De Angelsaksische Missie: Derde Wereldoorlog en de Erfenis van de Nieuwe Wereld

Laatste wijziging: zondag 14 maart om 17:25, 4269 keer bekeken
 
Groningen, zondag 14 maart 2010

Geschiedkundigen zeggen, dat de "Angelsaksische Missie" wijst op de verspreiding van het christendom in de 8ste eeuw. Meer dan duizend jaar later echter hebben deze woorden een veel sinistere betekenis gekregen.

Onlangs hebben we 11 pagina's informatie gekregen van een ingewijde, die lijfelijk aanwezig was op een bijeenkomst van Senioren Metselaars in de Stad London in 2005. Hetgeen daar werd besproken was ijzingwekkend.

Ik (Bill) heb een audiointerview gedaan met onze bron, een Engelsman, wiens identiteit we hebben geverifieerd en bevestigd tot in alle details, die bekend zijn. Deze man, evenals zoveel anderen met wie we hebben gesproken, is niet langer in staat met zijn geweten te leven en deze informatie geheim te houden.

Aanvankelijk was het mijn bedoeling louter een transcriptie van het interview vij te geven, zoals we in het verleden hebben gedaan. Maar de inhoud van het materiaal is zo kritiek -- en volgens mij zijn de ontbrekende stukken, die hier worden geleverd, van een dermate groot belang -- dat ik ertoe ben overgegaan de informatie als een interpretatie van hetgeen is gezegd persoonlijk op video te zetten. De audiotranscriptie van onze bron, die overigens niet op de video is te zien, is hier beschikbaar.

Hetgeen onze bron rapporteert is het volgende:

•  De plannen voor een Derde Wereldoorlog van nucleaire en biologische aard liggen klaar. Onze bron heeft het vermoeden, dat dit plan op schema ligt en dat binnen de eerstvolgende 18-24 maanden met de uitvoering van het plan zal worden aangevangen.

•  Het plan is om te beginnen met een aanval van Israël op Iran. Hetzij Iran, of China, zal worden geprovoceerd tot een nucleaire reactie over te gaan. Na een korte, nucleaire uitwisseling komt er een wapenstilstand. De wereld zal in een atmosfeer van angst en chaos worden gestort, die zorgvuldig wordt gecreëerd.

•  Dit extreme spanningsveld zal worden aangewend om een zware, sociale en militaire bewaking in alle westerse, eerste wereldlanden te rechtvaardigen. De plannen hiervoor liggen reeds klaar.

•  Voor de periode van de nucleaire wapenstilstand staat een geheime verspreiding van biologische wapens in de planning. Deze wapens zijn aanvankelijk gericht tegen de Chinezen. Onze bron vertelde ons koeltjes, "China wordt verkouden." De biologische oorlog zal zich verder naar het Westen uitbreiden. De infrastructuur zal hierdoor op ernstige wijze worden aangetast.

•  Dit zou nog maar het begin zijn. Hierna zou een volledige nucleaire uitwisseling worden uitgelokt: de "ware" oorlog met een wijd verspreide destructie en verlies van levens. Onze bron vertelt ons, dat de geplande bevolkingsreductie onder invloed van deze gecombineerde oorzaken 50% zal bedragen. Dit percentage heeft hij in de bijeenkomst vermeld gehoord.

Dit verschrikkelijke scenario is generaties lang voorbereid. De eerste twee wereldoorlogen waren een onderdeel van de voorbereiding op deze laatste apocalyps, evenals de centralisatie van monetaire vermogens, die vooraf werd gegaan door de evenzeer goed voorbereide, financiële ineenstorting van oktober 2008.

Alsof dit nog niet genoeg is. Onze bron suggereert verder, dat dit alles zich gaat afspelen tegen de achtergrond van een komende "geofysische ramp" -- dezelfde soort ramp, die onze voorouders ongeveer 11.500 jaar geleden ondergingen. Als deze ramp plaats gaat vinden -- die niet noodzakelijkerwijs in 2012 wordt verwacht, maar ergens in het volgende decennium -- zal het de beschaving, zoals we die nu kennen, vernietigen, iets waarbij zelfs de gevolgen van een kernoorlog in het niet zullen vallen.

Ik stelde onze bron de volgende vraag, Indien er een catastrofe wordt verwacht, waarom zou men dan een Derde Wereldoorlog beginnen? Door zijn antwoord begon het -- bij mij althans voor het eerst -- helemaal te dagen.

Het ware doel, legde hij uit, is het opzetten van een post-catastrofale wereld. Om er zeker van te zijn, dat deze "Nieuwe Wereld" [let op de uitdrukking] datgene is, wat de machthebbers ervan verwachten, dienen op het moment, dat de ramp uitbreekt, totalitaire controlemechanismen te zijn geïnstalleerd met het excuus, dat de bevolking erom vraagt en deze zal aanvaarden. Een krijgswet, of militaire noodverordening, in de juiste, zorgvuldig uitgekozen landen, voordat de ramp plaats vindt, zal de "juiste" mensen in staat stellen te overleven en weer tot bloei te komen in de post-catastrofal wereld van de volgende cyclus van 11.500 jaar. Datgene wat op een geheime, wereldwijde schaal gedurende het laatste aantal generaties zorgvuldig is voorbereid, betreft niets minder dan de erfgenamen van de Aarde.

Wie zijn de "juiste" mensen? Blanke Kaucasiërs. Daarom heet het project waarschijnlijk De Angelsaksische Missie. Vandaar ook de rechtvaardiging voor de beraamde genocide van het Chineze volk, zodat de Nieuwe Wereld door "ons" wordt geërfd en niet door "hen".

Onze bron was niet geïnformeerd over het beraamde noodlot van de tweede en derde wereldlanden, zoals die van Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Maar hij neemt aan, dat deze landen aan hun lot zullen worden overgelaten en waarschijnlijk weinig kans maken op overleving - of helemaal niet overleven. De totalitaire, militaire regeringen van de westerse, blanke bevolking staan op de nominatie om de erfgenamen van de Nieuwe Wereld te worden.

Dit plan is zo kwaadaardig, zo racistisch, zo duivels, zo gigantisch, dat het bijna niet te geloven is. Maar het strookt wel met hetgeen veel rapporteurs, onderzoekers en klokkenluidende insiders gedurende de laatste paar jaar hebben omschreven. Voor mij persoonlijk schetst dit tot nu toe het duidelijkste beeld van de wijze waarop de wereld is zoals hij is en waarom de geheimen zo streng worden bewaakt: het betreft allemaal een raciale suprematie. Het Vierde Rijk is op en top aanwezig.

Verbazingwekkend genoeg was onze bron niet eens pessimistisch. Hij benadrukte, evenals wijzelf en veel andere onderzoekers en rapporteurs, dat op de hele planeet het bewustzijn snel ontwaakt en dat DEZE VOORGENOMEN GEBEURTENISSEN NIET ONVERMIJDELIJK ZIJN. Als er ooit een reden zou zijn om nauw samen te werken om de gewaarwording voor de ware bedreiging van ons allemaal te verhogen, dan is het deze reden wel.

Kijk naar de video gesproken door Bill Ryan, luister aandachtig naar de sterke boodschap van hoop en aanmoediging en verspreid hem waar je kunt. We zijn van plan om in diverse talen ondertitels te maken, inclusief het Chinees. We staan vlak voor de potentiële grootheid van een verenigde mensheid zonder raciale grenzen en onderscheid. Of de ramp nu wel of niet gebeurt -- en velen inclusief wijzelf houden vol dat hij niet gebeurt -- moeten we onze eigen toekomst gezamenlijk creëren, onze macht opeisen, en alles doen wat in ons vermogen ligt om de mensen te wijzen op de gevaren om ons heen... zodat we samen sterker zijn omwille van ons nageslacht en omwille van de erfenis van alle levende wezens op Planeet Aarde.

Klik hier voor transcriptie van het audio-interview van de getuige

Attentie: Goto2012Bron: projectcamelot.org