´╗┐Stichting Anarchie Vanuit Democratie

Laatste wijziging: dinsdag 28 december om 21:54, 4922 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 28 december 2010

Het volgende idee had ik een tijdje geleden al, maar eigenlijk nog niett toe gekomen om 't te plaatsen.
Al wel voorgelegd aan de anarchisten van Anarchiel, maar die voelden er eigenlijk niet zoveel voor. Eigenlijk reageerde maar 1 van hun op 't idee en die vond dat de samenleving er nog niet klaar voor is.

Bullshit denk ik dan, we hebben allemaal gewoon een zetje in de rug nodig.

Anyways, het volgende had ik dus al op papier staan en ik zou zeggen, denk er over na, geef er je eigen draai aan, zet iets op (misschien ben jij degene wel die alle websites en wakkeren onder dezelfde vlag kan brengen om zo 't tij nog sneller te keren?!) ... hoe dan ook ik hoop dat deze gedachtegang een steentje bij kan dragen aan de grote ommekeer en het wakker en één worden van de mensheid!

--------------------

De Stichting AVD (een soort van woordgrapje naar de AIVD) vergaart voldoende financieen bijeen om een volksreferendum te houden met als vraag of men het met het volgende eens is, waarop en zodra  50% van de Nederlandse bevolking (12 jaar en ouder) positief stemt, dan:

- Wordt de Rechtsstaat zoals die bestaat per direct opgeheven.
- De dan zittende regering per direct als onrechtmatig gezien en afgeschaft.
- Het Koninklijk huis per direct als onrechtmatig gezien en afgeschaft.
- De bestaande wet per direct wordt afgeschaft en vervangen door de Geboden (zie noot 1)
- Alle politieke partijen per direct afgeschaft worden.
- De economie en daarmee geld per direct afgeschaft wordt.
- Geen enkele religie als leidend wordt gezien en iedereen heeft vrijheid van keuze waar het religie betreft.
- Nederland zich direct afscheidt van elk verbond of unie
- Elk ondertekend document in de naam van Nederland als onrechtmatig wordt gezien en derhalve per direct verworpen.
- Elke gemaakte afspraak in de naam van Nederland als onrechtmatig wordt gezien en per direct verworpen.
- Elk overheidsorgaan per direct wordt ontbonden (daarmee dus ook leger, politie & veiligheidsdienst) en als onrechtmatig gezien.
- Er een generaal pardon geldt - ofwel alles wordt vergeven!
- Alle gevangenisdeuren per direct open worden gegooid en iedereen in vrijheid gesteld.
- Alle instuten/gestichten/etc. per direct open worden gegooid en iedereen in vrijheid gesteld.
- Geheimen niet meer bestaan en per direct ALLE documenten/videoopnamen/geluidsopnamen/etc vrij ter inzage zijn.

Degenen die positief stemmen staan voor het volgende:
- De Geboden te eren en te handhaven
- Eenieder zet zich in voor een vredelievende samenleving.
- Aggressie wordt afgezworen en afgewezen (lichamelijke zelfverdediging is toegestaan).
- Elke daad van agressie wordt in groepsverband door het volk (zonder agressie) direct in de kiem gesmoord.
- Mensen die de geboden overtreden en door het volkstribunaal (zie noot 2) als zodanig beordeeld worden, worden zonder pardon over de grens gezet.
- Eenieder die niet tot het nieuwe Nederland wil behoren krijgt alle vrijheid naar het buitenland te vertrekken (buiten kleding, voedsel en vervoersmiddel wordt de rest gezien als eigendom van het nieuwe Nederland).

Noot 1 - De Geboden (meer dan 10 mogen/zullen er nooit bestaan)
Gij zult uw naasten eren.
Gij zult geen lichamelijk geweld gebruiken
Gij zult niet moorden.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

Noot 2 - Volkstribunaal
- Het volkstribunaal bestaat uit volksvertegenwoordigers.
- Volksvertegenwoordigers worden door het volk aangewezen als zijnde wijs genoeg om een jaar lang voor het volk te denken/spreken.
- Volksvertegenwoordigers hebben buiten hun functie geen andere functies danwel verplichtingen en worden door het volk gevoed en gehuisd.
- Elke persoon mag slechts 1 keer per 10 jaar een volksvertegenwoordiger zijn.
- Het gemeentelijke volkstribunaal denkt, spreekt en oordeelt namens het volk over alles in desbetreffende gemeente
- Het provinciale volkstribunaal denkt, spreekt en oordeelt namens het volk over alles in desbetreffende provincie
- Het landelijke volkstribunaal denkt, spreekt en oordeelt namens het gehele volk
- Op de eerste dag van elk jaar wijst een straatdeel (maximaal 100 huizen; husinr 1 t/m 100, etc.) 1 volksvertegenwoordiger uit desbetreffende straatdeel aan
- Op de tweede dag van elk jaar wijzen de aangewezen volksvertegenwoordigers de volksvertegenwoordiger per wijk aan
- Op de derde dag van elk jaar wijzen de aangewezen wijkvertegenwoordigers de volksvertegenwoordigers per dorp/stadsdeel aan
- Op de vierde dag van elk jaar wijzen de aangewezen dorpvertegenwoordigers de volksvertegenwoordigers per gemeente aan
- Op de achtste dag van elk jaar wijzen de aangewezen gemeentevertegenwoordigers de volksvertegenwoordigers per provincie aan
- Op de tiende dag van elk jaar komen de aangewezen provincievertegenwoordigers voor het eerst samen om als zodanig door het volk gehuldigd en erkent te worden
- De aangewezen dorpvertegenwoordigers vormen samen het gemeentelijk volkstribunaal
- De aangewezen gemeentevertegenwoordigers vormen samen het provinciale volkstribunaal
- De aangewezen provincievertegenwoordigers vormen samen het landelijke volksribunaal
- Een gebod mag slechts toegevoegd of verwijderd worden als het door 3 achtereenvolgende volkstribunalen goedgekeurd is
- Per jaar mag slechts 1 gebod toegevoegd danwel verwijderd worden
- Er mogen maximaal 10 geboden bestaanBron: ThePilgrim