Bilderbergers bepalen wel degelijk het beleid voor het komende jaar

Laatste wijziging: dinsdag 8 juni om 10:02, 4293 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 8 juni 2010

Bewust of onbewust doet de voormalig Secretaris-Generaal van de NAVO Willy Claes op de Belgische radio, in een 'damage control' interview (volledig transcript) dat de geheimzinnigheid en het belang van de Bilderberggroep moet bagatelliseren, ineens een onthulling die de vermoedens van jarenlange Bilderbergvolgers Jim Tucker en Daniel Estulin zomaar even bevestigt.

Vanaf vandaag komen in het Spaanse Sitges 130 van de machtigste en invloedrijkste figuren uit de Noord-Atlantische wereld samen om te gaan bepalen welke kant het de komende 12 maanden op moet met de wereld. Deze jaarlijkse bijeenkomsten vinden al 60 jaar plaats, altijd in het grootste geheim, afgeschermd van de buitenwereld en zonder persverklaringen na afloop.

Tot voor kort verscheen er nooit iets over in de media, maar de opkomst van het internet en het daardoor groeiende aantal onafhankelijke nieuwsmedia kregen de Bilderbergers de laatste jaren steeds meer aandacht - aandacht die ze niet wensen.

Aangezien steeds meer mensen de verschillende alternatieve nieuwssites raadplegen om te weten te komen wat er in de wereld gebeurt, is de aandacht voor Bilderberg dit jaar dusdanig dat ook de overheidsmedia (ANP, Belga, IDP) er niet aan ontkomen aandacht te besteden aan de Bilderberggroep.

Dit gebeurt uiteraard allemaal met goedkeuring van de leidende figuren binnen Bilderberg: Etiennen Davignon, Henry Kissinger en - jawel! - Beatrix, koningin der Nederlanden. Nu het niet meer te verzwijgen of te ontkennen valt heeft men kennelijk besloten de aandacht onder controle te krijgen en de critici in ieder geval het argument van de geheimhouding te ontnemen.

Op de Belgische radio mocht een van de grootste kontlikkers uit het Belgische medialand, Koen Fillet, België verlichten en middels een goed ingestudeerd en lacherig interview ("Geheimzinnig allemaal, ha ha ha...") met de voormalige Secretaris-Generaal van de NAVO, Willy Claes het beeld oproepen alsof het allemaal heel normaal is. "Gewoon een elitair clubje waar ideeën worden uitgewisseld, ha ha ha."

De wegens corruptie uit de politiek verdwenen Claes was twee keer aanwezig bij een bijeenkomst van de Bilderberggroep en legde uit wat de reden van de bijeenkomsten was: "De groep is opgericht om de leden van de NAVO te laten discussiëren over de te volgen strategie tegen het communisme," stelde Claes.

Fillet, het brave schaap geloofde het meteen. Want ja, dit is wel Willy Claes heh, ha ha... Dat de communistische Sovjet Unie sinds 1989 niet meer bestaat en dat er dan eigenlijk geen reden meer was voor de geheimzinnigheid vond Koen Fillet geen vraag waard.

"En daarom moet het wel geheimzinnig zijn, ha ha ha," legde hij Claes de woorden in de mond.

Claes: "Ja, want Moskou luistert mee he".

Volgens Claes kon hij niet openbaar maken wie er dit jaar allemaal te gast zijn. (Uiteraard wist de beste man niet dat de genodigden al weken op het internet te vinden zijn), "maar Etienne Davignon, Henry Kissinger, koningin Beatrix en de koning van Spanje zijn er elk jaar."

Toch deed Claes tussen het gezellige gekeuvel met mislukt acteur, eh pardon, journalist Fillet door enkele onthullingen die de beweringen van Bilderberg-volgers Jim Tucker en Daniel Estulin bevestigen - namelijk dat de groep zeer invloedrijk is en dat wat er besproken wordt wel degelijk het beleid van bedrijven en politici beïnvloedt.

"Tijdens de conferentie krijgen alle genodigden 10 minuten spreektijd - en daar wordt zeer streng aan vastgehouden, jahaha - en na afloop stelt de 'rapporteur' (Wie? Meneer Fillet vraag het dan!!) een rapport op van wat er besproken is. De aanwezigen worden dan natuurlijk wel geacht gebruik te maken van dit rapport bij het uitzetten van hun beleid in de milieus waarin ze invloed hebben."

"Pardon, kunt u dat nog eens herhalen? Zei u daar nu echt dat de aanwezigen wel geacht worden gebruik te maken van dit rapport bij het uitzetten van hun beleid in de milieus waarin ze verkeren," had Fillet moeten vragen als hij een echte journalist was geweest. Maar dat is Fillet niet. Fillet is een mislukt acteur die vanwege zijn kwaliteiten als ultieme slijmjurk elke avond tussen 6 en 7 de Belgische luisteraar mag onderhouden met ongedwongen prietpraat over onderwerpen die er niet toedoen.

En dan, de eerste keer dat hij een serieus onderwerp mag bespreken krijgt hij de scoop van zijn leven over een van de machtigste organisaties ter wereld in de schoot geworpen door de wereldvreemde Willy Claes, en zonder er erg in te hebben (of juist wel?) gaat hij snel verder over op de tafelindeling tijdens de "helemaal niet zo luxueuze lunches en diners."

Claes: "Men mag geen twee keer dezelfde buurman hebben aan tafel. Het is de bedoeling dat er van gedachten wordt gewisseld. Dat kan niet als men twee keer naast de zelfde persoon zit. Het gaat over belangrijke thema's".

Prima meneer Claes. U heeft genoeg gezegd. "De aanwezigen worden wel geacht gebruik te maken van dit rapport bij het uitzetten van hun beleid in de milieus waarin ze verkeren".

Met andere woorden: het gevolgde beleid in de VS, Canada en West-Europa wordt wel degelijk uitgestippeld tijdens de drie of vier dagen dat de Bilderbergers vergaderen in een luxe, van de buitenwereld afgeschermd hotel. Verkiezingen zijn een schertsvertoning, de uitslag wordt bepaald door 130 (invloed)rijken, al dan niet verkozen en wij eenvoudige stervelingen mogen in geen geval weten wat ze voor ons in petto hebben. En dat vinden de grootverdieners van de gevestigde media allemaal heel normaal.

Romeinse soldaten mochten bij goed gedrag of bewezen diensten een dag naar het circus. De huidige generatie journalisten mag, als ze doen wat hun dompteurs in politiek en bedrijfsleven ze opdragen, misschien zelfs wel een keer naar de elitaire Bilderberggroep, want ja, er zijn ook elk jaar 'invloedrijke' journalisten aanwezig, al schrijven ze er nooit over.

Koen Fillet maakt na vandaag een goede kans ook eens uitgenodigd te worden.

Luister hier naar het radio-interview (het item Bilderberg begint na ongeveer een kwart uitzending).Bron: zonnewind