Zoeken
 


Stralingstress voor mens, dier en boom

Laatste wijziging: zondag 26 april 2009 om 10:58, 5506 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zondag 26 april 2009

Het wetenschappelijke onderzoek naar al deze gebreken, die hun initiatiepunt lijken te hebben rond zg. necrotische cellen, heeft geen biologische factor aangetoond. Volgens het rapport is het niet uit te sluiten dat een niet-biologische factor oorzakelijk verband heeft met de nieuwe aantastingen. Men denkt aan een externe factor die de laatste jaren aan ons milieu is toegevoegd.

Internationaal worden artsen kritischer over de gevolgen van elektrostress op het menselijk lichaam (zie ook http://www.stralingsrisicos.nl). In Nederland hanteert de Gezondheidsraad een stralingsgrenswaarde van 20.000.000 uW./m2 als gevaarlijk, terwijl in een aantal Duitse deelstaten 100 uW/m2 als maximaal wordt gesteld.

Men bedoelt iets dat gaat over zogeheten relatief lage vermogensdichtheden. Zorgelijk zat. Bij 500 uw./m2 worden al allerlei biologische effecten gemeten en worden elektrosensibele mensen al voelbaar nerveus. Als straling een probleem voor mensen is, hoe zit het dan met dieren en planten?

Ongerust vroeg de Gemeente Alphen aan de Rijn vorig jaar aan de universiteit van Wageningen om een analyse van zeer veel voorkomende boomaantastingen te maken. Deze aantastingen zijn nl. een Europees probleem. Men vond allerlei bastknobbels (tumoren), baststrepen, bastscheuren en plaat- en kringvormige bastdegeneraties.

Het wetenschappelijke onderzoek naar al deze gebreken, die hun initiatiepunt lijken te hebben rond zg. necrotische cellen, heeft geen biologische factor aangetoond. Volgens het rapport is het niet uit te sluiten dat een niet-biologische factor oorzakelijk verband heeft met de nieuwe aantastingen. Men denkt aan een externe factor die de laatste jaren aan ons milieu is toegevoegd.

Nadrukkelijk wil men het echter niet over elektrosmog hebben. Metingen van woonbiologen tonen echter aan dat er een oorzakelijk verband bestaat met UMTS-achtige straling (frequentie > 1700 MHz) en deze gebreken. En toen? En nu? Wie het durft, mag het zeggen.

Originele bron: PeterdenharingBron: aquariusage

Voeg toe aan: