The End game Deel 3. De impact van de technologische revolutie

Laatste wijziging: maandag 7 juni om 10:11, 3253 keer bekeken
 
Groningen, maandag 7 juni 2010

Door Richard de Feber

We zijn in een tijdperk aangekomen waarbij het huidige monetaire systeem een dusdanige complexiteit heeft aangenomen welke zich nog nooit in het verleden heeft voorgedaan. Nog nooit in het verleden hebben bijvoorbeeld computer modellen zo een groot aandeel gehad in het verhandelen van waardepapier en waarde bits en bytes.

We zijn ons er niet van bewust, maar de afgelopen paar decennia begeven we ons in een revolutie die zich nog steeds aan het doorontwikkelen is. Zbigniew Brzezinski, politiek wetenschapper en voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur in de VS, omschreef deze revolutie in zijn boek “Between two Ages” en noemt deze revolutie de “Technetronic Revolution”. De Technetronic Revolution is de ongekende verandering in de samenleving als gevolg van de technologische vooruitgang waarbij globalisatie van de samenleving een grote rol speelt.

De impact van de ‘Technetronic Revoluiton’ op het monetaire systeem
We bevinden ons op dit moment op een punt in de geschiedenis waarbij twee tijdperken zich elkaar overlappen. Hermann Hesse, een Duitstalig Zwitserse schrijver en dichter, deed ooit eens de uitspraak: “Human life is reduced to real suffering, to hell, only when two ages, two cultures and religions overlap”. En inderdaad, niets is minder waar. Binnen zeer korte tijd heeft de mensheid zich heel veel technologie kunnen aanwenden, en schijnt daar niet mee om te kunnen gaan. Technologische vooruitgang is té snel gegaan en té snel ingezet voor eigenbelang omdat alles in deze wereld draait om één ding: Geld. Financiële markten maken zich steeds meer afhankelijk van computer modellen en algoritmes en handelen gebeurt tegenwoordig met de snelheid van het licht. Nog nooit in de geschiedenis heeft de wereldhandel zich zo een complexiteit aangenomen als nu dankzij deze revolutie. We hebben het over derivaten, residential mortgage backed securities, collateralized debt obligations, security investment vehicles, asset backed commercial papers, credit default swap’s en ga zo maar door. Niemand die precies weet wat de waarde van derivaten zijn en niemand die de kleine lettertjes, bestaande uit honderden pagina’s, leest. Rating bureaus zijn in het leven geroepen om de kredietwaardigheid van zulke producten te waarderen om het enigszins eenvoudig te houden met alle nadelige gevolgen van dien.

Human life is going to reduce to real suffering
Dit is een uitspraak die ook wel afkomstig had kunnen zijn van Trend Forecaster Gerald Celente. Het systeem zal naar een niveau afzakken waarbij het kapitalisme zal moeten lijden. Met dank aan de technologische vooruitgang hebben we het monetaire systeem zo heftig complex gemaakt dat we op het punt zijn beland waarbij het systeem op enkele plaatsen heeft moeten crashen. Deze crashes zijn bezworen ten koste van de belastingbetalers en spaarders. Degene die feitelijk moeten lijden onder deze omstandigheden worden ontzien, maar het feit is dat er niet aan kan worden ontkomen dat er uiteindelijk iemand voor moet opdraaien.

Regulatie, stimulatie en manipulatie
Het kapitalisme is een systeem dat zichzelf in stand houd. Wanneer het kapitalisme fouten maakt, leert men daarvan en ziet men naargelang welke weg het moet bewandelen. Maar leert het kapitalisme heden ten dage werkelijk nog wel van haar fouten? Het antwoord is ‘Nee’. Dit kan met één woord beargumenteerd worden: ‘bailout’. Kijk naar financiële instellingen als AIG, GM, Freddy Mac en Fannie Mae – allemaal instellingen die niet hoeven te leren van hun fouten, want ze worden toch wel gered. Kijk naar banken – boekhoudkundige regels worden versoepeld, jaren lang gratis geld lenen, miljarden injecties. Hoeven deze instellingen te leren van hun fouten? Het antwoord is ‘Nee’. Kijk naar landen in de EU en staten in de VS. Ze worden allemaal gered. Hoeft men daar te leren van hun fouten? Alweer is het antwoord ‘Nee’. Bestaat er nog wel een kapitalistisch systeem? We zijn overgestapt op een pillen systeem. Alles wat een domino effect teweeg kan brengen wordt volgepropt met pillen. Een systeem kan alleen maar groeien door te leren van fouten. Zo een systeem zien we niet en daarmee is het kapitalistische systeem in feite al overleden. Het enige wat we kunnen leren is dat regulatie en stimulatie uiteindelijk de virussen zijn die het kapitalisme de doodsteek heeft toegebracht. Deze virussen worden niet bestreden omdat ze in het systeem worden herkent als onderdeel van het systeem. De virussen ‘stimulatie en regulatie’ zijn zich momenteel alleen maar aan het vermenigvuldigen, en maakt hierdoor de patiënt per definitie terminaal.

De rol van de Media
De media is ook al niet meer wat het was. Vroeger werd de media gebruikt om nieuws te brengen wat er zich afspeelt in de wereld. Tegenwoordig doet de media zich voor alsof ze nieuws brengt, maar in feite brengt de media enkel berichten naar buiten wat we ‘moeten’ horen. De media heeft ongelofelijk veel macht. Met slechts enkele berichten is ze in staat om duizenden investeerders te verhuizen van Europa naar Amerika. De media is de grootste regulator die dit systeem kent. De media is feitelijk de voeding voor de virussen ‘stimulatie en regulatie’.

Op lange termijn
Logischerwijs vraag je je af waarom al deze ontwikkelingen en veranderingen die zo normaal lijken, eigenlijk helemaal niet zo normaal zijn. Pas zodra de Technetronic Revolution zich heeft uitontwikkeld, en je er van een afstand naar kunt kijken, valt er goed te zien dat er zich een revolutie heeft plaatsgevonden. Deze revolutie is nog steeds niet doorontwikkeld en staat misschien zelfs nog maar in de kinderschoenen. Pas over eeuwen zou men goed kunnen overzien wat er zich in deze huidige periode heeft afgespeeld. Op dit moment lopen we nog verdwaald in het bos. Pas zodra we met de helikopter het bos uit vliegen, kunnen we zien waar we ons hebben begeven in het bos dat ‘technetronic revolution’ heet.

We begeven ons in een technologisch tijdperk dat voorlopig nog niet is uitontwikkeld. Er worden financiële constructies ontwikkeld in het monetaire systeem waarvan de output nog nooit getest is. De output blijkt catastrofale uitwerkingen te hebben op het systeem en nog nooit eerder geteste medicijnen worden toegediend waarvan de output ook nog nooit eerder in de geschiedenis is getest. Voorlopig is het systeem is rot, en blijft het rot. We zullen nog jaren lang vreemde ontwikkelingen zien. Het systeem zal nog wel even in leven blijven, maar zal enge stuiptrekkingen vertonen.

To be concludedBron: watwenooithoren