Zoeken
 


Fire the Grid II - vannacht 29-07-2009 00.19 uur

Laatste wijziging: donderdag 30 juli 2009 om 10:50, 4443 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 30 juli 2009


Het Plan

Bij Fire the Grid (het Raster ontsteken) gaat het om het ontwaken van de mensheid, zodat wij bewuste, individuele elementen van het licht worden. Elk lichtelement straalt niet enkel voor zichzelf, maar ook voor anderen. Bij Fire the Grid III ging het om de verhoging van je eigen frequentie door het gevoel van vreugde en dankbaarheid. Als al onze velden oplichtten, waren we met het Raster en het Energiesysteem van de planeet verbonden, hebben we onze handen verheven en gezegd: „Ik ben hier“.

De tweede fase heet Fire the Grid II, en daarbij gaat het daarom, de kracht van het IK weer te verbinden, om WIJ te worden. Precies zoals bij de eerste keer is er een passende datum, die mij door de lichtwezens werd gegeven. Sinds deze belangrijke dag is er veel gebeurd en bijna precies 24 maanden later zal er weer ongelofelijk sterke energie voor alle mensen beschikbaar zijn, om ze op het nieuwe tijdstip te gebruiken


Laat het mij uitleggen.


Op 17 juli 2007 om 11:11 GMT , liet een kosmische opening een levendige, hoge lading van kracht en potentiaal van ontwaken op de aarde vloeien. Ze was doordrongen van de energie van de oorsprong en stond ter beschikking van alle mensen, die daaraan wouden deelnemen. Wij zijn geleiders, antennen, en wij namen deze energie op, lieten ze in ons binnen en in het watersysteem van de aarde onder ons doorvloeien. Tegelijkertijd vloeide de energie van liefde, acceptatie, vreugde en dankbaarheid, die wij in ons gevoed en bewaard hadden, in het water, toen ze door ons doorvloeide. Het watersysteem nam dan deze energie voor de planeet op en zette een genezing in gang. Het zou een jaar lang door de planeet vloeien en dan naar Brazilië trekken, waar ze in een onderaards kristalbed werd opgeslaan. Kristal leeft, is een wezen op zichzelf en zou zelfs iedereen (onze informatie) kunnen opslaan. Dit kristalbed bevat de energie sinds 17 juli 2007. Het liet zijn potentiaal van deze plaats onder de aarde van Brazilië naar buiten pulseren en zal bereid zijn, los te laten. Deze energie kan gewoon niet daar blijven, omdat dat een gestoord evenwicht zou betekenen. Daarom moet ze naar de oorsprong terugkeren, zoals wij allen ooit op een dag. Alles is in evenwicht.

Zie het, geloof het en dan creëer het.

De energie van Fire the Grid is klaar om naar Huis te gaan en de hemel is klaar voor de overgave. We kunnen weer de energie van de dag door ons en verder naar de schepping laten vloeien. Het is de energie van pure liefde, pure rijkdom en puur scheppend potentiaal. Dit is de verenigde energie van miljoenen mensen, die zich één uur lang als één Geest verzamelen.


Er werd mij gezegd, de mensheid opnieuw één uur lang te verenigen. We zullen één uur doorbrengen met het bekijken van de wereld, hoe ze zal zijn. Dit is een uur van het scheppen van de (nieuwe) aarde met pure intenties. Gebruik meditatie, gebed, gedachten, muziek of intentie – elk gereedschap naar jullie keuze, om de wereld, zoals we ze ons zo zeer wensen, te manifesteren. Stel je miljoenen mensen voor, hoe ze voor wat beters kiezen: een wereld van gelijkgesteldheid, van evenwichtigheid, harmonie en vreugde. We zullen ons één uur lang verenigen en een wereld van rijkdom en voeding voor allen, een wereld van vreugdevolle ervaringen visualiseren. Deze wereld heeft potentiaal voor alle mensen.


Wanneer je dat van plan bent, kijk dan in je geest, hoe deze wereld eruit ziet: zie de groene velden, de propere, klare rivieren en de zuivere lucht. Zie dan overvloed voor iedereen, zie de mensen glimlachen, hoe ze gelukkig, goed gevoed en goed verzorgd zijn. Zie, hoe de mensen delen en samenwerken. Hoe dat eruit ziet, vraag je je af? Stel je het gewoon voor. Zie het reëel in je geest. De verbeelding is het penseel van jullie scheppingen. Zie het direct gedurende deze zeer bijzondere, energetische tijd. Zie het nu en droom het in het Zijn. We zullen het collectief zien en in het Zijn dromen. Herrinner je, je bent niet alleen; we zijn met miljoenen, die deze nieuwe wereld willen.


Deze energie is voor ons beschikbaar op 28 juli 2009 om 19:19 Rio de Janeiro tijd ofwel op woensdag 29 juli 2009 om 1:19 Middeleuropese Tijd. Woensdag zal ze de hele dag beschikbaar zijn, maar de volledige afstemming voor het beste gebruik van deze energie zal op de aangegeven tijd zijn en één uur duren.


Wanneer de sleutelcomponenten voor de eerste Fire the Grid vreugde en dankbaarheid waren, dan zijn de hoofdcomponenten voor de deelname in de tweede fase jullie aanwezigheid en jullie verantwoordelijkheid daarvoor, wat jullie zijn en jullie unieke rol in de kosmos. Visualiseer vrede in al zijn glans, je moet zelfs dat kunnen zien, wat je niet kunt geloven of voor mogelijk houdt. Stel je in je geest een gemeenschap voor die deelt en voor iedereen zorgt. Stel je een wereld van rijkdom voor, die met de aarde werkt voor een duurzame coëxistentie met de mensheid. Zie hoe de behoeften en wensen van de mensen op een liefdevolle manier vervuld worden en allen meehelpen, zodat allen voordeel daarvan hebben. Zie het! Hoe dat eruit ziet? Zie de mensen in je leven in harmonie leven, zie de kinderen van de wereld in behaaglijkheid en vreugde hun keuze maken precies zoals wij. Een samenwerkende mensheid, die de reis deelt en in de behoeften van allen voorziet, ook die van onze grote Moeder Aarde. Er is een nieuwe groep van kinderen, die bereid zijn, de wereld van binnenuit te veranderen. Zij zullen de leiders van deze beweging zijn; wij maken enkel de weg vrij, zodat zij een betere weg zien.


Fire the Grid is een beweging voor verandering en ze komt van een oord van liefde en integriteit. Ze toont met hoevelen we zijn en dat onze grote sterkte in het aantal ligt. Het schept een verenigd front voor diegenen, die weten, dat wij een verschil in deze wereld kunnen maken.

Echte verandering begint in elk individu, dat niet alleen verantwoordelijk is, voor wat er nu gebeurt, maar ook daarvoor, wat er in de toekomst gebeurt. Omarm het „IK BEN“ en wij zullen het „WIJ KUNNEN“ scheppen, om met ons grootste opzet voor een betere wereld verder te gaan. Herinner je, wie je in werkelijkheid als individu bent: een goddelijk deel van een collectief van zeer machtige scheppers. Er zullen vele veranderingen voor deze wereld komen. De energie, die wij als collectief hebben, zal het gebeuren van deze veranderingen beïnvloeden. Maar voor wij meer manifesteren voor onszelf, moeten we tijd en energie in de manifestatie van een gezonde planeet en een mensheid investeren, zodat er iets zal zijn, waarover we ons in de toekomst kunnen verheugen.

Wanneer je blij bent, schep je een hoge trilling. Wanneer je een hoge trilling schept, scheppen wij een hoge trilling in de wereld en de overgang zal zich gemakkelijk voltrekken. Het is gewoon een directe manier, om te beginnen. De lichtwezens hebben ons gezegd, dat we ons door onze gelijkenissen moeten verbinden en ons niet door onze verschillen laten scheiden. Ze zeggen, dat verschillen vinden fascinerend is. Verbindt je met het Weten, dat er meer is als we kunnen zien. Weet dat je tijd en ruimte kunt beïnvloeden en doe het dan. Doe je best, maak een plan en bereid de bodem. Er zijn vele projecten, waaraan we kunnen werken. Ze zullen vanzelf komen. Het ligt aan eenieder, een weg te vinden, elke dag puur opzet te belichamen en te leven.


Om het samen te vatten: wat we op 28 juli 2009 om 19:19 Rio de Janeiro tijd of op 29 juli om 1:19 middeleuropese tijd zullen doen, is ons als één Zijn verbinden en onze reinste intentie delen, om een nieuwe wereld te scheppen. Wanneer eenieder van ons de aarde in haar echt potentiaal ziet, zullen we collectief beginnen, een wereld met onnoemelijk veel mogelijkheden te scheppen. Houdt deze intentie een uur lang vast. Gedurende deze tijd zal de energie, die in het kristalbed van Brazilië is opgeslaan, losgelaten worden. En wij zullen deze energie door ons laten vloeien op haar weg terug naar de oorsprong.

De energie van Fire the Grid is bereid, terug naar Huis te keren. Verbind je met ons op 28 juli 2009 om 19:19 Rio de Janeiro tijd of op woensdag 29 juli om 1:19 MET voor Fire the Grid II, wanneer we bewust ervoor kiezen, voor deze energetische creatie van een nieuwe wereld aanwezig en verantwoordelijk te zijn.

Pondering "Fire The Grid" (Law of Attraction) 2007Bron: firethegrid

Voeg toe aan: