Zoeken
 


Gaat Obama bestaan buitenaardse wezens bevestigen?

Laatste wijziging: maandag 25 mei 2009 om 18:22, 4928 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
maandag 25 mei 2009


Groep experts eist op CNN onthulling buitenaardsen vóór 31 mei

In een aantal artikelen kwam het de afgelopen maand al ter sprake: de verwachting van de voormalige Amerikaanse astronaut Edgar Mitchell (een aantal keer abusievelijk 'George' genoemd, waarvoor mijn excuses - X.) dat de VS nog vóór het einde van deze maand het bestaan en de aanwezigheid van buitenaardse wezens (/aliens) aan het publiek zal gaan onthullen. Inmiddels heb ik de persconferentie waarin deze onthulling wordt geeist -uitgezonden in april op CNN- op YouTube gevonden. Hieruit blijkt, dat als de Amerikaanse overheid weigert om deze eis op te volgen, de onthulling wellicht door een ander land (mogelijk Frankrijk) zal worden gedaan.

Hoewel een enkele commentator skeptisch is over de echtheid van de getoonde conferentie, zijn verreweg de meesten het er over eens dat dit geen nep is. De beelden van de conferentie wijzen er ondubbelzinnig op dat de eis inderdaad bloedserieus is, al valt natuurlijk zeker niet uit te sluiten dat er aan het eind van deze maand een nieuwe persconferentie zal worden belegd, waarin wordt aangekondigd dat de onthulling 'door omstandigheden' uitgesteld zal worden tot bijvoorbeeld volgend jaar.

Op 20 april waren een aantal bekenden en experts aanwezig in de Nationale Pers Club in Washington, waaronder ook vertegenwoordigers van 'Exopolitics' (exo=-buitenaards) uit Denemarken en Duitsland. De voormalige NASA-astronaut en mederecordhouder van de langste Maanwandeling ooit, dr. Edgar Mitchell, herhaalde hier zijn al vaker ter sprake gekomen oproep aan de Amerikaanse regering, om volledig openheid van zaken te geven over het bestaan van 'aliens'. Mitchell beweert al enige jaren dat hij, uit hoofde van zijn voormalige positie bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, al tientallen jaren op de hoogte is van het bestaan van buitenaardse wezens en van hun verborgen aktiviteiten op Aarde.
 
Hij was beslist niet de enige geloofwaardige aanwezige 'getuige':
 
- De voormalige gevechtspiloot Milton Torres verhaalde hoe hij in de jaren '50 in Engeland de opdracht kreeg om een UFO neer te schieten, die zo groot was als een vliegdekschip.
 
- Nick Pope, een voormalige medewerker van het Britse ministerie van Defensie, bevestigde Torres' verhaal.
 
- De Amerikaanse historicus Richard Dolan presenteerde het tweede deel van zijn nieuwe boek: UFO's en de Nationale Veiligheids Staat.
 
- Dr. Roger Leir toonde nieuw fysiek bewijs van kontakt tussen mensen en buitenaardse wezens. Hij werd geassisteerd door metaalexpert Alex Moser, senior lid van de technische staf van YTC America Inc..
 
- De voormalige CNN-nieuwspresentator Cherryl Jones ondersteunde openlijk de doelstelling om de overheid openheid van zaken te laten geven over de aanwezigheid van aliens.
 
- De persconferentie werd geleid door Stephen Bassett, hoofd van de Paradigma Onderzoeks Groep (PRG = Paradigm Research Group) en hoofdorganisator van de jaarlijks terugkerende 'X-Conferentie' over ufo's en aliens. Bassett zet zich al jaren in voor publieke erkenning van de overheid, dat de mensheid al tientallen jaren kontakt heeft met buitenaardse wezens.
 
Bassett tijdens de persconferentie: 'Ik geloof, zoals ik al vaker in veel radio- en tv-programma's heb gezegd, dat op grond van informatie die ik heb gekregen, de regering Obama -gezien wie er daarin benoemd is en vanwege andere indicaties- , het besluit heeft genomen om het bestaan van buitenaardse wezens te bevestigen. Maar dat is natuurlijk een inschatting, daar zeggen ze nu natuurlijk niets over.'
 
'Desondanks is de mogelijkheid dat dit gebeurt, heel groot. Wij moedigen de regering -die zichzelf er op toegelegd heeft om zo open en transparant mogelijk te zijn- aan om nu de ultieme openheid en transparantie te geven, en wel onmiddellijk. Anders wordt het overheidsembargo op de waarheid een embargo op de regering zélf, en moet deze gaan uitleggen waarom dit niet eerder gedaan is, juist in een voor de mensheid zo kritieke periode.'
 
'Als de regering geen onthulling geeft vóór het einde van mei -dit is géén dreigement, (Obama) heeft in de eerste 100 dagen te maken gekregen met een enorme hoeveelheid zeer grote problemen, dus hij krijgt nog een extra 30 dagen- zullen wij (PRG) alle bewijzen die we hebben -en dat zijn er zeer veel, we hebben uitgebreide documentatie en bewijs, met name van connecties met de politiek zoals het Rockefeller Initiatief en de regering Clinton- zo uitgebreid mogelijk aan de media laten zien. We gaan het de regering zo moeilijk mogelijk maken als maar kan. Dat willen we niet, maar soms is het nodig.'
 
'Als ze er uiteindelijk voor kiezen om voor eind mei géén onthulling te doen, en besluiten te wachten tot juni, misschien juli, of wanneer het hén uitkomt, is er een zeer reëele mogelijkheid -ik denk zelf 50% kans- dat een ander land op eigen houtje het bestaan van buitenaardse wezens zal onthullen. En dan zullen de koppen van de Washington Post en New York Times luiden: 'De Franse president Sarkozy zal vandaag aan de Fransen bekend maken, dat er een buitenaardse aanwezigheid is, en bewijs hiervan uit de Franse militaire dossiers openbaar maken.'

Conclusie
Het begint er steeds sterker op te lijken, dat het bestaan van UFO's / Aliens inderdaad een zeer grote rol gaat spelen in de eindfase ('eindtijd') waar de mensheid zich in lijkt te bevinden. Een toonaangevende spraakherkennigsexpert concludeerde op grond van wetenschappelijke gegevens, dat Obama's regeerperiode gekenmerkt zal worden door 'buitenaardse verschijnselen'. Een christelijke groepering besloot onlangs om het Amerikaanse publiek de waarheid over aliens te gaan vertellen, namelijk dat deze niet afkomstig zijn van andere planeten, maar uit een spirituele dimensie, en in de Bijbel demonen (of gevallen engelen / boze geesten) worden genoemd.
 
Op 16 oktober 2008 plaatsen we het vervolgartikel op 'Geheime VN-meeting: UFO's maken zich in 2017 openbaar', waarin onderzoeksjournalisten op grond van geheime, hooggeplaatste bronnen binnen onder andere het Amerikaanse leger, ontdekten, dat er binnen belangrijke VN-landen onenigheid heerste over het moment waarop het bestaan van buitenaardse wezens aan de mensheid moet worden onthult, en óf dit wel moet gebeuren, aangezien dit feit al meer dan 60 jaar voor het publiek verborgen wordt gehouden, en er mogelijk grote paniek ontstaat als dit bekend wordt.

Vanuit New Age kringen wordt al jaren gezinspeeld op de komst van UFO's. De organisatie van occultist Benjamin Creme, Share International, werkt al 30 jaar toe naar de openbaring van 'Maitreya', de zichzelf benoemde messias van alle geloven en daarmee van de hele mensheid. Deze maand gaf Creme een verklaring waarom Maitreya's aangekondigde publieke optreden zo lang uitblijft. Tevens zei hij, dat Maitreya's 'ster' geen echte ster is, maar bestaat uit vier enorme UFO's, met daarin onze 'Ruimtebroeders', die de mensheid komen helpen om de wereld het tijdperk van licht (/Lucifer) binnen te treden.

De TV-aankondiging op het History Channel dat er vandaag een 'wereldveranderende gebeurtenis' zal plaatsvinden die 'alles zal veranderen', werd door velen in verband gebracht met de mogelijke onthulling van buitenaardse wezens aan de mensheid. Later bleek, dat het hier waarschijnlijk om de vondst van de zogenaamde 'missing link' gaat, waar evolutionisten al jaren naar op zoek zijn. Dit zou in hun ogen 'definitief' de waarheid van de evolutietheorie bevestigen.
 
Daarnaast suggereerde David Flynn in zijn spraakmakende boek 'Temple at the Center of Time', dat UFO's en aliens in uiterlijk 2012 waarschijnlijk deel zullen gaan uitmaken van een wereldwijd bedrog, dat in de Bijbel 'de grote misleiding' wordt genoemd. De verschijning van buitenaardse wezens zal volgens hem voor het grootste deel van de mensheid -en volgens de Bijbel ook voor veel christenen- zó overtuigend zijn, dat zij zich gewillig zullen aansluiten bij een Nieuwe Wereld Orde, die de mensheid eindelijk de vrede en eenheid zal brengen, waar al zo lang tevergeefs naar gestreefd wordt. En zo zal de wereld volgens Tom Horn (De opkomst van Apollyon 1 / 2 / 3) tussen nu en 2012 grotendeels nietsvermoedend, zelfs gewillig en met groot enthousiasme, het 'koninkrijk van de antichrist' binnen treden.

 Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: