Zoeken
 


Je vormt je eigen werkelijkheid

Laatste wijziging: maandag 22 juni 2009 om 21:41, 3439 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 22 juni 2009

 

  • Volgens Seth scheppen we onze eigen werkelijkheid, letterlijk, door onze overtuigingen. Dit leven is een van de vele die we leven in verschillende tijden en plaatsen. De ervaringen, zowel de prettige als de verdrietige, die we beleven zijn niet meer werkelijk dan een droom en verschijnen in onze levens als opvoedkundige lessen om de gevolgen van onze acties te laten zien. Aangezien de essentie van het universum liefde is, zijn we veilig en wordt er voor ons gezorgd nu en in alle eeuwigheid. Wij hebben altijd toegang tot de informatie over de aard van de werkelijkheid en van onze persoonlijke levens, maar we moeten ons bewust denken gebruiken om deze informatie te evalueren en besluiten te nemen. Als laatste en misschien als het meeste belangrijke, er is geen enkele autoriteit belangrijker dan het ware zelf van ieder persoon; de woorden van Seth zijn louter een poging om ons in contact te brengen met kennis die we negeren wanneer we het van ons innerlijk wezen ontvangen.
  • Wij zijn multidimensionale wezens die veel gebieden bewonen en die eeuwig bestaan en die zichzelf tot meer creatieve en gerealiseerde individuen ontwikkelen.
  • Het universum is van goede wil; onheil en vernietiging bestaan slechts als een scenario. Voorvallen van onheil in de wereld verschijnen voor onze zintuigen om ons de gevolgen van onze overtuigingen te laten zien, maar de mensheid zal uit die ellende ontwaken als uit een slechte droom.   
  • Door kennis en, indien mogelijk, door de volgen van onze impulsen, kunnen wij het doel van ons leven ontdekken en kunnen we leren zodanig te handelen dat zowel wijzelf als de wereld er profijt bij hebben.
  • Er bestaat geen autoriteit die iemand beter kan leiden dan zijn innerlijk zelf. De woorden van Seth zijn alleen maar een poging ons in aanraking te brengen met de kennis die we negeren wanneer het in onze psyche verschijnt. De entiteit is het fundamentele zelf, onsterfelijk, niet-stoffelijk en het individu is dat deel van het gehele zelf dat je gebruikt om je stoffelijk uit te drukken. Verlangen, wens en verwachting regelen alle acties en zijn het fundament van alle werkelijkheden. Je creëert je eigen werkelijkheid, er bestaan geen uitzonderingen!

Seth: “Je schept je werkelijkheid in overeenstemming met je overtuigingen en verwachtingen, daarom zou je deze zorgvuldig moeten onderzoeken. Wanneer je bepaalde aspecten van je wereld niet prettig vindt, onderzoek dan je eigen verwachtingen.”

“Besef dat je stoffelijke ervaring en omgeving de materialisatie is van je overtuigingen. Wanneer je veel overvloed, gezondheid, nuttig werk, rijkdom ziet en een glimlach op de gezichten van degenen die je ontmoet, dan kan je met zekerheid vaststellen dat je overtuigingen heilzaam zijn. Wanneer je een wereld ziet die goed is en dat de mensen van je houden, dan mag je zonder meer aannemen dat je overtuigingen heilzaam zijn! Maar … wanneer je een slechte gezondheid hebt, een gebrek aan geldmiddelen, een wereld van zorgen en ellende, dan mag je aannemen dat je overtuigingen gebrekkig zijn en ga ze dan onderzoeken.”

“Je wereld is een getrouw beeld van je eigen gedachten … Wanneer je jezelf positieve suggesties geeft over een bepaalde situatie, dan zend je telepathisch ammunitie voor een positief gebruik. Je moet leren een negatieve gedachte of beeld uit te wissen door deze te verruilen met zijn tegendeel.”

“Je vormt je eigen werkelijkheid. Maar door deze werkelijkheid te vormen, verander je andere werkelijkheden die je niet kent. De vreugde, de uitdaging, de verantwoordelijkheid, de creativiteit zijn jouw eigendom. Dit is de enige boodschap die ik je ooit kan geven, of die jij jezelf kan geven. Jij, ieder van jullie, Al-Dat-Is ervaart door middel van je eigen individualiteit en door de ‘transsubstantiatie’ van je lichaam.”

“Je zou jezelf vaak moeten voorhouden: “Ik wil alleen maar op constructieve suggesties reageren.” Dit geeft je positieve ammunitie tegen je eigen negatieve gedachten en die van anderen.”

“Een negatieve gedachte, indien niet uitgewist, zal bijna altijd een negatieve toestand tot gevolg hebben. Zeg tegen jezelf: “Dat is in het verleden. Nu, in dit moment, dit nieuwe heden, begin ik al te veranderen naar het goede.”

“Het helpt niet om negatieve gedachten, zoals angst, boosheid of gekwetstheid te onderdrukken. Ze moeten erkend, onder ogen gezien en omgewisseld worden. Erken gekwetstheid wanneer het wordt gevoeld en besef dan dat dit losgelaten kan worden. Eerst dien je dit te erkennen. Vervolgens moet je je verbeelden dat je deze gekwetstheid ‘met wortel en tak’ verwijdert en het dan verwisselt voor een positief gevoel.”

“Je moet je beeldplaatjes, die je met je verbeelding schildert, gadeslaan. Je omgeving en je levensomstandigheden zijn op elk moment het directe resultaat van je eigen innerlijke verwachtingen. Wanneer jij je enge omstandigheden verbeeldt, ziekten of een wanhopige eenzaamheid, dan zal dit ‘automatisch’ gematerialiseerd worden, want deze gedachten zelf brengen de omstandigheden teweeg die ze een werkelijkheid geven in fysieke termen. Wanneer je een goede gezondheid wenst, dan moet je deze even levendig verbeelden als wanneer je in je angst ziekten verbeeldt.”

Tijdens een ESP-cessie was er een discussie over ‘of het mogelijk was om dieren te gebruiken om aardschokken te voorspellen en of mensen zouden voelen dat ze van die plekken moesten verdwijnen’. 

Seth:  “De dieren verdwijnen! Dat lijkt me dus nogal duidelijk. Denk er overna! Temidden van alle krankzinnig gedoe maak je TOCH je eigen werkelijkheid. Ik geeft toe dat het te eenvoudig klinkt, maar je zult geen aardschok meemaken, wanneer je dat niet zelf wilt en niemand gaat dood die zelf niet die beslissing heeft genomen. Je maakt je eigen werkelijkheid of je doet het niet. En als je het niet doet, dan zul je overal een slachtoffer zijn en moet het universum een toevallig mechanisme zijn dat zonder doel lijkt te zijn, waardoor het wonderbaarlijke plaatje dat je als je lichaam ziet, toevallig in de schepping kwam en uit de een of andere kosmisch incident zijn wonderbaarlijke complexiteit verkreeg. En dat lichaam was zonder reden zo prachtig gevormd om alleen maar slachtoffer te zijn. Dat is het enige andere alternatief om je eigen werkelijkheid te vormen. Er kan geen ander universum zijn dan deze twee. Je hebt een universum dat MET een reden is gevormd, of een universum ZONDER een reden. En in een doelmatig universum bestaan geen slachtoffers. Alles heeft een reden of niets heeft een reden. Dus, maak je keus!”

 Bron: unitynet.nl

Voeg toe aan: