Zoeken
 


Roken is dodelijk: nieuw wetenschappelijk bewijs!

Laatste wijziging: woensdag 3 december 2008 om 01:20, 3235 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 3 december 2008

 

Laten we eens proberen om de vraag of roken al dan niet dodelijk is te beantwoorden. En indien het roken dan al dodelijk zou zijn, laten we dan ook eens proberen te achterhalen hoeveel levensjaren een gemiddelde roker nu eigenlijk precies inlevert op zijn of haar levensverwachting.

Om hier een redelijk nauwkeurige inschatting van te kunnen maken, is het van groot belang om een waarde aan de factor "propaganda" toe te voegen. Immers, het feit dat propaganda een wezenlijke bijdrage levert aan een beoogd doel (van de 'stoppen met roken' propagandist bijvoorbeeld) mag als vaststaand gegeven worden aangenomen.

Propaganda betekent niet anders dan het beïnvloeden van de publieke opinie om aanhangers te winnen voor bepaalde opvattingen of standpunten. Het omvat alle activiteiten waarmee mensen proberen anderen over te halen om hen te steunen. Het begrip propaganda kreeg in de 20e eeuw, met name in de Wo2, een negatieve gevoelswaarde vanwege het vanuit een politiek systeem verstrekken van eenzijdige, onvolledige, verhullende of zelfs leugenachtige informatie om de publieke opinie te bespelen.

Propaganda omvat het gecontroleerde gebruik van elke vorm van communicatie om de overtuigingen en gevoelens van een zekere groep te sturen in een welbepaalde richting. - Linebarger, Paul Myron Anthony - 1954 - Psychological Warfare –

Enkele propaganda technieken: Het verspreiden van een gerucht. Mensen misleiden om ze met een bepaald idee te laten instemmen. Boodschappen telkens herhalen waardoor mensen deze op den duur voor waar gaan aannemen, en meestal geloven mensen grove leugens nu eenmaal eerder dan kleine, omdat het niet in ze op komt dat iemand in staat zou zijn zo'n grote leugen te verkondigen. Een slechte naam zodanig koppelen aan hetgeen men wil 'zwart maken', dat het al gediscrimineerd wordt voor het geanalyseerd kan worden, of men legt al zo goed als automatisch de link met het slechte aspect voor dat men rationeel begint te denken. En niet onbelangrijk: Een instituut of begrip (de witte jas) dat respect afdwingt wordt gebruikt om de mens een positief of negatief oordeel te doen laten vellen.

Was het ten tijden van WO2 -die zo’n 5 jaren voortduurde- nog een feit dat propaganda aan beide zijden als wapen werd ingezet, in de hedendaagse oorlog tegen het roken door overheden en andere (financieel) belanghebbenden is dit al lang niet meer het geval: in de huidige fundamentalistische strijd tegen het roken is er expliciet sprake van met wetgeving afgedwongen eenzijdige staatspropaganda. En dat niet slechts voor een periode van 5 jaren, maar eigenlijk al zo’n 20 jaren lang of meer.

Door het verbod op tabaksreclame bijvoorbeeld, is het immers voor ‘de media’ ook niet meer interessant om een genuanceerde mening over het gezondheidsgevaar van roken te ventileren. Men kan immers niet meer aan de tabaksindustrie verdienen. Maar bijvoorbeeld weer wél aan de overheid (goodwill), aan de farmaceutische industrie (pillen en pleisters), Schiphol, NS, en aan meestens gesubsidieerde instellingen als Stivoro, de hartstichting, e.v.v.a. Allen fundamentalist tegen het roken.

En die betaalt die bepaalt…

Indien daarom morgen het verbod op tabaksreclame zou worden opgeheven, dan kijk maar eens hoe snel de meningen van de ‘tafeldeskundigen’ in de diverse media over het roken, zullen nuanceren en zelfs zullen omdraaien als een blad aan de boom.

Als resultaat van eerder genoemde, kan het daarom eenvoudigweg niet anders dan dat de sterftecijfers (gezondheidsrisico’s) door roken en mee-roken enorm opgeblazen zullen moeten zijn, met de nadruk op enorm en moeten. Er is immers sprake van een bijzonder langjarige en eenzijdige propaganda, als nog nimmer eerder vertoond. En voor de laatste twijfelaar: indien al deze propaganda géén meetbaar effect zal sorteren, dan moet de overheid wel knettergek zijn, toch? Want waarom investeert zij dan al die tientallen jaren zoveel (belasting)geld in propaganda? En waarom verbiedt zij (feitelijk) de tegenpartij het spreken? En vergis je niet: ook dwingende wetgeving tegen het roken is niet alleen het resultaat van propaganda, maar is zélf eveneens feitelijke propaganda. Want waarom zou je het roken in de horeca bijvoorbeeld dwingend verbieden waar het volledige personeelsbestand zélf ook rookt, en waarom dan de sterke drank niet? Terwijl de overheid drommels goed weet dat ook drank meer kapot maakt dan je lief is.

De anti-roken propagandist rekent de bevolking voor dat de gemiddelde roker zo’n 8 jaren eerder zal komen te overlijden. Maar de vraag is nu met welke factor dit cijfer met het aandeel ‘eenzijdige en langjarige staatspropaganda’ moet worden gecorrigeerd?

Laten we om hier enig inzicht in te verkrijgen, er in voorbeeld eens vanuit gaan dat precies gelijke eenzijdige propagandatechnieken zouden zijn toegepast op een product als ‘Cola’ of ‘bierworstjes’. Stellen we ons daarom eens voor een moment voor: waarschuwende dokters in witte jassen met stethoscopen, een WHO die waarschuwt voor 1 miljard coladoden wereldwijd, een overheid die een colareclameverbod in stelt, wetenschappers die over elkaar buitelen met wetenschappelijke rapporten over een aanstonds zijnde cola-tsunami, een cola schenkverbod in de horeca, een colaverbod op de werkplek, op het schoolplein en in de klas, en als topklapper: extra accijnzen en belastingen op de cola om het gebruik te ontmoedigen, waardoor een literfles afgerond op een winkelprijs van 9 euro komt.

En dit alles ongeacht of cola nu wérkelijk dodelijk is of geheel niet. Het gaat er hier slechts om, om de invloed van de factor ‘ propaganda’ een waarde te kunnen toekennen.

Ik meen dat het overgrote deel van de lezers de mening zal zijn toegedaan dat de invloed van de factor staatspropaganda op de cola gezondheidscijfers, ergens tussen de 50 – 100% verwacht kan worden. Toch?

Indien door de overheid aan de gemiddelde roker het gemis aan 8 levensjaren wordt gepropageerd, zeg ik dan iets geks met de stelling dat het er véél waarschijnlijker slechts twéé zullen zijn?! En dat er wel een paar andere zaken te benoemen zullen zijn die minstens nét zo schadelijk voor de volksgezondheid zijn of erger? En dat tegen déze gebruikers weer géén stelselmatige hetze wordt gevoerd vanuit overheidswege? Ik druk me nog voorzichtig uit.

En dan doe ik er nog eentje. Erg gewaagd maar vooruit:

Indien een roker 2 jaren eerder sterft door zijn gebruik, is het dan ook niet aannemelijk dat een andere roker juist ouder wordt door zijn gewoonte? Om dan tezamen het gemiddelde sterftecijfer te kunnen bereiken? Omdat overige burgers eveneens zaken gebruiken die kunnen resulteren in twee of méér eerdere sterftejaren? En omdat de Top-3 van alleroudste mannen die ons land ooit gekend heeft, nu eenmaal allen rokers waren?

Tenslotte wil ik opmerken dat het mij niet slim lijkt om te roken als je een aandoening aan je luchtwegen hebt. Maar het lijkt me ook niet slim taartjes, chocolade, en vette kroketjes te snoepen als je aan overgewicht lijdt.

"Stoppen met heksenjachten", dunkt me daarom een eerste randvoorwaarde voor een gezonde(re) maatschappij!

S. v.d. BoomenBron: metropoly

Voeg toe aan: