Politieke Partij: Mens en Spirit - Nieuwe tijd vraagt om nieuwe politiek

Laatste wijziging: dinsdag 11 september om 08:54, 3340 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 11 september 2012

Partij voor Mens en Spirit is er klaar voor!

We weten allemaal dat ons een Nieuwe Tijd te wachten staat. De transformatie die we aan voelen komen is op handen en langzaam maar zeker verschijnen er hier en daar lichtpuntjes, waaraan ook de burger in zijn dagelijks leven kan merken dat het leven lichter wordt. Zo is de verandering niet alleen maar voelbaar, maar wordt ze ook steeds meer zichtbaar in de dagelijkse werkelijkheid van de materie. Veranderingen beginnen van binnenuit en worden na verloop van tijd waarneembaar en concreet. De afgelopen eeuwen, met een versnelling in de laatste decennia, zijn de veranderingen in het klein begonnen. Eerst waren voorlopers nog roependen in de woestijn, maar naargelang de tijd voortschreed gingen honderden, nee duizenden, hen achterna.

Nu is ook de tijd aangebroken dat veranderingen in onze samenleving op een nog veel zichtbaarder niveau duidelijk worden: via veranderingen waar iedereen mee te maken krijgt. Het is nu dus de tijd om ook in de politieke dimensie door te dringen, zodat de spirituele veranderingen op allerlei maatschappelijke terreinen zal doorwerken: in de gezondheidszorg, het onderwijs, en niet te vergeten: in het financiële stelsel, waarmee met het in elkaar storten van het kapitalistische systeem de materie voorgoed haar grootste dichtheid had bereikt. Het is tijd voor de weg omhoog naar een andere frequentie die sneller is en licht verspreidt.

Partij voor Mens en Spirit wil hierin een rol gaan spelen. Wie kiest voor werkelijke veranderingen stemt op 12 september op lijst 12, op MenS.

Partij voor Mens en Spirit (MenS) is opgericht in maart 2008 en heeft tijdens de vervroegde verkiezingen van 9 juni 2010 binnen enkele weken 26.196 stemmen weten te behalen in het gehele land. De missie van Partij voor Mens en Spirit is ‘politiek vanuit het hart’. Mens en Spirit staat voor samenhang, samenwerking tussen overheid, politiek en burger, voor bewustzijnsbevordering, aandacht voor zingeving en voor een menselijke maat.

MenS richt zich op de moderne en bewuste mens, die mee wil denken en mee wil doen. Het gaat de partij om het authentieke individu, om nieuwe gemeenschapsvorming, maar ook om verantwoordelijkheid voor de samenleving als geheel. Daarom legt de partij accenten op zelfvoorziening en lokale kracht; op een schoon milieu en op gezondheid voor mens en milieu; op andere sociale woonvormen en energieneutraal bouwen en werken; op een economie die niet groeit ten koste van mens, milieu en dier, maar welzijn brengt. Daarnaast gaan wij voor een directe democratie en leggen wij accenten op persoonlijkheidsontwikkeling en vrijheid, ook in het onderwijs.Het partijprogramma van MenS is goed doordacht, innovatief en perspectief biedend.

Lijsttrekker Lea Manders heeft 14 jaar politieke ervaring als raadslid van een lokale partij te Arnhem. Andere kandidaten op de lijst hebben een uitgebreide politieke training gevolgd die door een politicoloog binnen Mens en Spirit werd gegeven.

Onze speerpunten voor deze verkiezingen:
•Banken in eigen handen en (naast euro) invoeren Nieuwe Gulden.
• Geen marktwerking in onderwijs, zorg, energie en water.
• Zorgkosten verlagen door preventie en samenwerken regulier-alternatief.
• Corporaties kopen onverkoopbare huizen tegen redelijke prijs op.
• Einde topsalarissen en hoge kosten beleid en advies.
• Flexibele AOW leeftijd en betere pensioenregelingen.
• Door herziening belastingsysteem minder bezuinigen en minder werklozen.
• Garantie-inkomen met werken voor de gemeenschap voor iedereen boven 18 jaar.
• Onderwijs veel beter afstemmen op het authentieke kind en de student van NU.
• Geen langstudeerboete, maar betere opleidingen.
• Minder vleesconsumptie en dierenleed, afbouw bio-industrie, meer ecologische landbouw.
• Lage BTW op gezond en milieuvriendelijk. Hoge BTW op ongezond en giftig.
• Gezonde voeding, zonder gen- en nano technologie, bereikbaar voor iedereen.
• Lokale energieopwekking daadkrachtig stimuleren.
• Duurzamer en energieneutrale nieuwbouw en renovatie.
• Geen kern- en kolencentrales bouwen, wel groene energie.
• Voorzichtig omgaan met vaccinaties en straling.
• Een dienende en transparante overheid als partner van de burger.
• Referenda en andere vormen van direct meebeslissen ruim inzetten.
• Privacy voortaan beter bewaakt door overheden.
• Geen JSF en dubieuze vredesmissies.
• Minder macht naar een ondemocratisch Europa, wel samenwerken.
• Wonen en werken samenbrengen tegen files en vervuiling. Geen kilometerheffing.
• Eerlijker en doelmatiger wetgeving en rechtspraak, minder regelgeving.
• Maatwerk en preventie in verlaging criminaliteit, verhoging veiligheid.

Wie kiest voor werkelijke veranderingen stemt op 12 september op lijst 12, op MenS.
Kijk voor meer informatie op www.mensenspirit.nl