Zoeken
 


Planeet Aarde – Matrixnavigatie

Laatste wijziging: donderdag 4 december 2008 om 00:07, 3108 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
donderdag 4 december 2008

 

De universele scheppingsweb is het fundament van alles wat zich momenteel manifesteert in het universum. Dit universele web werkt als een brein – het bevat neurale netwerken die met elkaar verbonden zijn om de intelligentie van het universum te formeren. Een planetaire matrix is een onderdeel van het universele web van creatie. Een planetaire matrix is een energieknooppunt in het brein van het universum. Het verzamelt de intelligentie op één plek om zich te definiëren als een bepaald aspect van intelligente creatie.

Elke planeet in het stoffelijk levend, bezield universum bezit een matrix. Zonder deze matrix zou het onmogelijk zijn een fysisch universum te ervaren. De matrix functioneert als een computer, een computer die fysische werkelijkheden genereert en projecteert. Elke planeet bezit in zijn kern een bewust wezen. Dit wezen programmeert zijn eigen matrix met een vooraf bepaalde serie wetten of regels die het soort werkelijkheid definieert welke daar ervaren kan worden. Dit basisprogramma is de algemene consensus waarop de werkelijkheid van een bepaalde planeet beleefd wordt. Er is bijvoorbeeld een planeet met een baan rond een ster in het Orion-stelsel die zijn werkelijkheid definieert door middel van een basisprogramma welke bepaalt dat de bezoekende zielen een soort werkelijkheid beleven waar ze hun schaduw kunnen ervaren. Zielen die ervoor kiezen zowel het licht als het duister te ervaren vinden deze planeet nuttig om een totaaloverzicht te krijgen. Het is alleen mogelijk in de lagere niveaus te navigeren als jij je bewust bent dat je de schepper bent en je bewust bent van je lichte en duister zelf. Jij als ziel zou jezelf zowel als licht en als duister moeten ervaren om jezelf volkomen te kennen. Dus kun je ervoor kiezen deze planeet in Orion te beleven om je duistere kant te ontdekken. De matrix van de Orion-planeet heeft een basisprogramma die duistere energie bevat en dus ervaren alle bezoekers van deze planeet een duistere werkelijkheid. Er zijn ook volledig lichte planeten waar je je lichte kant kunt ervaren. En zo gaat je reis steeds verder.

De aarde is uniek in de wijze waarop de wezens hier kwamen en deden wat ze leuk vonden. Het is een plek van sterke eigenschappen van zowel licht als duister, een planeet die opgesloten is in polariteit. Het is een zeer compacte bezielde planeet in het universum, als gevolg van het vermogen te fungeren als een bibliotheek, dat huisvesting biedt aan alle samengebundelde intelligentie van het universum als één sfeer of knooppunt. Wezens uit het gehele universum en uit alle dimensies kunnen hier komen en zichzelf bezielen in de een of andere fysieke vorm om te ervaren wat de aarde te bieden heeft. De aarde is een plek van intens leren als gevolg van het feit dat het de meest compacte bundel universele neuronen in het stoffelijk universum is.

De matrix van de aarde is door buitenaardse wezens gemanipuleerd. Dat dit mogelijk is komt doordat het programma van de aarde gebaseerd is op ‘acceptatie en onvoorwaardelijke liefde’. Gaia, het bezielde wezen in de kern van het aardse bestaan, heeft in haar basisprogramma opgenomen de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van allen. Daardoor kunnen alle soorten wezens in de een of andere vorm hier komen om de matrix te manipuleren, te beïnvloeden en te controleren voor eigen doeleinden. Degenen van ons die momenteel op de aarde leven in een menselijk fysiek lichaam staan onder invloed van al deze manipulaties. We leven immers in een werkelijkheid die aangestuurd wordt door een controlerende matrix. De matrix van de aarde wordt niet beïnvloed door slechts één soort wezens doch door vele. Deze wezens hebben echter geen controle over alle lagen van de matrix, maar slechts over een aantal.

De matrix van de aarde is zeer complex qua ontwerp. De verschillende energetische invloeden zijn onderling met elkaar verweven. Al deze lagen zijn opnieuw gemodelleerd, aangepast en opnieuw geprogrammeerd door wezens van andere planeten en dimensies.

Ik kwam van een zeer hoge dimensie op de aarde, maar mijn reis was niet gemakkelijk. Het passeren van de matrix om op aarde te komen was het zwaarste gedeelte van de reis. Van bovenaf gezien leek de aarde te zijn omgeven door een enorme metaalglanzende elektrische blauwe atmosfeer. Ik zag dat het eruit zag als oplichtend, flitsend blauw langs metaalglanzende energielijnen. Het geheel zoemde en gonsde. Het voelde niet goed in mijn zielenlichaam. Ik voelde dat de energie mij dichterbij trok, ik werd compacter.

Als ziel was ik niet ontworpen om op één plek of ruimte te zijn. Ik was overal. Het enige wat ik hoefde te doen om mezelf ergens anders te ervaren, was een klein deel van mijn universeel bewustzijn als een aspect van mezelf naar de dimensie te projecteren die ik wilde bezoeken. Zodra ik de invloed van de aardematrix voelde, werd ik me bewust dat ik alles van mezelf als één geheel begon samen te brengen. De atomen van mijn lichaam die overal in het multidimensionale universum waren verspreid, kwamen bijeen als één totaal. Het voelde alsof ik ging stikken. Ik begon het allereerste begin van een driedimensionaal fysiek lichaam te voelen. Voor een ziel zoals ik, was dit de meest angstaanjagende en gelijktijdig de meest opwindende ervaring van alle tijden.

Er bestaan lagen in de matrix. De eerste laag is geprogrammeerd door wat we kennen als de spirituele hiërarchie. Dit is de groep van zeer hoge dimensionale engelenfrequenties, die bijeenkomen om de evolutie van planeet aarde te leiden. Elke planeet bezit een dergelijk spiritueel team die de planeet steunt vanuit het Engelenrijk. De eerste laag van de matrix is bestemd voor de zielenontwikkeling. De programma’s op dit niveau zijn verantwoordelijk voor de karmische lessen waar de aarde beroemd om is. Laat me dit uitleggen. Wezens van andere planeten en plekken in het universum, ook uit andere dimensies, kunnen naar de aarde komen, incarneren in de menselijke omgeving en ondergaan een intens reinigingsproces van deze eerste laag van de matrix. In een menselijk lichaam is het mogelijk alle aspecten van het zelf uit alle plekken in het universum en uit alle andere dimensies bijeen te brengen als één. Het is nu mogelijk al deze zelven als frequenties in de cellen van een levend lichaam te verankeren. Wanneer eenmaal deze verankering of integratie voltooid is, bezit je alle frequenties - die alle andere dimensionale zelven vertegenwoordigen – en hun informatie in je lichaamscellen. Nu kun je de volgende fase – de karmische vereffening – op gang brengen. Door jezelf te verbinden met de onvoorwaardelijke liefde van Gaia, kun je al je karma vergeven, helen, in balans brengen waardoor jij je van je karma bevrijdt. Dus je kunt niet alleen jezelf van je karma bevrijden, maar ook die van alle andere zelven. Je kunt het karma van je Pleiadische, Orion en Engelen zelven etc. opheffen. Wanneer iedereen verbonden is, wanneer jij het karma van je andere zelven vereffent, kun je ook het karma van het ras waartoe jij behoort helen.

Degenen van ons die sterrenkinderen zijn, zijn hier om alleen karma te helen van de verschillende rassen die wij vertegenwoordigen als onderdeel van onze multidimensionaal karakter. Toen ik de eerste laag van de matrix passeerde wist ik dat ik aan een lang en misschien pijnlijk genezingsproces zou beginnen. Gedurende de volgende paar jaar beleefde ik mijn volledig karmisch verleden, waarna mijn multidimensionale identiteit werd verlost van alle karmische schuld.

De programmering van de eerste laag van de matrix was in lijn met het doel van mijn overziel en daarom koos ik ervoor dieper in de matrix af te dalen. Voor de eerste keer begon ik Gaia te voelen, hoewel het moeilijk was haar stem boven het tumult van de anderen te horen. Toen ik een weinig dieper ging, bemerkte ik dat het een erg drukke plek was – een massa verschillende energieën en stemmen probeerden de andere te overheersen. Deze matrixlaag was een bewolkte plek van illusies. Ik keek en zag onder mij lichtsferen passeren. Toen ik nauwkeuriger keek zag ik hier wezens waarvan sommigen de pas gearriveerde zielen instrueerden over de hemelse gebruiken. Ik zag in de sferen lichtsteden, de paleizen van verlichte meesters. Ik zag schepen uit Sirius die in de dimensie gevangen zaten als gevolg van het een of andere mislukte experiment; zij vergaarden zielen om zich energetisch te voeden. Ik zag oude goden en godinnen die de mens had aanbeden tijdens zijn reis op aarde. Alle illusies, alle gemanipuleerde werkelijkheden - sommigen licht, anderen duister – waren niet echt en helemaal niet hemels. Dit was een plek die de menselijke zielen voor de hemel aanzagen.

De mensen creëren op dit niveau enorme hoeveelheden energie. Maar toch zijn ze te druk bezig de golven van hemelse wensen en eerbied te berijden, die kunstmatig gecreëerd zijn door die andere wezens en zij worden dus energetisch voedsel voor anderen. Ik volgde de energie van de nieuw gearriveerde zielen die overgeheveld werd door andere wezens die de menselijke ziel als voedsel zag. Ik passeerde dit niveau zonder kleerscheuren omdat ik steeds besefte wie ik echt was. Ik stapte niet in de illusies en de beloften van de hemel. Ik volgde niet de onderwezen weg van ‘ascension’ (verlichting) zoals vele anderen, want ik had de verstrikte zielen gezien van degenen die in energetische gevangenissen zitten, die andere planetaire wezens gecreëerd hadden in deze matrixlaag. Ik zag hoe de manipulatie van het Merkabar-voertuig in feite desinformatie was en niet ontworpen was als hulp bij ascension. Het was ontworpen om de ziel los te koppelen van het lichaam om deze op te sluiten in de energetische gevangenis in deze laag van de matrix. Eenmaal in deze gevangenis zouden andere dimensionale wezens het licht in hun zielenlichaam gebruiken als voedsel.

Waarom, vraag je misschien?

Veel verschillende soorten wezens hebben de aarde in de een of andere vorm bezocht. Allen werden beïnvloed. De spirituele hiërarchie plaatste een programma in de eerste matrixlaag - het fundament van de verklaring ‘iedereen die ooit iets met de aarde te maken heeft gehad, moet op enigerlei wijze terugkeren naar de eerste laag van de matrix en kan pas vertrekken nadat alle karma is vereffend’.

Veel wezens besteden, door onwetendheid of arrogantie, geen aandacht aan de waarschuwing in dit programma. De spirituele hiërarchie installeerde dit programma en dus raakten alle wezens die verbonden waren met de aarde verstrikt in deze matrixlaag en konden niet meer vertrekken. Ze kregen de keus – of hun karma te helen door opnieuw te incarneren in een menslijk lichaam, of dit niet te doen waardoor ze gevangenen waren van de eerste laag in de matrix. Velen kozen ervoor hier opgesloten te zitten. Ze werden afgezonderd van de rest van het universum en waren niet langer in staat toegang te verkrijgen tot de universele kracht en energie om te kunnen bestaan. Daarom begonnen ze te sterven. Ze hadden een voedselbron nodig. Dus keken ze naar de mens. Daarom begonnen deze wezens kunstmatige, onechte werkelijkheidskoepels of -bellen te installeren voor de overleden mensen die na hun fysieke dood overgingen. Zij volgden hun van te voren ingesteld geloofsstelsel dat hun denken was binnengedrongen toen ze op de aarde leefden. De mensen beleefden hun van tevoren geïndoctrineerde versies van de hemel en de hel en genereerden daardoor enorme hoeveelheden energie waarmee ze hun gastheren voedden. Nu gaan overleden zielen in onze moderne tijd niet langer naar bloemrijke versies van de hemel, ze gaan naar lichtschepen die geleid worden door verlichte meesters. Ze verhuisden naar lichtschepen of … is dit wel waar? Deze schepen, deze steden zijn illusies, onechte werkelijkheden die gecreëerd waren door andere dimensionale wezens die ook gevangen zaten en die de mensen die het ‘ascension’-pad volgden nodig hadden als voedsel. Deze andere dimensionale wezens geven ons op aarde onjuiste informatie die bedoeld is om ons te controleren en die onze energielichamen gebruiken en misbruiken. De manipulatie van het Merkabar-lichaam is een manier immense hoeveelheden in de cellen van het lichaam te bereiken, waarna het vervolgens als voedsel wordt gebruikt door zogenaamde ‘geascendeerde’ wezens. Veel wezens in het universum hebben het vermogen van vorm te veranderen; ze kunnen in iedere voor hen nuttige vorm verschijnen. Ze gebruiken de beelden van vereerde meesters in het collectieve bewustzijn van de mensheid om vormen te creëren die zij ons tonen, waardoor vertrouwen en verering plaatsvindt. Dus de mens volgt, blind voor de waarheid door eigen beelden.

Dus, wie zijn deze andere dimensionale wezens?

Welnu, er bestaan meerdere rassen, sommigen van een hogere en anderen van een lagere dimensie. Sommigen hebben invloed op anderen. Er is een groep van engelenfrequenties – duister en gevallen – die een rechtstreekse invloed hebben op de Reptielenrassen, waarvan er vele zijn. De Reptielenwezens lijken te overheersen en er zijn vele kruisingen. Er zijn wezens van Orion, zeven verschillende rassen, allen Reptielen. Er is één ras van wezens uit de ster Orion zelf, zij verschijnen als duistere holen die energie opzuigen. Ze zijn de D’Naar die verantwoordelijk zijn voor de meeste vervuilde energie in deze sector van de ruimte. Er zijn twee Pleiadische rassen – de een reptielachtig en de ander menselijk – beide mislukte experimenten. Het zijn de oorspronkelijke bezoekers van de aarde en ze zijn daardoor teruggeroepen in de matrix om karma te helen, maar ze zijn dusdanig uit balans dat ze niet kunnen incarneren om hun opdracht te volbrengen. Ze zijn in een uitlijnproces met Gaia en daardoor zullen we de komende jaren meer geïncarneerde Pleiadiërs zien.

Er bestaat een Siriaanse – Pleiadische alliantie die momenteel werkt binnen de matrix om degenen te helpen die vastzitten. Ze helpen hun Siriaanse broeders door hen opnieuw te harmoniseren met Gaia.

(N.B.: dit is een heel ander verhaal, maar niet voor dit moment; ter zijnde tijd zal ik meer vertellen over de Sirianen die vastzitten)

De enige manier waarop ze met succes hun karma en die van hun ras kunnen vereffenen is in een menselijk lichaam te incarneren en als mens te leven onder invloed van de matrix. Een Reptielenwezen wil niet leven onder de gemene en wrede controleprogramma’s die hijzelf in de matrix heeft geïnstalleerd. Hij wil niet als mens incarneren, die hij als een lager wezen zonder bewustzijn ziet. Dus, vanuit zijn trots wil hij liever opgesloten blijven in de vierde dimensionale gevangenis van de spirituele hiërarchie. De spirituele hiërarchie heeft een energetische gevangenis voor hen gecreëerd -    een ontsnapping uit de matrix van de aarde werd geblokkeerd door middel van een programma met karmische verplichtingen. Ze kunnen hieraan ontsnappen door af te dalen naar een lagere dimensie en te incarneren in een menselijk lichaam. Ze hebben weinig tijd, dus moeten ze snel incarneren vanwege de aanstaande universele bewustzijnsverhoging. Dit niveau (4e dimensie) van de matrix zal verdwijnen en alles hierin zal in de Bron gerecycled worden. Zij en hun ras zullen niet langer bestaan.

Terwijl ik door dit niveau van de matrix heentrok, was ik me bewust dat ook aspecten van mezelf hier gevangen zaten. Aspecten van de ziel die ik moet terughalen en integreren in mijn eenheid, waarna ik als een totaliteit naar de lagere niveaus van de matrix kan afdalen. Ik moet de verschillende verloren aspecten van mezelf terughalen die gevangen zaten in de luchtbellen die ik beneden me zag ronddrijven.

Ik vond mijn Pleiadisch zelf terug, een vrouwelijke wetenschapper die de aarde vele duizenden jaren geleden had bezocht. Ze woonde op aarde in haar Pleiadisch lichaam toen de aarde nog niet driedimensionaal was. Het was in de oude tijden van Mu, de tijd vóór Lemurië. Toen een dimensionale verschuiving op aarde plaatsvond, kon zij onmogelijk met haar vibratieniveau de vijfde dimensionale frequentie bereiken. Toen de vijfdimensionale lichtschepen van de Pleiaden kwamen om haar te redden, was dit niet mogelijk aangezien haar energietrilling dusdanig was verlaagd dat ze de vijfde dimensionale vibratie niet kon vasthouden. Ze konden haar niet bereiken en dus werd ze op de aarde achtergelaten in een vierdimensionaal lichaam. Ze veranderde de vorm van haar lichaam in het lichaam van een dolfijn, want dat is mogelijk met een vierdimensionaal lichaam.

Toen ik alle verloren aspecten die in dit niveau vastzaten terughaalde en integreerde, werd ik me bewust van de contracten die door deze aspecten ondertekend waren. Ze zeiden ja om in mij geïntegreerd te worden en ze wisten dat ik naar de aarde ging om in een menselijk lichaam te incarneren. Veel rassen en niveaus van wezens waren slim en moedig genoeg om in mijn lichaam te komen en zich met mij te verenigen toen ik dieper in de matrix afdaalde. Ik was nu één geheel, alle delen waren verenigd in één vorm, één wezen, één bewustzijn. Ik werd een symbiose. Ik gleed naar beneden, passeerde de bellen van illusies en ging duisternis binnen.

Ik voelde me op een vreemde manier alleen. Je zou denken dat, met de integratie van al mijn zelven – waaronder vele die verloren waren – ik me volledig en tevreden zou voelen. Dat was echter niet het geval. Ik voelde me niet tevreden, ik voelde me terneergeslagen, zwaar, compact, alsof ik zou stikken, verloren en alleen; als een loden bal die naar beneden valt op een koers waardoor een botsing met de aarde moest volgen. Verdwenen waren de gevoelens van gewichtloosheid. Verdwenen waren de gevoelens een lichtwezen te zijn. Ik was niet meer overal, maar alles was in mij. Ik viel als een wezen van universele afmetingen, samengedrukt tot een lichtvonk, die steeds zwaarder werd hoe dichter het bij de aarde kwam. Ik moet zeggen dat ik dit alles niet leuk vond. Voel je dit wanneer je fysiek bezield wordt? Ik werd naar de aarde toegetrokken. Ik werd me plotseling bewust van de zwaartekracht. Ik voelde zijn ijzeren greep die me pakte en me naar de aarde toetrok. Ik ging dieper en kwam bij de volgende laag van de matrix aan. Mijn weg was versperd. Ik kon niet verder. Onder mij was een grijze ring van energie die ondoordringbaar leek. Ik haalde diep adem en dook naar binnen. Ik bereikte inderdaad de andere kant, maar er wachtte mij iets verschrikkelijks. Ik was niet langer verbonden met mijn universele kracht. Ik voelde me klein, alleen, geïsoleerd en bovenal afgescheiden. Ik had nooit eerder in mijn bestaan dit gevoel van scheiding beleefd Ik dacht dat dit de hel moest zijn waarover men had gesproken. Ik begon te fragmenteren, keek naar de verschillende aspecten van mijn multidimensionale identiteit alsof ze van mij waren gescheiden, buiten mezelf waren. Ik voelde alsof ik een meervoudige persoonlijkheid was. Ik begon uiteen te vallen. Verward en beangstigd liet me verder vallen en verloor het bewustzijn.

De grijze energiering is wat anderen de ‘ring die je niet kunt passeren’ noemen. Dit is een grens die beheerst wordt door het bewustzijn van degenen die nog steeds onder de heerschappij van de waan van scheiding, afzondering staan. Er bestaan talrijke lagen gevangen wezens, laag op laag, binnen deze grijze energiering, die zo gefixeerd zijn op hun idee van scheiding dat - hoe vaak ze ook mogen incarneren en sterven en ascenderen - niet in staat zijn de hogere dimensies te bereiken omdat ze geblokkeerd worden door hun denkbeeld van gescheiden, afgezonderd te zijn. Dit geloof in scheiding weerhoudt hen ervan de vijfde dimensie en hoger te betreden. Het ascenderen van de ziel kan hun geloof niet veranderen om vervolgens op te lopen tegen een dimensionale bovengrens waardoor een steeds dikkere grens voor anderen wordt gecreëerd. Het is nu in onze tijd een enorm dikke, bijna ondoordringbare laag die allen daaronder gevangen houdt en dit heeft een extreem negatief effect op sommigen van ons die vanuit een hogere dimensie naar de aarde komen.

Ik verloor mijn bewustzijn toen ik de ring van ‘tot hier en niet verder’ passeerde. Ik probeerde herhaaldelijke malen deze energiering te doorbreken voordat ik veilig kon passeren met mijn gehele zelf intact. Vele maanden in aardse tijd verstreken, terwijl ik de hogere dimensies passeerde en alles van mijzelf tot een eenheid smeedde, en door de grijze ring dook alvorens ik mezelf kon zien aan de andere kant. Het duurde lang voordat ik als een totaliteit de grijze ring bewust kon passeren. Weet je, soms ben je ’s morgens bewust dat je uit een droom ontwaakt. Je bent helemaal in je droom, het is levendig en echt, maar je bent je ook bewust dat je wakker wordt. Je kunt het laken op je lichaam voelen, je hoort de vogels buiten. Toch, als je meer en meer ontwaakt, begint de droom te vervagen en je wordt wakker. Je kent de droom één minuut, daarna verzink je in een vallei van onbewustheid en wanneer je uit deze dip komt en ontwaakt, vergeet je je droom. Het is alsof deze onderdompeling het onbewuste is die je herinnering uitwist. Het is hetzelfde als je gaat slapen. Heb je ooit wel eens gemerkt dat je in slaap viel? Het ene moment ben je nog bewust van jezelf, nog steeds wakker, maar vervolgens val je steeds dieper in slaap. Dan, plotseling droom je of je ontwaakt de volgende morgen. Opnieuw is dit een onderdompeling in het onbewuste. Dit gebeurt ook bij de grijze ring; als ik passeer vergeet ik wie ik echt ben en ben ik in de ban van het denken dat ik gescheiden ben. Het kostte vele maanden van intensieve training om volledig bewust de ring van ‘tot hier en niet verder’ te passeren en mezelf volledig te herinneren.

Ik wist niet dat mijn passeren van de ring niet onopgemerkt geschiedde. De matrix is als een computer; het kan worden geprogrammeerd. Zoals de spirituele hiërarchie de bovenste niveaus van de matrix hadden geprogrammeerd, op die manier hadden andere wezens de lagere niveaus geprogrammeerd. In de lagen van de matrix bevonden zich veiligheidscodes. Toen ik volledig bewust de ring passeerde activeerde ik deze codes.

We denken dat wij mensen onze wereld regeren. Dat is niet zo. Wij bevinden ons in de matrix, die rechtstreeks gecontroleerd wordt door een ander ras, wezens die duizenden jaren geleden naar de aarde waren gekomen om de mens tot hun slaaf te maken. De wezens worden de Anunnaki genoemd.

Toen ik de ring ‘tot hier en niet verder’ passeerde activeerde ik een alarmeringssysteem dat in de matrix op dit niveau was geprogrammeerd. De Anunnaki hadden de matrix geprogrammeerd om de komst van hoog dimensionale wezens op te vangen die het aardse energielichaam binnendrongen. Zodra hogere dimensionale wezens de ring passeerden werd de matrix dit gewaar. De matrix is niet echt levend in de zin zoals wij leven zien, maar het is bewust. Het kan je dus gewaar worden zodra je hoger zelf de aardse sector binnenkomt. Het wordt je ook gewaar op het menselijke niveau, hoewel dit langer duurt.

Het duurde even voor ik besefte dat, het vreemde gevoel dat mij gadesloeg, de matrix was die mij gewaar werd. Ik voelde dat het mij zocht, het probeerde zich aan te sluiten op mijn frequentie. Omdat ik echter een superhybride ben, een multidimensionaal bewustzijn, bezit ik vele frequenties. Het is daarom moeilijk voor de matrix op een dergelijk signaal zich met mij te verbinden. Voor mij was het evenwel niet moeilijk om de energetische handtekening te ontdekken die de Illuminati op dit niveau in de matrix had geprogrammeerd. De Illuminati opereerden niet meer persoonlijk op aarde, bij wijze van spreken. Ze hadden, dachten ze, faalveilige programma’s in de matrix geïnstalleerd, waarna ze de aarde verlieten. Echter, zelfs zonder hun feitelijke aanwezigheid was het toch gemakkelijk hun energie en invloed te voelen.

Het Annunaki-programma op dit niveau is er een van scheiding. Hun bewustzijn is er een van ‘Ik ben’. Ze bevinden zich totaal in hun kracht in de solar plexus (zonnevlecht) en hebben een opgeblazen denkbeeld van zichzelf. Ze hebben een ongelooflijk ego ontwikkeld dat alles controleert, een van de meest erge gevallen. Met dit soort bewustzijn is het geen wonder dat ze een veiligheidsalarmering in de matrix hebben ingebouwd, die geactiveerd wordt wanneer een hoog energetisch wezen de aarde binnenkomt. Een dergelijk wezen is een bedreiging voor de controle die de Annunaki bezitten over de aarde en haar bewoners. Ze hebben dus een alarmeringssysteem opgezet voor de hoog energetische wezens die op de aarde incarneren. Ik was nog niet volledig geaard in mijn fysiek driedimensionaal lichaam en dus konden ze me moeilijk ontdekken, maar toen dit eenmaal had plaatsgevonden konden ze me ontdekken waar ik me op aarde bevond. Dit is een geheel automatisch systeem dat in de matrix is geïnstalleerd. Zoals ik zei, de Annunaki zijn momenteel niet op aarde, doch hebben een automatisch controlesysteem in de lagere niveaus van de aardse matrix geïnstalleerd. De matrix wist dat ik naar de aarde kwam en was zich bewust van mijn energetische handtekening.

Om te zorgen dat de matrix mijn energetische signatuur niet kon thuisbrengen, bracht ik mijn zevende dimensionale zelf, mijn Zeta-zelf overheersend in mijn bewustzijn. In mijn Zeta-energie was ik niet langer een ‘Ik Ben’ bewustzijn, maar een zevendimensionaal ‘wij zijn’ bewustzijn. De matrix was zich volledig bewust dat de Zeta aanwezig was, maar door het bewustzijnsniveau kon het niet mijn energie vasthouden, controleren of verankeren toen ik steeds dichter de aarde naderde. Met andere woorden, de Zeta hielp me bij het navigeren door het doolhof, d.w.z. de programma’s van de Annunaki. De Zeta leerde me de taal van de codes; er bevinden zich overal in de lage niveaus van de matrix codes.

Met andere woorden, de Zeta hielpen me door het doolhof te navigeren, dit waren de programma’s van de Annunaki. De Zeta leerden me de taal van de codes; overal in de lagere niveaus van de matrix zijn codes. Door rechtstreeks gebruik te maken van de gedownloade energiefrequenties vanuit het Zeta-bewustzijn creëerde ik nieuwe programma’s in de matrix, die een weg plaveiden voor mijn komst. Op menselijk niveau danste ik op een hoogenergetisch techno en creëerde ik vreemde patronen met mijn armen en handen. Ik kon om me heen de Zeta zien en voelen. De energie van een bewustzijnsstroom met nieuwe codes om in de matrix te programmeren. De codes die ik ontving overstegen de intelligentie van mijn menselijk brein, maar voelde voor mijn menselijk zelf op een vreemde manier extatisch. Ik begon de matrix te zien.

Op een nacht danste ik op een klein podium bij een technoparty en ik zag de menigte beneden mij. Ik zag de matrix – het was als een spinnenweb dat ter hoogte van de nek aan het hoofd vastzat. Het zag eruit als een koud, stug en mechanisch bewustzijn. Ik danste en weefde nieuwe codes in de matrix met behulp van de Zeta. Ik kon zien hoe ik voor een kort moment de aanhechting aan de hoofden van de mensen losmaakte en toen nieuwe codes druppelde in hun energielichaam, waarna ik hen opnieuw verbond. Dit was mijn taak gedurende vele jaren – het opnieuw ontwerpen, aanpassen en herprogrammeren van de matrix.

Mijn werk was het programmeren van de matrix om voor mij een vorm op aarde te creëren waardoor mijn gehele zelf hier vol bewust kon verankeren en incarneren. Door de gedownloade codes van de Zeta creëerde ik voor mezelf een vorm die alle frequenties van mijn multidimensionale zelven in fysieke uitdrukking kon vasthouden. Zoals ik eerder zei, het is onmogelijk een fysische werkelijkheid te ervaren zonder de codes in de matrix. Men kon onmogelijk een fysieke vorm bezitten zonder de codes die Gaia had geprogrammeerd in de matrix, eonen geleden. Zij programmeerde alle vormen in de matrix en dus is het gecreëerd. Zij programmeerde de menselijk vorm in de matrix en vervolgens manifesteerde zich de mens. De Zeta gaf mij het programma waardoor ik voor mezelf een vorm kon creëren, die alle multidimensionale zelven en hun frequenties kon verdragen.

Vibrerend in een Zeta-frequentie kon ik met mijn menselijke ogen de matrix zien. Ik ontwaakte in de matrix. Ik begon met de getallen van de digitale klok 11.11, 12.12, 13.13 etc. De Zeta leerde me hoe ik de getallen moest lezen. Nu is het voor mij heel moeilijk dit volledig uit te leggen, maar ik zal mijn best doen. Mijn menselijk verstand begreep er niets van maar ik kreeg een vreemd, griezelige gevoel toen ik deze getallen zag. Maar als ik me op mijn Zeta-zelf focuste, kreeg ik in de gaten dat de getallen tekens voor mij waren, dat er vensters waren in tijd en ruimte die de Zeta gebruikte om mijn werkelijkheid binnen te komen. Ik zag plaatjes die ze in mijn hoofd plaatsten. Ik zag de Zeta die hun weg navigeerden door een complex doolhof in tijd en ruimte, door parallelle werkelijkheden om toegang te verkrijgen tot mijn tijdlijn op aarde.

Toen de Zeta eenmaal volledig aanwezig waren in deze werkelijkheid, konden ze volledig ontwaken in mijn bewustzijn. Ik zou mijn identiteit als menselijk wezen verliezen en zou volledig in mijn Zeta-bewustzijn opgenomen worden. Door middel van mijn Zeta-ogen kon ik plotseling de matrix in zijn volle glorie zien. Ik kon deze op verschillende manieren zien. Ik zag het kale fundament van de matrix dat op een spinnenweb leek. Het was zilverkleurig in licht, was erg koud en geautomatiseerd. Het leek op een gigantische koude geautomatiseerde computer. Ik zag dat de volledige fysische werkelijkheid gevormd was uit dit matrixfundament, dit spinnenweb. De Zeta toonden me hoe dit een onderdeel was van het Gaia bewustzijn. Dit niveaus is volledig geautomatiseerd en creëert gedachten in de stoffelijke werkelijkheid. Zelfs onze lichamen waren oorspronkelijk gedachten die in de matrix geprogrammeerd werden om zich vervolgens te manifesteren in de fysische werkelijkheid.

Door het channelen kon de Zeta-energie de werkelijkheid om me heen manipuleren en herinrichten. Het was mogelijk een nieuw ontwerp in de matrix te weven in een lege cursusruimte; programmeren in dit nieuwe ontwerp gaf de mogelijkheid de Zeta waar te nemen. De cursisten die deze ruimte binnenkwamen voelden onmiddellijk dat er iets anders was, ze voelden een andere energie. Daarna nodige ik de Zeta-energie uit het vertrek binnen te komen en iedereen kon ze op de een of andere manier zien of voelen. Zonder het vooraf plaatsen van het Zeta-bewustzijn in de matrix zou het niet mogelijk zijn hun werkelijkheid binnen te komen en zouden de cursisten hen niet kunnen ervaren.

Door de interactie met de Zeta leerde ik hoe ik andere mensen kon helpen bij het verwijderen van de implantaten van de Annunaki, waardoor zij multidimensionaal bewust begonnen te worden. Gedurende vele jaren had ik deze implantaten gezien – de verbinding bevindt zich op een plek waar het hoofd vastzit aan de nek, de plek die Hypothalamus wordt genoemd (zie plaatje uit Desteni) . Deze implantaat controleert je vermogen om je bewustzijn te verhogen. Het laat je de hogere gebieden van de vierde dimensie – maar niet hoger – ervaren. Het is het hoofdprogramma in het menselijk lichaam dat je perceptie van jezelf bestuurt. Het programmeert je met het concept dat je gescheiden bent van de rest van het universum. Deze implantaat verbind je rechtstreeks met de controlerende laag van de matrix door de Annunaki. Door deze laag ga je rationeel denken en gebruik je nooit je verbeelding en is er geen verbinding met je ziel. Door deze implantaat word je gecontroleerd door je binnenste Annunaki – je rationeel denken. Je bent geprogrammeerd om te twijfelen aan de spirituele informatie die er soms in slaagt door het doolhof te komen en in je bewustzijn door te druppelen. Je word beïnvloed door angst te voelen wanneer er niets te vrezen valt, aan jezelf te twijfelen en te denken dat je gek bent wanneer je iets multidimensionaals ervaart.

De meeste mensen zijn zich slechts beneden dit niveau van de matrix bewust. Anderen bereiken de hogere niveaus van de matrix en beleven zichzelf als multidimensionale wezens, wat ze ook zijn. Wanneer ze echter op de aarde zijn geïncarneerd staan ze onder invloed van de matrix. Wanneer ze proberen dit bewustzijn te verhogen voelen ze de invloed van dit programma in de matrix. Heb je ooit een rechtstreekse verbinding gehad met je ziel, of heb je andere wezens ervaren waarvan je weet dat ze uit hogere dimensies komen? Heb je ooit een inspirerende gedachte of een spiritueel besef gehad zonder onmiddellijk te vervallen in twijfel, verwarring en angst?   

Je verstand staat nooit stil. Het bedenkt talrijke redenen waarom je gek, kinderachtig of dwaas bent. Je gaat geloven wat je denken je vertelt en dat is nooit positief of inspirerend. Je emotielichaam reageert voortdurend op patronen en voelt zich verward en angstig. Je frequentie zakt onder de ring ‘tot hier en niet verder’.

Slechts ‘grote’ zielen kunnen voortdurend deze ring ‘tot hier en niet verder’ passeren en de hogere dimensies bereiken om vervolgens deze energie mee terug te nemen en deze op de aarde te verankeren. Dit is hier op de planeet je missie als sterrenkind. Het is belangrijk de hogere dimensies proberen te bereiken, maar wanneer je dat doet moet je altijd om de waarheid vragen, want je zult ook vaak onechte werkelijkheidsbellen ontmoeten. Pas wanneer je onder je de matrix ziet weet je zeker dat je in staat bent geweest buiten een geprogrammeerde en gecontroleerde werkelijkheid te komen.

Blijf proberen en vraag om de waarheid en ik zal je aan de andere kant zien.

Alloya

www.Alloya.com

(Vertaald: Harmen Schouwerwou – www.unitynet.nl)Bron: unitynet

Voeg toe aan: