Zoeken
 


Obama blaast met 'geo-engineering' chemtrails-theorie nieuw leven in

Laatste wijziging: zaterdag 11 april 2009 om 20:57, 6107 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
zaterdag 11 april 2009


De aankondiging van de regering Obama dat het gaat onderzoeken of 'geo-engineering', het beïnvloeden van het weer, mogelijk de opwarming van de Aarde kan tegengaan, heeft een nieuwe impuls gegeven aan al jaren vooral op internet circulerende geruchten en theoriën, dat dergelijke programma's al lang worden uitgevoerd in de vorm van chemtrails.

Chemtrails zouden van gewone 'contrails' (het spoor dat vliegtuigen op grote hoogte achterlaten, en dat meestal snel verdampt) verschillen doordat het vaak urenlang blijft hangen. Ze zouden worden veroorzaakt door heen-en-weer vliegende toestellen, die een soort raster- of ruitpatroon in de lucht achterlaten, waardoor de helderblauwe hemel verandert in een heiige waas.

Op de vraag waarom dit soort programma's, als deze al zo lang zouden bestaan, verborgen worden gehouden voor het publiek, is het antwoord simpel: de chemtrails zouden sporen van hoge concentraties zware, giftige metalen bevatten, die schadelijk zijn voor de gezondheid.
 
Chemtrails waren jarenlang vooral voer voor complottheoriefanaten, maar de laatste jaren wordt er steeds vaker door de reguliere media aandacht aan besteed. In de VS ontdekte de TV-zender KSLA-News afgelopen jaar na een eigen onderzoek (zie filmpje ca. 4 minuten), dat deeltjes die uit chemtrails op Aarde vielen, hoge concentraties Barium, Lood en andere zware, soms giftige metalen bevatten (zoals arsenicum, chromium, cadmium, selenium en zilver).

Het KSLA-onderzoek richtte zich met name op Barium, waarvan in de chemtrails-deeltjes drie tot zes keer de maximaal toegestane hoeveelheid werd aangetroffen. De korte-termijn effecten van blootstelling aan een te hoge concentratie Barium variëren van maagpijn tot pijn op de borst, en op lange termijn veroorzaakt het bloeddrukproblemen en een verzwakt immuunsysteem.

Obama's aankondiging dat onderzocht wordt of 'geo-engineering' de opwarming van de Aarde kan tegengaan, door 'deeltjes in de bovenste atmosfeer te schieten die het zonlicht gaan weerkaatsen', doet sommigen concluderen dat chemtrails feitelijk het bewijs zijn dat er al jarenlang experimenten op dit gebied worden uitgevoerd.

Opmerkelijk is dat de elite 'Council on Foreign Relations' (CFR), een berucht onderdeel van de 'New World Order', recent exact hetzelfde idee naar voren bracht in het rapport 'Geo-engineering: Workshop on Unilateral Planetary Scale Geo-engineering'. Hierin wordt gesteld dat er in de lagere delen van de atmosfeer meer wolken zullen komen, als in de hogere delen van de atmosfeer het zonlicht door kleine deeltje teruggekaatst zal worden in de ruimte. Ook zouden er volgens het rapport 'diverse objecten' in de ruimte kunnen worden geplaatst, tussen de Aarde en de Zon, die eveneens het zonlicht zullen moeten afweren.
 
De voorstellen in het CFR-document komen exact overeen met de atmosferische effecten, die worden waargenomen na chemtrails. In het onderstaande, ruim 8 minuten durende samenvattende filmpje zijn een aantal duidelijk beelden te zien van vliegtuigen, die chemtrails veroorzaken. Daarnaast twee korte filmpjes (2 1/2 minuut en 2 minuten), die goed laten zien hoe een vliegtuig plotseling begint met 'sproeien', en (in het 2e filmpje), er tijdens de vlucht mee ophoudt. Bij normale 'contrails' is dit onmogelijk. Het is dus onontkenbaar dat er IETS met opzet in de lucht wordt gesproeid.

KSLA ontdekte bewijs dat er tussen 1949 en 1969 doelbewust biochemische substanties over 239 bevolkte gebieden zijn uitgesproeid (zie filmpje kleine 4 minuten). Deze bevindingen trekken de 'chemtrails-theorie' uit de schimmige wereld van complotten, waarin de bevolking onwetend als proefkonijn voor het leger zou worden gebruikt. Sommigen stellen zelfs dat het juist de bedoeling is om de bevolking ziek te maken, om ze later des te makkelijker te kunnen laten 'verdwijnen'.

Chemtrails: averechts effect
Het wrange van het hele verhaal is, dat 'global warming' -even uitgaande van de 'officiële' verklaring- niet alleen door verreweg de meeste serieuze wetenschappers -waaronder niet weinig voormalige voorstanders van deze theorie- wordt ontkend, maar dat er steeds meer bewijs komt dat de Aarde juist enorm gaat afkoelen. Zo daalde de gemiddelde wereldwijde temperatuur in 2007 zó hard, dat in één klap alle temperatuursstijging van de afgelopen tientallen jaren, waar de 'global warming' fanatici zo mee schermen, ongedaan werd gemaakt. Maar ook dat wordt, net als chemtrails, officieel doodgezwegen, omdat het niet in de globalistische plannen van de politici past.
 
Astronomen zijn al langer overtuigd dat de temperatuur op de Aarde gaat dalen. Dit concluderen zij op grond van de zonne-activiteit, waarvan bewezen is dat deze voor minstens 95% verantwoordelijk is voor alle klimaatsveranderingen. De zon is in geen eeuw zo 'stil' geweest als in het laatste jaar, al menen sommige astronomen dat het een stilte voor een enorme storm is, die in 2012 zou moeten gaan losbarsten.
 
De wetenschapper James Marusek, voorheen werkzaam bij de Amerikaanse Marine, verklaarde onlangs dat de stilte van de Zon een gevaarlijk voorteken is van wereldwijd plotseling scherp dalende temperaturen.  

'Klimaatsverandering wordt voornamelijk veroorzaakt door de natuur. Dat is altijd al zo geweest. Door de wetenschap -niet de nep-wetenschap die 'global warming' propageert- hebben we langzaam de fundamentele geheimen van de natuur ontsluierd.' Marusek zet uiteen, dat een NASA satelliet heeft ontdekt   dat het magnetische veld van de Zon, dat de Aarde beschermt tegen schadelijke kosmische straling, flink verzwakt is (zie link onder). De toegenomen hoeveelheid kosmische deeltjes ioniseren kleine vochtdeeltjes in onze atmosfeer, waardoor extra wolken ontstaan, die het zonlicht tegenhouden. Hierdoor zal de temperatuur op Aarde juist gaan dalen.
 
'De temperatuur is nu al aan het dalen,' aldus Marusek, die zich baseert op de meest betrouwbare gegevens die er zijn, namelijk die van satellieten. Satellieten registreren, in contrast met de grondstations waar de 'global warming' aanhangers zich op baseren, de temperatuursveranderingen over de héle Aarde. En die laten zien dat gemiddelde temperatuur sinds 1998 een halve graad gedaald is.

Een gemiddelde temperatuursdaling op Aarde heeft veel ernstigere consequenties dan een temperatuursstijging. Door lagere temperaturen zullen de oogstseizoenen korter worden en zal het weer fors verslechteren, wat eveneens veel oogstschade zal veroorzaken. Resultaat: enorme hongersnoden, waardoor miljoenen mensen zullen sterven. Ook hebben periodes met lagere temperaturen in het verleden gezorgd voor het uitbreken van talloze epidemiën.
 
Conclusie: geplande genocide?
Het lijkt er dus sterk op, dat de regering Obama, en in haar kielzog de hele Westerse wereld, het proces van temperatuursdaling, met alle ernstige gevolgen van dien, een handje gaat helpen. Dit kost niet alleen honderden miljarden, maar heeft bovendien verschrikkelijke gevolgen voor mens, dier en natuur.
 
Het kan bijna niet anders, of hier moet een duivels plan achter zitten. Misschien heeft het wel te maken met het 'eerste gebod' van de Nieuwe Wereld Orde, zoals zo onbeschaamd is gebeiteld in de 'Georgia Guidestones': 'Breng de wereldbevolking terug naar maximaal 500 miljoen mensen', wat betekent dat ruim 6 miljard mensen op de één of andere manier 'weggewerkt' moeten worden.
 
Dat dit 'eerste gebod' al jaren aktief wordt nagestreefd, zien we in onze eigen maatschappij met name terug in de milieubeweging, die -vooral van achter de schermen- als een gewillig poppetje aan de touwtjes van de elite danst, in haar doel om niet alleen de vooruitgang van de maatschappij te doen stoppen, maar zelfs ondergeschikt te maken aan de drogreden die 'de natuur' wordt genoemd (suggestie: misschien moeten de milieu-activisten zich maar vrijwillig, als eersten van die 6 miljard, opofferen).

Des te tragischer is het als we het straks, als de astronomen en serieuze wetenschappers gelijk krijgen, met z'n allen juist steenkoud gaan krijgen. Ik stap denk ik maar eens wat vaker in de auto om wat extra Co2 in de atmosfeer te pompen. Dat kunnen we straks namelijk wel eens hard nodig gaan hebben.*
 
Xander
 
* De hoeveelheid Co2 in de atmosfeer is in dezelfde periode dat de temperatuur een halve graad daalde, met 5% gestegen naar 386 ppm. Overigens is deze waarde nog vele malen lager dan deze ooit in het verleden op Aarde is geweest, en zal zelfs een verdubbeling nauwelijks voor enig merkbaar effect zorgen. Dat wordt dus met z'n allen veel extra autokilometers maken - héél veel...


Bron: xandernieuws

Voeg toe aan: