Zoeken
 


Buitenaardse Wezens

Laatste wijziging: dinsdag 31 maart 2009 om 17:45, 3090 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 31 maart 2009

 

 

Sommige buitenaardse wezens bevinden zich op de vijfde dimensie, een dimensie van licht. Jullie zouden hen classificeren als zielwezens, aangezien ze geen fysiek lichaam bezitten; zij hebben lichtlichamen. Wanneer jullie met elkaar communiceren, kan je hen in een fysiek lichaam ervaren. Dit is een gedachtevorm die geprojecteerd is om de communicatie mogelijk te maken. Er bestaan veel negatieve gedachtevormen over het woord ‘buitenaards’ (alien). Wanneer je dit woord hoort heeft dit een negatieve klank.

Het woord ‘buitenaards’ (extraterrestrial) betekent een wezen dat buiten jullie driedimensionale werkelijkheid leeft. Een buitenaards of ruimtewezen is een wezen dat meestroomt met de richting van het licht, welke de gehele schepping terugvoert naar de Bron. Zij zijn een aspect van het universele geheel en maken deel uit van de missie om jullie planeet naar het licht te transformeren. Er zijn vele verschillende beschavingen op de vijfde dimensie die zeer actief betrokken zijn bij de evolutie van jullie planeet. Ruimtewezens zijn professionals om jullie planeet naar het licht terug te brengen.

Er zijn talrijke verschillende buitenaardse rassen die jullie toekomstige zelven zijn. Op de vijfde dimensie is het mogelijk om toegang te verkrijgen tot alle tijdparallellen. Wanneer je jouw trillingsfrequentie verhoogt naar het vijfdimensionale niveau, kan je toegang krijgen tot elk tijdsmoment dat je wenst. Dit maakt het mogelijk om met je toekomstige buitenaardse zelven te communiceren. Zie je nu dat deze buitenaardse wezens geen vreemden voor jullie zijn, maar jullie zelf zijn in een toekomstige gevorderde staat?

Vijfdimensionale buitenaardse zelven bieden zich vrijwillig aan om in de driedimensionale werkelijkheid te incarneren en een menselijk vorm aan te nemen, om behulpzaam te zijn bij de missie van het transformeren van planeten naar het licht. Hen wordt verteld, dat een onderdeel van hun missie bestaat om te ‘slapen’ onder de illusie van beperking. Op het juiste moment ontwaken zij en openbaren hun goddelijkheid, waardoor zij de Hemel op Aarde brengen.

Die tijd is nu aangebroken! Wij roepen alle ruimtewezens op om te ontwaken en de posities in te nemen waarvoor zij zich hebben aangemeld en hun missies te volbrengen.

Dit vijfdimensionale zelf treedt binnen door middel van het geboorteproces en, totdat jullie ontwaken, geloven jullie dat je alleen maar menselijk bent. De slaap is voor sommigen diep en, totdat jullie worden opgeroepen, heb je geen enkel besef van je identiteit. Andere ruimtewezens die op jullie planeet incarneren slapen niet zo diep en beseffen vaag, dat zij van oorsprong niet van de Aarde zijn. Zij vinden het moeilijk om dit te aanvaarden en voelen zich hier nooit thuis. Jij zou een van deze wezens kunnen zijn!

Er bestaat nog een ander soort ruimtewezen op jullie planeet, dat hier niet via het geboorteproces is gekomen. Deze wezens zijn Buitenaardse Binnenlopers, die met toestemming van de oorspronkelijke bewoner het lichaam overnemen; de bewoner verlaat het lichaam om de ander de mogelijkheid te bieden binnen te treden.

Engelachtige wezens en jullie archetypische goden en godinnen zijn andere soorten wezens die incarneren. Zij hebben jullie planeet herhaaldelijk, jaren achtereen bezocht en zijn altijd in een duidelijk verder geëvolueerde vorm verschenen, maar wel als mensen. Zij komen als een ideaalbeeld. Wanneer jullie ontwaken, zal je misschien ontdekken dat je afwijkende aspecten in jezelf bezit, want jullie zijn immers multidimensionaal.

Als buitenaardse zelven zijn jullie multidimensionale wezens die gelijktijdig op of in verschillende dimensies bestaan. Ieder wezen heeft een vijfdimensionale vertegenwoordiging, die de menselijke persoonlijkheid leidt en stuurt. Jullie zijn allen een uitdrukking van een mogelijkheid. Jullie zijn een ster, een melkweg en een universum dat zichzelf als een enkel punt uitdrukt. Jullie zijn een dromer, die voor zichzelf een brandpunt vormt. Jullie zijn geconcentreerde energie op een enkel vibratiepunt in ruimte en tijd.

(vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)

www.alloya.comBron: unitynet.nl

Voeg toe aan: