Web Bot: 5 scenario's 2e helft 2010 met 1,3 miljard doden

Laatste wijziging: zaterdag 29 mei om 20:48, 4840 keer bekeken
 
Groningen, zaterdag 29 mei 2010

 


Ook uit het laatste Web Bot rapport blijkt dat het nog steeds kommer en kwel is in de nabije toekomst.

 
Na de recent zo frapant correct uitgekomen Web Bot voorspelling van een vulkaanuitbarsting met als gevolg verstoring van het internationale vliegverkeer is het wellicht weer eens interessant om te zien wat Clif High deze keer voor conclusies heeft getrokken uit de enorme stroom gegevens die zijn softwareprogramma onlangs weer heeft uitgespuugd. Het zal inmiddels weinigen verbazen dat de verwachtingen voor de komende tijd niet bijster opwekkend zijn. Zo lijkt 2010 voor maar liefst 1,3 miljard mensen hun laatste -gruwelijke- jaar te worden.

 

In de uitgave van 'The Shape of Things to Come' van 25 mei begint Clif zijn abonnee's ernstig te waarschuwen. 'Deze prognose is echt. Toch zou iemand een idioot zijn om beslissingen te maken die enkel en alleen gebaseerd zijn op hun interpretatie van mijn interpretatie van vreemde datapatronen. Het universum beloont nadenken. Iedereen zou dat minstens éénmaal zelf moeten proberen. Nu zou een goed moment zijn.'

Zowel de waarschuwing als het advies blijken al snel beslist niet overdreven als Clif ruiterlijk toegeeft dat hij fout zat met zijn eerdere aanname dat de 'olievulkaan' op de bodem van de Golf van Mexico het gevolg zou zijn geweest van een fout van Israël (!). 'Weer dat #&^(*&@!! apenverstand!' verontschuldigt Clif zijn Web Bot 'kindje' gekscherend. Niettemin blijkt uit deze en eerdere analyses dat hij Israël (/ het Zionisme) zo'n beetje de schuld geeft van alle huidige en komende ellende in de wereld. Inderdaad, Clif, goed gezegd: apenverstand. Natuurlijk ga je Israël (/ 'de Zionisten') straks ook als schuldige aanwijzen als de pinguïns op de Zuidpool kou hebben gevat.
 
Het excuus van Clif is dat een eerdere Web Bot prognose wees op een Israëlische kernaanval op Iran, die een 'olievulkaan' in de Perzische Golf zou doen uitbarsten. Hoe dan ook, deze aanval van Israël op Iran zou nog altijd op het programma staan, al komt het niet in ieder geschetst toekomstscenario voor.
 
Naast het feit dat Clif High zijn eigen anti-Zionistische sentimenten niet onder stoelen of banken steekt is het Web Bot zélf natuurlijk de belangrijkste reden van de insinuaties dat Israël achter al het kwaad in de wereld zou zitten. Het programma spit tenslotte het hele wereldwijde Internet om naar bepaalde overeenkomstige patronen, en aangezien de digitale wereld in toenemende mate overspoeld wordt met Islamo-fascistische anti-Israël propaganda, is het niet vreemd dat dit door het 'apenverstand' (lett. monkey mind) wordt opgepikt. 

De 'spannende periode' begint dit jaar op 11 juli, merkwaardig genoeg dezelfde dag waarop volgens David Flynn in 2009 mogelijk de in de Bijbel voorspelde (Grote) Verdrukking had kunnen gaan beginnen. 11 juli markeert een punt waarop én een deel van de zich nu al opbouwende spanning zal ontladen, én waarop er nieuwe spanning opbouwd zal worden, wat uiteindelijk zal culmineren in het al eens eerder ter sprake gekomen (vier dagen durende) vreeswekkende omslagpunt, dat begint op 8 november en zal doorlopen tot het eind van januari 2011, '...precies op tijd voor het eerste deel van de wereldwijde revolutie.'
 
Olievulkaan Golf van Mexico centraal / Wereldwijde depressie 
Het komende half jaar staat de olieramp in de Golf van Mexico centraal. Het zal naar verwachting niet lukken het gat in de oceaanbodem te dichten. De schade aan de Amerikaanse kust zal dermate groot zijn (vervuiling, vergifiting rivieren en drinkwater), dat er een enorme volksverhuizing ('diaspora') op gang komt. Honderduizenden, misschien zelfs miljoenen mensen moeten verplaatst worden, waarbij mogelijk het leger zal worden ingezet.
 
De enorme economische schade van de olieramp zal de genadeslag betekenen voor de financiële- en valutamarkten. Er zullen opnieuw signalen zijn van de komende 'dood van de dollar'. 'Doemdenkers' zoals Gerald Celente en Marc Faber zullen in de zomer gelijk krijgen als definitief zal blijken dat het Europese interventiefonds van $ 1 biljoen geen enkel effect heeft gehad. Ook de euro en andere valuta gaan ten onder. Een dodelijke combinatie van deflatie en kosten/prijs-hyperinflatie van voedsel en energie stort de hele planeet in een zware economische depressie die enorme werkloosheid veroorzaakt, waardoor de politieke partijen hun plannen fors zullen moeten bijstellen.
 
De middenklasse zal zich plotseling geconfronteerd zien met armoede; de sociale ontwrichting die dit tot gevolg zal hebben veroorzaakt in zowel Europa als Noord Amerika bloedige en gewelddadige rellen. In Europa ontstaat een heuse volksbeweging tegen de EU. Er volgen massademonstraties bij 'Brusselse' instellingen en de roep om de Europese Unie op te heffen zal steeds luider klinken.

Vulkaanuitbarstingen, afsterven oceaanleven en weersextremen
De klimaat- en weersextremen op de hele planeet nemen toe. Een mogelijke hevige storm of aardbeving kan de olieramp in de Golf van Mexico fors verergeren, waardoor de incompetentie van de Amerikaanse overheid duidelijk aan het licht zal komen. De protesten hiertegen zullen het begin zijn van een ware Revolutie in Amerika. De burgers zullen zich tegen de gevestigde orde keren; politici, elitairen, bank- en bedrijfstopmannen zullen worden aangevallen en vermoord, of een 'schijnproces' krijgen om vervolgens publiekelijk te worden geëxecuteerd.

De olievulkaan in de Golf van Mexico zal een groot deel van, zo niet alle oceanen op Aarde vergiftigen, met desastreuze gevolgen voor de visserij. Het oceaanleven zal massaal afsterven, waardoor de visvangst wereldwijd met ruim 2/3 (68%) zal instorten. Door het uiteenvallen van de voedselketen in de oceanen zullen er over de hele wereld hongersnoden ontstaan, die zullen worden verergerd door de economische ineenstorting en door toenemende straling uit de ruimte en van de zon, waardoor oogsten zullen worden beschadigd of geheel vernietigd.

Het bovenste deel van het noordelijk halfrond krijgt te maken met nieuwe vulkaanuitbarstingen, niet alleen in IJsland, maar ook in Siberië en in het gebied van de Middellandse- en Adriatische Zee. Dit zal grote gevolgen hebben voor het weer in Europa, Rusland en het Midden Oosten. De atmosfeer zal door de enorme hoeveelheden vulkaanas vergiftigd worden, waardoor mensen alleen nog met stofmaskers de straat op kunnen, en het verkeer van mensen en goederen deels tot stilstand zal komen. Onderzeese vulkanen zullen voor zowel enorme overstromingen van kustgebieden als voor het omhoog komen van 'nieuw land' zorgen.
 
De wereldwijde uitbarsting van vulkanen en een verder toenemend aantal zware aardbevingen zorgen voor grote spanningen in de aardkorst. Delen van hele bergen zullen instorten en valleien zullen onder water komen te staan. Het gevolg zal zijn dat 1/5 van de wereldvoedselproductie zal wegvallen, wat de al eerder genoemde hongersnoden zal verergeren. Tot overmaat van ramp zal het extreme zomerweer in onder andere Europa worden gevolgd door een onvoorstelbaar koude, 'IJstijd' achtige winter.

De straling van de zon en uit de nabije ruimte zal tijdens het WK-voetbal in Zuid Afrika voor spectaculaire effecten aan de hemel zorgen, via de TV zichtbaar voor de hele wereld. Dezelfde straling zorgt echter voor het uitvallen van meerdere communicatie- en GPS satellieten, waardoor er op de hele planeet navivatieproblemen ontstaan. Een combinatie van straling en vulkaanas zorgt voor diverse vliegtuigongelukken, zowel met burger- als met militaire toestellen. Het Web Bot pikt een 'gasaanval' uit de nabije ruimte op, waarschijnlijk veroorzaakt doordat vulkanen hun as tot zeer hoog in de atmosfeer stuwen, waardoor deze duizenden kilometers zal worden meegevoerd, om vervolgens aan de andere kant van de wereld neer te dalen en daar voor grote (gezondheids-)problemen te zorgen.
 
Uit de gegevens van het monkey mind van het Web Bot (volgens Clifs eigen woorden een 'zeer onbetrouwbaar wezen, zelfs onder de best denkbare omstandigheden, waar nu duidelijk geen sprake van is') zijn op basis van de ontmaskering van de leugens (eind juni/begin juli) dat er een economisch herstel zou zijn en het op 11 juli volgende begin van de wereldwijde depressie en de instorting van veel sociale- en medische voorzieningen, de volgende vijf meest waarschijnlijke scenario's voor de tweede helft van 2010 samengesteld:
 
Scenario 1
De financiële 'derivaten' zeepbel spat uiteen, met een wereldwijde beurs- en valutacrash als gevolg. Hevige rellen in Europa en het Oostblok, geweld tegen EU-instellingen, roep om opheffing Eurozone. In de VS ziet men zich geconfronteerd met een 'plotseling' dreigend bankroet. De overheid heeft geen geld meer voor ambtenaren, voorzieningen, etc.. Eveneens rellen in Amerika, uitlopend op een burgeroorlog. Militia vermoorden honderden leden van de politieke en financiële elite. De olievulkaan blijft spuwen en wordt pas in maart 2012 gedicht door een aardbeving. De burgeroorlog in de VS verspreidt zich over de hele planeet. Aantal doden: 1,289 miljard.
 
Scenario 2
Rond 11 juli valt Israël Iran aan en richt daar enorme schade aan. Door tegenaanvallen zal Israël worden verwoest. Obama komt Israël niet te hulp, deels door interne druk, deels door dreigementen van Rusland en China. Wereldwijde humanitaire crisis door radioactieve wolk die over een groot deel van de wereld zal gaan. Obama geeft de 'Zionisten' de schuld. Pogroms tegen de veronderstelde 'Zionisten' en publiekelijke executies van hen. Door de Israëlische aanval en de olievulkaan komen 1,289 miljard mensen om het leven.
 
Scenario 3
De voortgaande dood van de dollar en het instorten van alle wereldvaluta, het verliezen van de oorlogen in Afghanistan en Irak en een enorme milieuramp door de olievulkaan, die alle oceanen dreigt te vergiftigen. Ondanks hevige internationale protesten besluit de regering Obama om het gat in de zeebodem met kernexplosies te dichten. Na dit besluit ontvluchten miljoenen Amerikanen het Zuidoosten van het land, wat een gigantische sociale chaos tot gevolg zal hebben. De kernexplosies veroorzaken:
 
- óf wereldwijde aardbevingen en verschuivingen van continenten. De Golfregio, het hele Caraïbisch gebied en het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan worden onleefbaar. Toch onstaat er een ongekend wereldwijd feest omdat de operatie zal slagen. Niettemin zorgen de olieramp, de serie kernexplosies, de chaos van de 'diaspora' en het wereldwijd instorten van de sociale structuren voor 1,289 miljard doden. 
 
- óf een grote mislukking, waardoor de olievulkaan niet gestopt zal worden. De vervuiling van oceaan en atmosfeer zal nog veel erger zijn. Door het instorten van de wereldstructuur richten de mensen hun woede vooral op de bankiers, politici en bedrijfstopmannen. Naast de al eerder genoemde 1,289 miljard slachtoffers zullen er nog eens miljarden mensen sterven door het instorten van de beschaving.
 
- óf een scheuring van de oceaanbodem, waardoor de hele Aarde letterlijk op zijn grondvesten geschud zal worden en 'alle berg en eiland van zijn plaats gerukt zal worden' (Bijbels citaat, X.). 5,7 miljard (!) mensen laten hierdoor het leven.
 
Scenario 4
Als het eerste scenario, maar de oorlog rond 8 november is een 'alien war', een oorlog met buitenaardsen als gevolg van een gewelddadig 'eerste kontakt' met hen. Miljoenen mensen zullen hiervoor op de vlucht slaan, met eveneens de totale sociale ineenstorting als gevolg. 1,289 miljard doden over de hele planeet.
 
Scenario 5
Niets van het voorafgaande, al zullen de dollar en de euro nog steeds instorten, zal een combinatie van deflatie en hyperinflatie de wereld in een depressie storten en zal de olievulkaan verwoestende gevolgen blijven hebben, met nog altijd 1,289 miljard doden als gevolg. Groot verschil met de eerste vier scenario's: het 'universum' zal iets totaal onverwachts doen, wat de hele wereld kompleet zal verrassen. Maar wat?
 
In dat opzicht is het voor Christenen wellicht interessant te vermelden dat Clif High met vette letters het volgende schrijft: 'Vroeg in juli is er een hele belangrijke, grote overgang van de 'staat van zijn' (letterlijk: transition of state of being), waardoor de periode van 3 a 4 maanden -die zal beginnen in de zomer- in de toekomst de geschiedenisboeken zal halen. Hij zal het ongetwijfeld heel anders bedoelen, maar zijn woorden zullen veel Christenen doen denken aan de 'Opname' van de Gemeente, die nog steeds door velen wordt verwacht, nu ergens in de tweede helft van 2010. Zal dat wellicht de 'grote verrassing' van het vijfde scenario zijn die 'het universum' voor de planeet in petto heeft? Of zal aan het einde van dit jaar blijken dat de angstwekkende voorspellingen van het Web Bot -net als voor het jaar 2009- achteraf wel meevielen? We zullen het binnenkort gaan meemaken.
 
 
Xander
 
 Bron: xandernieuws