Is de midwinter maansverduistering het begin van de Apocalyps?‏

Laatste wijziging: dinsdag 21 december om 15:23, 3976 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 21 december 2010

Er is al veel geschreven over de einddatum van de Mayakalender. Rond deze tijd vinden er veel galactische abnormaliteiten plaatsen.

Sommigen zeggen dat de maansverduistering van 21 december aanstaande onthult wat er gaat komen.

Apocalyps

Ook wordt gesteld dat deze verduistering als een krachtig raamwerk dient om een collectieve keuze te maken omtrent de einddatum.

Het woord 'apocalyps' wordt tegenwoordig vaak aangeduid als 'het einde van de wereld' of 'de vernietiging van alles'. Onderzoekers die deze visie ondersteunen wanneer ze de mogelijke effecten van de galactische uitlijning bestuderen, stellen vaak vast dat vernietiging nabij is.

Ze baseren zich dan op effecten van het zonnemaximum, magnetische omvorming van de polen, nieuwe galactische straling, enzovoorts. Het is gemakkelijk om wetenschappelijke theorieën af te leiden uit dit soort potentiële gebeurtenissen.

Letterlijk vertaald betekent 'apocalyps' niets anders dan 'grote onthulling' of 'ontsluiering' of 'einde van een cyclus', heel anders dus dan de algemeen geaccepteerde versie uit het bijbelboek Openbaring.

De meesten wijzen naar oude beschavingen zoals de Maya's, de Hopi's en zelfs moderne godsdiensten om inzichten te krijgen in de verandering van onze Aarde. Deze grote ontwaking is iets wat zogenoemde spirituele 'New Age' bewegingen en astrologen al jaren voorspellen.

Alles is energie

Hoewel iedereen zijn of haar eigen mening heeft over de einddatum, richten veel wetenschappers hun aandacht nu op de eens in de 26.000 jaar voorkomende galactische uitlijning in 2012 om de mogelijke metafysische effecten van deze gebeurtenis op het menselijk bewustzijn te onderzoeken.

Zelfs mainstream wetenschappers geven nu toe dat onze ogenschijnlijk vaste wereld niets meer is dan een energieveld gevuld met verschillende frequenties, wat deels gedecodeerd wordt door de 'observator' om vervolgens fysieke vorm te krijgen. Genetische wetenschappers zijn in toenemende mate verbaasd over de digitale kwaliteiten van ons DNA.

Zoals Bill Hicks al zei: "Alle materie is in feite energie met een langzame vibratie."

De kracht van gedachten

Nieuwe energievelden bereiken de Aarde wat resulteert in een enorme toename in wat ons bewustzijn en onze vijf zintuigen kunnen decoderen. De verandering onthult wat verborgen is gebleven voor de mensheid en kan dus inderdaad in religieuze termen een apocalyps teweeg brengen waarbij de huidige kwaadaardige machthebbers verwijderd worden.

De kracht van de massa kan de uitkomst van de apocalyps in 2012 bepalen. We kunnen zelf de uitkomst bepalen omdat we een bewuste 'keuze' hebben.

Net zoals bewezen is dat de fysieke wereld bestaat uit energie en vibratie, zo manifesteren gedachten, vooral gerichte gedachten tijdens meditatie, in een golfvorm die de fysieke gezondheid van een individu kan beïnvloeden. Wanneer genoeg mensen positieve gedachten van liefde en vrede in de oceaan van energie projecteren, wordt de gehele oceaan vanzelf gereinigd.

De Hopi indianen hebben voorspeld dat voor het einde van de huidige cyclus een grote onthulling zal plaatsvinden. Wellicht bedoelden ze daarmee de eclips van 21 december aanstaande, die in China begint en eindigt in de omgeving van Mount Shasta, Californië.

Verborgen kennis

Deze concepten zijn echter nog nauwelijks te bevatten voor de mainstream, bovenal omdat deze kennis verborgen is gehouden in onze moderne maatschappij. Onderzoekers stellen dat de kleine elite zich terdege bewust is van deze nieuwe realiteit en dat ze weten dat elk individu oneindige krachten bezit om deze realiteit te beïnvloeden.

Dit wordt duidelijk door hun vreemde rituelen waarbij ze de energie bewust laag houden. Daarnaast is er de kennis van de vrijmetselaars om onzichtbare energieën te vangen in bouwwerken zoals piramides of obelisken. Ze doen er werkelijk alles aan om de mensheid de toegang naar kennis te ontzeggen, zodat we blijven geloven dat we klein en zwak zijn.

Velen zijn niet bang voor de komende apocalyps, maar zien het eerder als een welkome transformatie of verlichting van datgene wat verborgen is geweest. Terwijl deze belangrijke astronomische datum naderbij komt is het toch opzienbarend en verhelderend  hoe de elite probeert onze vrijheid (van meningsuiting) te beperken en tracht protesten neer te slaan omdat mensen wakker worden.

Er is niet met zekerheid te zeggen wat de toekomst zal brengen, maar de wetenschap toont duidelijk de kracht die een ieder van ons bezit om de collectieve realiteit door middel van onze gedachten te beïnvloeden.

Laten we komende dinsdag onze meest vreugdevolle gedachten en gevoelens verspreiden om zo de bewust vervuilde energetische oceaan te helen met liefde.Bron: activistpost.com