Globaal ontwaken van het hart: de 6e kosmische golf

Laatste wijziging: dinsdag 12 oktober om 12:45, 3839 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 12 oktober 2010

De opmerkelijke transmissie over de zesde kosmische golf werd begin september uitgelokt door een vrijwillige medewerker van de site van Judith Moore, Christy Puglisi, die Judith wees op een onderzoek van vermoedelijk parapsychologische aard waarbij computers een bepaalde frequentie voor de hele wereldbevolking meten.

Die respons blijft tamelijk consistent op hetzelfde niveau met een paar ups en downs voor gebeurtenissen die het hart van heel veel mensen raken zoals het plotselinge overlijden van Lady Diana.
Christy: ‘Zij hielden zoveel van haar dat je pieken kon zien een dag voordat het gebeurde en verder kun je zien hoe lang die gebeurtenis het hartbewustzijn van de mensen vergrootte.’

Het merkwaardige is dat bepaalde gebeurtenissen hun schaduw vooruit werpen:
‘Die onderzoekers weten dus dat er iets staat te gebeuren, maar natuurlijk niet wat. Er was de dag vóór 9/11 [nine-eleven] een piek en die piek bleef vier dagen lang na de gebeurtenis. Nu is er een piek zichtbaar die vier keer groter is dan [die van] 9/11. De piek begint op 11-8-10 (8 november 2010) en loopt voor het grootste deel door tot 11-12-10. Het is een vier dagen durende piek in plaats van één dag. Het duurt dan nog vier maanden voordat het niveau terugkeert naar wat zij normaal noemen. Het is dus een immense piek.’

Judith: ‘Er is mij via deze transmissies verteld dat de zesde Harmonische, Kosmische Golf op de planeet arriveert op 10-10-10. Ik heb het gevoel dat een activiteit die met het collectief gebeurt een relevante relatie heeft met 10-10-10 als de datum van de zesde Harmonische Golf.’

Christy: ‘En deze piek is gedurende de maand november. Jij hebt gezegd dat 9 november het spiegelbeeld is van 9/11. Het is 11-9 en het is 9 jaar geleden na de gebeurtenis van 9/11.’

Het is nogal wat als er zich op aarde gebeurtenissen zouden voordoen met nog meer impact dat de terreurdaden van de elfde september 2001. Daarom stelt Judith haar medewerker Sean en haar vriendin Christy voor om zich met de ‘Grote Wijsheid’ te verbinden voor ‘bruikbare en nuttige helderheid en waardevolle informatie betreffende de implicaties en de vele factoren in de komende piek van energie.’

Vertaling uit de transmissie van 6 september 2010

Grote wijsheid, we openen ons hart, denken, lichaam, geest en ziel naar het hoogste, meest zuivere licht. Het hartcentrum van de collectieve menselijke ervaring heeft zich geopend naar een nieuw niveau van gevoeligheid via het collectieve drama. En in waarheid draait het om de ‘rites de passage’ (initiatieriten) voor de mensheid.

Maar een groot aantal mensen zijn niet in staat geweest om de energie te verwerken die noodzakelijk is voor compassie naar andere mensen toe die vaak niet direct betrokken zijn bij hun fysieke leven. De meeste mensen kunnen meedogend zijn naar één lid van de eigen familie toe; sommigen zijn zelfs in dat opzicht geblokkeerd.

De meeste mensen ontdekken compassie via hun gemeenschap en via dingen die direct op hen zelf betrekking hebben. Maar veel mensen waren niet daartoe in staat vóór 9/11.
Er werd een gemeenschap gevormd rond de gebeurtenis van 9/11 en die opende een hartvortex in het centrum van deze stad. De vortex was gebouwd met de energieën in de geest van het Gouden Jeruzalem.

Iedere factor bij het openen van de psyche van de mensheid en de menselijke ervaring is essentieel. Amerikanen bijvoorbeeld konden gedurende de Tweede Wereldoorlog compassie hebben met hun soldaten en deze mensen, de soldaten, kwamen met verhalen naar hun gemeenschappen terug voordat er internet bestond om informatie instantaan te delen. Er was een schok voor het hart.

Omdat dit een traumaplaneet is geweest, wenden mensen zich af van de werkelijke ervaring van andermans zorgen als een overlevingsmechanisme. Maar nu sinds 9/11 is er in de menselijke ervaring een verder reiken naar zorg en gemeenschappelijke betrokkenheid bij mensen op afstand en dit opent het hart van compassie. En dit is een massale beweging van de rijken en de armen om de hand uit te steken via vele kanalen naar individuen toe die niet direct bij hun leven of hun gemeenschap betrokken zijn.

En dit is het soort ervaring dat de aard van bewuste relatie en het vermogen transformeert dat mensen collectief hebben om werkelijk rentmeesters van het hart te zijn. De regel van de mensheid is geweest dat het doel de middelen heiligde via oorlog of via manipulatie van dynamische politieke en financiële systemen. Of er is een rationalisatie rond de plicht van immigranten vanuit Mexico, de bootmensen vanuit Haïti, etc, etc.

Wanneer de zesde Kosmische Golf op de planeet aankomt, zal het een schok zijn voor het menselijk hart. Je kunt hierbij denken aan de techniek die wordt gebruikt om het hart elektrisch te laden zodat het weer begint te kloppen. Deze schok zal een schok zijn voor het hele collectieve lichaam van de mensheid, om de weg te openen naar een werkelijke verbinding en naar energie die gaat stromen via zorg voor het welzijn van een ander mens, zorg voor het welzijn van de soort en zorg voor het welzijn van de Aarde.

De incidenten zullen op een kernniveau zijn, maar het essentiële is dat er veel incidenten op de planeet zullen zijn gedurende die dagen. Die incidenten vragen van mensen zich te focussen op wat essentieel is en er werkelijk toe doet in de menselijke ervaring die liefde is.
Omdat mensen niet in staat zijn geweest om de noden van het ecosysteem op een collectief en een administratief niveau prioriteit te geven. En waarlijk, de autoriteit van de massamanipulatie van politieke en economische structuur zal verschuiven. Die moet verschuiven. Die kan niet gecontroleerd blijven door systemen die geen acht slaan op het welzijn van het individu en het welzijn van het geheel.

De prijs van macht heeft het bestaan van het ecosysteem op deze planeet in gevaar gebracht. En wanneer de zesde kosmische golf begint – en dat zal in golven gebeuren vóór de datum van 10-10-10 – zal er een extreme energetische ontlading op jullie planeet zijn die paradigma’s zal doen barsten en infrastructuren zal doen verschuiven en veranderingen van de aarde teweeg zal brengen.

Maar het is via de microkosmische ervaring dat dit op een persoonlijk niveau zal worden gevoeld, omdat het een kwantumveld van hartenergie moet bereiken waar de zorg van de massa’s verschuift naar een collectief besef van doel en principe op één lijn met de ultieme overleving van jullie soort.

Het is niet de bedoeling van deze transmissie om een datum, tijd of locatie te voorspellen voor de gebeurtenissen tijdens deze dagen. Dat is niet essentieel voor het begrip van deze transmissie. Het begrip is eenvoudig. Verwacht een schok voor de sensorische perceptie van de hartenergieën die de menselijke ervaring niet langer veroorlooft om zich te distantiëren van de realiteit van de ecologische crisis, de sociale crisis en de financiële crisis in de menselijke gemeenschap en van de implicaties van hebzucht, het effect van hebzucht, individueel en collectief.

Hebzucht kan gerationaliseerd worden als een politieke of een economische structuur die zo lang op zijn plaats zit op deze planeet dat er weinig plekken voor de menselijke ervaring zijn om een verbinding aan te gaan met een ander relatiepatroon.
Er zijn samenlevingen en culturen die welwillend, holistisch en heel zijn geweest, maar die zijn in de minderheid. De meerderheid van de sociale structuren op jullie planeet werd gedomineerd door politieke en financiële hebzucht en macht. En dat is de infrastructuur die binnen de menselijke psyche, binnen de menselijke geest zal versplinteren.

De Sleutel

Want stel dat er van de 6,5 miljard mensen op de planeet er 4 miljard een hartcrisis ervaren, waarin hun hart zich opent in iedere situatie, geboorte, leven, dood, financiële instorting, financiële overvloed, [zou dat] een verschuiving in alles, een hele verandering van levensomstandigheden zijn. Omdat de microkosmische menselijke ervaring bij deze transformatie essentieel is…

En wat als er parallel daaraan gebeurtenissen zouden zijn met enorme beroering in verschillende centra en epicentra van de planeet en dat individuen ervaringen zouden hebben met hun kinderen en hun partners, met hun ouders? Dit is persoonlijk. Dit is persoonlijk, persoonlijk, persoonlijk, persoonlijk. Het is een persoonlijke ervaring die de sleutel vormt.

Omdat de persoonlijke ervaring het hart opent en er een massale golf aan persoonlijke ervaringen zal zijn daar waar individuen voorheen zich afscheidden en zich distantieerden van de nood van anderen en de zorg en het lijden van andere mensen.

En miljarden mensen op de planeet zullen plotseling ontdekken dat er geen andere optie is dan te voelen, verantwoordelijk te zijn voor de eigen gevoelens, en verantwoordelijk voor de gedachten die deze gevoelens met zich meebrengen en voor de handelingen die op de gedachten volgen. Dat is de Sleutel. Dat is de Sleutel.

Tegelijkertijd zal er een focus op het collectief zijn. De sleutel is dus [de beweging van] van de individuele naar de collectieve ervaring, een massale oproep tot vertrouwen, compassie en eenheid. Omdat de weg door deze dagen van uitdaging via eenheid zal zijn, eenheid uit oprechte liefde en eerlijke integrale relatie vanuit de hartbron.

Hoeveel mensen maken een overlijden mee en ontdekken dan dat zij de dood van een geliefde in opspraak kunnen brengen omdat zij terecht komen in hun eigen drama rond de bezittingen van die persoon, omdat de erfenis iets wordt waarover broers en zusters ruzie maken? Dat lijkt simpel, maar is het niet omdat die houding oorlogen over de planeet heeft gebracht. Juist die ideologie heeft tot oorlog geleid. Zij heeft conflict gebracht en families en naties gescheiden. Dit is de psyche die moet verschuiven in de menselijke ervaring en er is geen tijd meer.

Degenen die de verandering niet hebben meegemaakt, degenen die zich niet aan vertrouwen hebben overgegeven, degenen die weerstand hebben geboden aan het openen van het hartcentrum en de machten van evolutie hebben weerstaan die door de psyche van de menselijke ervaring stromen, die individuen moeten massaal ontwaken.

Wij geven het voorbeeld van een oudere vrouw die passief naar het nieuws en naar reclameblokken kijkt met hetzelfde emotionele affect. En toch heeft zij één wezen in haar leven dat haar kostbaar en dierbaar is. Het is haar hondje. Het openen van het hart van die vrouw via de ervaring van haar huisdier zal de manier veranderen waarop zij naar een kind in Pakistan kijkt. En die verandering moet verschuiven.

Veronachtzaming van de menselijke ervaring is in laatste instantie veronachtzaming van je individuele relatie tot je ziel en de ziel van de wereld. En dit is de tijd van het Ontwaken van Zielen, de transcendentie van bewustzijn van de microkosmische naar de macrokosmische gebeurtenis, van de individuele ervaring naar de massale ervaring.
En de spiegel van 9/11 zal uitvergroot worden niet via daden van terreur, maar via daden van mededogen. Uiteindelijk is compassie het geneesmiddel voor de menselijke ervaring.

Sommige van de archetypische financiële machten zullen instorten, jullie zullen daar nooit iets van vernemen op het nieuws noch zal het bekend worden op een manier waarvan het publiek zich bewust is. Maar er zal een verschuiving zijn en die politieke en financiële systemen die gebouwd waren over de ruggen van andere mensen zullen dat gedurende die tijdsperiode voelen.

Het is onmogelijk tot voorspelbare uitkomsten te komen en Gaia zelf heeft waarlijk nog niet de punten van verwikkeling van deze massale schok voor de menselijke ervaring bepaald. Er zijn epicentra op de planeet die wankele systemen vormen die met de meest wankele balans samengehouden worden. De balans is delicaat.

- En Gaia zal kiezen waar zij levenspatronen zal ontwrichten en welk patroon noodzakelijk is voor de epicentra op de planeet die getroffen zullen worden.
- En Gaia zal kiezen hoe zij de harmonische golven van de zesde Harmonische [of Kosmische] Golf door haar energielichaam zal laten bewegen.
- [En zij zal kiezen] waar de machtscentra zullen zijn die de zesde Harmonische Golf zullen ontvangen.
- En zij zal de collectieve groepen tezamen roepen om de zesde Harmonische Golf te ontvangen. Zij worden al geroepen om deze energie in het wereldraster te loodsen en de transformatie te vergemakkelijken.

Het goddelijk doel van ieder lichtvormdeeltje, iedere vibratie van bewustzijn, iedere frequentie van harmonie die het wereldraster door de portaal en de vortex sterrenpoorten van de zesde Harmonische Golf binnengaan is afgestemd volgens een formule.

Ieder deeltje is gefocust op de streek die het meest de schok voor het hart nodig heeft, zoals de elektrische schok die een persoon nodig heeft die wordt teruggebracht met een reanimatie van het hart. En er zal een lijden aan pijn in het menselijke hart zijn omdat er delen van het hart zijn die lange tijd niet door veel mensen gebruikt zijn.

En uiteindelijk zal het maanden duren voor de integratie van deze energieën, maar zij zullen geïntegreerd worden en in een harmonisch continuüm vloeien voor de massale verschuiving van 2011, 2010 en 2013, de Meester Code. De enige manier om je op deze gebeurtenis voor te bereiden is om je over te geven aan vertrouwen en te weten dat dit de manifestatie van een tijd van wonderen is en dat zegeningen onmiddellijk zullen volgen.

Wees gezegend!

Judith K. MooreBron: wanttoknow.nl