Leven in onvoorwaardelijkheid...

Laatste wijziging: vrijdag 21 oktober om 22:55, 5065 keer bekeken
 
Groningen, vrijdag 21 oktober 2011

Gegroet medereizigers, lichtbrengers en transformatoren...

Wat houdt onze persoonlijke Ascentie nu eigenlijk in als wij de sprong van 3D naar 5D gaan maken?
  Het enige pad dat naar Ascentie leidt... is het pad van onvoorwaardelijke liefde!

Wij dienen daarom onvoorwaardelijk te gaan leven en delen in onze levens. Leven in de vijfde dimensie kun je je als volgt voorstellen... geen illusies en leugens meer, geen afgescheidenheid en oorlogen meer, geen manipulaties en afhankelijkheden meer... enkel nog liefdevolle verbondenheid zonder afgescheidenheid, gelijkwaardigheid, vrede zonder conflicten, transparantie in alle facetten van het leven, zelfbewustzijn en leven vanuit je eigen kracht zonder op anderen te leunen, leven in overvloed.

Wij gaan deze Ascentiesprong van 3D naar 5D levend doorheen onze levens doen, samen met Gaia. Wat wij gaan doen kent zijn voorgaande niet in ons universum. Normaal werd het ecosysteem van de planeet helemaal vernietigd zodat leven onmogelijk werd gemaakt door de bewoners ervan. Om vervolgens naar een 5D wereld te gaan moest er een nieuwe wereld en een nieuwe start worden gemaakt. Atlantis is een voorbeeld op onze wereld waarin tijdig werd ingegrepen door Gaia om de totaal vernietiging van haar ecosystemen te voorkomen. Wij krijgen nu een tweede kans... en deze keer zal het ons lukken. Maar het zal ons alles kosten van wat, hoe en wie wij denken te zijn en denken nog nodig te hebben in deze 3D wereld. Wij zullen alle illusies en leugens dienen af te leggen om het nieuwe speelveld van 5D te betreden. Indien wij levend en wel de Ascentiesprong willen maken dienen wij alle onvrijheden, afhankelijkheden, onzekerheden, manipulaties en tekortenplaatjes af te leggen en te gaan leven vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Wij zijn wezens vanuit het veld van eenheidslicht die verstoppertje spelen met zichzelf om een spel van afgescheidenheid te kunnen spelen. Wij schiepen daarom het 3D speelveld dat onderhevig is aan de wetten van oorzaak en gevolg. De regels van deze 3D wereld zijn... dat je verantwoordelijk bent voor elke creatie in je stoffelijke levens in het 3D veld... zowel de liefdevolle als de destructieve. Je bent vanuit eenheid in het 3D systeem geïncarneerd en vanuit je hervonden eenheid kun je het 3D veld terug verlaten... niet eerder.

Eenheid kan enkel verstoppertje spelen als het zich opsplitst in twee delen.... koud en warm, hoog en laag etc. en als belangrijkste de deling van de ziel in eenheid in een mannelijk en vrouwelijk deel nodig om het spel van afgescheidenheid te kunnen spelen. Deze twee delen worden ook de tweelingziel genoemd. Het is het mannelijk en het vrouwelijk scheppingsprincipe die met elkaar in balans dienen te zijn om eenheid te kunnen ervaren. Deze splitsing ervaren wij onbewust in ons bestaan als een diep oertrauma... het voelt aan alsof die andere sekse ons enkel en alleen heel kan maken om terug eenheid te kunnen voelen in ons zelf. Maar dit is deel van het grote illusiespel om de andere sekse buiten ons waar te nemen... die sekse die met die eigenschappen gecodeerd is om ons ogenschijnlijk heel te maken. Eenheid zit niet buiten jou, maar in jou... en je dient deze mannelijke en vrouwelijke scheppingskrachten in jezelf te integreren om eenheid te kunnen leven in het fysieke veld.

Onze samenleving wordt nog steeds gedomineerd door een eenzijdige mannelijke energie. Er is geen balans, openheid, vrijheid en liefde in terug te vinden. Dit komt door het ontbreken van het vrouwelijke scheppingsprincipe. 2012 Staat voor het in evenwicht komen van het mannelijk en het vrouwelijk scheppingsprincipe waardoor eenheid zal ontstaan en ervaren worden... de twee delen worden terug één. Alle veranderingen die wij persoonlijk en maatschappelijk ervaren en zien gebeuren hebben te maken met het steeds sterker instromende vrouwelijke principe van het schepperslicht. Dit verklaart waarom er zoveel vrouwen aan het ontwaken zijn en zich hun onderdrukte krachten terug beginnen te herinneren. Zij zijn een kracht... nodig om eeuwenoude wonden van afgescheidenheid te kunnen laten helen die door de afgescheidenheid is veroorzaakt. Deze sterk instromende vrouwelijke kant van het schepperslicht zal alles gaan transformeren, zal alles wat met zichzelf in illusie leeft gaan laten crashen... nodig om terug met zichzelf in evenwicht te komen. Dit wil zeggen dat gans onze samenleving onherkenbaar zal gaan veranderen, dit wil zeggen dat ook onze persoonlijke levens een totale metamorfose zullen ondergaan. Alles waar wij ons aan vast houden om zekerheid en zodoende een gevoel van veiligheid aan willen ontlenen zal allemaal wegvallen. Je kinderen, je partner, je ouders, je geld, je seksualiteit, je werk, onze samenleving... alles zal een illusie blijken te zijn waar je jezelf aan vasthoudt in onvrijheid. Niets is van ons... zodra iets van ons wordt, wordt het onvrij en exclusief. Het verdeelt en het maakt ons angstig om het met anderen te gaan delen... uit angst om het te verliezen.

Iedereen is onderhevig aan deze veranderende energieën... en eenieder van ons voelt de druk hiervan toenemen in zijn/haar leven. Wij schieten van het ene loslatingsproces naar het andere... er lijkt geen einde aan te komen. Wij laten voortdurend conditioneringen en blokkades los die ons in het veld van onvrijheid houden. Het moeilijkste thema om te transformeren is onze seksualiteit, en dit omdat hier onze grootste onvrijheid op zit.

Seksualiteit is levensenergie... is letterlijk levenscheppend... is de werking van het mannelijk en vrouwelijk scheppingsprincipe. De twee samengevoegd in evenwicht laat ons terug eenheid ervaren... maar herinner je dat we een afsplising van eenheid zijn. Dus, om terug eenheid te kunnen gaan ervaren dienen wij onze wonden op seksualiteit te gaan helen. Het zijn net deze diepe pijnen van jaloezie, onzekerheid, bezitsdrang, verlatingsangst... die ons in het veld van afgescheidenheid houden met elkaar. Besef dat onvoorwaardelijke liefde geen pijn kent, geen afgescheidenheid, geen onzekerheid, geen grenzen, voorwaarden, gehechtheden en exclusiviteit... onvoorwaardelijke liefde is delen vanuit vrijheid, is delen vanuit de vreugde van het leven zonder angsten en afgescheidenheid... vanuit het besef dat jij zelf eenheid bent en deze eenheid deelt met de ander zonder verwachtingen of afhankelijkheden.

Net in onze seksualiteit zijn wij het sterkst geconditioneerd. Wij zijn geconditioneerd om naar elkaar te kijken als lustobjecten, wij maken ons mooi voor elkaar om alzo de ander te verleiden met onze uiterlijke seksuele uitstraling die aangestuurd wordt door de media, door  de reclame, mode en muziekindustrie. Seksualiteit is verworden tot een oppervlakkig klaarkomen met elkaar vanuit begeerte, lust, dwangmatigheid, bezitsdrang, afhankelijkheid, onzekerheid, onuitgesproken wederzijdse afspraken... verder zijn wij geconditioneerd om de ander als een deel van onszelf te beschouwen... een deel dat wij willen controleren om voor onszelf een vals gevoel van veiligheid aan te ontlenen. Onze onderdrukkers willen niet dat wij in vrijheid met elkaar leven... zij weten dat als dit gebeurt zij hun controle over ons zullen verliezen. Daarom zijn wij via de verschillende godsdiensten zo geprogrammeerd om in afgescheidenheid te leven met elkaar. Onzinnige verplichtingen die zogenaamd door god zijn opgelegd, zoals het celibaat, het huwelijk waarin men aan elkaar verklaart; 'tot de dood ons scheidt' met elkaar samen te leven, de dogma's op seksualiteit dat het zondig en onkuis is, dat de vrouw zich moest bedekken om alzo de man niet in verleiding te brengen, geen seksualiteit voor het huwelijk en ga zo maar door. Net deze poppenkast heeft ons gebracht waar wij nu zijn met onze diepe wonden op dit vlak die ons in een pijnlijke afgescheidenheid houden met elkaar."

Het is een moeilijke les waar wij met z'n allen doorheen dienen te gaan willen wij in eenheid met elkaar kunnen gaan leven en delen. 

Wij, Jan & Patricia, leven en delen vanuit het tweelingziel concept onze levens. Ons samengaan vertegenwoordigt de integratie en versmelting van de mannelijke en vrouwelijke zielsdelen... nodig om terug in eenheid te verenigen in het fysieke veld van afgescheidenheid en alzo de sprong naar eenheid mogelijk te maken.

Over het concept tweelingzielen heerst heel wat verwarring. Deze verwarring ontstaat grotendeels uit de overtuiging dat als je je tweelingziel ontmoet.... je de ideale droompartner hebt ontmoet die je alles zal aanreiken om een harmonieuze liefdevolle relatie mee te beleven.
Dit is echter een illusie, een romantisch plaatje gegroeid uit de illusoire werkelijkheid waarin wij leven. Onthoud in deze dat je zelf heel en één bent van jezelf en dat niets buiten jezelf jou kan complementeren en gelukkig kan maken... dit is onmogelijk. Het concept tweelingziel is zelf nog onderhevig aan de dualiteit... het is echter wel een laatste stadia in je aardse leven nodig om tot eenheid te kunnen komen. Je dient voor jezelf de mannelijke en vrouwelijke energieën grotendeels in jezelf al uitgebalanceerd te hebben... dit wil zeggen dat je vervuld met jezelf kunt leven.

Je dient tevens te beseffen dat alle pijn, ongemak, onzekerheid, angst en verdriet.... dat niemand buiten jou je dit kan aandoen maar dat je zelf verantwoordelijk  bent voor hoe jij je verkiest te voelen. Pas dan ben je klaar en in staat om je tweelingziel te ontmoeten en in deze relatie te gaan leven en delen met elkaar. Een tweelingzielrelatie wordt geleefd vanuit gelijkwaardigheid. Alles wordt open en in waarheid met elkaar gedeeld... er is geen ruimte voor geheimdoenerij en zich verbergen voor elkaar. Als tweelingziel ben je elkaars ego-tegenovergestelde... de tegenstellingen op dit vlak zijn bijzonder groot... maar nodig om alle tegenstellingen in beide zielsdelen te integreren in eenheid. Door de herkenning en samensmelting als tweelingziel betreed je het veld van eenheid en onvoorwaardelijke liefde... dat je vervolgens kunt gaan leven en delen met elkaar.

In je tweelingzielrelatie ga je de laatste resten illusie opruimen die nog in beide zielsdelen leven als afhankelijkheden en onvrijheden. Dit kan ervaren worden als een zeer intens en heftig proces. Dit laatste transformatieproces wordt echter gedragen door de verbindende zielsband die beide delen met elkaar ervaren en het mogelijk maakt om door alle diepe angsten en onzekerheden te laveren die de beide delen nog in zichzelf dragen.
Dit is ook wat er tussen ons, Jan & Patricia, gebeurt. Patricia symboliseert in onze verbinding het ontwakend vrouwelijk bewustzijn, nodig om het gekwetste mannelijke bewustzijn in mij (Jan) terug naar heelheid te leiden. Patricia was drieëndertig jaar (christusenergie) toen zij een initiërende lichtervaring beleefde in haar leven op 10, 11 en 12 december 2001. Zij ervoer op dat moment de eenheid die zich planetair zal aankondigen in 2012.. Dit opende haar toen in het nieuwe veld van eenheidservaring dat aan het indalen was op onze planeet. Een mooi bijkomend detail is dat zij van sterrenteken waterman (vrouw) is... het sterrenteken dat wij planetair na 21-12-2012 zullen ingaan. Ikzelf symboliseer het ontwakend mannelijk bewustzijn dat er voor gekozen heeft om mee volledig te ontwaken in 2012... althans dat is het plan ;-). In 2009 ervoeren wij een sterke zielsherkenning met elkaar en oudejaarsavond 2009 kwamen wij samen om de laatste drie jaren voor planetaire Ascentie bewust samen te gaan (be)leven. Patricia heeft tien jaar nodig gehad om haar eenheidservaring volledig te kunnen integreren in haar leven. Nu, op dit moment in haar leven stapt zij zeer bewust in haar rol als ontwakend vrouwelijk bewustzijn. Dit wil zeggen dat zij zichzelf losmaakt en bevrijdt van de laatste resten van conditioneringen die nog aanwezig zijn tussen ons beiden in de vorm van afhankelijkheden en seksuele conditioneringen.

Een paar maanden voor onze wederzijdse herkenning kwam ik los van de verslavende partnerschap afhankelijkheid. Ik besefte dat ik geen partnerrelatie meer wilde en kon aangaan... omdat ik glashelder besefte dat ik door niet alleen te kunnen zijn met mijzelf en het zoeken naar veiligheid en intimiteit met een ander, ik mijzelf en de partner waar ik een relatie mee had in het veld van gedeelde afhankelijkheid hield. Het was een bevrijdende stap die ik zette voor mijzelf. Dit leefde heel stellig in mijzelf dat ik geen relatie meer wilde aangaan waar ik een ander in diende te gijzelen opdat ik mijzelf goed zou voelen. Ik voelde mij vrij en vervuld van mijzelf. Op deze basis ging ik met Patricia bergwandelen. Ik wilde met haar absoluut geen relatie en zei haar dit ook (te) stellig... maar dit was echter daardoor nog een onvrijheid in mijzelf en ik opende mij om die reden niet naar haar wat bedoeld was om te zijn. Daarom werd ik tijdens een wandeling tien minuten door mijn hoger zelf in een zuil van onvoorwaardelijke liefde gezet... toen dit ophield en ik vervolgens in de ogen van Patricia keek, keek ik vanuit onvoorwaardelijke liefde en ik zag en herkende onvoorwaardelijke liefde in de ogen van Patricia. Zij had hier geen lading opzitten, die ik op dat moment nog wel had, en was al met onvoorwaardelijke liefde in aanraking gekomen via haar lichtervaring. Eenheid ontmoet eenheid. Op dat moment stond er niets tussen ons in... want er was geen voorafgaand verlangen naar elkaar aanwezig. Nadien echter, en dit gebeurde onbewust, wilde ik dat moment blijven vasthouden om het te blijven herhalen met elkaar. Maar dit ene moment en die bijzondere dagen daarna waren op een bepaald moment niet langer herhaalbaar. Nu terugkijkend besef ik dat dit komt door het stuk afhankelijkheid dat nog steeds in mij leefde om veiligheid en geborgenheid te ervaren met een partner. Ik kon dit laatste stuk afhankelijkheid en onvrijheid enkel uitwerken in een gelijkwaardige relatie... en dit is waar wij in delen met elkaar. Gelijkwaardigheid in een relatie wil zeggen dat je volledig beseft dat je zelf verantwoordelijk bent voor alle emotionele pijnen, afhankelijkheden en onzekerheden die je kunt ervaren in relatie met een ander. De ander is steeds een spiegel naar jou toe die je steeds weer opnieuw laat voelen waar je nog in onvrijheid leeft met jezelf. Het was de eerste keer voor ons beiden dat wij deelden in een relatie vanuit die gelijkwaardigheid... zonder de ander iets te verwijten over onze eigen pijnen naar elkaar toe. Het is dan een helende relatie met elkaar want je bent bereid je eigen stukken aan te gaan zonder je in slachtofferschap of in aanhankelijkheid naar de ander op te stellen.

Patricia was in relatie toen wij elkaar herkenden... de komende maanden die volgenden zouden pijnlijk en confronterend worden in het loslaten van deze relatie. Juist op dat moment dat ik dacht; het wordt teveel, ik kan dit niet langer dragen... reageert Patricia hier intuïtief op door de andere partner los te laten. Deze beslissing klopte voor ons beiden, maar voorgaande ervaring was nodig om een doorgang te openen naar latere gebeurtenissen die te maken hebben met onze wonden op partnerschap en seksualiteit. In het anderhalf jaar dat daarna volgde werd dit thema praktisch niet meer aangeraakt. Wij startten samen onze website op en wij deelden en integreerden onze gezamenlijk inzichten die wij los van elkaar vergaard hadden in onze levens.. Het gaf ons beiden een basis en wij groeiden hierdoor beiden verder naar innerlijke heelheid.

Ons vijf maanden durend verblijf in Portugal bracht voor ons beiden nieuwe inzichten die pas in de laatste weken van ons verblijf aldaar zichtbaar werden. Ik werd mij steeds bewuster van onzekerheden die nog in mijn persoonlijkheid heersen en daardoor mede mijn leven bepalen... Patricia werd zich op haar beurt opnieuw bewust en daardoor geactiveerd om in onvoorwaardelijke vrijheid met zichzelf en de anderen om haar heen te willen gaan leven en delen. Terug in Nederland aangekomen stapten wij beiden in een 'laatste' transformatieproces om elkaar te bevrijden van gehechtheden waarmee wij elkaar nog in onvrijheid houden.

Ook in deze zijn wij spiegels... of elkaars tegenovergestelden. Ik, Jan, vertegenwoordig hierin door mijn persoonlijkheid het stuk van onzekerheid... dat deel in mij dat zich nog wil vastklampen aan relationele veiligheid... ik voel mij veilig in een relatie zolang ik het gevoel van mijn partner krijg dat zij alleen en zogenaamd 'onvoorwaardelijk' voor mij kiest.  Patricia vertegenwoordigt door haar persoonlijkheid in onze relatie hierin het stuk van vrijheid dat in het nieuwe veld van onvoorwaardelijke liefde wil gaan staan... een onvoorwaardelijke liefde zonder een vorm, zonder afhankelijkheden, zonder verwachtingen... totaal open en vrij zonder exclusiviteit. Haar uitdaging hierin is om dit zonder schuldgevoelens naar mij toe te gaan verwezenlijken en hierin te delen. Door de stappen die zij zet in haar leven weet zij dat ik in aanraking gebracht wordt met mijn diepe emotionele pijnen die nog geconditioneerd in mijn cellen liggen opgeslagen. Patricia weet dat zij niet verantwoordelijk is voor de pijn en het gevoel van onveiligheid dat ik hierin ervaar... maar wel voor de codering van schuldgevoel die in haar cellen liggen opgeslagen. Ik langs mijn zijde besef dit ook.... en op geen enkel moment in het proces dat wij met elkaar aangaan voel ik iets van verwijt naar haar toe... ik besef dat ik zelf helemaal verantwoordelijk ben voor mijn emotionele wonden en dat ik deze niet op haar kan projecteren.
 
In onvoorwaardelijke liefde leven met jezelf en de ander wil zeggen dat je in niets afhankelijk bent aan de anderen rondom jou, dat je ook de anderen niet op jou laat leunen om hier een vals gevoel van veiligheid aan te ontlenen... wil zeggen dat je kunt delen in intimiteit zonder dat hier een lading van onvrijheid en emotionele afhankelijkheid op zit, en dit zonder lust en dwangmatigheid... wil zeggen dat je telkens weer die keuzes in je leven maakt die je vervullen met vreugde en dankbaarheid, zonder schuldgevoelens of onzekerheden. Je afgewezen, niet gezien, onzeker en jaloers voelen zijn allemaal emoties die ons scheiden van elkaar en ons gevangen houden in afgescheidenheid. Waar ligt de grens tussen met elkaar knuffelen, elkaar zoenen of seksuele intimiteit met elkaar delen? Er is hier geen grens in... enkel die grens waar wij in geconditioneerd zijn. Dit is geen pleidooi om ongeremd met iedereen seksualiteit te beleven... het gaat erover dat je jezelf de vrijheid kunt geven om met iedereen om je heen te verbinden vanuit onvoorwaardelijkheid zonder lust en dwanggevoelens (=onvrijheid)... seksuele intimiteit kan hier dan uit voortvloeien... en is daardoor niet langer een uitgangspunt.

Patricia is deze stap aan het zetten in haar leven om te leven vanuit onvoorwaardelijkheid met alle anderen om zich heen. De emotionele pijn en onzekerheid die ik daardoor ervaar in mijzelf is diep en zeer intens... het is een diepe conditionering die in mij leeft. Ik voel mij daardoor heel kwetsbaar, een heus weekdier... ik krijg zonder problemen een hele tafel gevuld met mensen aan het huilen als ik vanuit mijn kwetsbaarheid deel ;-)... soms denk ik; ik trek dit niet langer en ga weg, alles liever dan bewust in die pijn van mijzelf te gaan staan. Maar ik voel dat het weglopen van mijzelf zou zijn en ik mijzelf niet helemaal durf aan te gaan. Intussen is dit intense proces vier weken bezig en voel ik mijzelf veranderen. Ik voel hoe ik loskom van deze conditionering en dat ze minder macht over mij heeft... ik voel mij minder onzeker worden en meer terug in mijn kracht komen te staan. En mijn grootste angst... dat ik Patricia zou verliezen blijkt een grote illusie te zijn. Ik kan enkel mijzelf verliezen in pijn en slachtofferschap en door dit te doen verlies ik ook de onvoorwaardelijke verbinding met Patricia.. Ik voel ook des te meer ik loslaat, des te vrijer en daarom krachtiger onze verbinding wordt. Ik kan enkel mijzelf hierin verliezen en daardoor ook de verbinding met Patricia en alle anderen om mij heen. Ik besef en ik voel dat als ik in onvoorwaardelijk delen ga staan met Patricia, wij enkel meer verbondenheid met elkaar gaan voelen... zonder dat het een relatie is waaruit je veiligheid en zekerheid kunt puren.

Je hebt enkel jezelf nodig om volledig gelukkig te zijn en dit kun je onvoorwaardelijk delen met de anderen om je heen in totale liefdevolle vrijheid. Het proces dat ik aanga met Patricia voelt aan alsof ik haar volledig ga verliezen... maar wat ik hierin eigenlijk ga verliezen is mijn illusie aan afhankelijkheid aan haar... elke zekerheid die ik aan haar probeer te ontlenen dien ik los te laten om terug in onvoorwaardelijke vrijheid met mijzelf te kunnen leven en delen. Via haar vind ik mijn weg naar eenheid in mijzelf terug en omgekeerd geldt dit ook voor haar. Op deze manier leven wij een helende relatie met elkaar zonder nog vast te willen houden aan een vorm. Ik besef dat ik niet langer enige zekerheid aan haar kan ontlenen... of dat dit nu is of zij wel of niet exclusief voor mij kiest, of wij wel of niet blijven samenleven, of wij wel of niet seksueel verbonden blijven... Het werpt mij helemaal terug op mijzelf en het wonderlijke van dit alles is dat ik mij steeds vreugdevoller begin te voelen terwijl mij dit een aantal weken geleden bijna onmogelijk leek! Ik voel momenteel dat het mogelijk is om dit stuk op te lossen in mijzelf. Het daagt mij uit om helemaal in het NU te blijven... om in mijn onvoorwaardelijke kracht en liefde te blijven en van daaruit vanuit vrijheid te verbinden met haar en het leven rondom mij.

Wij zijn in onvoorwaardelijkheid ingedaald in het veld van 3D en wij kunnen dit veld enkel verlaten vanuit onvoorwaardelijkheid!   Loskomen van de illusie waarin wij gehouden worden, zal ons alles kosten wat wij dachten te zijn met elkaar. Alle illusies, onvrijheden en gehechtheden dienen te worden losgelaten om in het veld van de vijfde dimensie te kunnen leven. 2012 Staat voor een planetair ontwaken in eenheidslicht... van nu tot 21-12-2012 zal de illusie ontmaskerd worden, de tijd zal blijven versnellen en aan ieder van ons wordt de kans geboden om mee in Ascentie te gaan en de sprong naar 5D te maken. Voor iedereen die in echtheid en onvoorwaardelijke liefde met zichzelf wil gaan leven zal het mogelijk zijn om te ascenderen. Ook hierin dien je je geen zorgen te maken, want...'alles verloopt volgens plan'... en gebeurtenissen zullen zich op wonderbaarlijke wijze manifesteren die dit alles zullen mogelijk maken.   Een heerlijk ontwaken medereiziger!    

Bevrijd, Verspreid en Verbind ! 

   

 Jan & Patricia

 www.tweelingziel-verbinding.infoBron: tweelingziel-verbinding