Geluid is je essentie: de 432 Hertz stemming en de muzikale werkelijkheid

Laatste wijziging: woensdag 28 juli om 11:05, 3093 keer bekeken
 
Groningen, woensdag 28 juli 2010

In alle culturen, spirituele tradities en scheppingsverhalen wordt opgemerkt dat de Schepping tot stand is gekomen door Geluid. Via geluid worden we herinnerd aan onze Bron, de pure geluiden van de natuur komen van hogere regionen maar worden weerspiegeld op Aarde. De 13e eeuwse Perzische heilige Shamas-i-Tabriz sprak over het ontstaan van het universum door ‘Goddelijk Geluid’. Hierna volgde het ontstaan van het Licht door Geluid. Geluid en licht zijn dus de trillende tonen van de Schepping.

Een oude Hindoe uitdrukking spreekt over de ‘Grote Zanger’ die de werelden heeft geschapen en het universum als zijn lied beschouwt. Geluid spreekt tot onze ziel zoals niets anders dat kan. Geluid speelt een grote rol bij transformatie van ons bewustzijn, want onze ziel bestaat uit vibratie. Klank en muziek kunnen onze harten openen en onze ‘Geest’ raken. Geluid raakt de ziel want de ziel is geluid. Plato en Pythagoras onderwezen dat muziek de basis is van onze ziel.

Muziek is een universele taal die door alle dimensies heen reist en daar de ‘Taal van Licht’ ontmoet. Via geluid resoneren we met licht en kosmische energieën. Geluid is ook de fundamentele draaggolf voor bewustzijn. Geluid is je essentie. In verschillende spirituele tradities en culturen op onze Aarde, wordt de verbinding met de Bron tot stand gebracht door gebruik te maken van geluid en klank.
Oude mystici en zieners spraken over ‘Kosmisch Geluid’ of ‘Het Licht’, ‘AUM’, ‘Het Woord’, ‘Logos’, ‘Onhoorbaar Geluid’ en ‘Muziek’. De ‘Ouden’ benadrukten zelfs dat geluid en licht in essentie hetzelfde zijn!

In het Johannes Evangelie lezen we; ‘In den beginne was het Woord. En het Woord was bij God en het Woord was God’. Woorden, klanken, geluiden, muziek en vibraties hebben invloed op ons denken, voelen en handelen. Door de hele geschiedenis heen zijn er mensen geweest die dit hebben gebruikt en opgetekend. Het eerste levensteken dat zich aankondigde was geluid en het geluid is ook het woord.

Door alle tijden heen hebben de grote yogi’s en zieners de woord-God en de klank-God vereerd. Alle geheime kennis en mystieke oefeningen berusten op de kennis van woord en klank en ook in sjamanistische rituelen is het ondenkbaar om de geestelijke wereld te bereiken zonder gebruik te maken van geluid en klank. Koan’s, mondo’s, mantra’s, wazifa’s, gebed.

Waar we ook kijken, overal bestaat er kennis over de kracht van klank, lettergrepen en het woord. De voortdurende herhaling van een fysiek geluid maakt een klankenstroom vrij, een vibrerende golf in de ether door de opbouw van energie.

Volgens de Tibetanen is het hele universum uit de oerklank ‘OHM’ ontstaan, de oermantra die steeds weer ‘Er zij’ spreekt. In de Upanishaden (de oudste overgeleverde esoterische geschriften, die ook spreken over een hogere werkelijkheid die de grondslag is van alle bestaan) wordt vermeld dat Geluid je essentie is. Atomen worden in het occultisme ‘trillingen’ genoemd, en collectief ook ‘geluid’.’ De oude beschavingen associeerden geluid met de etherische ruimte of de Kwintessens.’

Soefie meester Hazrat Inayat Khan schreef: ‘Dit geluid is de bron van alle manifestatie…De kenner van het mysterie van geluid kent het mysterie van het hele universum’. Geluid brengt ons terug naar de eenheid!

Lees verder op Wanttoknow.nl