, je zal het licht moeten aanzetten en dan zal de rest mogelijk worden. Zonder dat zul je door het donker tasten en over de meubels vallen.

Dat is wat ‘mensen’ aan het doen zijn vandaag de dag en doen dat al sinds lange tijd. Zij zijn gemanipuleerd om te geloven dat zij namen en lichamen zijn terwijl dat slechts de ervaringen zijn van dat wat zij werkelijk zijn: eeuwig Bewustzijn. Zoals de grote Amerikaanse komiek Bill Hicks het zei:

‘… alle materie is slechts energie, gecondenseerd vanwege een lage trilling; wij zijn allen één bewustzijn dat zichzelf subjectief ervaart. Er bestaat niet iets als de dood; leven is alleen maar een droom en wij zijn de inbeelding van onszelf.’

De afscheiding tussen ons is slechts illusoir om een bepaald soort ervaring te kunnen ondergaan, maar deze illusies zijn genadeloos misbruikt om ons te scheiden en te overheersen.

GENOEG!

Wanneer we ontwaken in de waarheid van wie we zijn, ziet de wereld er zeer anders uit en zo ook de uitdagingen waar we voor geplaatst zijn – of voor onszelf neerzetten. Verander je observatiepunt en alles veranderd. Probeer het. Probeer op te houden met jezelf te identificeren met je lichaam, je naam en de reflectie in de spiegel. Probeer die dingen te zien als ervaringen en niet wie je bent. Probeer je leven en de wereld vanuit de perceptie van de ware jij te observeren – eeuwig Bewustzijn; Alles Dat Is, Geweest Is en Altijd Zal Zijn, wat in onze illusie ‘tijd’ wordt genoemd.

Eeuwig Bewustzijn dat van Zichzelf bewust is schopt geen rellen; is niet gewelddadig en plundert niet. Noch zal het dat wat niet eerlijk, juist, liefdevol en aardig is accepteren of uitvoeren. Cruciaal: Bewustzijn is zonder angst. Wanneer we vanuit dat niveau werkzaam zijn dan kunnen we gerust claimen Bewust te zijn en niet in de val van de illusie met de naam geest gelopen te zijn. Zoals Albert Einstein zei: ’Je kunt problemen niet oplossen met de zelfde staat van bewustzijn waarmee zij gecreëerd zijn.’

John Lennon stelde dit sleutelpunt in Revolution over wat er gebeuren moet om echt een verschil te maken. Het is nodig dat we onze geest bevrijden en Bewust worden:

You say you’ll change the constitution
Well, you know
We all want to change your head
You tell me it’s the institution
Well, you know
You better free you mind instead
But if you go carrying pictures of chairman Mao
You ain’t going to make it with anyone anyhow.

We gaan nu in volle vaart richting het oog van de storm af, die al zo lang geleden gepland werd om de wereldbevolking te onderwerpen in een gecentraliseerde Tirannie. Maar we hoeven dit niet te accepteren of ermee in te stemmen en gedwee toe te kijken hoe de muren van overheersing en controle ons dag na dag langzaam insluiten.

Want dat is wat er aan het gebeuren is en het moet stoppen. Voor ieders bestwil, het moet stoppen.

We kunnen samenkomen, we MOETEN samenkomen door de breuklijnen van ras, religie, cultuur en inkomensklasse van ons af te schudden. Dat zijn slecht illusoire labels waardoor we afgescheiden worden van elkaar en daardoor overheerst worden. Geloof wat je wilt en geniet ervan als dat je gelukkig maakt, maar laat deze ons niet langer uit elkaar drijven.

We moeten in deze tijd in wederzijdse steun samenkomen want zij met de zieke geesten en gesloten harten zijn gereed om ons te verwarren en van alles wijs te maken om hun agenda voor totale controle en overheersing te kunnen afronden.

Wij zijn Eén Bewustzijn, misleid in het denken dat we ‘kleine ik-jes’ zijn. Als we ons realiseren dat we allen Eén zijn – en ons daar met moed, liefde, vriendelijkheid, vrede en empathie voor allen die steun nodig hebben, naar gedragen zullen de muren van onderdrukking gaan vallen.

Maar op je kont blijven zitten en hopen dat alles zal overgaan is geen optie meer.

Dat is het nooit geweest
.

Artikel: ‘Please Don’t Riot, That is just what ‘they’ want’ van David Icke (www.davidicke.com)


Auteur: David Icke – Vertaling: Robert Hogendoorn

Bron(nen): www.davidicke.com
http://www.argusoog.org/?p=1853Bron: mayway777

Voeg toe aan: