Zwart op Wit - Wij leven NIET in een democratisch land!

Laatste wijziging: donderdag 8 december om 17:49, 5642 keer bekeken
 
Groningen, donderdag 8 december 2011

Op één of andere manier geloven bepaalde mensen nog steeds dat wij in de Staat der Nederlanden in een democratische staat wonen.
Mij is niet helemaal duidelijk waarop dit geloof gebaseerd is, maar hierbij even een klein voorbeeldje om te laten zien dat dat toch echt niet waar is:

 

WET  BEËDIGING  MINISTERS  EN  LEDEN  STATEN-GENERAAL, Art.1

Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de ministers en de staatssecretarissen ten overstaan van de Koning de volgende eden of verklaringen en beloften af:

Ik zweer dat ik rechtstreeks noch middellijk enige gunst heb beloofd. - (Elke verkiezingsbelofte wordt hiermee dus teniet gedaan)
Ik zweer trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.  - (Let op de volgorde van trouw zweren!)

 

Lijkt mij dus duidelijk dat ze geen trouw zweren aan het volk noch enige democratie, maar in de eerste plaats aan de Koning(in) an dat alle eerder gedane beloften ongeldig verklaard worden.

ThePilgrimBron: St-AB.nl