Zoeken
 


Holle Aarde

Laatste wijziging: dinsdag 18 november 2008 om 16:33, 7490 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
dinsdag 18 november 2008

De synchroniciteit is voor hen die ‘ogen hebben om te zien’ in deze eindfase van onze 3D werkelijkheid zo hoog, (ogenschijnlijk losstaande gebeurtenissen lopen nu zo ongelooflijk parallel) dat ArjunA de behoefte heeft om de theorie over de Holle Aarde uiteen te zetten.

De impact van LotR, de trilogie van J.R. Tolkien die momenteel filmhistorie creëert, is volgens ArjunA te wijten aan een diep verborgen collectief onderbewustzijn dat Midden Aarde een synoniem is voor de Binnen Aardse Steden. In die steden verblijven de oudste zielsaspecten van de mensheid. De mens heeft thans vergeten hoe hij weer contact kan maken met zijn eigen oudste zielsaspecten, maar laten we eens kijken wat het verleden ons op dat gebied te vertellen heeft…

Ondergrondse beschavingen zijn gekoppeld aan de Theorie over de Holle Aarde. Daarin gaat men ervan uit dat er, onder de oppervlakte van onze planeet, rassen en culturen bestaan in Binnenaardse Steden. Vaak zijn die bewoners van de wereld onder de aardkorst in technisch opzicht veel verder dan wij aan de oppervlakte. Er wordt wel beweerd dat UFO’s niet van andere planeten komen, maar binnen in de Aarde worden geproduceerd door vreemde wezens.

Aan het eind van de 17e eeuw opperde de Engelse astronoom Edmund Halley dat de Aarde uit 4 concentrische bollen bestond en dat het interieur van de Aarde werd bewoond en verlicht werd door een lichtgevende dampkring. Hij veronderstelde tevens dat het verschijnsel Aurora Borealis, dat wat wij Noorderlicht noemen, werd veroorzaakt door ontsnappend gas door de dunne aardkorst bij de polen.

In het begin van de 19e eeuw verspreidde John Symes, een excentrieke oorlogsveteraan uit de 1812 oorlog, het concept van de concentrische bollen zo enthousiast dat de veronderstelde toegang tot binnen aarde de Symes Hole werd genoemd.

Jules Verne schreef Reis naar het Middelpunt der Aarde in 1864, en Edgar Rice Burroughs (1875 – 1950) de schepper van Avonturen op Mars en Tarzan van de Apen, schreef ook romans die zich in de Holle Aarde afspeelden. Legenden spreken vaak tot de verbeelding van schrijvers van fictie en fictie op zich spreekt weer tot de verbeelding van de pseudo-wetenschappers.

In 1869 had Cyrus Reed Teed, kruidenspecialist en naar eigen zeggen alchemist, een visioen van een vrouw die hem vertelde dat wij aan de binnenkant van de Holle Aarde leven. Bijna 40 jaar lang bracht Teed dit idee naar voren in pamfletten en middels lezingen. Hij richtte er zelfs een cultus voor op onder de naam de Koreshanen; Koresh is het Hebreeuwse equivalent voor Cyrus.

In 1906 publiceerde William Reed het boek: “Phantom of the Poles”, waarin hij beweerde dat nog niemand de noord - en de zuidpool had ontdekt omdat ze niet bestaan! Ergo die polen zijn toegangen tot de Holle Aarde.

In 1913 gaf Marshall Gardner het boek: “Reis naar het Binnenste der Aarde” uit. Hierin verwierp hij het idee van de concentrische bollen, maar zwoer er bij dat binnen de Holle Aarde een zon scheen die een doorsnee van 600 mijl had. Ook Gardner beweerde dat er zich aan de polen enorme gaten bevonden van enkele duizenden mijlen groot.

In de 40er jaren van de vorige eeuw vormde Ray Palmer een team met Richard Shaver om het Shaver Mysterie te schrijven. Dit was een legende over een beschaving van mensen in de Holle Aarde die op een hoogstaande, en technisch zeer geavanceerde, beschaving kon bogen. Ray Palmer was ook medeoprichter van allerlei SF magazines als FATE, en Flying Saucers from Other Worlds…

Volgens Richard Toronto betichtte de FBI Palmer en Shaver in 1947 ervan een hysterie rond vliegende schotels te creëren, dat maakte hen uiteindelijk tot de vaders van de moderne UFOlogie.  Wij weten inmiddels dat de FBI zelf alles er aan deed om het Roswell Incident in de doofpot te stoppen. Dus zodra iemand door de overheidsinstanties ergens van wordt beschuldigd, zitten de overheid er zelf tot over de oren in. En dat gaat nu sterker op dan ooit.

In 1964 publiceerde Raymond W. Bernard een boek met de titel: “De Holle Aarde - De grootste geografische ontdekking in de geschiedenis gemaakt door Admiraal Byrd in het Mysterieuze Land Voorbij de Polen” Raymond W. Bernard was/is schrijver van esoterie en tevens leider van een afdeling Rozenkruisers.

Het is, voor mensen met een beetje algemene ontwikkeling, bekend dat Richard E. Byrd, admiraal bij de US Navy in 1926 naar de Noordpool vloog en in 1929 over de Zuidpool. In zijn dagboek schrijft Byrd over het binnengaan van de Holle Aarde, om samen met anderen meer dan 17 mijl te reizen tussen bergen, meren, rivieren, groene vegetatie en dierenleven! Hij schrijft dat hij enorme dieren, die op mammoeten uit de oudheid leken, door de bossen zag gaan. Hij vond zelfs steden en een bloeiende beschaving. De buitentemperatuur was zo’n 23° C, en zijn vliegtuig werd begroet door vliegende machines die hij nog nooit gezien had. Zij escorteerden hem naar een veilige landingsplek waar hij heel hartelijk werd ontvangen door afgezanten van Agartha.

Na een rustpauze werden hij en zijn bemanning meegenomen naar de koning en koningin van Agartha. Zij vertelden hem dat het hem was toegestaan Agartha binnen to komen omdat hij hoge moraal, en een ethisch karakter had. Vervolgens vertelden ze hem dat ze zich zorgen maakten over bommen en andere testen die aan de oppervlakte werden uitgevoerd door diverse regeringen. (… en dat in 1926 of 1929!) Na dit bezoek werden Byrd en zijn bemanning begeleidt op weg naar de oppervlakte.

In januari 1956 leidde admiraal Byrd een expeditie naar de Zuidpool. Tijdens die expeditie drongen Byrd en zijn team 2.300 mijl door in het binnenste der Aarde. Admiraal Byrd beweerde dat de Noord en de Zuidpool slechts twee van de vele poorten waren naar het Middelpunt der Aarde. Hij schreef zelfs dat hij een zon onder de Aarde heeft gezien.

In zijn boek ‘De Holle Aarde’ schrijft Dr. Raymond Bernard over mensen die in Binnen Aarde zijn geweest en wat er met hen is gebeurd. Er wordt in dat boek melding gemaakt van een foto die in 1960 in the Globe and Mail in Toronto/Canada was gepubliceerd. Op die foto was een mooie vallei te zien met weelderig begroeide heuvels. Een piloot claimde toen dat hij de foto had genomen toen hij de Noordpool in vloog. Bernard schreef ook Vliegende Schotels uit het Binnenste van de Aarde. In het boek ‘Letters from Nowhere’ beweert Bernard contact te hebben gehad met grote mystici in geheime ashrams en met Dalai Lama’s in Tibet.

Hij was net zo iemand als Gurdjieff. Volgens de officiële lezing “… stierf Dr. Bernard aan een longontsteking op 10 september 1965, tijdens een zoektocht in Zuid Amerika naar openingen die naar Binnen Aarde zouden leiden”

Bernard schijnt elke legende die te maken heeft met het idee van een Holle Aarde volkomen geaccepteerd te hebben, zelfs het denkbeeld dat de Eskimo’s van Binnen Aarde afkomstig zijn, en dat er - zelfs nu nog - een geavanceerde beschaving leeft, die zo nu en dan hun UFO’s naar buiten schieten voor plundertochten of invasie doeleinden. Bernard aanvaardt ook probleemloos de bewering van Richard Shaver dat hij, Shaver dus, de relativiteitstheorie al in Binnen Aarde had geleerd voor Einstein daarmee kwam.

Admiraal Byrd noemde Antarctica het “Land van Eeuwige Mysteriën” In zijn dagboek staat: “Ik zou wel eens dat land voorbij de (Noord) Pool willen zien. Dat land is het centrum van het Grote Onbekende.”

Holle Aarde volgens Nazi’s.

Het idee van een Holle Aarde had enkele aanhangers in Nazi Duitsland. Er wordt zelfs gefluisterd dat Hitler en een deel van zijn staf gedurende de laatste dagen van het Derde Rijk ontsnapten via een opening in de zuid Pool. Sommige van zijn top adviseurs, en misschien ook Hitler zelf, geloofden dat de Aarde hol was, en er was ten minste één expeditie van Nazi militairen, die dat geloof onderzochten om er hun strategische voordeel me te kunnen doen tijdens de oorlog.

Zoals met al dat soort verhalen is het moeilijk om een onderscheid te maken tussen feiten, overdrijvingen en pure verzinsels. Maar het blijft een intrigerend verhaal en vraagt om een beetje achtergrond. De theorie omtrent de inwendige Aarde claimt dat wij in feite aan de binnenkant van de globe leven. We worden niet door zwaartekracht aan de grond gehouden maar door de middelpuntvliegende kracht van de Aarde. De sterren zijn, volgens die theorie, flonkerende stukjes ijs die hoog in de lucht hangen. De illusie van dag en nacht wordt veroorzaakt door een ronddraaiende centrale zon die voor een helft schittert, en op de andere helft donker is.

Geliefden, je wordt gevraagd min of meer je beperkt menselijk denken te overstijgen, en je onderscheidingsvermogen naar beste kunnen te blijven hanteren. ArjunA.

De eerde genoemde Cyrus Reed was zo bezeten van dat concept dat hij in 1888 te Chicago een religieuze commune oprichtte. Los van die commune ontstond er in Duitsland een andere ‘sekte’ die de idee van een Inwendige Aarde aanhing, en daarmee ook bepaalde segmenten van de Nazi hiërarchie beïnvloedde.

Hitlers Nazi’s waren ervan overtuigd dat zij waren voorbestemd om de wereld te over heersen, en zij kwamen tot deze idiotie door de acceptatie van vele occulte overtuigingen en oefeningen, inclusief astrologie, de voorspellingen van Nostradamus en de theorie over de Holle Aarde. Omdat zij dachten dat de oppervlakte waarop we leven zich aan de binnenkant van een concave Aarde bevindt, stuurde Hitler een expeditie o.l.v. Dr. Heinz Fischer, voorzien van sterke telescopische camera’s naar het Baltische eiland Rugen om de Britse vloot te bespioneren. Fischer deed dat niet door met zijn camera’s over zee uit te kijken, maar door zijn lenzen omhoog te richten op de atmosfeer boven de Atlantische Oceaan. Onnodig te zeggen dat de hele expeditie een grote flop werd.

Voorts is er nog de legende dat Hitler en zijn Nazi consorten aan het eind van de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland wisten te ontsnappen en naar Antarctica vluchtten waar ze een ingang naar de Holle Aarde hadden ontdekt. Volgens de Hollow Earth Research Society, in Ontario, Canada, zijn ze er nog steeds. Deze organisatie beweert dat de Geallieerden na de oorlog bemerkten dat er 2.000 wetenschappers uit Duitsland en Italië samen met bijna een miljoen mensen waren verdwenen in het land voorbij de Zuidpool. Het verhaal wordt nog complexer vanwege door Nazi’s ontwikkelde UFO’s, samenwerking tussen de Nazi’s en de mensen van de Binnen Aardse Steden, en UFO bemanningen met een zeer Arisch uiterlijk…

Holle Aarde volgens Buddhisten.

In Buddhistische landen neemt men algemeen aan dat een ras van supermensen met regelmaat naar de oppervlakte komt om te zien hoever het menselijk ras zich heeft ontwikkeld. Er wordt algemeen aangenomen dat Binnen Aarde miljoenen inwoners kent en vele steden, waarvan Shamballa de hoofdstad is.

Volgens de overlevering werd Agartha, één van die steden, duizenden jaren geleden al voor het eerst gekoloniseerd toen een heilige man een complete stam ondergronds leidde. De onderaardse mensen beschikken over een kennis en technisch kunnen die de wereld aan de oppervlakte ver te boven gaan.

Holle Aarde volgens India.

De Ramayana, een van de beroemdste teksten van India, vertelt het verhaal van Rama, een grote Avatar. Volgens dat verhaal was Rama een afgezant van Agartha die in een luchtschip arriveerde.

Er is ook een oud geloof in India, en het heeft tot nu toe aanhangers, dat een ondergronds ras van slangenmensen zich ophoudt in de steden Patala en Bhogavati. Volgens de legende voeren ze oorlog met het koninkrijk Agartha. De ‘Naga’s’ - het ras van slangenmensen - worden omschreven als een zeer geavanceerd ras of soort met een hoog ontwikkelde techniek. Ze hebben ook grote minachting voor mensen, die ze vaak ontvoeren, martelen, hun genen mee kruisen of ze gewoon opeten…

Terwijl de ingang naar Bhogavati zich ergens in de Himalaya moet bevinden, geloven sommige mensen dat de toegang tot Patala in de Bron van Sheshna in Benares gezocht moet worden. Sherman Minton schrijft in zijn boek Giftige Reptielen dat die ingang heel werkelijk is, met 40 treden die afdalen in een cirkelvormige diepte en eindigt bij een gesloten stenen deur die afgewerkt is met cobra’s in bas-reliëf.

In Tibet bevindt zich ook een belangrijke mystieke schrijn die ‘Patala’ wordt genoemd. Deze schrijn ligt volgens de lokale bewoners boven op een oud grotten - en tunnelsysteem dat zich uitstrekt onder het Aziatisch continent en mogelijk zelfs erbuiten. De Naga’s hebben enorme affiniteit met water, en de ingangen naar hun ondergrondse paleizen worden geacht op de bodem van bronnen, diepe meren en rivieren te liggen.

De Oudsten.

In een artikel voor Atlantis Rising Magazine schrijft Brad Steiger over de legendes van De Oudsten, een oeroud ras dat miljoenen jaren geleden de Aarde bewoonde en daarna ondergronds gingen. Volgens Steiger zijn De Oudsten een “… immens intelligent, en geavanceerd wetenschappelijk ras, dat ervoor heeft gekozen onder de oppervlakte van de planeet hun eigen omgeving te creëren, en in hun eigen behoeften te voorzien. De Oudsten zijn menselijk, met een extreem lange levensspanne, die reeds miljoenen jaren voor de Homo Sapiens de Aarde bevolkten.

De Oudsten houden zich over het algemeen afzijdig van de mensen aan de oppervlakte, maar bij tijd en wijle zouden ze naar boven komen om opbouwende kritiek te ventileren. Ze zouden ook vaak mensenkinderen ontvoeren om hen als hun eigen kind op te voeden.

Titanen.

Richard Shaver, reeds eerder genoemd in verband met ‘opmerkelijke verhalen’, schreef in 1945 een verhaal voor Amazing Stories Magazine. Hij beweerde in dat verhaal dat hij te gast was geweest bij een onderaardse beschaving. Hoewel niemand hem serieus nam, men geloofde dat hij psychotisch was, hield Shaver vol dat hij de waarheid schreef. Hij hield staande dat dit ras van Titanen in een heel ver verleden van een ander zonnestelsel naar deze planeet waren gekomen. Na een tijd aan de oppervlakte te hebben geleefd, kwamen ze tot de ontdekking dat onze zon hen sneller ouder maakte dan ze gewend waren. Ze gingen ondergronds en bouwden immense complexen om in te wonen.

Tenslotte gingen ze op zoek naar een nieuwe planeet, verlieten de Aarde en lieten hun ondergrondse steden achter. Volgens Shaver lieten ze ook wezens achter; de boosaardige Dero, een soort schadelijke robots, en de Tero, een soort geïntegreerde robots. En volgens Shaver waren het die laatsten bij wie hij te gast was. De toegang tot deze onderaardse steden werd nooit gevonden.

Je kunt je, bij het lezen hiervan afvragen wie de reuzenhoofden van circa 24 ton per stuk in La Venta, Mexico heeft achtergelaten. Dan denk je onwillekeurig toch ook aan de Moai beelden op Paaseiland met hoofddeksels van zo’n 10 ton.

Zo zijn er tientallen megalitische  bouwwerken verspreid over de hele wereld die niet door mensenhanden gemaakt lijken te zijn… De  stenen zijn onmenselijk zwaar en zo naadloos tegen elkaar aan gezet, dat zelfs moderne hijswerktuigen dit nog niet kunnen klaren. Je hoeft alleen maar te kijken naar de muren van constructies in Sacsayhuaman, of Ollantaytambo in Peru. Er zijn veelhoekige en naadloos op elkaar passende stenen bij van meer dan 100 ton!

Laten we dan maar zwijgen over de kinderlijke pogingen van wetenschappers om met moderne technieken en mankracht te bewijzen dat de piramiden op Giza door mensen zijn gemaakt.

Agartha.

Er wordt tegenwoordig verondersteld dat er een beschaving in Binnen Aarde leeft op een locatie die Agartha wordt genoemd. Deze naam is thans ook gemeengoed geworden voor alles wat zich onder onze oppervlakte ophoudt. De hoofdstad van dit onderaardse wereldrijk is Shamballa.

De bron van al die informatie schijnt de biografie te zijn van de Noorse zeeman Olaf Jansen, met als titel “De Rokerige God” In zijn boek Agartha; Geheimen van de Binnenaardse Steden, legt Willis Emerson uit hoe de sloep van Olaf Jansen door een ingang bij de Noordpool Binnenaarde binnenvoer. Bijna 2 jaar leefde Jansen bij de bewoners van de Agartha kolonies, die een netwerk onder de hele oppervlakte vormden. De Binnenaardsen waren volgens Emerson 3,60m. langen leefden in een wereld die door een ‘Rokerige Zon’ werd beschenen. Shamballa, een van die kolonies, was tevens de regeringszetel van het netwerk.

Shamballa is meer een soort continent, terwijl de kolonies kleinere op zich zelf staande ecosystemen zijn die net onder de aardoppervlakte liggen of heel discreet in bergen verborgen liggen. Mount Shasta is de bekendste berg waar tegenwoordig contacten plaatsvinden tussen Lichtwerkers en Binnenaardsen. Lees ook het Ammi Shaddai bericht van 17 november 2003 elders op deze website.

De vele rampen en oorlogen die aan de oppervlakte plaatsvonden hebben deze mensen onder de grond gedwongen. Sta eens stil bij de lange oorlogen die Atlantis en Lemurië fysiek of etherisch hebben gevochten, sta een stil bij de vernietigingskracht van de thermonucleaire wapens die uiteindelijk deze twee uitzonderlijk hoog ontwikkelde beschavingen onder de golven liet verdwijnen.

De Sahara, de Gobi Woestijn, het Australische binnenland en de woestijnen van de VS zijn slechts enkele voorbeelden van de verwoestingen die destijds over de aarde raasden. De Binnenaardse Steden werden toevluchtsoorden voor de overlevenden, en veilige havens voor heilige geschriften, lessen en technologieën die door de genoemde verdwenen culturen werden gekoesterd.

De Leylijnen zijn het bekendste voorbeeld van krachtige rasters die op en in de Aarde lopen.

We denken dat de trekvogels zich hier duizenden jaren op hebben georiënteerd. Er zijn verschuivingen plaats. Niet alle krachtplaatsen op Aarde hebben nog dezelfde functie als waarvoor ze zijn ontwikkeld, en sommige zijn zich aan het verplaatsen. Er zijn ook rasters aanwezig die we nog niet eens kennen, laat staan dat we weten waarvoor ze zijn bedoeld.

Het Christusraster is gerepareerd en werkt weer, het Kryon raster eveneens, maar we moeten als Lichtwerkers nog veel doen om alles te laten zijn zoals het oorspronkelijk was.

 Hieronder volgt een lijst met veronderstelde ingangen/poorten naar Agartha, de meeste locaties zijn energievortexen van de Aarde.

 • Kentucky Mammoth Cave in Kentucky, USA
 • Manaus, Brazilië.
 • Mato Grosso, Brazilië / Stad van Poseidon
 • Igua Waterval op de grens van Brazilië en Argentinië
 • Epomeoberg in Italië
 • De Himalaya in Tibet. De ingang wordt, naar men aanneemt, bewaakt door Hindu monniken.
 • Mongolië; de ondergrondse stad Shingwa wordt verondersteld onder/op de grens tussen Mongolië en China te liggen.
 • Rama in India. Onder deze stad aan de oppervlakte ligt een verloren stad die ook Rama heette.
 • De Grote Piramide op Giza.
 • Koning Salomons Mijnen.
 • De Noord - en Zuidpool.
 • Mount Shasta, Californië. De Agarthaanse stad Telos bevindt zich onder deze berg.
 • Dero Grotten; de Atlantische verbinding.

Je kunt deze woorden verwerpen of aannemen op welk niveau van bewustzijn dan ook, met inbegrip van het uiterlijk bewustzijn. Doorgaans beseft de mensheid niet of nauwelijks wat bewustzijn of Bewust Zijn impliceert. De media zorgen ervoor dat het “Volk nog immer Brood & Spelen” belangrijker vindt dan bewust worden.

De hoeveelheden chemtrails die dagelijks onze luchten ontsieren bevuilen ook ons helder denken. We kunnen dan slechts willoos dat doen wat via verborgen verleiders on line of in print onze hersencentra bereikt.

Wakker worden uit de Droom die het leven heet kan heel verfrissend zijn, maar we moeten dan enkele pijnlijke ervaringen meemaken. Blijkbaar zijn we al zo lang ingeslapen dat slechts een catastrofe ons kan wekken. Sommige catastrofes doen zich mondiaal voor, andere zijn heel individueel. De Spirituele Hiërarchie zorgt er wel voor dat we wakker moeten worden. Al is het met ‘sterke verhalen’ uit de oude tijd…

Geliefden, de werkelijkheid waar wij allen in leven is één grote illusie! De roep van de werkelijkheid uit de Rijken van Verlichtte Waarheid wordt alsmaar sterker… luisteren jullie wel?

In Dienstbaarheid en Onvoorwaardelijke Liefde,

 

ArjunA

Zie ook:Bron: AssayyA

Voeg toe aan: