Zoeken
 


Bilderbergers Wereld Schaduw Regering?

Laatste wijziging: dinsdag 7 juli 2009 om 12:07, 7821 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 7 juli 2009

 

Wat er op het moment in Europa gebeurt (de eenwording) is niet de wil van de bevolking, maar de wil van een kleine groep machtigen die banken, grotere kranten, verkiezingen en een groot gedeelte van de politici lijken te beheersen. Velen vermoeden dat besluitvorming op een onzichtbaar niveau plaats vindt bv binnen de Bilderberg groep die één keer per jaar samen komt.Tachtig procent van onze wetten komen al uit de EU waar vooral de vast benoemde commissarissen de skepter zwaaien. De verkozenen mogen enkel wetten amenderen.(niet bindend)

Gerard Aalders: Bilderberg Conferenties De ideologie die vooraan staat bij de Bilderberg conferenties is dat wat goed is voor bankieren en 'Big Business', goed is voor de gewone sterveling.

De Bilderberg groep is een forum voor Europa's en Amerika's belangrijkste politici, financiers, industrielen, media magnaten en militaire leiders om te bepalen wat de koers van burgerzaken behoort te zijn. De Bilderberg vergaderingen zijn in Nederland door Prins Bernhard gestart. De naam van de groep komt van het hotel waar de groep in 1954 voor de eerste keer samenkwam, hoewel het bestaan van de groep vele jaren is ontkend. Prins Bernhard was voor de oorlog lid van de SS en een werknemer bij I.G. Farben. Hij zat de Bilderberg vergaderingen voor tot aan 1976 toen hij werd gedwongen af te treden in verband met het Lockheed schandaal. Bilderberg vergaderingen worden strikt geheim gehouden en alleen als je een 'insider' kent, kan je iets uitvinden over hun discussies.

Je kunt niet zomaar lid worden van deze club(1). Er is een geheimzinnige commissie die elk jaar zo'n 100 personen zorgvuldig selecteert voor de jaarlijkse conferentie, die ergens ver van de pers gehouden wordt. De veiligheidsmaatregelen tijdens de conferentie zijn in handen van een militaire inlichtendienst. Andere gasten, die toevallig in het hotel logeren, worden elders ondergebracht. Tijdelijk personeel wordt naar huis gestuurd. Het vaste personeel krijgt instructie niemand van de gasten uit zichzelf aan te spreken en niemand in de ogen te kijken. Vanwaar die geheimzinnigheid? Er zijn wel eens journalisten doorgedrongen, vermomd als tuinman, maar toen ze hun artikel aanboden aan hun hoofdredacteur, werd het pertinent geweigerd.

Jan van Helsing uit Duitsland schrijft:

"De Bilderbergers zijn een groep van ongeveer honderdtwintig personen uit de top van de financiele wereld van West-Europa, de Verenigde Staten en Canada. Hun belangrijkste doelen - zoals geformuleerd door Prins Bernhard zelf - zijn een wereldregering in het jaar tweeduizend en een wereldleger vanuit de Verenigde Naties. De Bilderberg groep wordt ook de 'onzichtbare wereldregering' genoemd. Een adviserende groep van het management comité (bestaande uit vierentwintig Europeanen en vijftien Amerikanen) beslist wie er wel of niet zal worden uitgenodigd voor de vergaderingen. Johannes Rothkrantz schrijft dat alleen personen die hun onwankelbare loyaliteit aan de Rockefeller-Rothschild intrige hebben bewezen zullen worden uitgenodigd. Maar niet alle aanwezigen zijn 'ingewijden', zij kunnen toevallig een belangengroep representeren of andere persoonlijkheden zijn." ("Secret Societies and their power in the 20th century")
Het gaat om het versterken van banden en het idee van de illusie dat globalisatie "goed" is, "populair" is en dat het onvermijdelijk is. Dikwijls worden de mensen die op het punt staan globalisatie te veroordelen , uitgenodigd om ze op een lijn te zetten. Op wat voor manier dat gebeurt is niet duidelijk.

Bilderberg is een extreem invloedrijke lobbyende groep. Dat zegt niet dat de organisatoren geen verborgen agenda hebben, die hebben ze wel, namelijk vergroten van rijkdom en macht in hun eigen handen terwijl ze aan de deelnemers uitleggen dat globalisatie goed voor hen allen is.
Het lijkt er sterk op dat de Bilderberg-groep een Europese versie is van de CFR.(2)Met duizenden leden van alle disciplines, is de CFR (Council of Foreign Relations: Chairman David Rockefeller ) de werkelijke drijvende kracht achter het buitenlandse beleid van de V.S. In feite zijn sinds 1940 op één na alle ministers van Buitenlandse Zaken van de V.S. lid geweest van de CFR of van de TC. Alles wat in het geheim besproken wordt, onttrekt zich aan controle door de volksvertegenwoordiging. Wie trekt er nu eigenlijk aan de touwtjes?

Onderzoeker Daniel Estulin, die de Bilderberggroep al jaren volgt zegt: De Bilderberggroep is een geheim genootschap met slechts één doel: de wereldmacht en de totale onderwerping van de mens aan de belangen van de superrijken en supermachtigen.

Het zijn straffe woorden, maar Daniel Estulin bestudeert de Bilderberggroep al lang. Hij is een van de weinigen die beschikt over inside-informatie. Via zijn vader en grootvader heeft Estulin contacten in de wereld van de inlichtingendiensten en bovendien zijn niet alle deelnemers aan de Bilderbergconferentie even overtuigd van de ligimiteit van de doelstellingen en al wel eens bereid tot het geven van informatie, soms op risico van carrière of zelfs leven.

Geloof me, zegt Daniel Estulin, ik ben geen helderziende, maar baseer me op inside-informatie. Achter de deuren van de Bilderbergconferentie worden beslissingen genomen die ons allemaal raken. En dat zal in de toekomst nog tastbaarder worden.” Hebben de Bilderbergers niet reeds alle geld en macht die ze wensen? Daniel Estulin: Ja, maar ze willen dat vooral zo houden.

Dat kan slechts door wereldcontrole, en dat willen de Bilderbergers bereiken door de creatie van een wereldomvattend bedrijf: een wereldregering van marionetten met de Bilderbergers als de poppenspelers. Het klink contradictorisch, maar wat de super- kapitalisten van de Bilderberggroep nastreven, is een soort socialistische dictatuur.

De CIA controleert al van in de sixties grote delen van de drughandel. Ze hebben met dat geld campagnes gefinancierd en regeringen ten val gebracht. Dat is gedocumenteerd.(Projekt Condor) De inval in Afghanistan gaf hun, naast controle over essentiële oliepijpleidingen, nog meer greep op de heroïnehandel.

En door de vernietiging van Joegoslavië hebben ze zich verzekerd van de voornaamste leverantielijnen van heroïne naar Europa. Experts twijfelen er niet aan: als alle drugsgeld in één keer uit de wereldeconomie zou worden gehaald, zou die ineenstorten. En niemand heeft zoveel economische macht als hij niet tot de Bilderbergerclub behoort. Dat staat men niet toe. Tot zover Estulin.

Terwijl William Cooper (in 2001 door veiligheidsdiensten in Amerika doodgeschoten) uit de Verenigde Staten van Amerika in zijn boek "Behold a Pale Horse" verder gaat en schrijft:

"De machtigste geheime organisatie in de wereld is de Bilderberg groep, georganiseerd in 1952. Prins Bernhard heeft het recht van Veto op elke Vaticaanse keuze van welke Paus dan ook. Bernhard heeft dit recht van Veto omdat zijn familie, de Hapsburgen, afstammelingen zijn van romeinse keizers. Prins Bernhard is de leider van de "Zwarte Families". Hij claimde afstamming van het Huis van David en kan zodoende zeggen dat hij verwant is aan Jezus. Prins Bernhard bracht met hulp van de CIA de geheime groep van de Illuminati in de bekendheid als de Bilderberg groep. Dit is de officiele alliantie die de wereldregering opmaakt. Elk voorstel of plan dat ooit is besproken op de jaarlijkse vergadering van de Bilderberg groep is aangenomen, vaak binnen één of twee jaar na de vergadering."

Feit is dat Tony Blair twee jaar na zijn aanwezigheid bij de Bilderberg vergadering de grote leider van Engeland werd en dat ziet men met vele ander politici ook. Promotie na een deelname aan de conferentie.

De Bilderberg groep wil een Verenigd Europa, een Verenigd Amerika (inclusief Canada en Mexico) vormen uit de NAFTA en een Verenigd Oosten uit APEC. ook een afrikaanse unie is in de maak. Een tijd geleden stond in de krant dat Rusland en China een overeenkomst hebben gesloten waarin ze stelden dat ze niet zullen toestaan dat één land de wereld zal regeren, het is dus blijkbaar een gegronde angst. Helaas voor Rusland en China zal nooit één land de wereld regeren, want het plan is niet landgebonden. Een Verenigd Europa, Amerika en Oosten. Drie grote Verenigde Staten zijn gemakkelijker te regeren dan een groot aantal verdeelde landjes.

In een document uit 1974 met de titel ‘US Population Study’, bestemd voor Henry Kissinger,(Bilderberger en betrokken bij operatie Condor in Z-Am)) staat dat de bevolking tegen 2000 moet verminderen met 500 miljoen mensen en tegen 2050 met 3 miljard.
Wie hieraan twijfelt, moet zich maar eens afvragen waarom Bush de wereld- wijde war on terror heeft uitgeroepen zonder er ook maar even aan te denken de ware wortels van het kwaad aan te pakken: armoede, frustratie, wederzijdse onwetendheid, de Amerikaanse buitenlandse arrogantie.

Met het geld dat nu al in Afghanistan en Irak is uitgegeven, had men de armoede de wereld uit kunnen helpen. Men hoeft geen aanhanger van samenzweringstheorieën te zijn om te beseffen dat er iets aan de gang is: u kunt geen betaling doen, geen aankoop verrichten, geen belangrijke straat oversteken, geen vliegtuig nemen, zonder te worden geregistreerd, gefilmd, gecontroleerd.Hoe was dat 10 jaar geleden?

Het echte gevaar komt niet van deze elite of andere tirannen, het komt van de onwetenden. Als mensen niet zo onwetend, lui en kritiekloos zouden zijn, zou niemand misbruikt kunnen worden. Hij die het weet kan niet misbruikt worden omdat hij/zij het weet.
Daarom, nogmaals: Vindt de waarheid, want de waarheid zal je bevrijden.

Daniel Estulin:


Bron: newharvest.punt.nl

Voeg toe aan: