Zoeken
 


Als je je ogen en oren niet meer kunt geloven, mind-control

Laatste wijziging: vrijdag 13 februari 2009 om 19:54, 3261 keer bekeken Print dit artikel Bekijk alle nieuws feeds van onze site
 
vrijdag 13 februari 2009

 

Inleiding op het artikel door WTK-oprichter Fred Burks

Fred Burks

Fred Burks

“De kans is groot dat de term PSYCOPS je niet bekend voorkomt. En dat terwijl het van cruciaal belang is. PSYCOPS - psychologische operaties - is een term dat wordt gebruikt binnen de netwerken van o.a. de Amerikaanse overheid en militaire inlichtingen, waarbij wordt gezocht naar ‘mogelijkheden om gebruik te maken van menselijke zwakheden binnen vijandelijke regeringen,- militairen en - bevolkingsgroepen om doelen te dienen die van nationaal en strategisch belang zijn,’ zoals geciteerd uit onderstaand artikel van de Washington Post. 

Stel dat alle grote landen verfijnde PSYCOPS -programma’s hebben ontwikkeld, zoals hieronder beschreven. En stel je ook eens voor dat PSYCOPS-technologieën soms worden gebruikt door overheden om hun eigen bevolking op het verkeerde been te zetten voor militaire of strategische doeleinden? Kijk bijvoorbeeld eens naar deze informatie over Operation Northwoods als een krachtig voorbeeld. Als jij wilt voorkomen dat je wordt voorgelogen, en als jij geïnformeerd wilt worden hoe de publieke opinie soms door de overheid wordt gemanipuleerd, lees dan onderstaand artikel. Door onszelf te informeren en deze informatie te verspreiden, kunnen we met elkaar bouwen aan een betere toekomst voor ons allemaal.”

Beste wensen - Fred Burks

Als je je ogen en oren niet meer kunt geloven

Door William M. Arkin - Vertaling: René Huyskes

“Mijne heren we hebben u uitgenodigd om u mede te delen dat we de regering van de VS omver zullen werpen.” Zo begint de geluidsband met een mededeling  van Generaal Carl. W. Steiner, voormalig  opperbevelhebber van het Amerikaanse Commando voor Speciale Operaties.

Stemmanipulatie

Stemmanipulatie

Tenminste, de stem lijkt exact op die van hem.

Maar het is Steiner niet. Het is het resultaat van stemmanipulatietechniek, zoals die ontwikkeld is door het Los Alamos Nationaal Laboratorium in New Mexico.

(Noot vertaler René HuyskesSamen met Area 51 in Nevada is ‘Alamos’ een militaire basis waar zelfs de president van de VS geen vrije toegang toe heeft.  Het meeste van wat hier plaatsvindt voltrekt zich buiten de controle van het congres. De financiering van de uiterst geheime projecten die hier ontwikkeld worden, geschiedt m.b.v. het ‘black budget ‘van de CIA, dat zijn inkomsten voor een belangrijk deel gegenereerd uit de drugshandel ).

Door slechts gebruik te maken van een tien minuten durende digitale opname van Steiners stem, kan wetenschapper George Papcun  razend snel de kenmerkende patronen in de speech klonen en er een authentiek ogend bericht van maken. Steiner zelf was dermate onder de indruk van het resultaat dat hij om een kopie van de bandopname vroeg.

Steiner was zeker niet het eerste- of laatste slachtoffer die ‘ge-spoofed’ werd door het team van Papcun. (noot redactie: Spoofing is de techniek om digitaal materiaal eindeloos te kunnen manipuleren) .

Om hun methodes te verfijnen maakten ze gebruik van hoogwaardige  geluidsopnamen van generaals en experimenteerden ermee door er  zo gefingeerde uitspraken van te maken. Een zeer opmerkelijk voorbeeld van deze toegepaste techniek is om Colin Powell te horen zeggen;”Ik ben door mijn bewakers goed behandeld”.

“We kozen ervoor hem iets te laten zeggen dat hij normaal gesproken nooit zou zeggen,” , verklaarde een van Papcuns collega’s grinnikend. 

Een doos met chocolade is zo gevaarlijk als oorlog 

Een doos met chocola...

Een doos met chocola...

Het grote publiek maakte voor het eerst kennis met de ‘digitale trukendoos’ in de film ‘Forest Gump’, toen de door Tom Hanks gespeelde hoofdpersoon ogenschijnlijk President Kennedy de hand schudde.

Waar het voor Hollywood gewoon een ’special effect’ is, is het een geheime operatie van het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten, en een wapen voor de toekomst.

“Straks kun je een willekeurig stuk informatie nemen en het reduceren tot binaire nullen en enen en er zo interessante dingen mee doen, ” zegt Daniel T. Kuehl, voorzitter van het Information Operation department van de National Defense Universiteit in Washington, de militaire school voor informatie over oorlogvoering.

PSYOPS zoekt naar mogelijkheden om gebruik te maken van menselijke zwakheden in vijandige regeringen, -militairen en -bevolkingsgroepen.

Het digitaal muteren van stem-, video- of fotomateriaal is een volwassen techniek geworden en beschikbaar voor gebruik bij psychologische  operaties. PSYOPS - zoals de militairen het noemen - probeert slechts menselijke zwakheden te gebruiken binnenvijandelijke regeringen,- militairen en - bevolkingsgroepen om doelen te  dienen die van nationaal of strategisch belang zijn.

Voor sommigen is PSYOPS slechts het vervolg op het droppen van stencils boven vijandelijk gebied en radio propaganda. Volgens een groeiende groep van informaticadeskundigen op het gebied van oorlogstechnologie is het de verbinding tussen fantasie en realiteit. Door in staat te zijn overtuigend geluids- of beeldmateriaal te produceren, kan het volgens hen net het verschil  uitmaken in het succes van een militaire operatie of coup.

Volgens een groeiende groep van informaticadeskundigen op het gebied van oorlogstechnologie is PSYCOPS de verbinding tussen fantasie en realiteit.

Allah als hologram

Plannenmakers binnen het Pentagon overwogen het gebruik van digitaal gemanipuleerd materiaal nadat Irak,  Koeweit binnen gevallen was in 1990.  De planners van geheime operaties speelden met de gedachte om een gemanipuleerde videoband te maken met een’ huilende Sadam Hussein’, of om hem te plaatsen in een ander menselijke zwakheid, zoals bijvoorbeeld een seksueel compromitterende situatie. Het had de bedoeling  moeten zijn om de bandopnames vervolgens binnen Irak en de Arabische wereld te verspreiden.

De ‘digitale oorlogvoering’ werd niet  ingezet. Volgens betrokkenen werd ze om zeep geholpen door bureaucratische ruzies over jurisdictie, scepsis over de te gebruiken techniek, en angst om de gevolgen bij Arabische coalitiegenoten.

Maar het strategisch PSYOPS programma stierf niet. “Wat zou er gebeuren als de VS een hologram van Allah zwevend boven Bagdad zouden projecteren, waarin deze de Iraakse bevolking en het - leger zou oproepen tegen Sadam op te staan,” vroeg een oudere luchtmacht officier in 1990.

Volgens een militaire natuurkundige, die de opdracht gekregen had om het hologramidee uit te werken, was het haalbaar om een groot driedimensionaal beeld te projecteren, dat ogenschijnlijk in de lucht zou zweven.

Hoe ziet Allah eruit?

Hoe ziet Allah eruit?

Maar om zoiets in de lucht boven Bagdad te doen? Men zou in de lucht een spiegel nodig hebben met een oppervlak van meer dan een vierkante mijl en daarnaast krachtige projectoren met zware krachtbonnen. De onderzoekers bleven daarnaast ook nog zitten met de vraag: “Hoe ziet Allah eruit”?

Het verhaal over het Golfoorlog hologram zouden we  kunnen vergeten als we niet via Washingtonpost.com  vernomen hadden dat in 1994 een super geheim project gelanceerd werd waarin de gebruikte technologie voor PSYOPS werd voortgezet.

De ‘Holografische projector’  wordt beschreven in een geheim document van de luchtmacht; ‘ als een systeem om informatiekracht vanuit de ruimte in te zetten en om  in z.g. speciale misleiding-operaties te dienen.

Oorlog is als een doos met chocola

Stemmanipulatie? Videovervalsing? Holografische projectie?. Het klinkt meer als grappen uit Mission Impossible en Star Trek dan als wapens. Op dit moment geldt voor al deze terreinen overeenkomstige en groeiende onderzoek , omdat de technologie verder verbeterd is  en het vermogen tot offensieve oorlogs-informatievoering toeneemt.

Waar vroeger stemmanipulatie  gerealiseerd werd door letters en woorden a.h.w. aan elkaar te plakken (met alle beperkingen van dien), kan met de door Papcun ontwikkelde software in Los Alamos op een  geheel natuurlijke manier  de wijze waarop iemand spreekt worden nagebootst. Uitgesloten bij deze techniek is de onnatuurlijke robotachtige intonatie.

De ironie wil dat nadat Papcun  zijn spraak klonende techniek voltooid had er officieel geen belangstelling van de kant van de militairen zou hebben bestaan. Gelukkig voor hem blijkt Hollywood wel geïnteresseerd. De belofte een virtuele Clark Gable te kunnen maken is machtiger dan het zwaard.

Video- en fotomanipulatie heeft al ernstige vragen en twijfels opgeroepen over de authenticiteit vanuit de journalistiek. Nu ook audio-techniek hierbij een rol zal kunnen spelen, zullen behalve journalisten ook advocaten en complotdenkers zich zorgen maken over het  kwaad en misbruik dat in de nabije toekomst tot ons zal kunnen komen.

“We weten dat we niet alles dat we zien kunnen geloven, “zegt Dan Kuehl.
“Nu geldt dit ook voor wat we horen.”

Over de auteur

 William M.  Arkin,  schrijver van “the U.S. Military online”, is een  toonaangevend expert op het gebied van de nationale veiligheid en het internet. Hij geeft lezingen en schrijft op het gebied van nucleaire wapens, militaire zaken en over informatieve oorlogsvoering.  Als leger informatie analist van 1974-1978, wordt hij regelmatig geraadpleegd door de Washingtonpost,Newsweek Interactive, MSNBC en the Natural Resources Defense Council.Bron: wanttoknow

Voeg toe aan: