Samenvatting van de Buitenaardse Agenda

Laatste wijziging: dinsdag 6 april om 12:38, 4742 keer bekeken
 
Groningen, dinsdag 6 april 2010

Dit artikel adresseert belangrijke vragen met betrekking tot de agenda van de buitenaardsen. Het raakt alleen maar de oppervlakte en moet daarom aangevuld worden met je eigen onderzoek, en het niet vervangen. Als je diepgaand begrip wil verkrijgen van wat er aan de hand is, dan raad ik je aan de volgende boeken eens te analyseren, en je eigen onderscheidingsvermogen daarbij te gebruiken:

Gods of Eden - William Bramley
The Threat - Dr David Jacobs
Taken - Dr Karla Turner
The Love Bite - Eve Lorgen
Into the Fringe - Dr Karla Turner
God's Gladiators - Stuart Wilde
Tales from the Timeloop - David Icke
UFOs and the National Security State - Richard Dolan
The Allies of Humanity - Marshall Summers
Bringers of the Dawn - Barbara Marciniak
The Ra Material, Books I,II,III - Don Elkins, Carla Rueckert
Cassiopaean Transcripts - Cassiopaeans, LKJ

Elk van deze boeken bevat belangrijke stukjes van de puzzel. Gebruik je hart om jou te vertellen wat waar is, en gebruik je verstand om jou te vertellen wat niet waar is. Hetzelfde geldt voor dit artikel. Hou wat je aanspreekt, en gooi weg wat helemaal niet klopt.

"Iets is goed totdat bewezen is dat het fout is, of als er iets beters langskomt."

Zijn wij alleen in het universum?

Natuurlijk niet. We zijn niet eens alleen op de aarde. Even aannemend dat een begrensd 3D universum alles is wat er is, laten berekeningen zien dat er een grote waarschijnlijkheid is dat intelligent leven bestaat op andere plaatsen in deze melkweg en dat de aarde de aanwezigheid van buitenaardsen al bemerkt moet hebben. Iedereen met gezond verstand erkent deze mogelijkheid, en iedereen met een open geest zal het onderwerp onderzoeken, en iedereen met open ogen zal voor zichzelf erkennen dat buitenaardsen bestaan, en in je verleden werkzaam geweest zijn, en door blijven gaan met zich actief te bemoeien met de zaken van mensen in het heden en in de toekomst.

Sceptici neigen om alles te negeren en weigeren al het bewijsmateriaal te onderzoeken, en sluiten hun ogen en beweren vervolgens dat ze geen bewijs zien dat buitenaardsen bestaan. In werkelijkheid, is negeren nooit een bewijs van het tegengestelde. Om het anders te zeggen, "Het feit dat je hoofd boven je kont zit, betekent niet dat de zon niet schijnt."

Het bewijs is overal - van wereldwijde religies en mythologische verhalen die gewoonlijk ontmoetingen met buitenaardse geavanceerde wezens beschrijven, vreemde archeologische plaatsen en voorwerpen die een superieure technologie bewijzen, eeuwenlange overlevering van getuigen die UFOs gezien hebben, honderden stukjes fysiek materiaal gevonden op UFO landingsplaatsen, regeringsdocumenten en klokkenluiders die het bestaan van buitenaardsen bevestigen, en duizenden gevallen van ontvoering met vele getuigen, herinneringen die onder hypnose weer terugkomen, en onweerlegbaar fysiek en medisch bewijs die deze verhalen bewijzen.

In een notendop, wat is de buitenaardse agenda?

De mensheid wordt in slavernij gehouden door niet-menselijke machten die technologisch, psychisch. en dimensionaal superieur zijn aan ons. Zij bestaan uit vele groepen, overspannen meerdere dimensies en locaties in ruimte en tijd, en zijn allemaal hier om een stukje van de menselijke taart te bemachtigen. Hun uiteindelijke doel is om ons op te nemen in hun fascistische rijk en ons parasitair uit te buiten voor onze biologische, etherische en fysieke middelen. Door middel van verdekte manipulatie en hyperdimensionale trucjes op het gebied van tijdreizen, zijn ze al tienduizenden jaren bezig om de mensheid te manipuleren en te exploiteren op elke denkbare wijze. We zien nu hun plannen openlijk manifesteren met het ontvoerings- en hybride kruisings- programma, en hun afschildering als redders van de mensheid in een wereldwijd conflict. Als de wereld hen accepteert als redders, dan zal onze individuele vrijheid als een flakkerend kaarsje uitgeblazen worden, en blijft er slechts duisternis over.

Gezien hun technologische superioriteit, waarom nemen de buitenaardse machten niet gewoon openlijk de planeet over?

Voor strategische redenen, is hun invasie meer een uitgerekt proces in plaats van een enkele spectaculaire verovering zoals je zou kunnen verwachten, hoewel de laatste vorm kan worden gebruikt om de invasie af te maken als eenmaal door de eerste fase de mensheid spiritueel gehypnotiseerd is. Er zijn vele problemen met een openlijke invasie met fysieke kracht. De geschiedenis bewijst dat zichtbare tirannen ook zichtbare doelwitten zijn die gemakkelijk omvallen als ze zichzelf onthullen voordat de totale controle is gevestigd. Slimmere tirannen blijven verborgen en manipuleren heel slim de bevolking om zichzelf te laten verslaan en in slavernij te brengen.

Er bestaan kosmische tirannen die hele werelden in hun rijk inlijven. Een te vroege invasie van diegenen die ons belagen zou kunnen leiden tot conflicten die de twee schatten bedreigen die ze hier komen veroveren: de aarde en zijn bewoners. Zij hebben liever dat wij onszelf en onze planeet vrijwillig overgeven zonder het minste beetje verzet. Dit kan alleen plaatsvinden onder de conditie dat wij ons niet bewust zijn van hun ware aard en agenda. Voorbereiden van zulk een bedrog kost veel tijd. Dus hebben ze ervoor gekozen om in het geniep en geduldig de mensheid te manipuleren naar hun doel toe.

Hun voorkeursmethode van onderwerpen is om een elite te creëren tussen de mensheid die het vuile werk opknapt om de rest in slavernij te brengen. Wat wij kennen als de "geheime regering" is een occulte technocratie die bestaat uit deze elite mensen. De geheime regering gebruikt probleem-reactie-oplossing technieken om wereld conflicten op te roepen als voorbode van het instellen van een "Nieuwe Wereld Orde", een openlijk globaal totalitair regime die vervolgens alle potentiële verzet uit de weg ruimt en de aarde klaarmaakt voor een gemakkelijke opname in het buitenaardse rijk.

Waarom hebben zij hun invasie niet eerder afgemaakt, toen onze technologie nog te primitief was om hun "goederen" te beschadigen?

Zoals al eerder vernoemd, hebben zij liever dat wij vrijwillig onze collectieve vrije wil overgeven. Sinds kort zijn wij technologisch en politiek geavanceerd genoeg om de infrastructuur te creëren en te ondersteunen voor de Nieuwe Wereld Orde waardoor wij feitelijk ons eigen graf graven en onszelf in slavernij brengen.

Even terzijde, deze politiek van brutale efficiëntie werd gedemonstreerd door de Nazi's in hun executie van gevangenen. De opkomst en val van Nazi Duitsland was georkestreerd door de geheime regering als een test voor wat zich nu gaat manifesteren, en veel van de Nazi ideologie en methodologie was een directe spiegeling van de vijandige buitenaardse instelling.

Ironisch genoeg is de geheime regering zelf een globale versie van het "sonderkommando", het elite korps van Joden die de Nazi's selecteerden uit hun concentratiekamp bevolking om hun eigen mensen te controleren en te executeren. Ondanks beloften van macht en overleving, werd het sonderkommando snel weggevaagd toen ze eenmaal klaar waren met hun taak, en de geheime regering wacht een zelfde lot als de buitenaardse invasie eenmaal compleet is.

Weten de leden van de geheime regering dan niet dat ze bedrogen worden?

In een negatieve hiërarchie worden alle ondergeschikten door hun superieuren bedrogen, en dat is hoe de superioriteit in stand gehouden wordt. Het is een verlangen van dergelijke individuen om te denken dat zij de top van de voedselketen delen. Andere leden worden gedwongen trouw te zijn door middel van chantage, een eed, of hersenspoelen. Terwijl deze factoren ervoor zorgen dat de hiërarchie bij elkaar blijft, dienen ze ook zijn ondergang als het controle systeem onvoorziene obstakels tegenkomt en onstabiel wordt. Onder druk staande leden zullen hun superieuren verraden als ze de kans krijgen, en ambitieuze leden zullen de mogelijkheid aangrijpen om een wilde greep nar de macht te doen die loyaliteiten verbreekt en de samenhang verstoort, en dus de structuur verzwakt tot het punt van implosie. Dit is meer typisch voor hiërarchieën van mensen en minder voor buitenaardsen, omdat deze te verfijnd zijn om zulke grove fouten te maken.

Is dit waarom de geheime regering uiteindelijk aan de kant geschoven zal worden?

Gedeeltelijk. De voornaamste reden is dat de geheime regering nuttig is als de zondebok waarop men uiteindelijk alle misdaden tegen de mensheid zal pinnen, waarvan uiteraard de buitenaardsen zelf de ultieme aanstokers zijn. Door het opofferen van de zondebok door een globale crisis, kunnen de buitenaardsen hun handen in onschuld wassen, en dat zet ze in de veilige positie van onze redders. Door verschillende persoonlijkheden in het exopolitieke veld, wordt de geheime regering al gebrandmerkt als een paranoïde groepering die de mensheid weerhoudt contact te krijgen met de buitenaardse redders, en die ons tegenhoudt onze rechtmatige plaats in de galactische wereld in te nemen. Net als een goede politieman/slechte politieman routine die de geheime regering presenteert als het ultieme kwaad en de buitenaardse als onze goede redders ons feitelijk twee valse keuzes geeft, en daarin ligt het grootste bedrog. Om deze agenda te verslaan, moet de mensheid niet kiezen tussen vredige assimilatie en onwetende angst voor het onbekende, maar liever tussen vredige assimilatie en vredige bevrijding, bevrijding van zowel de geheime regering als hun buitenaardse meesters.

De andere reden is dat zolang als het controle systeem stabiel blijft, de geheime regering zijn samenhang behoudt en zijn functie blijft vervullen voor zijn buitenaardse meesters. Maar door de komende aarde-veranderingen en andere factoren, introduceren de komende tijden een onvoorspelbaarheid dat dreigt het controlesysteem te destabiliseren, de hiërarchie daarentegen heeft voorspelbaarheid nodig omdat het een voorwaarde is voor controle.

Door de zwakte van de mens, zien de buitenaardse machten de geheime regering als onbetrouwbaar en overbodig in de periode die gaat komen. Zij zullen de eersten zijn die geëlimineerd worden, omdat zij anders de eersten zijn die de buitenaardse aanwezigheid gaan bevechten met de technologie die ze gekregen hebben, in een poging om hun eigen voortbestaan te verzekeren en hun macht te behouden. De laatste fase van de buitenaardse agenda heeft geen plaats meer voor de menselijke elite, en alle beloften die hun gedaan zijn met betrekking tot overleven in een toekomst na een cataclysme zijn leugens geweest om hun medewerking te verkrijgen.

Terwijl de exploitatie van de menselijke natuur onze buitenaardse manipulators een gemakkelijke overwinning heeft bezorgd tot nu toe, dreigt de menselijke natuur uiteindelijk de laatste stappen van hun plan te ondermijnen, de stappen die de totale overwinning van hun rijk betekenen. Zolang wij een vermogen tot empathie behouden en in spirituele wijsheid kunnen leven, en zolang wij individualiteit en vrijheid willen, kan onze loyaliteit en hun veiligheid nooit permanent gegarandeerd en afgedwongen worden.

Hoe plannen de buitenaardse machten om het probleem van de "menselijke natuur" te ondervangen?

Einstein zei al eens dat de oplossing van een probleem nooit vanuit hetzelfde niveau kan komen waaruit het probleem voortkwam. Als de menselijke natuur het probleem is, dan kan alleen een niet-menselijk element de oplossing zijn. Op dit moment bestaat het probleem uit het onvermijdelijk falen van zowel de geheime regering als de toekomstige mensheid om onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan hun buitenaardse meesters te geven, wat veroorzaakt wordt door fundamentele genetische en metafysische verschillen en het feit dat wij individualistisch en opportunistisch zijn van nature.

Als eenmaal de Nieuwe Wereld Orde gesticht is, is hun oplossing om de mensheid onder de leiding van een genetisch gefabriceerd "meester-ras" van buitenaards-menselijke hybriden te plaatsen. Deze hybriden overtreffen ons in intellectuele en psychische vermogens, en zij "leiden" niet onder de menselijke "zwaktes" als empathie en verlangen naar individuele vrijheid. En terwijl zij de touwtjes in handen houden, zullen zij zich verder genetisch vermengen met de mensheid om deze genetische karakteristieken in de gehele mensheid te programmeren. Dus zal de mensheid uiteindelijk biologisch aangepast zijn om gehoorzaam te zijn aan het buitenaardse rijk, en zal op die manier het buitenaardse rijk vergemakkelijken om hun controle te behouden. Op dat punt zijn we geheel vastgeklonken in de overheersing en zal de buitenaardse agenda zijn doel bereikt hebben.

We zien hier nu al bewijzen van. Bijvoorbeeld, worden we cultureel voor-geprogrammeerd om uiteindelijk de het genetisch kruisen van mensen en hybriden te accepteren. Standaarden van fysieke schoonheid die belichaamd worden door de huidige supermodellen en actrices bewegen heel snel in de richting van de typische verschijning van de hybriden: een laag voorhoofd, smalle kin, driehoekig gezicht, grote ogen, en slanke androgene lichamen. Het was nog niet echt lang geleden dat deze "hybride" kenmerken werden beschouwd als ongezond en lelijk, maar tegenwoordig is de trend helemaal gericht op het sexualiseren van deze uiterlijke kenmerken.

Hoe wordt dit hybride ras gecreëerd?

Buitenaardse ontvoeringen dienen vele doelen, en dit is er een van. Op dit moment, is het het hybride programma zo goed als klaar. Hybriden zien er menselijk uit, maar hebben niet onze al eerder genoemde karaktereigenschappen die ons een openlijke buitenaardse aanwezigheid laten bevechten. Sommigen zijn al stilletjes geïntegreerd in de bevolking. Een paar worden onwetend geboren in menselijke families, anderen zullen in een paar jaar in grote aantallen geïntroduceerd worden als zij de vruchtbare leeftijd bereikt hebben.

Sommige hybriden onder ons hebben een label als "Indigo kinderen" gekregen, ofschoon niet alle Indigo Kinderen hybriden zijn. De hybriden die het meest succesvol hun programmering volgen gedragen zich als kleine psychopaten, hebben minachting voor mensen, en bezitten grote intellectuele en psychische krachten om hun ambities te ondersteunen. Het zijn deze kwaliteiten die ze geschikt maken om over de mensheid te heersen in gehoorzaamheid aan hun buitenaardse meesters.

Wat is het feitelijke proces wat gebruikt wordt om hybriden te creëren?

Het feitelijke proces is heel ingewikkeld, maar er is een simpele beschrijving. Zowel de genetische als de metafysische factoren moeten in de beschouwing meegenomen worden, en het is het laatste wat ervoor gezorgd heeft dat het hybride broedprogramma meer tijd kostte als je zou verwachten.

Ons DNA is de tussenlaag tussen de niet-fysieke ziel en het fysieke lichaam. Voor deze tussenlaag om beiden samen te houden, moeten de genen en het ziels-profiel overeen komen. Een klein verschil in de ene zal een mutatie in de andere betekenen, maar een te groot verschil zal de ziel weerhouden in het lichaam te vestigen. Om zo dus een heel ras genetisch te veranderen, dan is het niet genoeg om de genetische codes te bouwen, maar ook om het profile van groei af te stemmen met de zielen die de lichamen gaan bevolken.

Dit is waarom mensen met specifieke bloedlijnen die erg resoneren met de ziel van de buitenaardsen vooral het doelwit zijn van ontvoeringen. Resonantie bestaat omdat op een bepaald punt in de verre oudheid, individuen met die bloedlijn bewust zijn afgestemd met een negatief spiritueel bestaan en dit heeft hun genetische code aangepast. Hun nakomelingen dragen deze code, en die worden beschouwd als waardevol fokmateriaal om het hybride ras te creëren. De fysieke aard van deze genen passen in kritieke gebieden het best met de bedoelde metafysische karaktertrekken van de hybriden.

Dit fokmateriaal wordt gekruist met geselecteerd buitenaards genenmateriaal en aangepast om een grote variëteit van hybriden te creëren, sommige meer succesvol dan anderen. Tot de tijd dat een zelf-onderhoudend en zelf-voortplantend hybride ras kon worden gefokt, werden deze foetussen vaak geïmplanteerd in de baarmoeder van de ontvoerde vrouw voor verdere ontwikkeling. De menselijke etherische lichamen zijn rijk aan emotionele en vitale energie, en dat helpt de ontwikkeling van de foetus enorm. Degenen die niet deze etherische verzorging gehad hebben ontwikkelen zich niet goed of worden ziekelijke hybride kinderen bij hun geboorte.

Succesvolle hybriden zijn diegenen die onbeperkt kunnen overleven in een dichte fysieke omgeving als de onze, en die in staat zijn om succesvol voort te planten met mensen en onder elkaar, en die menselijk genoeg lijken om makkelijk te integreren, en die niet de ongewenste menselijke karaktertrekken hebben.

Wat is de zielsnatuur van deze hybriden?

Zelfs met hun menselijke fysiologie, en in beschouwing nemend dat het hybride genetische profile extreem resonant is met de zielsnatuur van hun scheppers, ligt het zeker in de bedoeling dat hun buitenaardse scheppers zelf in deze lichamen gaan incarneren. Sommige hybriden worden geboren met een buitenaardse ziel, anderen kunnen functioneren als lege containers die hun weg vinden naar strategische sociale posities en klaar staan om op een ander tijdstip een buitenaardse ziel te ontvangen. Het is ook mogelijk dat hybriden hun eigen unieke zielsmatrix hebben, alhoewel het eindresultaat hetzelfde zal zijn.

Het gebruiken van hybriden lichamen kan onze buitenaardse manipulators de krachten van zowel het buitenaardse als het menselijke ras geven zonder ieders zwaktes. De menselijk zwakte is het verlangen naar individuele vrijheid en het vermogen tot empathie, en de buitenaardse zwakte is zijn onvermogen om langere tijden in de fysieke wereld te verblijven. De hybriden zijn biologisch robust net als ons omdat ze bijna menselijke lichamen hebben, maar zij zullen mentaal superieur zijn en loyaal aan de buitenaardsen omdat zij dezelfde ziel hebben als hen. Bovendien zullen hun nakomelingen de zielsenergie van beide ouders krijgen, en zal het de metafysische verandering van de mensheid bespoedigen en ze een negatief georiënteerde buitenaardse ziel geven.

Waarom kunnen buitenaardsen maar beperkte periodes in onze fysieke omgeving verblijven?

Zij hebben psychische of etherische energie nodig om zichzelf te projecteren in onze drie-dimensionale omgeving. In hun natuurlijke staat zijn het vier-dimensionale (4D) wezens die bestaan in een meer etherisch niveau van werkelijkheid, maar kunnen verkiezen om fysiek te worden in een uitbarsting van energie. Onze drie-dimensionale wereld is ingebed in een vier-dimensionaal universum, en dat betekent dat 4D wezens hun essentie moeten concentreren op een hele smalle band om tijdelijk 3D te kunnen worden. Anders zijn ze onzichtbaar voor ons, een situatie die vergeleken kan worden met een aquarium in een kamer - zij zijn de vissen die bewust zijn van andere vissen, maar we zijn relatief onbewust van diegenen buiten het aquarium die ons observeren.

Dit is voornamelijk waar voor buitenaardse typen die we kennen als "reptielen" of "hagedissen". Om energie te sparen, blijven ze liever in hun natuurlijke 4D omgeving, en gebruiken daarvandaan verschillende mechanismes om van afstand te manipuleren in de 3D. Bijvoorbeeld hebben ze een cybernetisch ras van wezens gecreëerd die wij kennen als "grijzen", die dienen voor hen als 3D "ruimtepakken". Grijzen zijn genetisch gefabriceerde robots die technologisch verbonden zijn met de reptielen-ziel. Zij zijn cybernetische verlengstukken in onze werkelijkheid die voor langere periodes hier kunnen verblijven en gebruikt worden voor ontvoeringen en andere taken.

Dit gebrek aan fysicaliteit geeft ze voordelen en nadelen. Een voordeel is hun etherische technologie die vier dimensionaal is en voorbij de grenzen van onze lineaire tijd strekt, dus reptielen kunnen zien en opereren in ons verleden, ons heden, en onze toekomst tegelijkertijd. Gecombineerd met hun berekenende strategie, zijn ze dus in staat om hele ingewikkelde en ver-reikende manipulaties va hyperdimensionale aard uit te voeren.

Deze hyperdimensionale manipulaties kunnen bijvoorbeeld heel eenvoudig het verleden wijzigen om keuzes te beïnvloeden die een individu maakt in het heden. Reptielen weet niet welke keuze we maken, en kunnen niet de keuzes veranderen die we maken vanuit onze vrije wil, maar kunnen al het andere zien en veranderen. Dus terwijl ze niet makkelijk de vrije wil kunnen verkrachten van een spiritueel stabiel persoon, kunnen ze wel zijn keuzes beïnvloeden door de omstandigheden te veranderen.

Omdat ze bestaan buiten onze ruimte en tijd, zijn ze niet gebonden aan de grenzen van lineaire tijd. Dit betekent dat ze individueel zoveel mensen kunnen manipuleren als nodig is. Terwijl een ontvoeringsslachtoffer meerdere jaren leeft tussen twee ontvoeringen, gaan de buitenaardsen direct van de ene naar de andere ontvoering. Dus ondanks de grandioze aard van de buitenaardse agenda die hele planeten en beschavingen tot doel heeft, kunnen zij ook op een individuele basis iedereen manipuleren die zij beschouwen als bedreiging.

Een nadeel is dat hun gebrek aan fysicaliteit hun weerhoudt van meer ernstige verkrachtingen van onze vrij wil door het gebruik van geweld. De fysieke wereld is een omgeving waar oorzaak en gevolg regeert, waar een wezen een ongewild effect op een andere kan veroorzaken omdat beiden gehoorzamen aan de wet van de fysieke wereld. Dit is minder waar in de 4D omgeving waar fysicaliteit variabel is, en waar acties meer synchronistisch werken dan door oorzaak en gevolg. Proberen iemands vrije wil te verkrachten met synchronistische acties veroorzaakt meer botsingen met metafysische wegversperringen dan als je het direct doet met kracht. En daarom prefereren de reptielen een meer fysieke toestand, om het bereik waarin ze opereren te vergroten. Het hybride fokprogramma is daar helemaal voor bedoeld.

En hoe zit het met militaire ontvoeringen?

De militaire afdelingen van de geheime regering ontvoeren regelmatig mensen voor vele doelen, vaak werkend voor buitenaardsen en gebruik makend van hun technologie. De doelen hiervan zijn te complex en te gevarieerd om hier in detail te noemen, maar hebben vaak te maken met hersenspoel- programma's, genetische onderzoeksprojecten, en het gebruik van psychisch gevoelige mensen voor kijken op afstand en vermoorden op afstand door hun krachten. En door hun hyperdimensionale technologie kunnen deze militaire afdelingen in het geheim mensen ontvoeren in hun slaap door ze uit hun lokale ruimte en tijd te trekken door portalen en in hun militaire bases het echte werk te doen.

Militaire ontvoeringsslachtoffers worden vaak gemarteld via elektroshocks om daarmee gespleten persoonlijkheden te creëren en zelfmoordneigingen te installeren, of ze te gebruiken als slapende moordenaar, of te programmeren als sexslaaf. Bijvoorbeeld hebben sommige hersencontrole projecten duizenden "slapende" agenten gecreëerd die posthypnotisch getriggerd kunnen worden op een toekomstige datum om massamoorden te begaan, die weer dienen als voorbode voor de totalitaire afbraak van onze vrijheid. Militaire ontvoeringsslachtoffers worden ook regelmatig verkracht door reptiliaanse buitenaardsen die zich voeden op hun angst en lijden. Anderen leiden dubbele levens waar een persoonlijkheid deelneemt in geheime militaire missies die sciencefiction lijken voor de andere persoonlijkheid. Hyperdimensionale technologie maakt dit tijd delen mogelijk.

Hoe kan iemand stoppen met ontvoerd te worden door buitenaardsen?

Het is moeilijk om buitenaardse ontvoeringen compleet te stoppen zonder 24uur per dag waakzaam te zijn. Maar toch kan het verminderd worden in ernst en frequentie door de volgende maatregelen:

1) opgeven van alle karmische en op ego gebaseerde redenen die willen dat ze doorgaan
2) kies om bij ontvoeringen krachtig te verzetten en continu de intentie vast te houden dat ze stoppen
3) kies voor emotionele stabiliteit, positiviteit, en sereniteit boven hysterie en obsessieve angst
4) programmeer je om bewust te worden van ontvoeringen voor, tijdens of nadat ze gebeurd zijn
5) leer van bewijzen na elke ontvoering hoe je hun tactieken kunt dwarsbomen
6) vergroot je spirituele stabiliteit door het zoeken toepassen van kennis en wijsheid
7) vraag om goddelijke bescherming en hulp

Deze methoden helpen om zowel ziels- als fysieke ontvoeringen tegen te gaan. In een ziels- ontvoering, blijft het lichaam slapend achter maar wordt de ziel meegenomen en "bewerkt" en weer terug gestopt. Voor puur fysieke ontvoeringen, kun je ook detectie proberen, afscherming, of storende methoden om de buitenaardsen te hinderen en te laten zien dat je verzet pleegt. Voorbeelden zijn tape-recorders die door stemmen geactiveerd worden, metalen afscherming, ultraviolet licht, witte ruis velden, enzovoorts...

Kan er iets gedaan worden om de buitenaardse agenda te stoppen?

De buitenaardse agenda steunt zwaar op dat wij onze collectieve vrije wil opgeven. Als de buitenaardsen ons bedriegen en voor ons verschijnen als redders, en hybriden presenteren als een positieve stap in onze menselijke evolutie, dan zullen mensen ze vrijwillig ondersteunen. Hun enthousiaste ondersteuning voor de buitenaardse "redders" zal groot genoeg zijn om ervoor te zorgen dat alle weerstand biedende groepen onderdrukt gaan worden en gezien gaan worden als vijanden van de mensheid!! (Kijk de film V maar eens!)

Maar als genoeg mensen tijdig geïnformeerd kunnen worden over de buitenaardse agenda, dan zal het bedrog niet succesvol zijn. Het kan zelfs een debat starten en de een overvloed aan informatie loslaten die hen ontmaskeren en laten zien wie ze echt zijn. Als meer mensen geïnformeerd raken, dan zal de collectieve vrije wil niet zo dom overgeleverd worden.

Wat doen zij om te voorkomen dat mensen wakker worden en weerstand gaan bieden?

Voor de eeuw van informatie en internet, werd kennis gemakkelijk onderdrukt. Vandaag wordt het gemakkelijker verstoord door desinformatie. De buitenaardse en geheime regering groepen werken nu om hard om de waarheid te onderdrukken en te vervormen waar zij het ook maar vinden. Zij zoeken en vernietigen diegenen die proberen de waarheid te onthullen, verzwakken het vermogen van anderen om de waarheid voor zichzelf te onderscheiden, en programmeren de rest om onmiddellijk de waarheid belachelijk te maken en te negeren wanneer ze het horen.

Individuen die beschouwd worden als bedreiging voor de buitenaardse agenda krijgen extra aandacht. Zij worden ontvoerd en geïmplanteerd voor controle. Nadat hun zwakte bekend is, worden ze herhaaldelijk ontvoerd en gehersenspoeld met posthypnotische suggesties om zich over te geven aan zelfvernietigende gedachten, emoties en gedrag. Als zij die weerstaan, dan worden ze sociaal belachelijk gemaakt en publiek aangevallen. Diegenen met minder spirituele stabiliteit ontvangen continue gewelddadige bedreigingen.

Waarom doden de negatieve machten hen niet gewoon?

Door metafysische redenen, kunnen niet alle doelwitten eenvoudigweg vermoord worden; zij moeten vrijwillig kiezen om zichzelf te vernietigen. Maar hun spirituele kracht neemt af als zij geen weerstand kunnen bieden aan de zelfverwoestende programma's, en die maken ze weer vatbaar voor meer drastische maatregelen. En zij die toegeven, krijgen soms ziekten zoals kanker die ze snel uitschakelen, en sommige worden permanent ontvoerd en geconsumeerd, en anderen sterven in onverwachte ongelukken.

Het is ook mogelijk en heel effectief voor ontvankelijke individuen om in het geheim vermoord te worden, gereanimeerd en vervangen te worden en ingezet als desinformatie agenten. Zij dienen dan om alle schade die ze toegebracht hebben zelf ongedaan te maken. Dit gebeurt veelvuldig met auteurs, onderzoekers, politici en wetenschappers.

Terwijl de overschakeling in het geheim plaatsvindt, kan met gewoonlijk een drastische en storende verschuiving in hun onderzoek waarnemen. Anderen die de waarheid voor zichzelf niet kunnen onderscheiden en steunen daarentegen op andere zogenaamd geloofwaardige bronnen om hun te vertellen wat ze moeten denken hebben deze verschuiving niet door en gaan gewoon erin mee. Zoals gezien kan worden, is er geen vervanging voor persoonlijk onderscheidingsvermogen en de spirituele stabiliteit en kracht die komt met integriteit en kennis.

Naast invloedrijke mensen die gehersenspoeld of vervangen worden als desinformatie agenten, hoe onderdrukken de negatieve machten de verspreiding van kennis?

Wilskracht, kennis, spirituele stabiliteit, mentale helderheid, en emotionele puurheid zijn kwaliteiten die iemands niveau van ontvankelijkheid voor beïnvloeding door negatieve machten verminderen. Er zijn miljarden mensen voor wie deze kwaliteiten geen prioriteit zijn door de simpelheid van hun reden voor incarneren. Dat maakt dat ze heel makkelijk gemanipuleerd kunnen worden door buitenaardse krachten en de geheime regering om te dienen als buffers tegen het systeem-destabiliserende effect van ware onthullende individuen.

Hun functie in de buitenaardse agenda is om te dienen als "ingehuurde klappers" in de massa door het gebruik van druk, belachelijk maken, en massa concensus om de invloed van de minderheid die de waarheid zoekt weg te drukken. Zij worden ook gemakkelijk gestuurd om waarheidszoekers te omringen en in energie-zuigende relaties en vriendschappen te trekken die alleen maar verdoven, afleiden en saboteren.

Bovendien bestaan er kunstmatige mensen die gefabriceerd worden door buitenaardse machten om te dienen als desinformatie agenten die in staat zijn om de kennis van een waarheidszoeker te verstoren door directe interactie. Deze zijn schijnbaar identiek in functie als de vervangen/gereanimeerde mensen, behalve dat zij geen concreet verleden hebben. Omdat zij op afstand bestuurd worden, kunnen zij heel precies desinformatie afleveren die precies past bij het profiel van de waarheidszoeker, iets wat de al eerder vernoemde "klappers" niet kunnen doen.

Zoals je kunt zien, hebben de negatieve machten een heel effectief systeem ingericht voor de directe onderdrukking en corruptie van kennis. Samengevat hebben ze het volgende:

1) de ontvoering en zelfvernietigende hersenspoeling van waarheidszoekers om hun zoektocht te beëindigen
2) druk opleggen door de zogenaamde ingehuurde klappers
3) direct benaderen door kunstmatige mensen
4) desinformatie verstrekken door geprogrammeerde of vervangen bronnen van autoriteit

Dit alles bestaat naast de diverse religieuze, politieke, economische en wetenschappelijke controle mechanismes die al ingesteld zijn door de geheime regering om de grote massa te controleren.

Als we als hele planeet wakker worden, zullen wanhopige buitenaardse groepen dan brute kracht riskeren?

Zij hebben veel energie geïnvesteerd om de aarde en zijn bevolking zeker te stellen voor hun exploitatie, dus zullen ze niet gemakkelijk opgeven. Zoals al eerder vernoemd, wordt brute kracht tot een minimum beperkt en wordt de strategie geoptimaliseerd om een efficiënt gebruik van energie te verzekeren en het veilig stellen van hun gewenste bronnen. Maar soms is kracht de enige strategie die nog over blijft. Net als altijd, zullen dat gebruiken door anderen het werk voor hen te laten doen.

Door hun probleem met de fysicaliteit van onze omgeving, gebruiken ze fysieke en misbare wezens als hun werktuigen. Dit kunnen menselijke soldaten zijn, hybride elite, of extra versterking die ze binnen kunnen brengen van buiten ons zonnestelsel. De laatste categorie zijn soldaten die gerekruteerd zijn op andere werelden die ze al veroverd hebben. Hoe dan ook, directe confrontatie met 4D machten is onvermijdelijk als wij onze 3D staat zouden trancenderen naar hun gebied.

Alleen handelen in onze huidige fysieke conditie, zelfs met een wereld verenigd onder een technologisch geavanceerde regering, zouden we niet in staat zijn om succesvol een openlijke overname tegen te houden. In het beste geval zouden we zijn als apen vechtend met katapults. En zulke omstandigheden zouden niet waarschijnlijk zijn omdat de geheime regering of de hybride elite zullen verzekeren dat de wereld niet als één geheel tegen de buitenaardse macht zal gaan vechten en in plaats daarvan hard werkt om alle tegenstand te onderdrukken.

Gezien de onderdrukking van kennis -en als dat faalt de overweldigende aard van hun openlijke invasie- is er dan nog enige hoop?

Ja er is hoop omdat er goddelijke plannen zijn om deze toestand te balanceren en ons een kans bieden om de buitenaardse manipulatie te overstijgen en onze fragiele fysieke conditie te ontsnappen. De hulp die we krijgen van hogere bronnen is katalytisch van aard, en dat betekent dat het slechts onze eigen inspanningen ondersteunt.

Van een kant bezien, is de 3D aard niet veel meer dan een gevangenisplaneet die door tirannieke machten bestuurd wordt om hun "laatste oplossing" uit te voeren. Wij kunnen als gevangenen niet terugvechten omdat we te zwak zijn. Om slavernij en uitroeien te voorkomen, moeten we kracht krijgen door allereerst deze gevangenis te ontsnappen -met hulp van diegenen die voor ons al ontsnapt zijn. Dit betekent dat we goddelijke hulp moeten accepteren, onze beperkte fysieke toestand moeten overstijgen, en zelf evolueren naar 4D wezens. Alleen dan zullen we op een gelijk niveau kunnen strijden met onze manipulators.

Vanuit een meer metafysisch perspectief, is de 3D aarde een harde leerschool. De kwantumsprong in evolutie die we nodig hebben om de openlijke buitenaardse overname te weerstaan is niet onmogelijk, het is onvermijdbaar - elke levensles die we leren brengt ons dichter bij onze ascentie vanuit ons driedimensionaal fysiek bestaan. Dit proces is natuurlijk en hoeft niet geforceerd te worden; voor diegenen van ons die het pad van integriteit en waarheid gekozen hebben, zijn onze individuele lotsbestemmingen samengeweven in het goddelijk plan, en worden we synchronistisch begeleid sinds onze geboorte om de juiste ervaringen te hebben die ons klaarmaken voor wat er gaat komen.

In ons midden zijn talloze geavanceerde zielen uit hogere gebieden die in onze wereld geïncarneerd zijn om te helpen met het opruimen van het buitenaardse controlesysteem en de evolutie van diegenen te ondersteunen die voor de eerste keer ascenderen. Velen herinneren niet wie ze zijn en waar ze vandaan komen, en vanaf hun vroege kindertijd zijn de meesten hevig onder vuur gekomen van de buitenaardsen die proberen deze zielen zichzelf te laten verwoesten omdat ze zo gevaarlijk zijn voor het buitenaardse systeem. Degenen die deze obstakels overleven worden sterk genoeg om bij te dragen aan het goddelijk plan en verspreiden kennis en assisteren het evolutieproces van anderen. Zij zijn de vroegere gevangenen die terug gekomen zijn om anderen te laten zien hoe ze de gevangenis kunnen verlaten. Velen van deze zielen kunnen we "positieve buitenaardsen" noemen. Merk op dat niemand gekozen is of speciaal is - iedereen die kiest om zijn hart te volgen en kennis te zoeke kan deelnemen in het goddelijk plan.

Kennis is de sleutel, omdat het ons helpt door het bedrog heen te zien en onze evolutie te bekrachtigen. Door kennis zal de buitenaardse agenda onthuld worden. Door kennis zullen we nieuwe inzichten en metafysische vermogens verwerven die ons klaarmaken om beter de openlijke buitenaardse overname te kunnen weerstaan. Goddelijke krachten zijn aan het werk die ons helpen leren - als we actief de kennis zoeken, zal de weg getoond worden. Als we actief de kennis toepassen, zal het pad duidelijk worden. Als we actief de kennis delen, dan zal het pad door anderen gevolgd kunnen worden.

Het originele engelstalige artikel is te vinden op montalk.net

Dit artikel is vertaald door René van Goto2012.nlBron: goto2012