MarketWatch (Wall Street Journal): Derde Wereldoorlog is begonnen?

Laatste wijziging: vrijdag 17 augustus om 00:07, 3461 keer bekeken
 
Groningen, vrijdag 17 augustus 2012

'Ontkenners zullen spoedig worden opgeschrikt door totale oorlog om voedsel-, water- en energievoorraden'


Nog nooit eerder werd het menselijk ras in zijn voortbestaan bedreigd door een chronisch tekort aan... alles.

Langzaam maar zeker begint nu ook in de gevestigde media her en der het besef door te dringen dat de wereld niet in een 'gewone' recessie is beland, maar in een complete systeemcrisis die een einde zal maken aan het leven zoals we dat tot nu toe hebben gekend. Neem bijvoorbeeld Paul Farrel, analist bij MarketWatch, onderdeel van de gezaghebbende Wall Street Journal. Farrel baarde een week geleden opzien toen hij ronduit constateerde dat de Derde Wereldoorlog feitelijk al begonnen is. Hij voorspelt dat de hele wereld rond 2020 letterlijk zal vechten om de laatste overgebleven voorraden olie, voedsel, grondstoffen en drinkwater.

De Eerste Wereldoorlog, die aan 37 miljoen mensen het leven kostte, werd na afloop 'de oorlog die een einde maakte aan alle oorlogen' genoemd. Slechts 21 jaar later brak de volgende Wereldoorlog uit die 60 miljoen slachtoffers eiste. Zal de Derde Wereldoorlog wél een einde maken aan alle oorlogen, misschien wel omdat onze hele beschaving en mogelijk zelfs onze hele planeet erdoor zal worden vernietigd?

Totale oorlog om het menselijk overleven

'Spoedig zullen we allemaal uit onze ontkenning worden opgeschrikt,' aldus Farrell. 'Een wereldwijde wake-up call zal de 10 jaar oude voorspelling van het Pentagon doen uitkomen en een oud patroon van wanhopige, totale oorlogen over voedsel, water en energievoorraden doen opkomen... Oorlog om het menselijke (over)leven.'

Het is de boodschap van het nieuwe, duistere boek 'De race om wat er nog over is: De wereldwijde wedloop om 's werelds laatste hulpbronnen', geschreven door de internationale veiligheidsexpert Michael Klare. Ongeveer 10 jaar geleden, zo rond dezelfde tijd als de voorspelling van het Pentagon, schreef Klare in zijn klassieker 'Hulpbron oorlogen: Het nieuwe landschap van wereldwijde conflicten' reeds dat hij hoopte dat de wereld niet zal eindigen in massale hongersnoden en een totale oorlog om de laatste overgebleven middelen om te kunnen overleven.

'Samenzwering superrijke narcisten'

Volgens Klare kan de afhankelijkheid van wereld van olie niet in één klap kan worden verminderd. Het vrije markt kapitalisme bestaat niet meer en is verworden tot een anarchie die wordt gecontroleerd door een 'bizarre samenzwering van superrijke narcisten'. 'En ongeacht hoe vaak bedrijfs- en overheidsofficials het ook willen ontkennen, er zijn bij lange na niet voldoende niet-hernieuwbare bronnen op deze planeet om blijvend aan de groeiende behoeften van een exploderende wereldbevolking te kunnen voldoen.'

Machten bereiden zich reeds voor op WO-3

We bevinden ons dus in een schijnbaar onstuitbare race naar de Derde Wereldoorlog die ook wel de 'grote grondstoffenoorlog' kan worden genoemd. De wereldmachten bereiden zich nu al voor op deze oorlog door hulpbronnen in te slaan en zich massaal te bewapenen.

Zowel de politieke en financiële leiders als het grootste deel van de wereldbevolking leven echter nog steeds in pure ontkenning. 'De wereld staat op de rand van een ongekende crisis die wordt veroorzaakt door het uitputten van hulpbronnen,' waarschuwt Klare. 'Dit gaat verder dan enkel olie en omvat ook kolen, uranium, koper, lithium, water en landbouwgrond. Nu alle makkelijk toegankelijke voorraden raken uitgeput is er een wanhopige jacht ontstaan op hulpbronnen in gebieden die voorheen als te afgelegen of te gevaarlijk werden beschouwd.'

Zelfzuchtige greep naar schaarse bronnen

Een duidelijk voorbeeld is de Noordpool. In 2007 plantte Rusland zijn vlag op zo'n 4 kilometer onder de ijskap. Dit had niets met nationale trots te maken maar alles met de internationale wedloop om de controle over de enorme olie-, gas- en mineraalvoorraden die onder de Noordpool zijn te vinden. 'Als wanhopige bananenrepubliek dictators doen alle grote spelers zelfzuchtig een greep naar de schaarse grondstoffen. De hele wereld wedijvert om een aandeel in het weinige dat er nog is, totdat er niets meer over is en we wegzinken in anarchie.'

Peak everything

In de ogen van Klare is de huidige crisis niet te vergelijken met eerdere wereldcrises. Nooit eerder stond het voortbestaan van de hele mensheid op het spel vanwege de uitputting van natuurlijke hulpbronnen en grondstofvoorraden. De sterk groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart in landen zoals China en India zal de vraag naar grondstoffen fors verhogen, terwijl deze juist aan het opraken zijn. Er komt dan ook niet alleen een 'peak oil', maar een 'peak everything': een gebrek aan alles.


Wereld leeft nog steeds in ontkenning, totdat het te laat is

Omdat vrijwel iedereen - van 'laag' tot 'hoog'- nog steeds in ontkenning leeft is het volgens Klare bijna te laat om grote oorlogen, pandemieën, wereldwijde hongersnood en torenhoge prijzen voor basisvoorzieningen zoals voedsel en drinkwater nog te voorkomen. Paul Farrells conclusie: 'Of je nu een klimaatontkennende kapitalist of linkse milieuactivist bent, iedereen moet Michael Klare's nieuwe boek 'De race om wat er nog over is: De wereldwijde wedloop om 's werelds laatste hulpbronnen' lezen. Of zoals ik het zelf liever noem: 'Het nieuwe Tijdperk van Uitputting, Bezuinigingen en Instorting', of 'WO-3: De grote grondstoffenoorlogen die een eind zullen maken aan alle oorlogen.' (1)


Xander

(1) Market WatchBron: xandernieuws