Wat als de rivieren droog vallen...

Laatste wijziging: vrijdag 22 april om 12:40, 4032 keer bekeken
 
Groningen, vrijdag 22 april 2011

Lang stonden we er niet bij stil maar zijn zo afhankelijk geworden van natuurlijke elementen dat in tijden van calamiteiten sprake zal zijn van extreme overlast.

Bij een zonpassage horen ook extreme droogtes waarbij volledige rivieren en hun delta's droog zullen komen te vallen.

Het is voor Nederland erg moeilijk voor te stellen maar zeker niet onwaarschijnlijk dat ook wij deze sitatie niet te verwerken krijgen. Als we om ons heen kijken zien we wereldwijd grote veranderingen in klimaatstromingen en weersomstandigheden waarbij droge gebieden natter zijn geworden, koude gebieden warm zijn geworden en of warme gebieden tegenovergestelde situaties weerspiegelen.

Wat nu als de rivieren ook in Nederland droog vallen, een scenario waar we niet aan willen denken maar wel extreme problemen zal veroorzaken omdat Nederland gebouwd en vormgegeven is op en door water, staan we er wel voldoende bij stil dat het niet zo vanzelfsprekend is dat de rivier altijd water door laat stromen of dat het droogvallen van de rivier zorg draagt voor volledig stilvallen van infrastructuren electriciteitsnetwerken.

Het is aan te raden woonboten alvast wat flexibler aan de wal vast te leggen doordat de waterstanden de komende periodes lager zullen komen te staan. Ook boeren zullen rekening moeten houden met een lange droge periode waarbij landerijen met grote droogte te maken zullen krijgen. Hierbij moet ernstig rekening gehouden worden met aanplanten van gewassen omdat her doorschuiven van seizoenen voor grote problemen zal zorgen in de landbouwsectoren.

Electriciteitscentrales zullen rekening moeten houden met extreem lage waterstanden of zelfs droogvallen van rivieren en of beken. Het niet meer kunnen koelen van de centrales zal dan een dominoeffect hebben op de electriciteitsvoorzieningen in Nederland en of grote delen van Europa.

Vergeten werd bij waterschappen dat het niet vanzelfsprekend is dat de rivier water geeft en dat de stromingen voldoende water zal schenken mensen flora en fauna te voorzien in hun behoeften.

Het niet goed zorgdragen voor systemen waarbij alle partijen genoegdoening zouden hebben is mede oorzaak dat de mens nu eigenlijk bestraft word voor systemen die niet ten aller tijde hun werkzaamheden uit kunnen voeren.

Met name de infrstracturen, landbouw en electriciteitsvoorzieningen zullen hierdoor schade oplopen. Het uitvallen van electriciteitssystemen is niet iets van alleen de laatste tijd maar heeft altijd al voor problemen gezorgd. Ik wijs met klem op het feit dat het TIJDELIJK opwarmen van de aarde een tijdelijk iets is omdat zodra de schommelingen weer achter de rug zijn de aarde wederom voor lange tijd in een vaste baan zal komen te staan.. waarbij alleen het dagritme zoals dag en nacht gewijzigd zal zijn.

De 5e zonspassage zal een passage zijn waarbij bewustwording en behoudenheid voorop zal komen te staan en het besef bij mensen hoogwaardig omhoog zal brengen niet meer in gebieden te gaan wonen welke niet voor de mens bestemd was.

Het constant verschuiven van woongebieden naar delta,s of valleien zal dan ook tot een verleden gaan behoren. De aarde zal nu laten zien dat de plaatsen gezamenlijke plaatsen zijn waarbij rekening gehouden zal MOETEN worden met flora fauna en voornamelijk ons als menselijk ras.

Laat de waarschuwing naar waterschappen en overheidsinstanties duidelijk zijn dat u niet langer zal kunnen blijven ontkennen dat er sprake is van een zonpassage en geen einde der tijden, het is nog nooit anders geweest dan dat data en tijdsbegrippen aangegrepen worden een einde der tijden aan te kondigen in de ergste zinnen des woords, niets daarvan is echter waar maar de gevaren van de zonpassage met alles wat daaromheen gekoppeld ligt moet niet onderschat worden.

De natuurrampen en "herstelprocedures" zullen ernstige gevolgen hebben voor het gedrag en leefwijze van ons mensenlijk ras maar zullen uiteindelijk zorgdragen voor een nieuw bewustzijn en nieuwe denkwijze van het volledig menselijk ras.

Het wegvallen van leiderschappen vanuit macht maar nieuw leiderschap vanuit informatief inzicht zal ook de "infrastructuren" in regeringen volledig op de schop gooien.

Ook moet een direct rookverbod in natuurgebieden tot stand komen omdat de grote droogte voor grote branden zal kunnen zorgdragen en ook stedelijke gebieden in ernstig gevaar kunnen brengen als de rivieren droog vallen. Ook kunnen bij enorme tegenstellingen aardkosten sneller opbreken door de wisseling van koude en warmte, hierdoor zullen breuken ontstaan in de aardkost. Ook Nederland en Belgie zullen niet aan deze krachten ontkomen.

Naar mijn inzien is nooit enige rekening gehouden met een feit wat als de rivieren droog komen te vallen.. OOK in Nederland.. wat dan...???

Liefdevolle groet,

Rene van den BrinkBron: the-embassadorion