Zoeken
 


Straling

Laatste wijziging: woensdag 8 april 2009 om 22:55, 5676 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
woensdag 8 april 2009

In 2007 is er een proef geweest om een draadloos netwerk op te zetten in de stad Groningen. Dit was een proef om te bekijken of het mogelijk was om een stad volledig van draadloos internet te voorzien. De Hulpdiensten kregen een eigen intranet zodat ze elkaar sneller en efficiënter op de hoogte konden brengen van calamiteiten of van routes naar calamiteiten die geschikter waren. Naast dit intranet was er iets opgezet voor de studenten in de stad die makkelijk op het internet zouden kunnen voor hun studie en andere mogelijkheden hadden via dit internet systeem. En als laatste doel was het mogelijk om voor gewone particulieren in te loggen op het systeem en dan overal internet te hebben.

Dit was een proef om te kijken of het mogelijk was om dit voor elkaar te krijgen, met als doel om dit in meerdere steden op te zetten.

Op het internet is een site waar het volledige verslag van dit plan te lezen is.

Wat mij stoort is het hoofdstuk over de straling (blz 21). Ondertussen is al hoog en laag bewezen dat UMTS masten een bepaalde straling afgeven die voor een groot deel van de mensen als schadelijk wordt ervaren. Dit uit zich in hoofdpijn, misselijkheid, desoriëntatie, slapeloosheid, concentratieproblemen, maag- en darmklachten en prikkelbaarheid deze en nog enkele chronische ziektes. Ook bij Wifi wordt vaak een link gelegd naar deze ziektebeelden.

Hierdoor is het zo onbegrijpelijk dat in het verslag van het draadloos internet zo makkelijk staat:
De Britse gezondheidsdeskundige Malcolm Sperrin vertelde aan BBC News dat de wifi‐straling 100.000 keer lager is dan die van een magnetron. "Bovendien kan het weefsel van het menselijk lichaam door radiogolven alleen opgewarmd worden indien er van dichtbij contact is," stipte hij aan.

Terwijl andere onderzoeken op het internet aangeven dat dit heel anders uitpakt:
'De normen voor straling zijn opgesteld om directe effecten tegen te gaan, zoals opwarming van het lichaam. Langetermijn¬blootstelling aan veel lagere doses straling heeft wel degelijk invloed: een Lets onderzoek naar enkele kleine duizend kinderen toonde aan dat motorische stoornissen en geheugen- en gedragsproblemen significant vaker optraden bij degenen die in de buurt van een radiozender woonden', betoogt Philips. 'In de vakliteratuur is een toenemende hoeveelheid bewijsmateriaal te vinden dat er wel degelijk een kleine groep mensen is die last van deze lage stralingsniveaus heeft', beaamt Elizabeth Cullen van de Ierse artsenorganisatie IDEA. In Zweden is de overgevoeligheid voor straling zelfs officieel erkend als ziekte.

Ook staat in het verslag van Draadloos Groningen:
Volgens het Health Protection Agency zorgt een verblijf van één jaar in de buurt van een Wifi‐hotspot voor evenveel straling als een gsm‐gesprek van twintig minuten.  (Dus met andere woorden: als je mensen een jaar lang in de straling van Wifi of Wlan laat wonen, krijgen ze dezelfde problemen en ziektesymptomen als dat ze 20 minuten hebben gebeld met een mobiele telefoon… Dus uiteindelijk komen er problemen; alleen duurt het langer…)

Er zijn dus maar twee onderzoeken dat vermeld wordt in het eindverslag van de proef draadloos Groningen, de bevindingen van Malcom Sperrin en de bevindingen van het Health Protection Agency. Verder wordt er geluisterd naar de EMF metingen van het Agentschap Telecom, wat een bedrijf is die leeft van EMF. Volgens dit bedrijf zit het stralingsniveau binnen de norm. Maar wat is de norm?

Veiligheidsmarge
De blootstellinglimieten zijn op deze kennis gebaseerd. De energieopname uit het elektromagnetische veld moet beneden de 4 Watt per kilogram blijven. In de praktijk wordt nog een veiligheidsmarge toegepast van een factor 10 voor mensen die in de directe omgeving van antennes moeten werken en een factor 50 voor het publiek. De algemene blootstellinglimiet voor de bevolking is dus 0,08 Watt per kilogram. De limiet voor mensen die bij antennes werken, kan hoger zijn omdat zij niet 24 uur per dag aan elektromagnetische velden zijn blootgesteld.

Op Beperk de straling is te lezen:
Volgens tal van wetenschappers is er een blootstellingnorm van maximum 0,6 V/m. Daarbij wordt benadrukt dat deze waarde een voorlopige norm is en niet mag geïnterpreteerd worden als absoluut 'veilig'. Op dit moment is namelijk nog niet duidelijk wat een veilige blootstelling is en of sommige wetenschappers betwijfelen of een veilige waarde überhaupt bestaat (cfr. de discussie over hoeveel asbestvezels per kubieke meter veilig zijn. Na decennia werd duidelijk dat het antwoord nul is).

Wat ik hieruit begrijp is dat een site die onderhandelt in, en UMTS masten verkoopt, aangeeft dat een stralingsniveau van 0,08 W per kilogram een veilig niveau is voor straling. Maar, op de site van ‘Beperk de straling' wordt aangegeven dat wetenschappers het er nog niet over eens zijn of straling ooit wel als veilig kan worden gezien. Er is nog niet voldoende onderzoek geweest naar blootstelling op langere termijn aan straling, ook op een lagere frequentie. Dus de wetenschap weet eigenlijk nog niet wat het effect hiervan is. 

Als je verder gaat zoeken op het internet, kom je dus ook andere onderzoeken tegen die hun vraagtekens zetten bij de schadelijkheid van Wifi straling. Maar verder onderzoek is er nog niet volledig gedaan naar het effect van Wifi. Wel wordt er afgeraden om Wifi of Wlan te gebruiken.

Zoals de Afdeling openbare gezondheid van Salzburg in deze brief kort en bondig aangeeft:
WLAN antennes zenden elektromagnetische velden uit in het frequentiegebied van 2400 tot 2485 Megahertz (MHz). Dat is dezelfde frequentie als in gebruik voor magnetrons. De amplitude wordt tien maal per seconde met een scherpe overgang gewijzigd (dus met een frequentie van 10 Hz). De blootstelling hangt af van de afstand tot de antenne, die kan zeer klein zijn, bijvoorbeeld in het geval van antennes ingebouwd in een laptopcomputer. Ondanks het wijdverbreide gebruik van WLAN zijn er geen onderzoeken beschikbaar over de effecten op korte of lange termijn van blootstelling aan de elektromagnetische velden van WLAN antennes. Volgens de eerste aanwijzingen gebaseerd op ervaringen van gevoelige mensen is het signaal biologisch zeer actief. De tot nu toe waargenomen symptomen zijn dezelfde als bij onderzoek naar basisstations voor mobiele telefonie: hoofdpijn, moeite met concentreren, rusteloosheid, problemen met het geheugen enzovoort. Het officiële advies van de Afdeling Openbare Gezondheid van de Regio Salzburg is geen WLAN (draadloze computernetwerken) en DECT (draadloze telefoons) te gebruiken in scholen of kleuterscholen.

Wat hier opvalt, is dat juist deze brief wel aangeeft dat de straling net zo hoog is als bij een magnetron terwijl in het onderzoek van draadloos Groningen wordt aangegeven dat het stralingsniveau veel lager ligt(?) Wie en welke instantie moet je nog geloven?

Naar aanleiding van het verslag van de Proef heb ik een mail gestuurd naar Beperk de straling. Dit was hun reactie:
De vraag is maar of er een 'veilig' stralingsniveau bestaat, dat is op dit moment nog niet duidelijk. In het BioInitiative rapport (http://www.bioinitiative.org/) wordt een voorlopige norm van maximaal 0,6 V/m naar voor geschoven. Dit geldt dan voor alle frequenties samen genomen. Maar sommige mensen (elektrogevoeligen) hebben al problemen (bvb. slapeloosheid) bij 0,06 V/m en zelfs nog lager.

Ook is het fout om enkel te kijken naar het vermogen, naar het stralingsniveau dus. Wetenschappers beginnen meer en meer te denken dat de straling schadelijk is door de specifieke frequenties die gebruikt worden (zie http://www.beperkdestraling.org/Algemeen/Blootstellingsnormen.aspx, onder frequentiespecifieke effecten). Deze zouden de communicatie tussen de lichaamscellen en allerhande biologische processen verstoren. Dit kan al gebeuren bij relatief lage stralingsniveaus.

In dat rapport van Draadloos Groningen zijn de gemeten stralingsniveaus enkel van toepassing voor die specifieke frequenties (5,7 en 2,4 Ghz), het gaat dus niet om het totale stralingsniveau (dus de straling van gsm-antennes, UMTS, WiFi, etc. opgeteld). Ook staan het in het rapport enkel de gemiddelde waarden als ik het goed heb. Nochtans zijn de piekwaarden (kortdurende uitschieters in de stralingsniveaus) vanuit biologisch oogpunt heel belangrijk (want waarschijnlijk het schadelijkst).

In het rapport vergelijken ze bovendien appelen met peren. De straling van draadloos internet is absoluut niet te vergelijken met de straling van (de oude) radio- en Tv-zenders. Radio- en Tv-zenders werken (werkten) namelijk met analoge signalen, die veel minder schadelijk zijn dan de gepulste straling van WiFi, GSM, UMTS, etc.

Een belangrijk punt dat ik uit deze reactie haal is dat het niet zo heel veel uitmaakt hoe hoog het stralingsniveau is. Als mensen er gevoelig voor zijn krijgen ze gegarandeerd last van voorgaand genoemde kwalen. Ook kaarten ze aan dat er op bepaalde momenten is gemeten en dat dat niet een volledig beeld geeft van de continue uitstoot van de straling. Ook is een belangrijk punt dat er niet verder gekeken wordt naar verdere stralingsbronnen die in een stad staan en deze samengevoegd waarschijnlijk een hoger stralingsniveau afgeven dan alleen Wifi of Wlan.

Mijn conclusie van dit hele verhaal is dat er wel degelijk een gevaar bestaat voor de gezondheid met een draadloos netwerk in een stad. De reguliere wetenschap heeft nog geen uitsluitsel gegeven dat dit niet zo is. Doordat dit nog niet met duidelijk onderzoek is uitgesloten heeft het onderzoeksteam van Draadloos Groningen besloten dat het niet schadelijk is voor de gezondheid van de mens en groen licht gegeven voor dit project. Hierdoor zal het mogelijk zijn om andere steden te voorzien van een draadloos netwerk.

In al deze onderzoeken wordt helaas voorbijgegaan aan de persoonlijke ervaringen van de mensen die hooggevoelig zijn en dus wel degelijk last hebben van dit soort netwerken. Deze mensen zijn dus straks misschien wel genoodzaakt om buiten een stad te gaan wonen en werken omdat het voor hen niet meer haalbaar is om te functioneren in een stad met een draadloos netwerk.

Mensen, blijf dus oplettend. Ga niet zomaar akkoord met de plannen van je eigen gemeente. Ga eerst op onderzoek uit voor je het toelaat om in een ongezonde omgeving te wonen en te werken.

Jessica

Zie ook: Nationale Stralingsdag 2009Bron: star-people

Voeg toe aan: