Zoeken
 


De val of regressie

Laatste wijziging: vrijdag 7 augustus 2009 om 20:47, 3186 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 7 augustus 2009


Dit is een van de best bewaarde geheimen van deze tijd: de boom des levens is het basismodel van alle levensvormen. Het bevat informatie over ascensie, evolutie, de weg terug naar huis. Een kosmische piraat die zijn prooi gevangen wil houden in tijd en ruimte zorgt ervoor dat zijn prooi zijn kennis over deze kaart 'vergeet', of dat hij met bewerkte kaarten werkt die hem nooit naar huis kunnen leiden
.

Over de zondeval, Adam en Eva, en de geschiedenis van menselijke evolutie.

Heilige boeken en donderpreken over de zondige mens die heeft gefaald, uit de tuin van Eden werd verdreven en niets voorstelt hebben onze cultuur sterk beinvloed. Als je gelooft dat je een minkukel bent die de zonden en lasten van zijn voorouders heeft geerfd, dan bepaalt dat welke mogelijkheden je denkt te hebben in je leven.

Ook gedachten over schulden opgelopen uit vorige levens die moeten worden terugbetaald, kunnen je angst aanjagen en beperkingen opleggen. Vervormde religieuze stromingen uit Oost en West hebben met onbezielde leringen over erfzonde en karma het bewustzijn van de mens ingeperkt en geterroriseerd.

Laten we eens kijken naar de onderliggende gedachtevormen van een invloedrijk stukje tekst, dat sterk heeft ingewerkt op onze cultuur en maar eindeloos door blijft werken via ons onderbewuste en onbewuste:

 • And the Lord called unto Adam
 • and said unto him: Where art thou?
 • And he said, I heard thy voice in the garden
 • and I was afraid because I was naked;
 • and I hid myself.
 • And he said: Who told thee that thou wast naked?
 • hast thou eaten of the tree,
 • whereof I commanded thee that thou shoudest not eat?
 • And the man said,
 • the woman whom thou gavest to be with me,
 • she gave me of the tree, and I did eat.
 • (Gen. 9-12) 
   
 • En de Here riep Adam
 • en zei tegen hem: waar zijt gij?
 • En hij sprak, ik hoorde uw stem in de tuin,
 • en ik was bang omdat ik naakt was;
 • en ik heb mij verstopt.
 • En hij sprak: wie heeft u gezegd dat ge naakt bent?
 • Hebt gij soms gegeten van die boom
 • waarvan ik had bevolen dat ge niet mocht eten?
 • En de man zei,
 • de vrouw die U heeft gegeven om bij mij te zijn,
 • zij heeft me van de boom gegeven, en ik heb het gegeten.
 • (Genesis 9-12)

Deze klassieke tekst verankert in het collectief onbewustzijn van de westerse mens een afschuifsysteem van schuld. 'Die vrouw die u mij gegeven heeft, u weet wel, nou die heeft het gedaan.'

Goddelijkheid wordt voorgesteld als een authoriteit buiten jezelf. De vrouw verwordt tot verleidelijk en fataal aanhangsel van de man en de man is een slappeling en een lafbek die onmiddellijk met uitvluchten komt.

Veel onderzoekers zijn in de geschiedenis van de bijbel gedoken en hebben hun ontdekkingen en afwijkende visies op onze "zondeval" bekend gemaakt. Hier volgen een paar mooie voorbeelden.

'Genesis' betekent: 'Genes of Isis', de genen ofwel het DNA van Isis. Het boek Genesis beschrijft een genetisch experiment in 'Eden' (= een afgesloten gebied.). De 'lusthof' was een afgezet gebied waar mensen werden gekweekt.

'Naked' (naakt) is een mooi woord voor onwetend, niet gekleed in enige kennis van zaken. Wie zich in een toestand van intellectuele onwetendheid bevindt werd naakt genoemd. Lees de tekst nog maar eens en je begrijpt dat naakt in de betekenis van 'zonder kleren of enkel dat vijgeblaadje aan' nergens op slaat.

'Verboden vruchten' en 'de appel' verwijzen naar kennis over de levensboom, DNA en sterrenpoorten; kennis over de levensboom is kennis over je eigen multi-dimensionale aard als menselijk spiritueel wezen, en over de kosmos. Het gaat om informatie over de bouwstenen van het leven, tijdreizen, sterrenpoorten, innerlijke en uiterlijke ruimte.

Dit is een van de best bewaarde geheimen van deze tijd: de boom des levens is het basismodel van alle levensvormen. Het bevat informatie over ascensie, evolutie, de weg terug naar huis. Een kosmische piraat die zijn prooi gevangen wil houden in tijd en ruimte zorgt ervoor dat zijn prooi zijn kennis over deze kaart 'vergeet', of dat hij met bewerkte kaarten werkt die hem nooit naar huis kunnen leiden.

Een van de toegepaste strategieën is kennis van sterrenpoorten en de levensboom als 'zondig' te bestempelen. In de moderne media wordt kennis over sterrenpoorten vervormd weergegeven binnen onzinnige science fictionverhalen.

'Adam' is steevast vertaald als afkomstig van het Hebreeuwse 'adama', klei; of van 'adom', wat rood betekent. Maar volgens Alan Parks is het woord afkomstig uit het Soemerisch: Á-DAM. Á betekent dieren, beesten of kudde. DAM betekent kolonisatie, of als werkwoord: 'opdringen, tot slaaf maken of koloniseren.' Adam is dan niet de eerste mens maar een slaaf als een schaap in een kudde. De oerzonde zou een genetisch experiment betreffen waarbij menselijk DNA is vermengd met ander DNA waardoor er betere werkkrachten en slaven ontstonden, zonder een eigen spirituele agenda.

Alan Parks zegt dat er allerlei dieren waren gekweekt in het aards reservaat en dat de mens er als laatste aan werd toegevoegd. Zoals Genesis ook aangeeft.

Jordan Maxwell merkt op dat nergens staat dat 'God' de mens heeft geschapen, maar wel dat de 'Elohim zeiden: laten we de mens naar ons evenbeeld scheppen' waarbij 'ons' geen koninklijk meervoud is.

Er waren meerdere goden of gentechnologen aan het werk. De bijbelvertaling zegt dat God Adam 'schiep in de tuin van Eden', maar de oorspronkelijke tekst zegt: 'plaatste'. De dieren of slaven werden niet in Eden geschapen maar geplaatst. Allemaal slordige vertaalfoutjes??

Ook merkt Maxwell op dat de god in de bijbel tegen adam en eva zegt: wees vruchtbaar, vermenigvuldig u en bevolk de aarde opnieuw. Niks eerste mens. Ook Noah kreeg die opdracht.

(Zie ook woordenlijst: Alan *Parks, Jordan *Maxwell, Michael *Tsarion)

De mens stamt niet af van de aap, maar verschillende apensoorten hebben menselijk DNA, of menselijk DNA is vermengd met dat van apen. Door de vermenging met ander DNA is de mens een schizofreen wezen geworden met conflicterende software in zijn genen.

De menselijke psyche heeft een Jekyll & Hyde basisconstructie gekregen. Van 'natuurlijke evolutie' is geen sprake. Het zijn de shamanen en zieners uit onze geschiedenis geweest die inzicht kregen in dit multi-dimensionale dilemma van het mens zijn. Zij begrepen dat het "ken uzelf" ook "ken uw vijand" betekent.

Piraten en parasieten

Hoe is parasitair bewustzijn ooit ontstaan? Dit is de vraag naar het ontstaan of de wortels van het kwaad. Velen houden het op een ongeluk of val. Er zijn ontelbare verhalen over gevallen engelen, waarvan Lucifer met zijn val door trots en arrogantie het bekendst is. De gnostici houden het erop dat het de godin Sophia was die viel, wijsheid die het leren zo lief heeft, bezeten door haar passie en fascinatie met zich manifesterende scheppingen...

Orginele bron: http://www.ascensie.nl/devolutie.htm

 Bron: aquariusage.com

Voeg toe aan: