Individualiteit en privacy in gevaar door koppeling mens en machine

Laatste wijziging: dinsdag 26 oktober om 16:52, 3393 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 26 oktober 2010

Verboden Poorten - Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (7)


De recente opgerichte Lifeboat Foundation is een nieuwe denktank en non-profit organisatie die zich bezighoudt met de mogelijk catastrofale gevolgen van zich razendsnel ontwikkelende nieuwe technologieën waarmee de mensheid in onze tijd overspoeld wordt. Zo komen er in de nabije toekomst implantaten op de markt waarmee rechtstreeks contact kan worden gelegd met elektronische apparaten zoals je pc en je mobieltje. Het grote gevaar hiervan is dat de privacy en zelfs de individualiteit van een geïmplanteerde persoon gedeeltelijk of geheel zal verdwijnen, en deze door middel van buitenaf aan het implantaat doorgegeven instructies ondergeschikt zal worden gemaakt aan het 'groepsbelang'.

Volgens de Lifeboat Foundation moeten mensen zo goed mogelijk tegen allerlei mogelijke dreigingen -variërend van kunstmatig ontwikkelde intelligenties die hun eigen weg inslaan tot zichzelf oncontroleerbaar vermenigvuldigende nanobots- die ontstaan door de introductie van nieuwe technologieën worden beschermd. Deze bescherming zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een 'neuro-ethisch schild' dat iemand beschermt tegen allerlei vormen van misbruik door neuro-medicijnen of dito apparaten, zoals implantaten. In nog ergere gevallen zou de hele wereld door dergelijke technieken tot slaaf kunnen worden gemaakt of de opdracht kunnen krijgen massaal zelfmoord te plegen.

Daarnaast is het goed denkbaar dat er een 'persoonlijksheids beschermer' komt, zodat iemands persoonlijkheid niet kan worden gemanipuleerd of veranderd door impulsen van implantaten of andere neuro-stimulerende middelen of apparaten. Een aanvullend 'nano schild' moet bescherming gaan bieden tegen mogelijk agressief geworden nanodeeltjes of -creaturen die bijvoorbeeld vanwege medische redenen in onze bloedbaan zijn gebracht.

Digitale toekomst vol dreigingen

Als u denkt dat dit allemaal zwaar overdreven angsten zijn, bedenk dan dat de Lifeboat Foundation gesponsord en gesteund wordt door onder andere Google, Hewlett-Packard, Sun Microsystems en een lange lijst met indrukwekkende namen uit de industrie en technologie wereld, zoals Nobelprijswinnaar professor Eric Maskin. Zelfs als u niets geloofd van de in eerdere delen van deze artikelenserie beschreven mogelijk terugkeer van de Nephilim (het nageslacht van de 'goden' of gevallen engelen) dan betekent de oprichting van een dergelijke onderzoeksgroep dat er ook in niet-religieuze, hoge 'wereldse' kringen grote zorgen zijn over de genetische aanpassing van bestaande levensvormen (plant, gewas, dier en mens) of zelfs de geheel nieuwe 'schepping' hiervan.

Of het pad waarop de wetenschap inmiddels zeer ver gevorderd is nu ingrijpt in de Goddelijke scheppingsorde, de 'natuurlijke evolutie' van iedere levensvorm of beide, duidelijk is dat de nabije transhumane toekomst vol gevaren zit en dat de Lifeboat Foundation terecht de noodzaak inziet van het beschermen van onze individualiteit, gezondheid en ons 'mens zijn' tegen bijvoorbeeld speciaal ontworpen virussen, nanobugs en eiwitbesmetting. Uit de hele geschiedenis blijkt immers dat de mensheid meestal pas ingrijpt ná een catastrofe, en nooit leert van gemaakte fouten, waardoor in de toekomst vergelijkbare rampen voorkomen hadden kunnen worden.

Slechts enkele voorbeelden spreken voor zich. Kernreactoren werden pas na de ramp met de Russische reactor bij Chernobyl een stuk veiliger gemaakt. De VN ontwikkelde pas een tsunami-waarschuwingssysteem nadat er 230.000 mensen waren omgekomen door de vloedgolf in de Indische Oceaan. En op kleine schaal: hoe vaak gebeurt het niet dat een weg of oversteekplaats pas veilig(er) wordt gemaakt als er meerdere, vaak dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden.

Gevaar wordt altijd ontkend

Deze onuitroeibare menselijke eigenschap om naderend gevaar te ontkennen totdat het te laat is -denk ook even aan de jarenlang door het Westen genegeerde opkomst van Nazi Duitsland, en in onze tijd de islam- kan echter wel eens onomkeerbare en fatale gevolgen hebben als er gesleuteld gaat worden aan de aard van ons mens-zijn. Moderne biotechnologieën, de ontwikkeling van kunstmatige intelligente systemen en het veranderen van de orde van de natuur (bijvoorbeeld door genetische manipulatie van gewassen) zouden de koers van de mensheid wel eens permanent kunnen veranderen.

Volgens sommigen is dit een goede zaak, maar zelfs grote voorstanders zoals transhumanist professor Nick Bostrom zien de grote gevaren hiervan in. 'In heel de menselijke geschiedenis hebben we pas ná bepaalde ervaringen beschermende maatregelen genomen. Die strategie is echter waardeloos als het gaat om existentiële risico's (zoals deze moderne technologieën). Per definitie kun je hierbij niet van je fouten leren; je krijgt maar één kans om het goed te doen.' Toch is er nog niet één regering die deze levensgrote dreiging serieus neemt, laat staan er nu al veiligheidsmaatregelen tegen neemt.

Spirituele dreiging

Naast het gevaar dat onze lichamen, onze identiteit en onze individualiteit voorgoed veranderd worden is er echter nog een groter gevaar dat is gelegen op het bovennatuurlijke vlak. De meeste moderne wetenschappers weigeren echter te erkennen en in te zien dat de mens niet slechts een verzameling van biologische functies en processen is, maar dat wij ook 'geest' en 'ziel' zijn, en daardoor kwetsbaar voor 'geestelijke' of 'spirituele' dreigingen. De 'schilden' die de Lifeboat Foundation voorstelt zullen dan ook slechts ten dele bescherming bieden. We hebben namelijk ook spirituele schilden nodig, omdat de mensveranderende technologieën eveneens onze zielen dreigen aan te tasten. Ook de gevierde auteur Joel Garreau erkent dit in zijn boek 'Radicale Evolutie', waarin hij schrijft over de enorme veranderingen die de mensheid binnenkort te wachten staat.

Een eerste begin van deze veranderingen is bijvoorbeeld 'i-Dosing', waarbij tieners 'digitaal high' worden door het kijken en via hun hoofdtelefoon luisteren naar speciale internet video's (te vinden op o.a. YouTube), waarbij specifieke herhaalde tonen hun hersengolven veranderen waardoor het net lijkt alsof de geluiden van binnen uit hun hoofd komen. Op vergelijkbare wijze praktiseren sjamanen, werkzaam in oude culturen of juist moderne alternatieve kringen, herhaalde tonen en ritmes om -vaak met behulp van drugs- mensen in contact te brengen met de 'geestenwereld'.

Hersenen internetgeneratie veranderen

Daarnaast blijkt uit diverse recente onderzoeken dat veelvuldig internetten en gebruik van sociale media zoals Hyves, Facebook en Twitter de hersenen van jongeren herprogrammeren, waardoor hun vermogen zich langdurig op één onderwerp of één persoon te concentreren gestaag afneemt. Volgens Nora Volkow, wereldberoemd hersenchirurg en directeur van het National Institute of Drug Abuse, is deze vorm van 'digitale stimulatie' zelfs te vergelijken met de effecten van drugs, omdat onze hartslag en bloeddruk er door beïnvloed worden. Het gevolg is dat er een soort elektronische variant van AD(H)D kan ontstaan, waardoor kinderen en jongeren niet langer onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken en zich enkel laten leiden door hun impulsen.

In steeds meer publicaties wordt opgemerkt dat dit soort digitale relaties en verslavingen kunnen leiden tot persoonlijkheidsversplintering, het moeilijker kunnen aangaan van échte, veel complexer zijnde persoonlijke relaties en andere psychosociale gevolgen. Nora Volkow vreest daarom dat dit soort antisociale trends zullen leiden tot steeds minder empathie en meelevendheid tussen mensen onderling, zaken die essentieel zijn om als mens te kunnen functioneren. Dat is rechtstreeks het gevolg van het toenemende gebruik van iPads, mobieltjes en pc-monitoren. Vaak communiceren jongeren zelfs als ze zich in dezelfde ruimte bevinden nog via sms'jes met elkaar, een duidelijk teken aan de wand.

Nieuw onderzoek wijst dan ook uit dat de digitale 'pandemie' steeds meer mensen doet vervreemden van de traditionele gezins- en familiebanden. Nu al consumeren mensen drie keer meer digitale informatie dan in 2008, waarbij ze gemiddeld 37x per uur hun email checken en/of sms'en en 12 uur per dag spenderen aan het opnemen van andere digitale informatie.

Koppeling mens en machine

Deze snel krachtiger wordende verschuiving van mens-mens relaties naar mens-machine relaties zal oneindig versterkt worden als er apparaten en implantaten op de markt komen die direct contact maken tussen onze hersenen en onze machines (pc's, mobieltjes, etc.). Inter-persoonlijke relaties zoals beleefd in gezinsverband, die altijd de basis zijn geweest van de menselijke maatschappij, zullen hierdoor nog verder uiteen gaan vallen. Tevens dreigen onze hersenen steeds afhankelijker en zelfs verslaafd te worden aan digitale prikkels, die al onze zintuigen kunnen beïnvloeden.

Deze ontwikkeling zal mensen ook op persoonlijk vlak kwetsbaar maken voor het gevaar van computervirussen en hackers. Dr. Mark Gasson van de School of Systems Engineering (Universiteit van Reading, Groot Brittannië), die eveneens voorziet dat de volgende stap in de menselijke 'evolutie' de koppeling tussen mens en machine zal zijn, toonde dit aan door een doelbewust een met een computervirus besmette microchip in zijn hand te implanteren. Hiermee kon hij niet alleen op afstand elektronisch beveiligde deuren openen en zijn mobieltje bedienen, maar ook andere, externe computersystemen besmetten met het virus. 'Naast voordelen kleven er ook risico's aan deze technologie,' verklaarde dr. Gasson tegenover de BBC. 'We zullen onszelf verbeteren... maar net zoals met de verbeteringen van andere technologieën, zoals mobiele telefoons, worden ze kwetsbaar voor risico's zoals veiligheidsproblemen en computervirussen.'

Verlies individualiteit, privacy en vrije wil

De dreiging dat computervirussen door middel van toekomstige implantaten van de ene 'verbeterde' mens op de andere 'verbeterde' mens zullen overspringen is echter nog maar het topje van de ijsberg. Het echte, voor sommigen binnenkort misschien wel onontkoombare gevaar, is gelegen in het verlies van onze individualiteit, anonimiteit, privacy en zelfs onze vrije wil als gevolg van deze 'cybernetische integratie', de koppeling tussen mens en machine. Zo zouden toekomstige implantaten namelijk ook in staat kunnen zijn om gedachten, herinneringen en emoties op te slaan. Als je met zo'n implantaat tegelijkertijd contact kan maken met het internet is het niet moeilijk te bedenken dat deze erg persoonlijke informatie ook door andere partijen zou kunnen worden gelezen of gedownload.

'Welke drempel is er dan nog om te voorkomen dat het brein zélf wordt gehackt of van buitenaf in de gaten wordt gehouden?' vraagt dr. Christopher Hook, expert op het gebied van onder andere bioethische zaken, zich af. 'Het laatste bastion van menselijke privacy, het brein, zal dan een prooi zijn geworden.'


Xander

Bron: Defender Publishing (Forbidden Gates - part 20)Bron: xandernieuws.punt.nl